welkom

Het is tijd voor een herstart van ons land!

Samen kunnen wij onze democratie een nieuwe kans geven

Een nieuw begin voor Nederland!Wij hebben jouw hulp nu nodig! DUS DOE NÚ MEE!

 
 
 
 

IK DOE MEE:


Al 1093 handtekeningen opgehaald!

De Covid19-crisis (inclusief de eindeloze stroom propaganda door de media, maar ook het slappe antwoord van ons land op MH17 & Oekraïne, ons lidmaatschap van de ondemocratische, onrelevante en falende E.U., maar ook de crisis rond de belastingdienst, het negeren van de uitkomst van het Oekraïnereferendum door Rutte, de STASI-prakijken van de IND en de eindeloze discussies rond Bed, Bad & Brood, de bajesboten, ons falende onderwijsstelsel, de JSF en nog véééél meer ...) heeft laten zien hoe onvolmaakt en fragiel onze Nederlandse democratische rechtstaat écht is. Daarom zijn wij nú, op dit moment, de ReformPartij aan het oprichten: Een nieuwe, onafhankelijke, ongesubsidieerde partij om Nederland weer opnieuw op te starten, maar ditmaal beter: Met méér en échte democratie! Met gegarandeerde vrijheden! Met krachtigere bescherming! Met een Europese samenwerking die wél werkt! Met een intelligente groeieconomie zonder uitverkoop van nutsbedrijven! Met onderwijskansen voor élk kind! Met een onafhankelijk en krachtig Nederland midden in de wereld!


Dit kan het begin worden van een nieuw tijdperk voor ons landje. Maar dat lukt alleen met jouw hulp!

Dus help ons nú!

Met jouw hulp maken wij ons land weer beter!

De Covid19-crisis heeft laten zien hoe onvolmaakt en fragiel onze democratische rechtstaat écht is. Nu hebben wij zelf, met onze eigen ogen kunnen ontdekken hoe autoritair en chaotisch onze politici werkelijk zijn en hoe weinig onze rechten werkelijk waard zijn. In plaats van het welzijn van Nederland blijken handelsbelangen, de globalistische agenda en onwetenschappelijke maatregelen ter behoeve van de buitenlandse big pharma-industrie belangrijker te zijn.


Naast de corruptie en het toenemend politiegeweld in eigen land is een belangrijk symptoom van dit democratisch tekort ook ons lidmaatschap van de disfunctionele Europese Unie, die tijdens álle afgelopen crises (inclusief de bootvluchtelingen, de Griekse crisis, de financiële crisis, de oorlog in Oekraïne, de huidige coronacrisis en alle andere crises van de afgelopen jaren ...) simpelweg gefaald heeft om op te treden of om oplossingen te bieden, of zelfs maar om effectief samen te werken.


Daarom zijn wij nú, op dit moment, de ReformPartij aan het oprichten: Om Nederland weer opnieuw open te gooien en op te starten, maar ditmaal beter dan voorheen! Omdat wij geloven dat ons moderne Nederland lang niet zo democratisch is als het moet zijn - en ook niet zo onafhankelijk, sterk, zelfvoorzienend, eerlijk, gezond of voldoende geïnformeerd als wij verdienen!


Een van onze belangrijkste speerpunten is de bescherming van het recht op vrije meningsuiting en het recht om te protesteren. Ook willen wij de directe democratie invoeren in de Nederlandse politiek. Dit houdt o.a. referenda in waar de regering zich aan móét houden (dus bindende referenda) en die ze niet gewoon meer naast zich neer kunnen leggen, zoals ze tot nu toe altijd hebben gedaan. Daarom kiezen wij er óók voor om van ons land weer een onafhankelijke democratische republiek te maken, zoals het hoort te zijn, waarin mensen de keuze krijgen om zélf te stemmen over de onderwerpen die wij zélf belangrijk vinden (zoals over ons lidmaatschap van de machteloze, onsamenhangende, autoritaire en steeds irrelevanter wordende E.U., maar ook bijvoorbeeld over wie precies ons volgende staatshoofd nu eigenlijk moet zijn; en waarom wij die zelf niet kunnen kiezen!) in plaats van dat onze stem genegeerd wordt door een ingegraven autoritaire elite die niet op verdere medezeggenschap en inspraak zitten te wachten.


Naast ons speerpunt directe democratie, willen wij ook andere problemen oplossen die al sinds tientallen jaren door de Nederlandse politiek straal worden genegeerd. Daarom pleiten wij onder andere ook voor: een referendum over ons lidmaatschap van de ondemocratische & dysfunctionele E.U. en een Europese samenwerking die wél werkt! onderwijs als een grondrecht voor écht elke student, net zoals een gegarandeerde vrijheid van protest & meningsuiting (omdat dat de grondslag is van onze vrije samenleving) de vrijheid om zelf over je eigen lichaam te beslissen (inclusief het recht om vaccinaties te weigeren) veilige, geteste medicatie (inclusief in NL en níét in het buitenland geproduceerde vaccinaties) een onafhankelijke en op wetenschappelijke innovatie gebaseerde economie waarin ZZP'ers en het MKB de steun krijgen die zij nodig hebben én ook verdienen; en daar hoort ook het terug in Nederlandse handen brengen bij van alle strategische Nederlandse nutsbedrijven die de afgelopen twintig jaar door het kabinet aan het buitenland zijn afgedankt (zoals KLM, Daf, Fokker, Unilever, Shell, de elektriciteitsbedrijven, de haven van Rotterdam, enzovoort) maar ook willen wij werken aan een eerlijke, gevarieerde en verenigde samenleving met onze taal & cultuur als middelpunt, inclusief échte steun aan onze cultuur (inclusief muziek, film enz.) en het verspreiden van de Nederlandse taal binnen en ook buiten onze grenzen, waar ook een sterkere band met en steun voor (een mogelijk onafhankelijk) Vlaanderen bij hoort. Wat wij ook belangrijk vinden is een voortvarende bescherming van onze burgers, bedrijven en instellingen tegen buitenlandse inmenging en spionage en daarom willen wij ook investeren in een sterke en professionele krijgsmacht die daadwerkelijk voor (maar niet tégen) Nederland kan én mag vechten en nog veel meer!


Kortom, wij streven ernaar om Nederland zijn vrijheid en rechten terug te geven; en om ons land weer een onafhankelijke en centrale plaats in de wereld te geven. Daarom omschrijven wij onszelf ook als een democratische, progressieve én nationale verzetspartij, omdat wij alleen het beste voor ons land willen, omdat wij onafhankelijk en sterk in de wereld willen staan, omdat wij ronduit weigeren om bang te zijn, omdat wij juist in een gezond debat geloven en een tegengeluid willen laten horen, zonder onmiddellijk dealtjes en compromissen te sluiten in schimmige achterkamertjes en telkens op al onze principes in te geven, zoals de Nederlandse politieke elite dat altijd al heeft gedaan, omdat wij geloven in het ideaal van ons land als een vrije en democratische rechtsstaat waarin er een plaatsje bestaat voor iedereen die bereid is om zijn of haar handen uit de mauwen te steken, omdat wij de kracht zien in onze gevariëerde en individualistische mensen én omdat wij geloven in de belofte van een nieuwe en ditmaal écht democratische Nederlandse Republiek als dé absolute koploper in de wereld!


Dit zou het begin kunnen worden van een nieuw en beter tijdperk voor Nederland.  Maar dat lukt alleen met jouw hulp! 


Dus help ons nu!


Wij

rekenen

nog op

jouw

stem

& handtekening!

Kort samengevat: Ons plan voor NL

Politiegeweld in Nederland
Politiegeweld in Nederland
Hervorming van politie & justitie : geen nationalisatie & militarisatie van de politie, maar een civiele dienst. Uitbreiding van onze grondwet met onze ábsolute grondrechten.
investeren in onze taal
investeren in onze taal
Één Nederlandse taal = Geen regionalisering van het Nederlands | promotie van het Nederlands binnen én buiten de grenzen
communisme = facisme
communisme = facisme
De volksrepubliek is niet onze vriend = disinvestering uit China & erkenning van de onafhankelijkheid van Taiwan
mh17
mh17
De grootste moord in de geschiedenis van Nederland, zonder consequenties ... net dank aan het kabinet.
Russische bommenwerpers
Russische bommenwerpers
Onderwijs
Onderwijs
Bereikbaar & betaalbaar onderwijs voor écht iedereen: Inclusief afschaffing schoolgeld hoger onderwijs & betaalbare kinderopvang.
Vlaanderen & Nederland
Vlaanderen & Nederland
Het bouwen van een sterkere band tussen Vlaanderen en Nederland
Een eigen huis, een plek onder de zon!
Een eigen huis, een plek onder de zon!
Ons doel: Elk gezin zijn eigen woning!
Voedsel
Voedsel
Geen namaakvlees meer op Nederlandse tafels!
Defensie
Defensie
Na 50 jaar snoeien door het kabinet op defensie kunnen wij ons eigen land niet eens verdedigen!
Geen censuur, maar vrije meningsuiting!
Geen censuur, maar vrije meningsuiting!
Vrije meningsuiting als grondrecht | Geen censuur | Waarom een budget van 750 miljoen voor de NPO?
Nederlandse taal & cultuur
Nederlandse taal & cultuur
Meer steun aan Nederlandse taal & cultuur. Laten we de 750 miljoen euro van de NPO beter gebruiken!
Nederland in de ruimte
Nederland in de ruimte
Nederland als hoogtechnologische koploper
Betaalbare & veilige zorg
Betaalbare & veilige zorg
Kwalitatieve & veilige zorg voor iedereen! Dus ook inentingen vanaf nu in NL gemaakt.
War is hell!
War is hell!
Niet langer meegaan in zinloze Amerikaanse oorlogsavonturen!
Amerikaans militair-industrieel complex
Amerikaans militair-industrieel complex
Waarom zijn wij zo afhankelijk van de V.S.? Maak Nederland weer onafhankelijk!

AFTELLEN NAAR 2021

In 2021 gaan de volgende 2e Kamerverkiezingen plaatsvinden!

De ReformPartij is zich al hard aan het voorbereiden.

Kijk hier wat jij kunt doen om Nederland eerlijker & democratischer te maken in 2021!

Deze afbeelding van het coronavirus wordt door sommige programma's gecensureerd.
Deze afbeelding van het wrak van MH17 wordt door sommige programma's gecensureerd.
Deze afbeelding van een Russische bommenwerper wordt door sommige programma's gecensureerd.
Deze afbeelding van de vlag van Oekraïne wordt door sommige programma's gecensureerd.
Deze afbeelding van een bajesboot wordt door sommige programma's gecensureerd.
Deze afbeelding van de "f**k de koning"-grafitti op het paleis op de dam wordt door sommige programma's gecensureerd.
Deze afbeelding van een demonstrant tegen de monarchie wordt door sommige programma's gecensureerd.
Deze afbeelding van een demonstrant tegen de monarchie wordt door sommige programma's gecensureerd.

DE REFORMPARTIJ KORT SAMENGEVAT:

Directe democratie!

Jazeker, wij geloven dat kiezers zelf kunnen kiezen. Daarom gaan wij directe democratie invoeren, inclusief bindende referenda en een direct gekozen staatshoofd.

Een beter, ander, nieuw Europa!

Europese samenwerking? JA! Maar E.U.? NEE DANK U!  De E.U. werkt niet en is ook ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt en peperduur. Daarom willen wij je de kans geven om zélf te kiezen of wij eigenlijk bij de E.U. willen horen of niet. Is het antwoord ja: Dan gaan wij van Europa een échte democratie proberen te maken. Maar zo nee, dan vertrekken onmiddellijk, geen gezeur!

de nieuwe Nederlandse Republiek!

Niet alleen waren wij de eerste moderne republiek in Europa (waardoor wij dus een lange democratische traditie hebben), maar een koninkrijk is ook gewoon te duur, ondoorzichtig, corrupt en gewoon niet eerlijk! Daarom gaan wij Nederland omvormen tot een democratische, parlementaire republiek!

Wij willen terug naar de basis; en onze basis is democratisch!

Bereikbaar & betaalbaar onderwijs!

De Mammoetwet is de grootste ramp die het Nederlandse onderwijs ooit is overkomen. Onderwijs is immers een fundamenteel recht, behalve in Nederland ... Terwijl in andere landen de kosten zakken, wordt onderwijs in NL alleen maar duurder! Daarom gaan wij onderwijs & kinderopvang betaalbaar maken, de hogescholen met universiteiten fuseren, een einde maken aan de CITO-toets en het apartheidsonderwijs, onze universiteiten hun toppositie teruggeven, en meer!

Sterke krijgsmacht!

Nederland heeft de afgelopen 50 jaar zijn krijgsmacht grondig verwaarloosd. Helaas kunnen wij de goede bedoelingen van landen als China, Rusland en de V.S. niet vertrouwen. Daarom hebben wij een goede, professionele defensie nodig om onze bevolking te kunnen beschermen.

Onze taal centraal (in de wereld)!

Van alle landen in Europa geeft Nederland het minste geld uit aan de eigen taal! Hoeveel hulp krijgt het Nederlands? Wij geloven dat de Nederlandse taal & cultuur het middelpunt van onze samenleving is  & dat het ook over de grenzen aangemoedigd moet worden! Daarom gaan wij sterk in taal & cultuur investeren, o.a. door een Nederlands taalinstituut op te richten om onze taal te promoten, maar ook door meer geld vrij te maken voor Nederlandse films, muziek, literatuur enz. Niemand anders zal immers voor onze taal zorgen, als wij het niet doen!

Een onafhankelijke, verstandige economie:

Door de globalistische economische politiek van de politieke elite van Nederland is ons land nu té afhankelijk van het buitenland: Nederlandse bedrijven (zoals DAF, Fokker, de energiecentrales, de haven van Rotterdam, enzovoort) zijn verkocht aan buitenlandse concerns die niet eerlijk concurreren omdat zij wél staatssteun krijgen. Het kabinet heeft onze economie al jaren geleden in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel geen enkel groot Nederlands bedrijf nog daadwerkelijk in Nederlandse handen is! Daarom willen wij een antiliberalistische & antiglobalistische economische politiek om Nederland weer economisch zelfstandig te maken! Dat willen wij o.a. doen door zowel in het MKB en ZZP'ers te investeren, door Nederlandse hoogtechnologische innovatie te stimuleren (zie ook "Nederland in de ruimte") en door ervoor te zorgen dat strategische Nederlandse nutsbedrijven weer daadwerkelijk in Nederlandse handen komen!

Effectieve, humane en glasheldere immigratie!

Wij zijn níét anti-immigratie. Immigratie is immers belangrijk voor Nederland, mits met verstand uitgevoerd. Daar schort het echter aan: De Nederlandse immigratie-politiek raakt immers kant noch wal, maar lijkt te bestaan uit het wegpesten van potentiële nieuwe Nederlanders, tenzij ze genoeg geld hebben om een visum, de MVV en vervolgens zelf het Nederlanderschap te kopen. Het kabinet heeft van immigratie een handeltje gemaakt. Dat moet veranderen.


Krachtige én ethische diplomatie

Nog niet zo lang geleden was Nederland het meest progressieve, meest bevrijde land ter wereld! Wat is er sindsdien met ons gebeurd? Ondertussen doen we vriendelijk met autoritaire dictators, omdat wij bang zijn dat onze handel anders krimpt ... Wij geloven echter dat ons land een voorbeeldfunctie moet innemen, als een lichtpunt van democratie en vrijheid, om te laten zien hoe het wél moet! Daarom moeten wij niet langer geld zwaarder laten wegen dan mensenlevens, anders krijgen we straks nóg een MH17, omdat de hele wereld nu weet dat Nederland niets doet als je ons aanvalt!

De Lage Landen één geheel:

meer samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland!

Of Vlaanderen nu een semi-onafhankelijk gewest van België blijft of er uiteindelijk toch voor kiest om een onafhankelijke republiek te worden, wij willen na al deze jaren van afzondering een sterkere band tussen Noord en Zuid smeden.


Nederland in de ruimte!

Waarom moeten alleen Amerikanen, Russen en Chinesen toegang tot de ruimte hebben? Nederland moet een voorrangspositie in de wereld nemen wat betreft innovatie in de ruimtevaart, door in te zetten op eeuwenoude Nederlandse traditie in wetenschap en innovatie, die rust op de schouders van Nederlandse astronomische reuzen als Kuyper, Oort, Huygens, Van Allen en meer. Om te beginnen gaan wij de Netherlands Space Office (met zijn verschrikkelijk modieuze Engelse acronym) opwaarderen naar een volwaardig Nederlands Ruimteagentschap - van de Netherlands Space Office naar de Nederlandse Ruimte Organisatie! Dit is niet alleen omdat wij een voorrangspositie moeten proberen te nemen nu het nog kan in deze groei-industrie, maar ook omdat een volk naar meer moet kunnen aspireren dan de uitdagingen van het dagelijks leven; en dat is een uitdaging die ons op het lijf gesneden is!

Vrije meningsuiting, anti-censuur & recht op protesteren

In Nederland moet je eerst een vergunning bij de gemeente aanvragen om te mogen protesteren. Dat is het nivo van vrijheid van meningsuiting dat er in ons land bestaat: Niet geweldig. En als je toch protesteert, kun je verwachten dat je door een "burgeragent" wordt gearresteerd of met een gummiknuppel of waakhond wordt bewerkt! Tegelijkertijd wordt er jaarlijks zo'n 750 miljoen euro aan de NPO overgemaakt zonder dat we daar echte kwaliteit of journalistiek voor terugkrijgen. Wij, echter, gaan onze fundamentele democratische rechten sterk in onze politiek verankeren en tegelijk gaan wij ook het budget van de NPO beter en doelmatiger verdelen!

Want wij geloven in onze vrijheid!

Terug naar nomaal!

Zowel in Nederland als wereldwijd hebben de draconische en onwetenschappelijke coronamaatregelen meer schade aangericht dan het virus zelf! Op aarde zijn er nu zo'n 18 miljoen mensen die het risico lopen om dit jaar aan honger en ondervoeding te overlijden, waarvan 9 miljoen als een direct gevolg van lockdowns en andere regels! Tegelijk  worden zo'n 500 miljoen mensen de armoede ingeduwd door de grootste economische depressie sinds de Grote Depressie! Ook in Nederland en Vlaanderen zien we failliete winkels, nieuwe werklozen, nieuwe armoede, en natuurlijk ook stress, depressie, een golf aan zelfmoorden, hopeloosheid, huiselijk geweld en politiek geweld. Allemaal als resultaat van "het nieuwe normaal". Wij verwerpen deze nieuwe realiteit en willen Nederland weer herstarten: Opnieuw open doen, terwijl wij op een logische, effectieve en wetenschappelijk verantwoorde manier met het coronavirus omgaan, in plaats van als een kip zonder kop in paniek te raken!

Baas over eigen lijf!

Wij hebben de afgelopen tijd aan de lijven kunnen ondervinden dat overheden zoals die van Nederland, Vlaanderen/België, de E.U. en de cynisch genoemde "Wereldgezondheidsorganisatie" allemaal geloven dat zij het recht hebben om jou te vertellen wat er met jouw lichaam moet gebeuren. Wij geloven echter dat niemand het recht heeft om ons te vertellen wat wij in ons lichaam moeten stoppen. Daarom houden wij sterk vast aan ons zelfbeschikkingsrecht, wat praktisch ook geen gedwongen vaccinaties inhoudt! Wij vinden dat intentingen altijd een vrije keuze moeten zijn!

Een eerlijke, gevarieerde &  verenigde samenleving!

De Nederlandse samenleving is gebouwd op individualisme, gelijkheid voor de wet, democratie en kansen voor iedereen, dat is de Nederlandse manier van leven! Wij geloven dat iedereen een bijdrage moet kunnen leveren aan onze samenleving. Dat betekent ook dat wij vraagtekens zetten bij de officiële tweedeling van onze samenleving in alloctonen en autochtonen, de impact van Zwarte Piet en meer, maar ook moeten wij ervoor zorgen dat de Nederlandse taal de standaardtaal in heel Nederland blijft! Dit betekent ook dat wij ons land niet op moeten laten delen in verschillende streektalen, zoals door de E.U. bedacht en door dit kabinet aanvaard is! Dit zijn de problemen die wij moeten oplossen als wij een verenigd Nederland willen bouwen!

Gezondheidszorg en veilige medicatie voor iedereen!

Waarom heeft dit kabinet onmiddellijk een miljoen doses bestelt van een vaccin voordat het daadwerkelijk ontwikkeld was? En waarvan later is gebleken dat het verlamming veroorzaakt in ongelukkige menselijke proefkonijnen? Waarom mogen buitenlandse farma-bedrijven "vrijwilligers" voor medisch onderzoek ronselen voor geld? Waarom is Nederland zo afhankelijk van Amerikaanse, Britse en Duitse big pharma-bedrijven? Waarom kan het kabinet wél miljoenen euro's uitgeven aan ongeteste spuitjes, of aan een JSF-straaljager, maar heeft elke Nederlander tegelijkertijd ook nog een eigen risico van zo'n 300 euro? Waarom heeft de regering de afgelopen tientallen jaren aangemoedigd dat rusthuizen, wooncentra en bejaardenhuizen in gigantische ouwe-mensen-fabrieken zijn veranderd, waar te weinig slechtbetaalde maar toegeweidde personeelsleden voor te veel hulpbehoevende mensen moeten zorgen, terwijl directieleden van zorgcentra wel bonussen op mogen strijken? De door de regering uitgevoerde commercialisering en "opschaling" van de Nederlandse gezondheidszorg is niets minder dan een misdaad waar verantwoording voor afgelegd zal moeten worden  ...

Hervorming van politie en justitie

De nationalisatie en militarisering van de Nederlandse politiedienst als gevolg van Europese "stroomlijning" en eenwording heeft ertoe geleid dat de politie nu vooral wordt ingezet om protesten hardhandig de kop in te drukken, met ME-ers die ook vrouwen en ouderen niet sparen en een geheime politie (de arrestatie-eenheid) die voornamelijk wordt gebruikt om mensen uit het midden van de menigte te plukken en in een politiebusje te sleuren en met waakhonden de op toevallige voorbijgangers af worden gestuurd. De politie is een belangrijke dienst en moet weer terug naar de basis gebracht worden: Een civiele dienst, niet een paramilitaire! Ook moet ons juridisch stelsel hervormd worden, met speciale aandacht voor onze grondwet, die nog te nietszeggend en onafdwingbaar is. De grondwet moet uitgebreid worden met een duidelijke lijst van alle onaantastbare grondrechten van iedere inwoner van Nederland, die vervolgens ook afgedwongen moeten kunnen worden voor een Grondwettelijk Hof (dat dus óók nog opgericht moet worden, omdat wij dat nu nog niet hebben).


Een eigen woning voor elk gezin!

Wij geloven dat elk kind in Nederland het recht moet hebben om in een eigen woning op te groeien! Helaas is dat in Nederland verre van de norm, aangezien het percentage gezinnen die hun eigen woning bezitten nog altijd onder het Europees gemiddelde ligt. Daar willen wij wat aan doen!

Schone lucht, veilig voedsel en betrouwbare medicatie!

De afgelopen jaren hebben wij gezien hoe de kwaliteit van ons voedsel, van de medicijnen die wij gebruiken en zelfs van onze leefomgeving. achteruit is gegaan. Wij hebben gezien hoe rot paardenvlees bij ons op tafel is gekomen, wij hebben gezien hoe dit kabinet een miljoen doses heeft besteld van een ongetest en nog onontwikkeld vaccin, waarbij is gebleken dat het érnstige bijwerkingen heeft ... Het is echter de taak van de overheid om over de kwaliteit van ons voedsel, onze medicijnen en onze omgeving te waken. Dit kan duidelijk beter.

Wereldmacht Nederland!

Op het gebied van democratie, vrijheid, handel & industrie, mensenrechten, persvrijheid, innovatie & wetenschap; en eigenlijk alles dat belangrijk is, moeten wij ernaar streven om de toon aan te geven!

DIT IS HOE NEDERLAND AL MEER DAN 10 JAAR LANG HEEFT GEFAALD:

Totalitaire vrijheidsbeperking door onlogische, onwetenschappelijke Corona-maatregelen, geen consequenties voor het neerschieten van NH17 en de brute moord op zijn passagiers, politiegeweld tegen vreedzaam protesterende ouderen, de totale privatisering van de Nederlandse economie (= Nederlandse nutsbedrijven in buitenlandse handen), de totale afhankelijkheid op buitenlandse big pharmabedrijven voor onze medicijnen (inclusief inentingen), de bajesboten voor buitenlanders en het fiasco rond Bed, Bad & Brood, Russische bommenwerpers ongestraft over de Noordzee, het negeren van de uitkomst van het Oekraïne-referendum, de vluchtelingenopvang en het falen van de IND en het falen van de Belastingdienst, de stelselmatige verengelsing van het hoger onderwijs & de wetenschap, ons lidmaatschap van een ondemocratische & ineffectieve E.U., de verdrukking van vrije meningsuiting en het recht om vrij te protesteren, de uitverkoop van Nederlandse bedrijven, inc. Fokker & DAF, de instandhouding van een ondemocratische staatsvorm met een corrupt koningshuis, 0% investering in de Nederlandse taal in binnen- én buitenland, complete politieke & economische afhankelijkheid van de V.S., Brussel en China, geen ruggegraat wat betreft de Zwarte Piet-discussie, een kritiekloze houding wat betreft de farmaceutische industrie, maar gewoon in blijven kopen van ongeteste vaccinaties, handelsrelaties met dictatoriale regimes die belangrijker zijn dan mensenlevens; en nog veel meer ...


Dat is hoe de regering van Nederland al meer dan 10 jaar lang in zijn taak heeft gefaald. Maar het is nog niet te laat!

voor vrijheid, democratie & onafhankelijkheid!

Heropen

Nederland!

© 2020 | Reformpartij | Den Haag & Brussel | info@democ.nl

De ReformPartij |