WELKOM

Het is tijd voor een nieuw begin voor Nederland!

Samen kunnen wij ons land een nieuwe kans geven als wereldleider in democratie, cultuur, wetenschap, economie en nog veel meer: Een echte Nederlandse RenaissanceDemocratische Partij

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


De Democratische Partij |

investeren in onze taal
investeren in onze taal
oprichting van een Instituut van de Nederlandse Taal & promotie van het Nederlands buiten de landsgrenzen
communisme = facisme
communisme = facisme
De volksrepubliek is niet onze vriend = disinvestering uit China & erkenning van de onafhankelijkheid van Taiwan
mh17
mh17
De grootste moord in de geschiedenis van Nederland, zonder consequenties
Russische bommenwerpers
Russische bommenwerpers
Hereniging Vlaanderen met Nederland
Hereniging Vlaanderen met Nederland
Onderwijs
Onderwijs
Bereikbaar & betaalbaar onderwijs voor echt iedereen: Inclusief afschaffing schoolgeld hoger onderwijs
Een eigen huis
Een eigen huis
Ons doel: Elk gezin zijn eigen woning!
Voedsel
Voedsel
Geen namaakvlees meer op Nederlandse tafels!
Wereld
Wereld
Defensie
Defensie
Na 50 jaar snoeien op defensie kunnen wij ons eigen land niet eens meer verdedigen!
Nederlandse taal
Nederlandse taal
Investeren in Nederlandse taal & cultuur! In binnen- én buitenland
Verlicht nationalistisch
Verlicht nationalistisch
De andere landen van de wereld denken niet aan wat best is voor Nederland, daarom moeten wij Nederland prioriteren!
Wereldmacht Nederland
Wereldmacht Nederland
Nederland als voorloper in de wereld
Betaalbare zorg
Betaalbare zorg
Kwalitatieve zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn!
War is hell
War is hell
Niet langer meegaan met zinloze Amerikaanse oorlogsavonturen!
Amerikaans militair-industrieel complex
Amerikaans militair-industrieel complex
Waarom zijn wij zo afhankelijk van de V.S.? Maak Nederland weer onafhankelijk!

De Democratische Partij is een Nederlandse politieke partij die al een lange tijd aan de weg timmert om de belangen van ons land vooraan te zetten in de Nederlandse politiek, in plaats van de globalistische privatiseringspolitiek van de afgelopen kabinetten, waarbij Nederland een tweede plaats inneemt in de wereld, willen wij ons land hervormen tot een wereldspeler: Een politiek en economische onafhankelijke democratische republiek die de toon aangeeft in de wereld en die in staat is tegenwicht te geven tegen de druk van totalitaire regimes zoals Rusland, China, de V.S. en Brussel. Daarom noemen wij onszelf een "nationalistische" partij, omdat wij geloven dat het de taak van de Nederlandse regering is om de belangen van ons land en zijn inwoners eerst te zetten.


Er is nog veel meer waar wij voor strijden. Ontdek het in ons programma.

Beste bezoeker,

Net zoals onze nieuw partij, zijn wij nog hard bezig om deze website op te bouwen. Als gevolg hiervan ontbreken er nog hyperlinken, missen er nog omschrijvingen, enzovoort. Onze excuses voor het ongemak, maar op deze tijdelijke website kun je alvast een kijkje nemen en zien wat eraan staat te komen.

Onze website wordt dagelijks bijgewerkt, dus vergeet niet om morgen weer terug te komen om te zien wat er is toegevoegd!

Als je echter niet kan wachten, vul dan hier je gegevens in, dan houden we je op de hoogte wanneer onze website volledig af is.

Voel je ook de kriebel voor een beter Nederland? Blijf dan op de hoogte!

 
 
 

DE DEMOCRATISCHE PARTIJ KORT SAMENGEVAT:

Directe democratie!

Jazeker, wij geloven dat kiezers zelf kunnen kiezen. Daarom gaan wij directe democratie invoeren, inclusief bindende referenda en een direct gekozen staatshoofd.

Sterke krijgsmacht!

Sinds de WO2 heeft Nederland zijn krijgsmacht grondig verwaarloosd. Helaas kunnen wij de goede bedoelingen van landen als de V.S., China en Rusland (en andere) niet vertrouwen en moeten wij daarom in staat zijn om voor onszelf op te komen.

Bereikbaar & betaalbaar onderwijs!

Onderwijs is een fundamenteel recht in ieder beschaafd land, behalve Nederland ... Terwijl in de landen rond ons (zoals Duitsland, België en zelfs zo ver als Kroatië!) de schoolkosten naar beneden gaan, is een goede opleiding in NL alleen maar duurder en onbereikbaarder geworden! Daarom gaan wij het schoolgeld voor onderwijs gratis maken! Ook gaan wij kinderopvang betaalbaar maken, de hogescholen met universiteiten fuseren, een einde maken aan de CITO-toets en het apartheidsonderwijs, de Nederlandse universiteiten hun positie in de wereld teruggeven, en meer!

Krachtige én ethische diplomatie

Nog niet zo lang geleden was Nederland het meest progressieve, meest bevrijde, meest ethische land ter wereld! Wat is er sindsdien met ons misgegaan? Ondertussen doen we vriendelijk met autoritaire en haatdragende mogendheden, omdat wij bang zijn dat onze handel anders krimpt ... Wij geloven echter dat ons land een voorbeeldfunctie moet innemen, als een lichtpunt van democratie en vrijheid, om te laten zien hoe het wél moet! Daarom moeten wij niet langer geld zwaarder laten wegen dan mensenlevens, anders krijgen we straks nóg een MH17, omdat de hele wereld nu weet dat Nederland niets doet als je ons aanvalt!

Effectieve, humane en glasheldere immigratie!

Immigratie is belangrijk voor Nederland! Elke nieuwe inwoner van Nederland 

(deze tekst wordt nog aangevuld.)

Nederland als voorloper in de wereld! ("Wereldmacht Nederland")

Onderwijs ! (deze tekst wordt nog aangevuld.)

Een onafhankelijke, verstandige economie:

Een antiliberalistische & antiglobalistische economische politiek: Nederland moet weer economisch zelfstandig worden!

(deze tekst wordt nog aangevuld.)

Toegang tot gezondheidszorg voor iedereen!

Wij combineren socialistische idealen met kapitalistische middelen !  (deze tekst wordt nog aangevuld.)

De Lage Landen één geheel:

de hereniging van Vlaanderen met Nederland!

(deze tekst wordt nog aangevuld.)


een Nederlandse Republiek!

Niet alleen was Nederland de eerste moderne republiek van de wereld (wat betekent dat wij een lange democratische traditie hebben) maar een koninkrijk is ook gewoon duur, ondoorzichtig, geneigd tot corruptie en gewoon niet eerlijk! Daarom gaan wij Nederland hervormen tot een democratische, parlementaire republiek!

Een beter, ander, nieuw Europa!

Wij geloven in Europese samenwerking en solidariteit, maar niet in de E.U.!

De Europese Unie werkt immers niet en is ook een ondemocratische organisatie, waarvan het lidmaatschap peperduur is. Daarom willen wij Nederland de kans geven om tijdens een bindend referendum te kiezen of we bij de E.U. willen blijven of niet. Zo ja is, dan gaan wij Europa hervormen tot een echte democratie, zo nee dan verlaten wij de E.U. onmiddellijk verlaten.

Onze taal centraal (in de wereld)!

Van alle landen in Europa geeft Nederland het minste geld uit aan de bevordering van de eigen taal! De Duitsers hebben het Goethe-Institut, het Spaans heeft het Instituto Cervantes, er is in Nederland zelfs een Tsjechische Centrum en een instituut voor Esperanto te vinden. Maar hoeveel hulp krijgt het Nederlands? Wij geloven dat de Nederlandse taal & cultuur het middelpunt van onze samenleving is, maar ook dat onze taal over de hele wereld gebruikt moet worden! Daarom gaan wij sterk in taal & cultuur investeren, o.a. door een Nederlands taalinstituut op te richten om onze taal te promoten, maar ook door meer geld vrij te maken voor Nederlandse films, muziek, literatuur en andere cultuurproducten. Niemand anders zorgt immers voor onze taal, behalve wij!

Schone lucht, veilig voedsel en betrouwbare medicatie!

Onderwijs ! (deze tekst wordt nog aangevuld.)

Een eerlijke en gelijkwaardige samenleving!

De Nederlandse samenleving is gebouwd op een basis van gelijkheid, democratie en kansen voor iedereen! Dat is de Nederlandse manier van leven! Wij geloven dat iedereen in Nederland aan de slag moet kunnen en een bijdrage moet kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving. Dat betekent ook dat wij vraagtekens moeten zetten bij de officiële tweedeling van de Nederlandse samenleving in alloctonen en autochtonen, maar ook wat de impact is van Zwarte Piet, maar ook hoe wij ervoor kunnen zorgen dat de Nederlandse taal de standaard in heel Nederland wordt en blijft! Dit zijn belangrijke vragen die wij moeten stellen en moeten oplossen als wij een verenigd en vlot functionerend Nederland willen bouwen!

Zorg voor dieren, klimaat & natuur van Nederland!

(deze tekst wordt nog aangevuld.)

Welvaart voor iedereen in een gezonde economie!

Wij combineren socialistische idealen met kapitalistische middelen !

(deze tekst wordt nog aangevuld.)

Nederland in de ruimte!

Waarom moeten alleen Amerikanen, Russen en Chinesen toegang tot de ruimte hebben? De D.P. wil Nederland een voorrangspositie in de wereld in laten nemen wat betreft innovatie in de ruimtevaart, door in te zetten op eeuwenoude Nederlandse traditie van wetenschap en innovatie in de ruimtewetenschap, die rust op de schouders van giganten in de wetenschap als Kuyper, Oort, Huygens, Van Allen, en meer. Om te beginnen gaan wij de Netherlands Space Office (met zijn verschrikkelijk modieus Engels acronym) opwaarderen naar een volwaardig Nederlands Ruimteagentschap - van de NSO naar de NRO ...

Een eigen woning voor elk gezin!

Wij geloven dat elk kind in Nederland het recht moet hebben om in een eigen woning op te groeien! Helaas is dat in Nederland verre van de norm, aangezien het percentage gezinnen die hun eigen woning bezitten nog altijd onder het Europees gemiddelde ligt. Daar willen wij wat aan doen!


Al

1093 handtekeningen opgehaald!


In 2021 gaan de volgende 2e Kamerverkiezingen plaatsvinden!

De Democratische Partij is zich al hard aan het voorbereiden.

Kijk hier wat jij kunt doen om Nederland eerlijker & democratischer te maken in 2021!

In 2020 is er nog een hoop dat niet klopt in de politiek van Nederland:


Van ons lidmaatschap van een volstrekt ondemocratische E.U. die heeft bewezen dat het gewoon niet werkt in een crisis, tot de bereidheid van onze regering om altijd door de knieën te gaan voor de eisen van dictatoriale en defecte landen zoals Rusland, China en de V.S en die totaal niet in staat is gebleken om ons land te verdedigen tegen dreigingen uit het buitenland, maar ook het schaamtevolle gebrek aan reactie op de slachting van MH17 (waaronder ook veel Nederlandse kinderen!), met en laf rapport dat niet de schuldige aan durfde te wijzen en een veel te late rechtzaak die geen enkele spierballen kan laten zien, maar ook het gebrek aan democratie in Nederland, waarbij burgers 1 keer in de 4 jaar mogen stemmen, en verder niets, aangezien de uitkomst van referenda gewoon worden genegeerd en het recht om vrij te protesteren in een keurslijf is gepropt, maar ook het feit dat onze krijgsmacht de afgelopen 50 jaar compleet is genegeerd, omdat onze regering volledig op Amerika vertrouwd om ons te beschermen, in plaats van het gewoon zelf te doen, of de uitverkoop van Nederlandse bedrijven aan het buitenland, zodat geen enkel Nederlands bedrijf meer in Nederlandse handen is (denk Fokker, Daf, KLM, AH en álle elektriciteitsbedrijven!), of het feit dat er geen land in Europa is dat zo weinig doet voor zijn taal als Nederland, waardoor de Nederlandse taal ondertussen al een hoop terrein heeft verloren in onderwijs en wetenschap aan voornamelijk het Engels, terwijl het Nederlandse onderwijs op zich al een chaos is waarbij kinderen op basis van de CITO-toets in een apartheidssysteem worden weggestopt, in plaats van de kans te krijgen om zichzelf verder te ontwikkelen, hoewel gezinnen met een laag inkomen toch al moeite hebben om hun kinderen naar de universiteit te sturen, omdat Nederland het hoogste schoolgeld van Europa heeft, terwijl in alle andere landen het schoolgeld juist naar beneden duikt, is het hier gedurende de jaren juist constant omhoog gegaan; of het treurige feit dat de Nederlandse regering weinig belang schenkt aan de Nederlandse taal en cultuur, waardoor filmmakers naar het buitenland moeten kijken voor financiering van Nederlandse films en waardoor Nederlandstalige muziek niet dezelfde overheidssteun krijgt als bijvoorbeeld Franse muziek in Frankrijk, waardoor onze taal en cultuur van een van de hoofspelers in de wereld tot een door de rest van de mensheid genegeerd randverschijnsel is afgegleden. Maar ook de treurige realiteit dat de Nederlandse overheid niet lijkt te geloven in het idee van een gelijkwaardige samenleving waarin er voor iedereen van goede wil een plaatsje is, door het Nederlandse volk officiëel volgens het principe van Verdeel en Heers in te delen in autochtonen en allochtonen en door lafhartig geen mening te hebben over Zwarte Piet. Wat ook naar voren komt in het onlogische en onmenselijke immigratiebeleid dat de Nederlandse regering voert, waarbij bureaucratie belangrijker is dan mensen snel een duidelijk antwoord geven over hun status en hun mogelijkheden; en waarbij niets wordt gedaan aan mensen die illigaal in Nederland blijven (zowel vóór als tégen), zodat uiteindelijk de gemeentes zelf actie moesten ondernemen, omdat de rijksoverheid weigerde te kiezen en weigerde te handelen! Of ook het gebrek aan objectieve kwaliteitsbewaking en kritisch nadenken door onze overheid, waardoor wij bedorven voedsel op tafel krijgen en vol worden gepompt met medicijnen die niet getest zijn én ook niet nodig zijn, enkel omdat de onze regering trouw doet wat de buitenlandse farma-industrie ons opdraagt. Net zoals wij alles aan het buitenland overlaten, inclusief technologie en ruimtevaart: Als Israel, een land met 6 miljoen inwoners, zijn eigen ruimteprogramma heeft, waarom laten wij zijn wij dan nú al bereid om de ontdekking en ontginning van de ruimte aan de Amerikanen, de Russen, de Chinezen en de Indiërs over te laten? Waarom? Omdat onderwijs, technologie en onderzoek niet belangrijk zijn in Nederland ...      De Democratische Partij is een jonge politieke partij in Nederland, die wij aan het oprichten zijn uit pure onvrede met de halfzachte en ongeïnspireerde manier waarop Nederland de afgelopen decennia is bestuurd en die verandering wil!


   Wij zijn een democratische, nationalistische, antiglobalistische, republikeinse, eurosceptische én internationaal ingestelde, kritische politieke partij! En dat zijn wij omdat wij van Nederland houden, en omdat wij méér willen voor ons land!


   Dankzij onze regering zijn wij in 2020 een marginaal, verdeeld land.    DIT IS HOE NEDERLAND AL MEER DAN 10 JAAR LANG HEEFT GEFAALD:

   LEER MEER

   Ontdek ons programma voor  Nederland.

   De democratische revolutlie is begonnen!

   DOE MEE

   ERIK SCHRAMA

   OPRICHTER

   Erik is de oprichter, organisator en denker achter de Democratische Partij. Naast zijn vrijwilligerswerk voor de D.P. werkt hij in zijn "echter leven" als vertaler, copywriter & schrijver, vanuit zijn huis op het Vlaamse platteland, waar hij met zijn gezin woont. Voor Vlaanderen echter, heeft hij tien jaar in Brussel gewoond, waar hij met eigen ogen de Europese rot, het falen van de staat en de aanslagen in Brussel heeft kunnen aanschouwen.


   Deze ervaringen (en meer) hebben hem ertoe gebracht om passief bij de chaos van de 21e eeuw te staan kijken, maar om zijn mouwen op te stropen en er daadwerkelijk iets aan te gaan doen!

   Geen consequenties voor het neerschieten van NH17 en de brute moord op zijn passagiers, de totale privatisering van de Nederlandse economie (= Nederlandse nutsbedrijven in buitenlandse handen), de bajesboten voor buitenlanders en het fiasco rond Bed, Bad & Brood, Russische bommenwerpers ongestraft over de Noordzee, het negeren van de uitkomst van het Oekraïne-referendum, de vluchtelingenopvang en het falen van de IND en het falen van de Belastingdienst, de stelselmatige verengelsing van het hoger onderwijs & de wetenschap, ons lidmaatschap van een ondemocratische & ineffectieve E.U., de verdrukking van vrije meningsuiting en het recht om vrij te protesteren, de uitverkoop van Nederlandse bedrijven, inc. Fokker & DAF, de instandhouding van een ondemocratische staatsvorm met een corrupt koningshuis, 0% investering in de Nederlandse taal in binnen- én buitenland, complete politieke & economische afhankelijkheid van de V.S., Brussel en China, geen ruggegraat wat betreft de Zwarte Piet-discussie, een kritiekloze houding wat betreft de farmaceutische industrie, maar gewoon in blijven kopen van ongeteste vaccinaties, handelsrelaties met dictatoriale regimes die belangrijker zijn dan mensenlevens; en nog veel meer ...


   Dat is hoe de regering van Nederland al meer dan 10 jaar lang in zijn taak heeft gefaald. Maar het is nog niet te laat!

   HEB JE NOG VRAGEN?

   Wij beantwoorden ze graag ...

   Op sociale

   media :

   DEEL ONZE BOODSCHAP

   Groen-Rechts is links met ballen en rechts met een hart ...

     Democratie is niet makkelijk, en houdt meer in dan één keer in de vier jaar je stem uitbrengen, en daarna is het af.

     In tegensteling tot alle andere Nederlandse partijen geloven wij dat iedere inwoner van ons land een stem heeft en dat deelname aan de politieke besluitvorming voor iedereen die dat wil mogelijk moet kunnen zijn. Dat is de reden waarom lidmaatschap van de Democratische Partij ook gratis is,

   Is Nederland eerlijk?

     Is het eerlijk dat Nederland de eerste moderne republiek ter wereld was, terwijl de koninklijke familie op kosten van de staat op vakantie mag gaan?

   Is het eerlijk dat de Russen een lijnvliegtuig vol met Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen uit de lucht hebben geschoten, maar dat onze regering daar verder niets aan heeft gedaan?

     Is het eerlijk dat hoger onderwijs in Nederland nog altijd duur is, vergeleken met het gratis onderwijs in andere landen van Europa?

     Is het eerlijk dat Nederland miljarden euro's belastinggeld jaarlijks aan de E.U. moet betalen, terwijl de E.U. zelf volledig corrupt, nepotistisch, ondemocratisch en impotent is?


   Lees verder ...


   Nederland schuift steeds verder richting extraam rechts

     De Provinciale verkiezingen van afgelopen jaar bevestigen wat we al wisten: De Nederlandse politiek schuift steeds verder naar extreem rechts toe.

   Maar waarom?

     Omdat traditioneel links de kiezer weinig meer te bieden heeft.

   Daarom.

     Omdat links niet meer inspireert.

     Omdat links meer geïnteresseerd is in het uitvechten van vetes dan in de toekomst en het welzijn van ons land.

     Omdat een  angst voor wat vreemd  is en een obsessie met geld  het leidmotief van de Nederlandse politieke discussie is geworden.

     Hoe redden wij ons land van de bekrompenheid die het Binnenhof in zijn greep houdt?

     Hoe hervinden wij onze onafhankelijkheid van Brussel en de V.S.?


   Lees verder ...   Samen staan wij sterker!

   © 2020 | Democratische Partij | Den Haag & Brussel | info@democ.nl