economie

WAARSCHUWING: WIJ ZIJN DEZE PAGINA OP DIT MOMENT AAN HET BIJWERKEN EN VERBETEREN.

VERGEET AUB NIET OM DEZE PAGINA LATER TE BEZOEKEN OM ONS BIJGEWERKTE STANDPUNT TE LEZEN.ECONOMIE

SAMENVATTING:

Klassiek liberaal, niet "neo": met #Kleine, effectieve overheid #Sterke Nederlandse concurrentie & #Veel burgerlijke vrijheid | Terug naar de Nederlandse gulden! | Nooit een cashloze economie! | Met een sterke, onafhankelijke economie in een economisch gezond Europa d.m.v. antiglobalistisch economisch beleid | Nederlandse industrie weer terug naar Nederland, dus Nederlandse nutsbedrijven terug in Nederlandse handen | Investeren in MKB & ZZP'ers | Investeren in Nederlandse hoogtechnologische innovatie | Heropen de economie & houd 'em open! | MKB & ZZP'ers als ruggengraat van de economie | Welvaart voor iedereen, het is mogelijk! | Nederlandse krijgsmacht uitgerust met Nederlands (of als het écht niet anders kan: Europees) materieel | Sociaal steuntje in de rug voor minderverdieners | Zoals de Nationale Maaltijdkaart | Afschaffing belastingvrijstelling voor Europese politici & ambtenaren | Nultolerantie voor systematische corruptie | Brievenbusmaatschappijtjes moeten ook belasting gaan betalen! | Geen lastenverzwaring! | Langetermijnoplossing voor chronische personeelstekorten | Oplossing brandstofproblemen door alternatieve brandstoffen | Economische onafhankelijkheid van de VS & China | Promoten van het "Merk Nederland" & "Made in Holland" | Dus eigen economie eerst!


EEN ONAFHANKELIJKE, VERSTANDIGE EN GEZONDE ECONOMIE IN HET HART VAN EUROPA

20 jaar aan neoliberaal economisch beleid  heeft de Nederlandse economie in een erbarmelijke staat achtergelaten. Door de globalistische economische politiek van de politieke elite van Nederland is ons land nu té afhankelijk van het buitenland geworden: Nederlandse bedrijven (zoals DAF, Fokker, de energiecentrales, AH, de haven van Rotterdam, alle kranten van Nederland ... ) zijn verkocht aan buitenlandse megamultinationals die ondanks de Europese regels níét eerlijk concurreren, omdat zij wel heimelijk staatssteun krijgen van hun respectieve overheden. Het kabinet heeft onze economie al jaren geleden in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel geen enkel groot Nederlands bedrijf nog daadwerkelijk in Nederlandse handen is! Daarom willen wij een antiliberalistische & antiglobalistische economische politiek om Nederland weer economisch zelfstandig te maken! Dat willen wij o.a. doen door zowel in het MKB en ZZP'ers te investeren, door Nederlandse hoogtechnologische innovatie te stimuleren (zie ook "Nederland in de ruimte") en door ervoor te zorgen dat strategische Nederlandse nutsbedrijven weer daadwerkelijk in Nederlandse handen komen!


Dit is de conclusie: De huidige inflatie is het onvermijdelijk resultaat van 20 jaar neoliberaal economisch beleid, dat rust op het principe van ALLES privatiseren. Je moet je echter afvragen: Als betaalbare elektriciteit een eerste levensbehoefte is, waarom wordt dit dan totaal aan de vrije markt overgelaten? (zelfs de NAM is immers eigendom van Shell en Exxon!) Vrijhandel is fantastisch, maar wel tot op een punt ... Daarom wordt het tijd om de Nederlandse elektriciteitsvoorziening weer in nationale handen te brengen: tijd voor de Nationalisatie van de Nederlandse energieproductie.


DIt willen wij doen door weer controle te nemen over onze eigen economie. De Nederlandse economie moet weer sterk, onafhankelijk en innovatief worden; en moet - om precies te zijn - het economisch hart van Europa worden. Nederland is te lang een nettobetaler aan de EU geweest, nu wordt het tijd dat we een graantje mee gaan pikken! Daarom willen wij economisch beleid voeren met het doel om een gezonde Nederlandse economie in een gezonde Europese economie te krijgen: Nederland moet hét economische hart van Europa worden. Dat is ons doel!


Hoe? Door weer controle te nemen over onze eigen economie! Het is een neoliberaal misverstand om te denken dat wij onze concurrentiepositie in Europa op moeten geven omdat wij ook lid zijn van de euro en de gemeenschappelijke markt. Om een Nederland uit te bouwen tot het economisch en financieel hart van Europa willen wij in eerste instantie meer controle nemen over het monetair beleid van de EU, zodat wij de schade kunnen repareren van de huidige economische implosie veroorzaakt door de groeiende inflatie, die weer het resultaat is van het bijdrukken van de duizenden miljarden euro's door de Europese bank, bedoeld om bailouts en reddingspaketten voor multinationals mee te bekostigen. Echter, om het Nederlands monetair & economisch beleid weer in eigen hand te kunnen nemen, willen wij uiteindelijk ook de Nederlandse gulden herintroduceren. Op deze manier kunnen wij tegelijkertijd lid blijven van de gemeenschappelijke markt en óók controle over onze eigen economie terugkrijgen, net zoals andere landen die wel lid zijn vqn de EU, maar niet de euro gebruiken, zoals Polen, Tsjechië, of Zweden.


Decennia na invoeren heeft de Europese eenheidsmunt zijn economische belofte nog altijd niet vervuld. De euro heeft meetbaar economische schade aangericht (o.a. tijdens de Grote Recessie). Daarom moeten wij vanuit Nederland meer controle nemen over Europees financieel en monetair beleid, om de euro op de korte termijn te stabiliseren. Terwijl wij ons voorbereiden op de terugkeer naar de onafhankelijke Nederlandse gulden.


Hoe gaan wij meer controle over het economisch en monetair beleid van de EU nemen? Door de Europa democratisch te maken! Op dit moment wordt het economisch en monetair beleid van de Unie immers bepaald door de Europese Commissie. Dat is een probleem! Aangezien de Europese Commissie niet democratisch verkozen is, maar het resultaat is van politieke koehandel achter de gesloten deuren van het EC-gebouw in Brussel. De realiteit dat ongekozen regenten beleid schrijven voor Nederlands is onaanvaardbaar. Daarom willen wij de EU dwingen om te democratiseren en te hervormen. Zo nodig door middel van een referendum over het lidmaatschap van Nederland in de EU als een drastische stok achter de deur voor democratische hervorming! Uiteindelijk moet het Europees economisch, financieel en monetair beleid de verantwoordelijkheid worden van gekozen volksvertegenwoordigers, niet van een ongekozen Commissie. Zie meer hierover onder Europa.


Verder verdienen ZZP'ers en het MKB het om hulp te krijgen van de overheid om hun bedrijfjes overeind te krijgen en te houden, zéker na de financiële en economische implosie die door de lockdowns van 2020/2021 is veroorzaakt! Ons standpunt is dat hoe meer mensen voor eigen rekening (weer) aan het werk gaan, hoe beter dat is voor de hele samenleving! Dit is logisch! Desondanks worden ZZP'ers grotendeels genegeerd door het economisch beleid van de overheid. Zo gaan de bailouts en reddingspaketten nog altijd grotendeels naar multinationals. En zo bestaat er ook nog altijd nauwelijks sociale zekerheid voor zelfstandig ondernemers in Nederland. Het wordt hoog tijd dat de toegevoegde waarde van kleine ondernemers wordt erkend en beloond en dat het ondernemerschap wordt aangespoord, zodat wij een land krijgen waar het zowel doodnormaal als doodeenvoudig wordt om voor jezelf aan het werk te gaan. Want daar profiteert uiteindelijk de hele gemeenschap van.


Uiteindelijk is het belangrijkste wat wij kunnen doen om de Nederlandse economie weer op poten te krijgen na het rampjaar 2020/21, is om de economie weer te openen, om op te houden met de economische zelfmoord die onze overheid heeft uitgevoerd, maar om bedrijven weer open te laten gaan en Nederlanders weer aan het werk te laten gaan! Ook dat is vrijheid, de vrijheid om te werken en geld te verdienen!


En waar er tekorten zijn in het vinden van werknemers, kunnen wij ook daar oplossingen voor vinden.


CHRONISCH PERSONEELSTEKORT 

De Nederlandse economie kraakt onder vele problemen die veroorzaakt zijn door het kortzichtig beleid en gebrek aan visie van dit eindeloos VVD-kabinet. Één van die problemen is het tekort aan arbeidskrachten. Dit is een chronisch en structureel probleem; en om een oplossing te vinden moeten wij inzien dat een langdurige kwestie is. Daarom moeten wij ook oplossingen bedenken die niet alleen op de korte termijn werken, maar ook op de lange termijn zullen werken om dit structureel gebrek op te vangen. Daarom moeten wij met creativiteit, verstand en visie alternatieven zoeken.


Één van de mogelijkheden die wij hebben is om talent aan te werven in de rest van Europa. Het enige struikelblok is daarbij natuurlijk de taalvereisten, aangezien het Nederlands weinig bekend is buiten het Nederlands taalgebied, als gevolg van de totale desinteresse van het kabinet om onze taal en cultuur te ondersteunen. Dit is één van de redenen waarom de DP meer ondersteuning van onze taal wil en het ook makkelijker wil maken voor buitenlanders om het Nederlands te leren; o.a. door de oprichting van een Nederlands instituut voor de promotie van de Nederlandse taal in het buitenland en het bereikbaarder maken voor immigranten om in te burgeren. De Nederlandse taal leren moet een natuurlijke en makkelijke stap voor niet-Nederlanders zijn, zowel hier als over de grens. Zie ook: Nederlandse taal & cultuur.


Op deze manier kunnen wij chronische personeelstekorten bij Nederlandse bedrijven opvangen door Europese burgers aan te trekken, die op de korte temijn de middelen aangereikt moeten worden om zich het Nederlands eigen te maken; en die op de lange termijn al in hun eigen land een kennis van het Nederlands zullen hebben verworven.


In het kort is het ons plan om de Nederlandse taal - net zoals de Nederlandse economie - een véél stevigere positie in Europa en de wereld te geven. Zie ook: Wereldmacht Nederland.


MKB EN ZZP'ERS ALS DE RUGGEGRAAT VAN NEDERLAND 

ZZP'ers en het MKB verdienen het om hulp te krijgen van de overheid om hun befrijfjes overeind te krijgen:Hoe meer mensen voor eigen rekening aan het werk gaan, hoe beter voor de hele samenleving. Desondanks worden ZZP'ers grotendeels genegeerd door het economisch beleid van de overheid. Zo bestaat er nog altijd geen sociale zekerheidsregeling voor zelfstandig ondernemers. Het wordt hoog tijd dat de toegevoegde waarde van kleine ondernemers  wordt beloond, en dat het ondernemerschap wordt aangespoord, zodat wij een land krijgen waar het zowel normaal als doodeenvoudig is om voor jezelf aan het werk te gaan. Want daar profiteren wij uiteindelijk allemaal van.


WELVAART VOOR IEDEREEN

In Nederland zou  er niemand nog in armoede of nood moeten leven. Helaas zijn de voedselbanken onder dit kabinet meer nodig dan ooit! Ook zijn er op dit moment - ondanks de hoge tewerkstellingsgraad - nog altijd meer werklozen in ons land dan zelfstandige ondernemers. Wij vinden dat dat eigenlijk andersom hoort te zijn, en een wijs kabinet zou maatregelen nemen om deze omwenteling voor elkaar te krijgen.


Daarom maken wij een prioriteit van het aanzwengelen van  ons economisch herstel, van de banengroei en bestrijding van de werkloosheid door structurele en verregaande ondersteuning van ZZP'ers en het MKB en door een werkelijke vergroting van de individuele koopkracht van de gemiddelde Nederlander te bewerkstelligen. Dit willen wij ondermeer voor elkaar krijgen door van Nederland het land bij uitstek te maken om een nieuw opstartbedrijfje  te beginnen (ook als je zelf niet de Nederlandse nationaliteit hebt), maar bijvoorbeeld ook door onze binnenlandse industrie nieuw leven in te blazen  door de noodzakelijke uitbreiding van onze krijgsmacht  door Nederlandse bedrijven  uit te laten voeren, in plaats van deze automatisch aan Amerika uit te besteden. Wij gaan de Nederlandse economie voortstuwen door  zowel internationaal te denken, als door de Nederlandse industrie een hart onder de riem te steken.  Een beetje bescherming van Nederlandse banen en Nederlandse industrie kan geen kwaad, en daarom  zijn wij ook fel tegen internationale vrijhandelsverdragen zoals TTIP and ACTA.


Verder willen wij mensen  met een laag inkomen een extra steuntje in de rug te geven door een aantal sociale maatregelen in te voeren, zoals een belastingvrije eerste schijf en de invoering van de maaltijdkaart naar  Belgisch model, om ervoor te zorgen dat er voor iedereen altijd adequate woonruimte beschikbaar is, en nog veel meer.


Op de manier kunnen wij ervoor zorgen dat ieder lid van onze samenleving een beetje welvaart krijgt en niet meer van noodvoorzieningen, zoals voedselbanken, gebruikt hoeft te maken om te kunnen overleven.


Verder willen wij ook alles doen wat in onze macht ligt om mensen aan het werk te krijgen als zelfstandig ondernemer. Wij geloven dat Nederland hier een gigantische potentieel heeft liggen, dat nog nauwelijks is aangeboord als gevolg van wetgeving die het riskant maakt om je eigen baas te worden. Wij willen dat Nederland een land van ZZP'ers en MKB'ers wordt, want zo maken wij een welvarender en gelukkiger land!


GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT?

Verder is het noodzakelijk om vraagtekens te zetten bij de voordelen die de gemeenschappelijk markt heeft opgebracht: Ja, natuurlijk is het handig om met één enkele muntsoort in grote delen van Europa terecht te kunnen, maar aan de andere kant heeft de hieraan verbonden neoliberale filosofie van totaal open grenzen en de moge de sterkste winnen! al gigantische  economische chaos in zowel binnen- als buitenland geschapen. We hebben al gezien hoe Griekenland ten onder is gegaan aan de gemeenschappellijke markt, en ook hoe landen zoals Spanje, Portugal, Ierland en Letland in de problemen zijn gekomen door verregaande liberalisatie terwijl hun eigen economie daar eigenlijk nog lang niet klaar voor was, maar ook in Nederland zijn de negatieve gevolgen zichtbaar:

Hoeveel Nederlandse nutsbedrijven zijn er nog in Nederlandse handen?


De energiecentrales naar Vattenfall, Ion, Eni en Essent. 

De busdiensten naar Connextion

De KLM naar Air France

DAF en Nedcar naar Paccar uit de VS

Shell en Unilever naar Londen

Fokker tenonder gegaan tbv. Airbus, Boeing & de Joint Strike Fighter

De haven van Rotterdam naar Swissport en COSCO uit China

Albert Heijn naar Delhaize/DeLeeuw in Brussel

Hoeveel Nederlandse bedrijven zijn er nog over in Nederland?


De  afgelopen jaren zijn vrijwel alle grote bedrijven en alle nutsbedrijven (dat zijn dus strategisch belangrijke bedrijven die van algemeen nut zijn) van Nederland door onze regering aan hun lot overgelaten en in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel de gehele Nederlandse energiesector in buitenlandse handen is. Om even te herhalen: waardoor de KLM ondertussen eigendom van Air France is, waardoor DAF een onderdeel van Paccar uit Chicago is, waardoor Fokker jaren geleden failliet ging, omdat  buitenlandse concurrenten wel steun van hun respectievelijke overheden krijgen, maar Nederlandse bedrijven niet, enzovoort ... Een desastreuze en onintelligente economische politiek die alleen op de korte termijn winst oplevert, maar waar opeenvolgende Nederlandse kabinetten zich toch dogmatisch aan vast hebben gehouden en die mogelijk is gemaakt door  de Europese gemeenschappellijke markt.


Wij geloven in open grenzen en in het recht van mensen om over heel Europa uit te zwerven zonder je paspoort te hoeven laten zien, maar wij geloven dat deze neoliberale economische vrijhandelspolitiek die de VVD, CDA, D66 en PvdA de afgelopen 20 jaar hebben nagestreeft een ramp is geweest voor zowel de Nederlandse kenniseconomie, als voor onze capaciteit om als land voor onszelf te zorgen.


MERK NEDERLAND & "MADE IN HOLLAND"

Als onderdeel van een algemeen offensief om de Nederlandse economie en industrie, maar ook onze taal & cultuur een steuntje in de rug te geven, willen wij beginnen om het "merk" Nederland en de daarbijbehorende "made in Holland" te promoten. Net zoals dat al in Italië, Noorwegen en het VK is gedaan, willen wij van de Nederlandse vlag een internationaal herkend teken voor cultuur & kwaliteit maken.


AFSCHAFFING BELASTINGVRIJSTELLING EU-POLITICI & -AMBTENAREN

Heel Europa moet inkomstenbelasting & BTW betalen, behalve de eurocraten. In de hoofdstad van de EU, Brussel, moet je als werknemer gemiddeld 50% van je loon afstaan aan de staat, ténzij je direct voor de E.U. werkt. Op deze manier verdienen ongekozen politici als Von der Leyen en Michel zo'n 400.000 euro per jaar, onbelast!


Helaas geldt deze regel in Nederland ook, omdat de EU ook hier als "internationale organisatie" te boek staat, wat betekent dat zij geen cent inkomstenbelasting hoeven te betalen.


Is dit eerlijk? Nee, natuurlijk niet!


De Europese Commissie heeft vaak de mond vol over "Europese solidariteit", maar duidelijk enkel als het om andere Europeanen gaat.


Het is tijd om Europa op een hele praktische en directe manier eerlijker te maken, door de belastingvrijstellingen voor Europese politici & medewerkers af te schaffen. Laat de E.U. inkomstenbelasting & BTW betalen, net zoals de rest van Europa.


CHINA

China is niet onze vriend of bondgenoot. De "Volksrepubliek" is een totalitaire communistische dictatuur die zich het doel heeft gesteld om de hele wereld aan zich te onderwerpen. Ook heeft communistisch China zich schuldig gemaakt aan volkerenmoord op de Oeigoeren en de Tibetanen en aan militaire agressie tegen Taiwan, de Filipijnen, Vietnam, Japan, India en alle andere landen in de regio.


Ondanks het feit dat China een land is met concentratiekampen voor minderheden, vindt de EU het echter niet erg om met hen een groot handelsverdrag te sluiten. Ook daarom verwerpen wij de huidige EU.


Om het nog erger te maken, heeft de Chinese "totale economische oorlogsvoering" (die trouwens gebaseerd is op de filosofie van de Chinese tacticus en wijsgeer Sun Tzu) ertoe geleid dat Europa (inclusief Nederland) volledig economisch afhankelijk van China is geworden.


Zolang China onder communistisch bewind is, valt China niet te vertrouwen. Zo simpel is het. Daarom willen wij de malifide invloed van de Volksrepubliek in Nederland zo veel mogelijk bestrijden.


Hoe kunnen wij dit doen?

Om te beginnen gaan wij de onafhankelijkheid van Taiwan erkennen.

Ten tweede gaan wij Nederlandse industrie zo veel mogelijk terug naar huis halen, om ervoor te zorgen dat onze industriële basis weer in Nederland (of in ieder geval in Europa) komt te liggen. Omdat wij economisch afhankelijk zijn van China, is China echter ook economisch afhankelijk van ons. Daarom is geld het beste wapen tegen het Chinees communisme: Door onszelf los te weken van Chinese economische overheersing, kunnen wij ons land weer zelfredzaam maken én tegelijk het fascime van de Chinese politieke elite bestrijden.


ONAFHANKELIJKHEID VAN AMERIKAANSE WAPENINDUSTRIE, PRIORITISERING VAN MATERIEEL UIT EIGEN LAND

Op dit moment bestelt het kabinet vrijwel al zijn materieel (zoals vliegtuigen, drones, raketwerpers enzovoort) bij de Amerikaanse wapenindustrie. Dit gebeurt als een automatische van het kabinet; en gebeurt ook niet altijd eerlijk. De aanbesteding van de F35 JSF bijvoorbeeld is verweven met corrutie, waarbij Europese vliegtuigbouwers zich voortijdig terugtrokken omdat het Kabinet volgens deze concurrenten van de Amerikanen toch al hun beslissing hadden genomen; en het aanbestedingsproces was slechts een rookgordijn om de schijn van eerlijkheid en transparantie te wekken.


De DP gelooft echter dat de Nederlandse defensie losgeweekt moet worden van de Amerikaanse wapenindustrie. De VS zijn niet onze bondgenoten. En het is een denkfout van het kabinet om te geloven dat de Amerikanen (ondanks alles dat ze ondertussen hebben uitgespookt) aan onze kant staan.


Daarom gaan wij duidelijke prioriteiten stellen wat betreft openbare aanbestedingen en de aanschaf van nieuw materieel en uitrusting. Dit moet onze doctrine zijn:


Prioriteit #1:

De Nederlandse strijdkrachten moeten in eerste instantie uitergerust worden met materieel dat gemaakt of gebouwd is in Nederland zelf. Als Defensie iets nodig heeft, moeten wij eerst kijken of wij dit in Nederland hebben; en als wij dat nog niet hebben, of wij dit in Nederland kunnen vervaardigen. Kunnen wij bijvoorbeeld zelf ons eigen jachtvliegtuig bouwen? Dat is iets wat wij serieus in overweging moeten nemen!


Prioriteit #2:

Als dat niet mogelijk of onpraktisch is, dan moeten wij naar onze écht bondgenoten kijken: De rest van Europa. Stel dat wij besluiten om niet ons eigen jachtvliegtuig te bouwen, dan kunnen wij kijken naar Europese vliegtuigbouwers zoals Eurofighter, Saab of Rafale. Zeker Eurofighter is - als een hoogwaardig samenwerkingsverband van Europese landen - een keuze die we zeker moeten overwegen, zeker voordat we naar de VS kijken!


Prioriteit #3:

Pas als Europa het niet heeft, enkel dan pas moeten wij gaan kijken naar de rest van de wereld! En niet noodzakelijk enkel de VS.


Kortom: Prioriteit # 1: Nederland. Prioriteit #2: Europa. Prioriteit #3: De rest van de wereld.


Op die manier helpen wij om Nederland (en Europa) los te maken van Amerikaanse overheersing en om de Nederlandse economie om om te schakelen tot een meer zelfvoorzienende hoogtechnologische economie.


ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN ALS OPLOSSING VOOR EMISSIES EN BRANDSTOFTEKORT

De Europese economieën worden geplaagd door twee acute problemen:

✔ Emissies dienen tot praktisch 0 worden teruggebracht

✔ Brandstoftekorten door onze afhankelijkheid op Russisch aardgas en andere buitenlandse fossiele brandstoffen


Nederland is echter niet het eerste land ter wereld dat hier een oplossing voor heeft moeten zoeken.

Een van deze oplossingen is de conversie naar alternatieve niet-fossiele, maar hernieuwbare brandstoffen, zoals ethanol (oftewel: alcohol als brandstof).

Alternatieve brandstoffen als ethanol hebben al lang hun nut bewezen, tot op het punt dat de benzine die uit de pomp komt al met ethanol is aangelengd, in een poging om ons minder afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten te maken.


Hoewel ethanol wel enige praktische nadelen heeft (die echter opgelost kunnen worden), is het een hernieuwbare (want gemaakt van planten) en schoon brandende (aangezien het niet een fossiele brandstof is en dus niet uit koolstof bestaat) brandstof. Door over te schakelen van een op aardgas en en aardolie gefundeerde economie naar een op ethanol (of een andere alternatieve brandstof) gebaseerde infrastructuur kunnen wij in één klap zowel onze CO2-uitstoot als onze economische afhankelijkheid van buitenlandse bronnen voor onze energie oplossen. Dat dit een mogelijke oplossing is, heeft de republiek Brazilië ondertussen al bewezen; aangezien dat land heeft verplicht dat alle auto's benzine aangelengd met een groot percentage ethanol moeten kunnen gebruiken; en zelfs het eerste land is dat een auto een massaproductie heeft gebracht die op 100% ethanol rijdt.


Een van de nadelen van ethanol als brandstof is dat de productie ervan landbouwgrond in beslag neemt, voor het groeien van maïs, koren en de andere gewassen die voor de productie van ethanol gebruikt kunnen worden. Wij geloven echter dat dat in Nederland geen probleem moet zijn, maar juist een economische steun in de rug kan vormen voor de Nederlandse boeren die kapot gaan aan de Europese wetgeving in combinatie met de wens van het Binnenhof om de veestapel tot 0 te reduceren. Omschakelen naar het groeien van gewassen voor ethanolproductie voor onze energievoorziening zou de redding kunnen betekenen voor het Nederlandse boerenbedrijf. 


Door naar creatieve oplossingen te zoeken, lossen wij onze problemen op! Niet door telkens weer dezelfde oude "oplossingen voor te stellen, zoals het Kabinet telkens doet.


Zie ook: Stikstof, de oplossing in Milieu


ZZP'ERS, MKB EN OPSTARTBEDRIJFJES

Het Democratisch Front wil dat het opzetten van een eigen bedrijfje eenvoudiger en goedkoper wordt. Niet alleen kunnen de eenmanszaakjes en familiebedrijfjes van vandaag de Unilever, Shell en Philips van morgen worden, maar het ondersteunen en aanmoedigen van mensen om hun eigen onderneming op te zetten, is een effectieve manier om banen te creëren en chronische werkeloosheid te bestrijden, wat een belangrijke doelstelling is in een land waar nog altijd meer dan een miljoen mensen zonder baan zitten. Het Front wil dit alles voor elkaar krijgen door:


✔ Het Nationale Opstartfonds in het leven te roepen. Dit zal een organisatie zijn die kleine en beginnende ondernemers zowel met kredieten als met training en advies zal ondersteunen in het opzetten van een eigen bedrijfje. 


✔ Verder pleit het Front ervoor om de kleinschaligheidsaftrek fors te verhogen en het belastingtarief over de eerste 40.000 euro winst te verlagen, maar alleen voor aantoonbaar kleine bedrijven.


✔ Verder willen wij ook alles doen wat in onze macht ligt om Nederlanders aan te moedigen om hun eigen bedrijfje op te starten en om hun eigen baas te worden, zodoende willen wij dat alle bedrijfjes die per jaar aantoonbaar minder dan 5000 euro omzet draaien automatisch worden vrijgesteld van de BTW-plicht. Dit om het opstarten van een eigen bedrijfje aantrekkelijker te maken door het procedureel eenvoudiger te maken.


VEREENVOUDIGING BEDRIJFSVORMEN

Ook pleiten wij er sterk voor om de huidige  veelvoud aan rechtsvormen te vereenvoudigen. Op dit moment  bestaan  er  namelijk vier verschillende ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: De  eenmanszaak, de maatschap, de commanditaire vennootschap en  de  vof.  Deze hoeveelheid aan rechtsvormen is onnodig verwarrend voor veel beginnende ondernemers, die vaak niet weten welke rechtsvorm de juiste is om hun nieuwe bedrijf te kiezen.  Verder bestaat er ook maar bar weinig onderscheid tussen de maatschap, de  cv en de vof, aangezien deze rechtsvormen in principe allemaal varianten op de vof zijn, met hier-en-daar een klein detail dat anders is. Om het makkelijker te maken voor startende ondernemers, willen wij de maatschap, de cv en de vof samenvoegen tot één enkele ondernemingsvorm: de vof. Dit zal een algemene ondernemingsvorm worden zonder rechtspersoonlijkheid bedoeld voor vennootschappen, partnerschappen en samenwerkingsverbanden, waarvan de onderlinge verhoudingen tussen de vennoten door middel van een vennootschapscontract geregeld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van stille vennoten. Op deze manier kunnen deze drie vrijwel identieke rechtsvormen vereenvoudigd worden tot een enkel bedrijfstype.


BRIEVENBUS- & OFFSHOREMAATSCHAPPIJTJES

Met onze belastingontduikende minister van financiën hebben wij gezien dat offshoremaatschappijtjes een echt probleem zijn. Maar belastingparadijsjes zoals de Kaaimaneilanden en de Virgineilanden zijn niet de enige landen waar zulke spookbedrijfjes massaal aanwezig zijn. Al sind jaren huist ons land een buitensporig aantal brievenbusmaatschappijen. Dit zijn bedrijven die alleen in naam (maar niet fysiek) in Nederland gevestigd zijn en van de mazen in de wet gebruik maken om vrijwel geen belasting te betalen. Het Front vindt dat brievenbusmaatschappijen vanaf nu ook gewoon belasting moeten gaan betalen, net zoals alle anderen bedrijven, ZZPers en MKBers in Nederland dat ook moeten doen. Geen speciale privileges meer voor de allerrijkste!


GEEN LASTENVERZWARING!

Wij vinden dat een nieuwe verhoging van BTW & inkomstenbelasting absoluut uitgesloten moeten zijn!

Niet voor de lagere inkomens, niet voor de middeninkomens en ook niet voor de hogere inkomens! Het leven is voor de inwoners van Nederland immers al duur genoeg. Laten we eerst beginnen met het geld dat we al hebben op een verantwoordelijke manier te besteden, in plaats van idiote en onverantwoordelijke uitgaven te doen, zoals 7 miljard aan de JSF, ondertussen al 10 milard per jaar aan de EU; en 68 miljoen euro aan de verbouwing van het privépaleisje van de koning! Enzovoort ...


Een van de grote problemen met lastenverzwaring is dat het een kortetermijnoplossing is die uiteindelijk meer geld kost dan het oplevert, omdat het geen enkel oog heeft voor de fundamentele problemen van de economie, zoals een overafhankelijkheid van buitenlandse import en een onstabiele gemeenschappelijke munt.


Immers, als je de belastingen verhoogt, dan betekent dit dat de mensen in Nederland minder besteedbaar inkomen krijgen om uit te geven. Dit resulteert in minder geld dat de economie instroomt, wat resulteert in een economie die stagneert (of in ieder geval minder snel groeit dan het zou moeten). Het eindresultaat hiervan zijn weer lagere omzetten voor Nederlandse bedrijven en daardoor dus ook lagere inkomsten uit de omzetbelasting. Een eenvoudig rekensommetje ... Daarom is de NRP ook fel tegen verdere lastenverzwaringen!


BELASTINGHERVORMING

Wij hebben ingezien dat zowel het belastingstelsel als de belastingdienst aan een broodnodige en grondige hervorming toe zijn:


Het Front wil dat de belastingdienst slechts één jaar terug kan kijken om de belastinggeschiedenis van een individuele belastingbetaler te onderzoeken, in plaats van de huidige wettelijke termijn die praktisch eindeloos is. In de huidige situatie kan de belastingdienst in principe tot 7 jaar terugkijken en herberekeningen maken (hoewel deze termijn nog ad infinitum verlengd kan worden), wat betekent dat u morgen een betalingsverzoek van de belastingdienst kunt krijgen om een bedrag te betalen dat het resultaat is van een recente herberekening van uw aanslag van 7 jaar geleden! Wij vinden dat dit een belachelijke en onprofessionele manier van doen is. Zodoende zijn wij van stelling dat het van de belastingdienst best verwacht mag worden dat zij binnen de termijn van exact één jaar hun werk behoorlijk moeten kunnen voldoen. Alleen een duidelijk en aantoonbaar vermoeden van fraude of criminaliteit moet hierop de uitzondering zijn, en dan alleen nog met de schriftelijke toestemming van een rechter.

 

Het Front pleit ook voor de invoering van een eerste inkomensschijf van 3000 euro. Dit bedrag zal voor iedereen volledig vrijgesteld zijn van de heffing van inkomstenbelasting. Niet alleen zal deze maatregel vooral de armste gezinnen van Nederland een enorm hart onder de riem steken, maar zal het ook het direct besteedbaar inkomen van alle inwoners van Nederland direct fors verhogen en als zodanig het herstel van de Nederlandse economie weer flink aanzwengelen. Wij voelen dat in plaats van 1,7 miljard euro aan een niet-vliegende JSF te besteden, het kabinet dit geld beter weer terug in de beurs van de gemiddelde Nederlander kan doen.


GEGARANDEERDE UNIVERSELE BASISUITKERING: NEE

Wij zijn faliekant tegen de invoering van of zelfs experimentering met een Gegarandeerd Universeel Basisinkomen/ Gegarandeerde Basisuitkering. De invoering van zo'n gegarandeerde uitkering zal ervoor zorgen dat burgers te afhankelijk worden van de regering om te kunnen overleven. Ons ideaal is een samenleving van burgers die zo onafhankelijk mogelijk zijn van de overheid, aangezien het ondertussen is gebleken dat de regering niet altijd het beste met de burger voorheeft.


OFF-GRID WONEN & DUURZAME HUISVESTING

Het Front wil een brede waaier aan subsidies en belastingvoordelen invoeren voor woningen die off-grid wil wonen en op een duurzame manier in hun eigen energie-, water-, warmte- en voedselbehoeften voorzien, bijvoorbeeld door middel van het installeren van reyclebare zonnepanelen, door het installeren van isolatie, door het recyclen van regenwater of door het aanleggen van een eigen moestuin. Het moet financieel interessant worden om zoveel mogelijk op eigen benen te staan en zo min mogelijk van de infrastructuur van de staat afhankelijk te zijn.


Zie ook de onderwerpen: HUISVESTING & MILIEU


REGULERING BANKEN EN DE FINANCIËLE SECTOR

Dankzij de financiële crisissen van het eerste deel van de 21e eeuw begrijpen wij nu dat de bankensector een duidelijke behoefte aan staatstoezicht nodig heeft om op een verantwoordelijke en ethische manier te kunnen functioneren. Omdat wij constateren dat de onverantwoordelijke praktijken die tot de financiële crisissen hebben geleid nog altijd in de dagelijkse praktijk voorkomen, wil het Front strenger staatstoezicht op banken en financiële instanties, inclusief de volgende maatregelen:


# Een van de oorzaken van de financiële crisis is de manier waarop de “ratings agencies” hun werk doen. In Amerika werden de vrijwel waardeloze “sub-prime” hypotheken door ratings-agentschappen als kwalitatief hoogstaand bestempeld, die voor deze dienst door de hypotheekverstrekkers flink betaald kregen. Hieruit kunnen wij dus de conclusie trekken dat één belangrijk probleem waar wij een oplossing voor moeten zien te vinden de afwezigheid van een onafhankelijk beoordelingsagentschap is. Daarom willen wij een door de staat gereguleerd beoordelingsagentschap oprichten. In de praktijk zal dit agentschap onderdeel van de (opnieuw onafhankelijke) Nederlandse bank uit moeten maken, om er zo voor te zorg te dragen dat alle fianciële beoordelingen ook daadwerkelijk op de werkelijkheid zijn gebasseerd en niet op basis van wie bereid is om de hoogste prijs neer te leggen.


# Het Front pleit er ook voor dat het verboden wordt voor bedrijven en organisaties die staatssteun of een reddingspakket hebben ontvangen om bonussen, gouden handdrukken en dergelijke aan hun bestuurders en personeel uit te betalen, totdat het bedrag van het reddingspakket is terugbetaald en het bedrijf weer in staat is om zichzelf te bedruipen. Ook vinden wij dat zulke bedrijven altijd een terugbetalingsregeling met de staat moeten afspreken, aangezien reddingspaketten voortaan alleen in de vorm van een lening moeten komen. Zo'n reddingslening kan waar nodig een zéér lage rente hebben, maar moet het uiteindelijk wel de bedoeling zijn dat deze weer terug worden betaald. Want wij moeten onszelf de vraag stellen: Waarom moet de burger betalen voor het wanbeleid van een handvol corrupte CEO's en topmanagers?


# Hedge funds zijn een voortwoekerende financiële kanker in de Westerse economie. Het moet ons doel zijn om deze (voornamelijk Amerikaanse en Britse) fondsen zo veel mogelijk uit te kleden en terug te brengen naar normale proporties.


# Ook pleit het Front voor een verbod op reclame voor financiële producten (zoals leningen, bankrekeningen en investeringapps) buiten het filiaal of de website van de bank zelf. Wij geloven dat het onverantwoordelijk is om mensen aan te sporen om een lening aan te gaan als dat niet echt nodig is. In de praktijk zal reclame voor deze producten voortaan alleen beschikbaar zijn als consumenten er daadwerkelijk naar op zoek gaan.


NOOIT OVERSCHAKELEN NAAR EEN CASHLOZE ECONOMIE!

Onder leiding van de EU, de World Economic Forum en internetreuzen als Amazon is de aanval geopend op munten en bankbiljetten! Het plan van deze voorvechters van het globalisme is om een wereldwijde "cashloze economie" te scheppen, waarin echt geld niet meer gebruikt kan en mag worden, maar enkel nog electronisch betaald kan worden. Bij voorkeur door middel van centraliseerde en door de overheid beheerde cryptovaluta, de zogenoemde Central Bank Digital Currencies - CBDC's.


Het Democratisch Front is hier FEL tegen! Een volledig digitale en cashloze economie bestaat in de eerste plaats om het makkelijker te maken voor gigantische internetwinkels om de markt te beheersen en en het leven moeilijker te voor fysieke winkels. Vooral de armste delen van onze samenleving (zowel in de Nederlandse samenleving als de wereldgemeenschap) zullen lijden onder deze geplande afschaffing van contant geld, aangezien het juist deze mensen & bedrijfjes zijn die nog van munten en biljetten gebruik maken. Denk hierbij voornamelijk aan kleinere winkeltjes en ZZP'ers.


Ook leidt een complete overschakeling op een digitale economie tot geldstromen die nóg diffuser en moeilijker traceerbaar en te begrijpen zijn dan ze nu al zijn, wat corruptie, gesjoemel en fraude door politici en banken in de hand werkt. In een digitale economie kan met één druk op de knop uit het niets geld gecreëerd worden, of iemands rekening worden geblokkeerd of zelfs geleegd worden door een overheid of een bank die hier op eigen houtje toe besluit. Met fysiek, contant geld is dat onmogelijk.


Ook maakt een digitale economie het mogelijk voor een overheid om precies na te gaan welke aankopen een burger heeft gedaan, waar je geld hebt uitgegeven, wanneer, hoe laat en waarvoor... Op deze manier leidt de Europese "oorlog tegen cash" tot ernstige vragen omtrent privacy en overheidsinmenging. Dat deze vrees serieus is, is ondertussen al aangetoond door o.a. het nieuwe wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen, waarin de overheid voorstelt om alle banktransacties van 100 euro en meer in een centrale databank te registreren! Hier zij wij dus vanzelfsprekend fel tegen.


Ten laatste is een economie die geheel op computers, het internet en computernetwerken op de cloud aangewezen is simpelweg onverantwoordelijk, ook vanuit een veiligheids- en strategisch perspectief. In het niet ondenkbare geval dat het internet geheel of gedeeltelijk zou crashen of uitvallen (bijvoorbeeld als gevolg van een grootschalige cyberaanval) zou dit in één klap het einde betekenen van een volledig digitale economie, terwijl een casheconomie gewoon door zou gaan.


Daarom zijn wij absoluut tégen het Europese plan om naar een "cashloze economie" over te schakelen. In plaats daarvan willen wij dat contant geld altijd zijn rechtmatige plaats in de Nederlandse economie behoudt. Ook zijn wij 100% tegen het plan van de overheid om alle financiële transacties van alle Nederlanders centraal te registreren.TERUG NAAR DE NEDERLANDSE GULDEN!

De Europese eenheidsmunt heeft het zwaar te verduren gehad en heeft zijn economische belofte nog altijd niet vervuld, zelfs decennia na invoering! Door het neoliberaal beleid van de EU heeft de euro meetbaar economische schade aangericht (o.a. tijdens de economische en financiële implosie van de Grote Recessie).


Om het Nederlands monetair & economisch beleid weer in eigen hand te kunnen nemen, moeten wij eerst de euro democratiseren! Niet langer mag de euro de speelbal blijven van neoliberale economen en psychopatische politici die koste wat het kost de digitale euro willen opleggen! Maar de euro moet onder democratische controle komen.


Ons uiteindelijk doel moet echter de herintroductie van de Nederlands gulden zijn. Alleen op deze manier kunnen wij de controle over onze eigen economie terugkrijgen én tegelijkertijd lid blijven van de gemeenschappelijke markt - net zoals voor Polen, of Tsjechië, of Zweden geldt. Dat betekent ook géén digitale euro! Als de digitale euro ondanks de algemene tegenstand en ondanks het gebrek aan economische noodzaak daartoe tóch wordt opgelegd, dan moeten wij zo snel mogelijk uit de euro stappen.


Daarom pleiten wij voor de hervorming van de EU naar een Europese Gemeenschap (dus zonder het doel van politieke & culturele eenwording) met de democratisering van de euro op de korte termijn en de terugkeer van de onafhankelijke Nederlandse gulden als einddoel.


Euro of terug naar de gulden?

Terug naar de gulden!


DE NATIONALE MAALTIJDKAART

Een oplossing voor inflatie, armoede & koopkrachtverlies?


Het leven wordt steeds duurder, maar de neoliberale politiek ziet geen oplossingen om de uit de hand gelopen inflatie te verzachten. Om het leven betaalbaar te houden, pleit de Democratisch Front voor de invoering van de nationale maaltijdkaart - naar Belgisch model.


Dit is een soort betaalkaart waarmee de dagelijkse boodschappen gekocht kunnen worden. Hoe het werkt: Het tegoed op deze kaart zal maandelijks ingekocht worden door de werkgever (of uitkeringsinstantie) en op de persoonlijke kaart van de werknemer worden gezet. Een klein gedeelte van de waarde van het tegoed (laten we zeggen niet meer dan 25% van het totaal) zal op het loon van de werknemer worden ingehouden en de rest van het bedrag zal van de werkgever afkomstig zijn. In de praktijk zal dit dus een soort "betaling in natura" zijn die specifiek bedoeld is om voedsel mee in te slaan.


Een groot voordeel van het bedrag op deze kaart is dat het volledig vrij van inkomstenbelasting zal zijn. Het te bestellen bedrag zal nooit meer bedragen dan een bedrag dat gelijk is aan 25% van het loon van de werknemer.


Deze maatregel is bedoeld om het doen van de dagelijke boodschappen voor mensen betaalbaarder te maken en is direct geïnspireerd door de Belgische maaltijdcheque - die zijn nut ondertussen al bewezen heeft! Het invoeren van deze kaart is onderdeel van een pakket aan maatregelen die wij voorstellen met de bedoeling om voor iedere Nederlander een zeker bestaansminimum te garanderen, en ervoor te zorgen dat honger en tekort in Nederland verleden tijd worden; zodat in DF-Nederland (in tegenstelling tot VVD-Nederland) niemand meer van voedselbanken gebruik zal hoeven maken om te overleven.

BEGROTING EN ECONOMISCH HERSTEL

Onder de verschillende kabinetten Rutte I t/m IV heeft ons land continu een chronisch en onoplosbaar budgettekort gehad. Dit laat zien dat de traditonele neoliberale aanpak van enkel snoeien en besparen geen vruchten afwerpt.


De reden dat enkel besparen niet werkt, is omdat onze huidige economie structureel ontwricht is: Wij moeten elk jaar meer geld uitgeven om ons land draaiende te houden dan dat er binnenkomt. Besparen is echter een kortetermijnoplossing die een onmiddelijk effect heeft, maar niet de wortels van het probleem aanpakt. Dat is de reden waarom het financiële & economische beleid van de afgelopen regeringen ons enkel windeieren heeft gelegd, aangezien er een volstrekt gebrek aan economische langetermijnsvisie bestaat bij dit kabinet.


De reden waarom onze economie uit balans is, is vanwege twee grote “boosdoeners”: Zorgkosten en sociale voorzieningen. Samen zijn dit de twee grootste kostenposten op het budget van de Nederlandse staat, en sinds het begin van de continu doorlopende financiële crisissen van de afgelopen 20 jaar zijn deze twee uitgaven alleen nog maar groter geworden.


Omdat dit een fundamenteel probleem is dat een ernstige bedreiging vormt voor de financiele zekerheid van de Nederlandse staat zelf - en een probleem waar je een langetermijnoplossing voor nodig hebt, aangezien je het duidelijk niet met alleen besparen kunt oplossen - heeft de DP een oplossing ontwikkeld om dit probleem structureel op te lossen. Wij zien de oplossing voor dit probleem niet in enkel snoeien in de sociale voorzieningen, maar in het groeien van de Nederlandse middenklasse, industrie en voornamelijk opstartbedrijfjes.


Kort samengevat is ons huidige probleem dat wij meer geld moeten uitgeven dan dat wij structureel binnenkrijgen. De oplossing moet dan dus ook zijn dat wij een manier vinden om meer geld binnen te krijgen dan dat wij uit hoeven te geven. Dit is het uitgangspunt dat wij hebben toegepast.


NATIONAAL OPSTARTFONDS 

Ten eerste willen wij een Nationaal Opstartfonds opzetten. Dit Fonds zal zowel werkende als werkloze burgers de benodigde ondersteuning geven om de stap te zetten om hun eigen bedrijf op te zetten. Dit zal coaching, juridisch advies en zelfs het geven van microkredieten inhouden. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk Nederlanders in staat te stellen om in hun eigen financiele behoeften te voorzien, in plaats van afhankelijk van anderen te moeten zijn. Op deze manier kunnen wij ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Nederlandse werknemers en werklozen structureel in zelfstandige ondernemers worden verander, die dus niet langer van een uitkering afhankelijk zijn, waardoor deze kostenpost vanzelf lager wordt.


Ten tweede willen wij via het NOF ook gunstige leningen geven aan veelbelovende opstartbedrijfjes die in Nederland staan geregistreerd. Dit zullen grotere leningen zijn die opstartbedrijfjes zullen helpen om vaste voet aan de grond te krijgen, maar zullen echter wel een aantal voorwaarden hebben: 1) het zal een lening zijn – en zal dus geheel terugbetaald moeten worden, 2) de Nederlandse staat zal een aandeel van 10 tot 20% in het bedrijfje krijgen, en 3) het nieuwe bedrijfje zal gedurende de volgende 15 jaar niet uit Nederland mogen vertrekken. Op deze manier willen wij van Nederland het land met de meeste en meest succesvolle opstartbedrijven ter wereld maken. Een groot voordeel hiervan is dat wij het meeste geld dat wij zullen investeren ook uiteindelijk weer zullen recupereren, plus rente. Daarbovenop zal de Nederlandse schatkist een aandeel krijgen in elk bedrijf dat het dankzij deze lening heeft gemaakt, wat betekent dat Nederland een gigantische nieuwe inkomstenbron aan zal boren! Dit is een systeem dat in vooruitdenkende landen zoals Israel al effectief wordt toegepast. Stel voor dat slechts één van deze bedrijfjes de nieuwe Facebook wordt, dan zal dit aandeel van 15% al genoeg zijn om het NOF meer dan winstgevend te maken, laat staan de belastinginkomsten en de lagere sociale kosten die daaruit voortvloeien! Het is ook belangrijk om te begrijpen dat wij deze leningen bereikbaar willen maken voor alle opstartbedrijfjes die in Nederland geregistreerd worden en in Nederland hun belasting betalen, zonder nationaliteitsvereiste.


Dankzij deze maatregel willen wij niet alleen het huidige Nederlandse budgettekort definitief oplossen, door de sociale en zorgkosten die wij moeten betalen structureel te verminderen, maar willen wij ook van Nederland het wereldwijde centrum voor opstartbedrijfjes en nieuwe technologie maken. Kortom: Wij willen van Nederland een land van ondernemers maken, in plaats van een land van werknemers en werklozen.


BEGROTINGSBELEID

Het begrotingsbeleid dat de Nederlandse regering sinds jaar en dag voert, zorgt ervoor dat economische schommelingen worden versterkt in plaats van opgevangen. Het is aan de overheid om in de jaren dat de staat een begrotingsoverschot heeft, niet aan de verleiding toe te geven om grote en niet-noodzakelijke uitgaven te doen, maar om in plaats daarvan een financiële reserve op te bouwen, zodat we in de mindere jaren niet onmiddelijk hoeven te gaan bezuinigen en terug te snoeien. In andere woorden pleiten wij voor een anticyclisch begrotingsbeleid in plaats van een cyclische begroting, waarbij wij tijdens de vette jaren onze reserves opbouwen zodat wij tijdens de magere jaren in de economie kunnen investeren.


BRIEVENBUSMAATSCHAPPIJTJES

Nederland huist een buitensporig aantal brievenbusmaatschappijen. Dit zijn bedrijven die alleen in naam (maar niet werkelijk) in Nederland zijn gevestigd, en daarom vrijwel geen belasting betalen. Zoals de Ierse band U2 die al sinds jaren in Amsterdam geregistreerd staan. De DP vindt dat brievenbusmaatschappijen ook gewoon omzetbelasting en BTW moeten betalen, net zoals alle anderen bedrijven in Nederland.


LEGE BEDRIJVENTERREINEN

De afgelopen tien jaar zijn er door heel Nederland bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen neergezet zonder dat daar een specifieke vraag naar was. Daarom staat er op dit moment zo'n acht miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg, zonder dat deze gebouwen ooit zijn gebruikt. Het bouwen van bedrijventerreinen en kantoorgebouwen moet gestopt worden. Vanaf nu moet er eerst nut en noodzaak worden aangetoond voordat er gebouwd wordt. Als dit aanwezig is, moet worden gekeken of er eerst een al bestaand gebouw of terrein op kan worden geknapt. Als dit niet mogelijk is, moet gekeken worden of er binnen de bebouwde kom ergens een open ruimte gevonden kan worden. Alleen dan pas kan er buiten de bebouwde kom gekeken worden naar een mogelijk bouwterrein. Maar ook alleen dán pas. Verder willen wij een leegstandsbelasting invoeren, waarbij gebouwen die meer dan één jaar leegstaan worden belast als een vorm van ingrijpende landschapsvervuiling.


BUITENLANDSE OVERNAMES

Wij pleiten voor een aanscherping van de regels op de verkoop van Nederlandse bedrijven aan buitenlandse bedrijven, organisaties, investeringsgroepen, “consortia”, enzovoort. Wij vinden dat het moeilijker moet worden om zulk soort nutteloze en vaak van te voren al gedoemde “fusies” uit te voeren. De DP stelt dat Nederlandse bedrijven in principe in Nederlandse handen moeten blijven, vooral nutsbedrijven, zoals elektriciteits- en waterbedrijven. Wij vinden dat Nederlandse bedrijven ook 100% voor Nederland moeten kiezen. En dat betekent dat Shell bijvoorbeeld ook eens moet ophouden met dreigen om uit Nederland te vertrekken en gewoon moet kiezen wat ze zijn: Nederlands of Brits?


F35 JOINT STRIKE FIGHTER

De DP wil een parlementair onderzoek naar fraude in de toekenning van het defensiecontract aan de F35 JSF. Wij willen dat er door het kabinet duidelijkheid gegeven wordt waarom de keuze voor een nieuwe straaljager naar de JSF is gegaan, in plaats van andere kandidaten zoals Saab of Eurofighter, of het meer kosteneffectief updaten van de F16, of zelfs de optie om in eigen land een inheems jachtvliegtuig te produceren. Als de uitleg ontoereikend blijkt, moet de Nederlandse deelname aan de Joint Strike Fighter onmiddelijk stop worden gezet.


Op geen enkel moment tijdens het hele aanbestedingsproces leek niemand in Nederland, behalve bepaalde leden van de regeringspartijen, deze vliegtuigen echt te willen. Om nog zout in de wonde te strooien, werd er door de Nederlandse regering meer 1,2 miljard euro aan belastinggeld in de JSF geïnvesteerd, zelfs vóórdat wij voor dit geld enig product hadden ontvangen. En na ontvangst bleek het vliegtuig zowel buitensporig duur in onderhoud als onhandig in gebruik te zijn.


De miljarden die het kabinet in het zwarte gat van de F35 heeft gedumpt had beter gebruikt kunnen worden om de zorgpremies of het onderwijs betaalbaar te houden,om de op dat moment meer dan 1 miljoen Nederlandse werklozen bij te staan, om opstartbedrijven te helpen om van de grond te komen, om gezinnen te helpen om hun eerste huis te kunnen kopen, om de faciliteiten voor effectieve inburgering uit te breiden, of zelfs om een eigen Nederlands jachtvliegtuig te bouwen!


KILOMETERHEFFING

Het Democratisch Front is falikant tegen de invoering van een kilometerheffing; aangezien deze heffing de mensen beboet voor het feit dat ze geen andere optie dan de auto hebben om van en naar hun werk te komen of om hun kinderen naar school te brengen. In plaats van de mensen door middel van de kilometerheffing te beboeten voor het onvermogen van de regering om hen een redelijk alternatief voor de auto te geven, vinden wij dat er flink in het openbaar vervoer moet worden geïnvesteerd, zodat er meer opties voor het nemen van het openbaar vervoer beschikbaar komen, en het openbaar vervoer ook een stuk goedkoper wordt. Op deze manier moet de aanschaf van bijvoorbeeld een NS-jaarabonnement geen duizenden euro's per jaar meer kosten; aangezien veel mensen het openbaar vervoer wel willen gebruiken, maar dit met de huidige prijzen simpelweg te duur voor hen is, vooral vergeleken met de auto. Kortom: De prijs van het OV moet omlaag, in plaats van dat de prijs van het rijden omhoog moet!


JUNKFOODACCIJNS

Overgewicht en diabetes zijn een groeiend en alarmerend probleem; niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld. Daarom wil het Democratisch Front specifieke maatregelen invoeren om overgewicht en diabetes tegen te gaan. Om te beginnen willen wij een accijns op ongezond voedsel en ongezonde drank invoeren. Door deze "junkfoodaccijns" zal voedsel dat overdreven ongezonde hoeveelheden suiker (zoals frisdranken) en vet (zoals chips) bevat relatief duurder worden; tegelijkertijd moeten wij er ook voor zorgen dat groente en fruit goedkoper worden. In het verlengde hiervan worden de verkoop van frisdrank en snoep op school verboden, aangezien het van een grote onverantwoordelijkheid getuigt om een frisdrank- of snoepautomaat midden op een school te installeren. Een positief bijkomend gevolg van deze junkfoodaccijns is natuurlijk ook het aanboren van een nieuwe inkomstenbron voor de Nederlandse schatkist, waarmee o.a. de stijgende zorgkosten kunnen worden gefinancieerd.

ONTWIKKELINGSHULP

Wij zijn niet blind voor het feit dat er in het buitenland ook armoede bestaat. Daarom moet de manier waarop Nederland ontwikkelingshulp uitvoert heruigedacht worden. In plaats van bedragen direct aan de regeringen van ontwikkelingslanden over te maken, kan het Nederlandse budget voor ontwikkelingshulp beter gebruikt worden om ter plaatse fysieke verbeteringen aan te leggen. In de praktijk zou dit bijvoorbeeld het aanleggen van infrastructuur, waterhuishouding en krachtcentrales inhouden. Op deze manier kan Nederland met een beperkt budget en binnen een relatief korte tijd grote resultaten bereiken die vele levens positief zullen beïnvloeden.


Wat wij bijvoorbeeld kunnen doen, is het aanleggen van dijken in gebieden die regelmatig door overstromingen worden bedreigd, zoals Bangladesh of op eilanden in de Stille Oceaan. Verder kunnen we wegen, spoorwegen en duurzame havens in Afrika aanleggen, scholen bouwen, schoolboeken maken en uitdelen; de mogelijkheden zijn eindeloos! Een pluspunt van deze manier van werken is dat deze werkzaamheden allemaal door Nederlandse bedrijven uitgevoerd kunnen worden, wat geld in de Nederlandse economie terugpompt en goed is voor de internationale uitstraling van de Nederlandse kenniseconomie; allemaal terwijl de inwoners van minder ontwikkelde gebieden van broodnodige hulp voorzien. Zo wordt het een win-win-situatie!


AOW

Wij zijn principieel tegen een verhoging van de AOW-leeftijd! Wij geloven dat er genoeg financiële middelen in de Nederlandse schatkist zijn om de AOW in stand te houden, ware het niet dat de deze door zowel het huidige als het afgelopen kabinet verspild worden aan onverstandige uitgaven, zoals de JSF, de Betuweroute, de Fyra, de EU, enzovoort. Om de AOW betaalbaar te houden, zullen wij echter wel andere delen van de Nederlandse regelgeving om moeten gooien; voornamelijk in de EU en de immigratiewetgeving, om het zo voor goedgeschoolde en gemotiveerde buitenlanders minder moeilijk te maken om hun steentje aan de Nederlandse economie en wetenschap bij te dragen.

Zie ook het onderwerp: Immigratie.


KLEINBEDRIJF & MKB

Het Democratisch Front wil dat het opzetten van een eigen bedrijfje eenvoudiger en goedkoper wordt. Niet alleen kunnen de kleine bedrijfjes van vandaag de Unilever, Shell en Philips van morgen zijn, maar het aanmoedigen en ondersteunen van mensen om hun eigen onderneming op te zetten, is een effectieve manier om banen te creëren en terugkerende werkeloosheid (nu op dit moment geen probleem, maar dat gaat nog komen!) te bestrijden.


CANNABIS EN GEDOOGBELEID

Het gedoogbeleid is idioot. Een voorbeeld van het bizar gebrek aan respect voor de wet dat door het kabinet wordt getoond. Het feit dat cannabis wordt gedoogd betekent namelijk dat het officieel noch legaal, noch verboden is - maar iets daartussenin.


Dat het wettelijke limbo waar cannabis zich in Nederland bevindt toch uitwassen en een opleving van de Nederlandse drugsmaffia heeft geleid, komt dan ook niet als een verrassing.


Daarom wil het Democratisch Front een landelijk referendum organiseren om eens en voor atijd de wettelijke status van cannabis in Nederland te bepalen. Het huidige gedoogbeleid, waarbij cannabis officieel bij wet verboden is, maar men het toch gewoon mag blijven gebruiken, is namelijk volstrekt onlogisch, contraproductief en hypocriet. Het kan niet zijn dat een middel tegelijkertijd legaal en verboden is, toch is dat precies wat het gedoogbeleid doet. Wij vinden dat het tijd wordt dat Nederland voor duidelijkheid kiest:


Óf cannabis wordt legaal, óf het wordt verboden - maar niet meer halfslachtig "gedogen", want wat is het nut van een wet als de politiek zelf aangeeft dat het je vrij staat om deze gewoon straal te negeren?


Wat betreft de uiteindelijke uitkomst van dit referendum geeft de Democratisch Front er de voorkeur aan dat cannabis wettelijk met tabak wordt gelijkgesteld, wat de praktische legalisatie van cannabis inhoudt. Op deze manier kunnen wij de praktische realiteit van het gedoogbeleid in stand houden, zonder echter de scheve situatie dat het officieel verboden is, maar toch ook officieel wordt toegestaan, en alle negatieve consequenties die het resultaat van zijn van deze kromme realiteit.


Net zoals met het gebruik van tabak, willen wij echter wel dat het absoluut verboden wordt om te cannabis roken als er een minderjarige in de onmiddelijke omgeving aanwezig is, net zoals tijdens de zwangerschap en in de directe omgeving van zwangeren. Wij willen met alle macht voorkomen dat minderjarigen met tabak en/of cannabis in aanraking komen, aangezien het funest voor de ontwikkeling van een minderjarige is. Dat volwassenen in hun privéomgeving opsteken is hun eigen keuze, maar minderjarigen moeten daar zo ver mogelijk van weg worden gehouden, aangezien veel jongeren niet het inzicht hebben dat hier serieuze negatieve consequenties aan verbonden zijn, en jonge kinderen niet de mogelijkheid hebben om niet mee te roken als hun ouders dat doen.


Verder houdt het gelijktrekken van cannabis met tabak ook in dat er op wiet accijns berekend zal worden, net zoals nu voor tabaksproducten al het geval is. Dat betekent dus o.a. een nieuwe inkomstenbron voor de Nederlandse schatkist.


PLAFOND AAN ELEKTRICITEITSPRIJZEN

De energiebedrijven van Europa boeken megawinsten, terwijl de eindgebruiker zich blauw betaald. Een groot deel van de huidige recordinflatie en de verarming van de gemeenschap die dat inhoudt valt terug te leiden op de inhaligheid en geldhonger van de Europese energiebedrijven.


Wat kunnen wij hieraan doen? In Nederland is de inflatie ondertussen opgelopen tot boven de 13%. In Frankrijk hebben ze dit echter tot 5% weten te beteugelen. Hoe? Door een plafond op elektriciteitsprijzen op te leggen, waardoor burgers en bedrijven niet meer gaan betalen, maar de elektriciteitsbedrijven hun eigen oorlogswinsten moeten aanspreken om de prijzen betaalbaar te houden.


Wij stellen voor om exact hetzelfde in Nederland te doen: Elektriciteit is een "essentieel" product. Daarom moeten elektriciteitsprijzen onder controle komen, door middel van een plafond. De praktijk laat zien dat het in Frankrijk werkt. Dat kan hier ook.

© 2022 / 2023 | DEMOCRATISCH FRONT | INFO@DEMOC.NL

DP

DEMOCRATISCH FRONT |  DEMOC.NL