taal & cultuur

WAARSCHUWING: WIJ ZIJN DEZE PAGINA OP DIT MOMENT AAN HET BIJWERKEN EN VERBETEREN.

VERGEET AUB NIET OM DEZE PAGINA LATER TE BEZOEKEN OM ONS BIJGEWERKTE STANDPUNT TE LEZEN.


 NEDERLANDSE TAAL & CULTUUR


SAMENVATTING:

Meer aandacht & steun voor Nederlandse taal & cultuur | Meer belastingvoordeel voor Nederlandse film, muziek & literatuur | Internatinaal instituut voor de Nederlandse taal | invoering functioneel naturalistatie-/inburgeringsexamen | Meer geld voor het filmfonds | Eindelijk het Nationaal historisch museum | Nederlands als standaardtaal van Nederland | Geen Engels als enige officiële taal van Europa | Tegen de censuur | Meer mediavrijheid & een einde aan het Belgische monopolie op het Nederlandse medialandschap | Effectieve & praktische ontwikkelingshulp.


DE NEDERLANDSE TAAL ALS MIDDELPUNT VAN ONZE SAMENLEVING

De Nederlandse taal hoort het middelpunt van onze samenleving te zijn en verdient daarom meer aandacht en steun dan de afgelopen kabinetten eraan hebben willen uitgeven. Daarom pleiten wij voor een effectievere bevordering  van de Nederlandse taal en cultuur. Hierbij denken wij o.a. aan meer belastingvoordeel voor Nederlandse film en literatuur, het aanmoedigen van verschillende Nederlandstalige cultuuruitingen, zoals film, muziek en literatuur door middel van subsidies, belastingvoordeel en meer, maar ook aan het opzetten van een internationaal instituut om de Nederlandse taal over de grenzen te verspreiden (zoals nu al gedaan wordt door het Duitse Goethe-Institut, het Spaanse Instituto Cervantes, de Alliance Francaise en het British Council voor hun respectieve talen). Het Nederlands is immers weinig bekend buiten het Nederlands taalgebied, als gevolg van de totale desinteresse van het kabinet om onze taal en cultuur te ondersteunen. Dit is één van de redenen waarom de DP meer ondersteuning van onze taal wil en het ook makkelijker wil maken voor buitenlanders om het Nederlands te leren; o.a. door de oprichting van een Nederlands instituut voor de promotie van de Nederlandse taal in het buitenland en het bereikbaarder maken voor immigranten om in te burgeren. De Nederlandse taal leren moet een natuurlijke en makkelijke stap voor niet-Nederlanders zijn, zowel hier als over de grens.


Verder pleiten wij ook voor het invoeren van een  naturalisatie-examen dat daadwerkelijk de kennis van de Nederlandse taal toetst, in plaats van de gecommericaliseerde geldmachine die het nu is; en nog veel meer. Zo heeft het Nederlands filmfonds al jaren een budgettekort en staat het Nationaal Historisch Museum al eindeloos in de wacht, wat een schande is! Tijd dat wij hier iets aan gaan doen! Als Nederlanders mogen wij met recht trots zijn op onze taal, cultuur en geschiedenis. Toch jammer dat het kabinet daar duidelijk anders over denkt.


Specifiek willen wij het ministerie van OC&W gaan inzetten om de Nederlandse taal & cultuur daadwerklijk, effectief en actief te bevorderen, zowel binnen als buiten Nederland!


ONZE TAAL CENTRAAL (IN NEDERLAND, EUROPA & DE WERELD)!

De DP vindt het kwalijk dat je in het Nederlandse hoger onderwijs, wetenschap, handel & financiële sector en politiek nu van het Engels gebruik moet maken om mee te kunnen komen. In verschillende sectoren zien we dat de Nederlandse taal wordt weggedrukt door het Engels. Een taal die steeds minder gebruikt wordt, sterft uiteindelijk echter uit. Deze ontwikkeling is echter niet nieuw. Van alle landen in Europa geeft Nederland immers het minste geld uit aan de eigen taal! Onder de heerschappij van de Nederlandfobische VDD, CDA, D66 en PVV is het budget voor Nederlandse film, literatuur en muziek alleen maar gekrompen! Hoeveel hulp krijgt het Nederlands? Wij geloven echter dat de Nederlandse taal & cultuur het middelpunt van onze samenleving is en dat dat ook zo moet blijven! Én dat onze taal ook over de grenzen bevorderd moet worden! Daarom gaan wij sterk in taal & cultuur investeren, o.a. door een Nederlands taalinstituut op te richten om onze taal te bevorderen, maar ook door meer geld vrij te maken voor Nederlandse films, muziek, literatuur enz. (En dat geld kunnen wij o.a. uit de 750 miljoen euro halen die de NPO jaarlijks krijgt, zonder dat we daar echte kwaliteit voor terugkrijgen.) Niemand anders zal immers voor onze eigen taal zorgen, behalve wij zelf!


Onze taal verdient meer aandacht en steun dan het kabinet bereid is om eraan uit te geven. Daarom pleiten wij voor een effectievere steun aan de Nederlandse taal en cultuur. Hierbij hoort o.a. een naturalisatie-examen dat wérkelijk de praktische kennis van de taal toetst, een actieve bestrijding van de verengelsing van het onderwijs en de wetenschapsector in Nederland, maar ook door het promotie van onze cultuur, zoals film, muziek en literatuur, door middel van subsidies, belastingvoordeel en meer. Zo lijdt net Nederlands filmfonds al jaren aan een budgettekort en staat het Nationaal Historisch Museum ook al jaren in de wacht. Tijd dat wij hier iets aan gaan doen!


NOOIT HET ENGELS ALS ENIGE OFFICIËLE TAAL VAN EUROPA

Wij moeten ervoor zorgen dat de Nederlandse taal de standaardtaal in heel Nederland blijft! Dit betekent dat wij ons land niet op moeten laten delen in verschillende streektalen, zoals door de Europese Commissie bedacht en door dit kabinet aanvaard is; en ook zijn wij een felle tegenstander van het huidige "Europese" idee om de Engelse taal de enige officiële taal van Europa te maken ... Wij zien dat het Nederlands over de afgelopen jaren al ernstige terrein heeft verloren tegenover het Engels, zeker in gebieden zoals het hoger onderwijs, wetenschap & techniek, IT, handel en meer. Het Engels als enige officiële taal van heel Europa zou het einde betekenen van de culturele en taalkundige rijkdom van het Europese continent en ons verdoemen tot Engelstalige Europese eenheidsworst.


VRIJHEID & RECHTEN, TEGEN DE CENSUUR & VOOR HET RECHT OM VRIJ TE PROTESTEREN!

In Nederland moet je eerst een vergunning bij de gemeente aanvragen om te mogen protesteren. Dat is het nivo van de vrijheid van meningsuiting dat er in ons land bestaat: Niet geweldig. En als je toch protesteert, kun je verwachten dat je door een "burgeragent" wordt gearresteerd of met een gummiknuppel of waakhond wordt bewerkt!


MEDIAVRIJHEID & HERVORMING NPO

Op dit moment wordt het "onafhankelijk" medialandschap van Nederland gedomineerd door twee Belgische bedrijven: Mediahuis & DPG, die met illegale Belgische staatssteun in staat zijn geweest om alle grote Nederlandse kranten en mediabedrijven op te kopen. Dit heeft geleid tot een ongelofelijk verschraling van de Nederlandse media, waarbij je exact dezelfde berichtgeving kan lezen ongeacht welke krant je openslaat. Omdat deze twee buitenlandse bedrijven een monopolie hebben weten te vestigen op de Nederlandse media (omdat de Nederlandse regering onder Rutte hier nooit een probleem van heeft gemaakt) willen wij gebruik gaan maken van de bestaande mededingingswetten om deze bedrijven in van elkaar onafhankelijke mediakanalen op te breken (in ieder geval in Nederland).


Wat betreft de Nederlandse publieke omroep: Tegelijkertijd wordt er jaarlijks zo'n 750 miljoen euro aan de NPO overgemaakt zonder dat we daar echte kwaliteit of journalistiek voor terugkrijgen. Wij, echter, gaan onze fundamentele democratische rechten sterk in onze politiek verankeren en tegelijk gaan wij ook het budget van de NPO beter en doelmatiger verdelen! O.a. door onafhankelijke kranten te ondersteunen. Want wij geloven in vrijheid en waarheid en onafhankelijke media!


"VERNEDERLANDSTE" EUROPESE IMMIGRATIE ALS LANGETERMIJNOPLOSSING VOOR HET CHRONISCH PERSONEELSTEKORT

De Nederlandse economie kraakt onder vele problemen die veroorzaakt zijn door het kortzichtig beleid en gebrek aan visie van dit eindeloos VVD-kabinet. Één van die problemen is het tekort aan arbeidskrachten. Dit is een chronisch en structureel probleem; en om een oplossing te vinden moeten wij inzien dat een langdurige kwestie is. Daarom moeten wij ook oplossingen bedenken die niet alleen op de korte termijn werken, maar ook op de lange termijn zullen werken om dit structureel gebrek op te vangen. Daarom moeten wij met creativiteit, verstand en visie alternatieven zoeken.


Één van de mogelijkheden die wij hebben is om talent aan te werven in de rest van Europa. Het enige struikelblok is daarbij natuurlijk de taalvereisten, aangezien het Nederlands weinig bekend is buiten het Nederlands taalgebied, als gevolg van de totale desinteresse van het kabinet om onze taal en cultuur te ondersteunen. Dit is één van de redenen waarom de DP meer ondersteuning van onze taal wil en het ook makkelijker wil maken voor buitenlanders om het Nederlands te leren; o.a. door de oprichting van een Nederlands instituut voor de promotie van de Nederlandse taal in het buitenland en het bereikbaarder maken voor immigranten om in te burgeren. De Nederlandse taal leren moet een natuurlijke en makkelijke stap voor niet-Nederlanders zijn, zowel hier als over de grens. Zie ook: Economie.


Op deze manier kunnen wij chronische personeelstekorten bij Nederlandse bedrijven opvangen door Europese burgers aan te trekken, die op de korte temijn de middelen aangereikt moeten worden om zich het Nederlands eigen te maken; en die op de lange termijn al in hun eigen land een kennis van het Nederlands zullen hebben verworven.


In het kort is het ons plan om de Nederlandse taal - net zoals de Nederlandse economie - een véél stevigere positie in Europa en de wereld te geven. Lees meer hierover onder Buitenland: Wereldmacht Nederland.

© 2022 - 2023 | DEMOCRATISCH FRONT | INFO@DEMOC.NL

DP

DEMOCRATISCH FRONT |

DEMOC.NL