nieuwsbrief & video's

NIEUWS & VIDEO'S

VOOR MEER REPUBLIKEINS NIEUWS EN DEMOCRATISCHE DIEPGANG SCHRIJF JE HIER IN OP DE NIEUWSBRIEF


 
 
 

VIDEO'S DIE ERTOE DOEN

LET OP!

De sectie NIEUWS wordt op dit moment verbouwd en aangevuld. Kom aub later terug om al het nieuws hier te vinden.


26 maart 2022

EUROPESE "DEMOCRATIE" IN ACTIE: EUROPA'S ONGEKOZEN PRESIDENT HERKOZEN


Laten we het even níét over Oekraïne en Rusland hebben. Op het thuisfront gebeurt er immers ook nog genoeg dat niet door de beugel kan.


Wist je bijvoorbeeld dat Europa's ongekozen "president" Charles Michel afgelopen week stilletjes herkozen is?


CHARLES MICHEL: DE ONGEKOZEN "PRESIDENT VAN EUROPA"

Technisch gesproken is hij de president van de Europese Raad, hoewel hij zich samen met zijn collega/rivale Von der Leyen constant profileert alsof hij het staatshoofd van de EU is: Hij gaat op bezoek bij presidenten zoals Erdogan, hij belt met Poetin om hem vriendelijk te vragen of hij zijn troepen misschien uit Oekraïne terug wil trekken, hij steekt van leer over Europese eenheid en solidariteit en democratie; en hij wordt officieel de "president van de Europese raad" genoemd.

Ondanks het feit dat hij zichzelf "president" noemt, is hij echter niet verkozen, maar aangesteld. Dat is belangrijk om in het oog te houden! Dit is namelijk Europa's democratie in actie ...


MICHEL'S STILLE "HERVERKIEZING"

Afgelopen week is Michel dus "herverkozen" tot president van de Europese Raad. Was dit een echte verkiezing? Nee: De enige mensen die over zijn aanstelling mochten stemmen zijn immers de leden van de Raad: De verzamelde staatshoofden van Europa. Die dan ook zonder poespas en grotendeels als een formaliteit zijn mandaat als "president van Europa" hebben verlengd. En om te onderstrepen dat democratische besluitsvorming hier echt niets mee te maken had, was Michel zelfs unaniem en zonder tegenkandidaat "herkozen". Volgens een Franse overheidsfunctionaris: "Ik heb geen weet van andere belangstellenden dan de huidige voorzitter" ... Maar wie wist dan wel dat deze vacature open was? Natuurlijk niet, omdat de EU-incrowd de echt leuke baantjes voor zichzelf reserveert.


Op zich zou dat niet eens een probleem zijn als de EU enkel en alleen de internationale organisatie zou zijn die het zegt dat het is, met het doel om Europese samenwerking in goede banen te leiden. Maar dat is de EU echter niet. Immers, als de EU enkel een economisch/cultureel blok zou zijn, dan zou 't bijvoorbeeld geen Europees Parlement nodig hebben, geen "EU-ministerie van BUZA" - de "European External Action Service" EEAS - geen plannen voor een eigen Europees legertje, geen Wetsstaatsmechanisme dat zonder mededogen wordt losgelaten op conservatievere lidstaten, geen Europese grenswacht - Frontex ... De realiteit is dat de EU altijd al een politiek project is geweest met het doel om van Europa één verenigde superstaat te maken. Het hele doel van de EU is politiek, niet economisch.


Dat maakt het onaanvaardbaar dat de officiële machthebbers van de EU niet direct door het volk gekozen zijn, maar enkel door een schimmig clubje WEF-politici die in hun eigen land ook door niemand voor vol worden aangezien ...


MICHEL, DE CLOWN VAN EUROPA

En Michel wordt niet voor vol aangezien. Door echt helemaal niemand. De afgelopen jaren heeft het gedrag van Michel een hoop kritiek gekregen, met recht! Dit is immers een man die in eigen land (België) ronduit gefaald heeft als premier; en die het als "president van Europa" nog eens dunnetjes over doet. Het feit dat zijn presidentschap van de afgelopen 2,5 jaar een grote egotrip is geweest, waarin hij herhaaldelijk heeft laten zien dat hij niet in staat is om zelfs eenvoudige probleempjes op te lossen (herinner je je het volledig onnodige debakel van "Sofagate" nog?) bewijst dat hij de slechts mogelijke persoon is om de Unie te leiden: De clown van Europa

Maar dat is natuurlijk waarom hij herkozen is. De Europese regeringsleiders hebben immers geen behoefte aan een sterke, intelligente, charismatische EU-president die in staat is zijn hersens te gebruiken; en die hebben ze ook niet uitgekozen. In plaats daarvan kozen zij Michel.


EEN ALTERNATIEF VOOR EUROPA

Maar dat is toch verschrikkelijk!? Bij het Democratisch Front houden wij immers van Europa (maar niet van de corrupte en falende EU!) en wij willen dat Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder weer onafhankelijk, sterk en vrij wordt!


Dat zal echter NOOIT gebeuren zolang ons land nog geregeerd wordt door een stelletje schimmige autocraten die in achterkamertjes de leuke baantjes onder zichzelf verdelen, dat zal NOOIT gebeuren zolang de EU over "democratie" preekt maar zelf volstrekt ondemocratisch blijft, dat zal NOOIT gebeuren zolang onze politiek nog op nepotisme en ouwe-jongens-krentebrood drijft.


Daarom hebben wij een nieuwe politiek nodig: Een Redelijk Alternatief, voor Nederland én Europa


Word daarom nú lid van het Front: Als je gelooft in directe democratie in Nederland, als je gelooft in de noodzaak voor een #Nexit-referendum, als je gelooft dat de politiek nodig gesaneerd moet worden, als je gelooft dat EU beter georganiseerd moet worden, op basis van vrijheid en keuze, als je gelooft dat je stem weer iets waard moet zijn! Word lid op www.democ.nl/wordlid


Zie hier ons standpunt over Europa (inclusief ons nieuw alternatief voor de EU in de vorm van de Nieuwe Europese Economische Gemeenschap!)


Een aantal bronnen: https://www.politico.eu/.../charles-michel-re-elected.../ & https://www.knack.be/.../geen.../article-belga-1849305.html22 maart 2022

ONTWAPEND, TANDELOOS NEDERLAND:

HET BELANG VAN DE NEDERLANDSE KRIJGSMACHT

De oorlog in Oekraïne laat zien wat we bij het Democratisch Front al jaren wisten: De Nederlandse Krijgsmacht is wel degelijk belangrijk voor Nederland!


Wie had dat ooit kunnen denken, dat ons land nog eens een echte, sterke defensie nodig zou hebben? Dat Nederland nog eens in staat zou moeten zijn om van zich af te kunnen bijten? Duidelijk niet onze "eeuwige demissionaire" premier Rutte. Hij, immers, is de neoliberale politicus die persoonlijk verantwoordelijk is geweest voor het verval van onze nationale defensie.


Tijdens zijn oneindig lange aanstelling als "onze" eerste minister, heeft hij immers constant bezuinigt op defensie: Onder Rutte is onze marine gekrompen, zijn de tanks van onze landmacht goedkoop van de hand gedaan (zodat wij nu onze tanks moeten leasen van de Duitse Bundeswehr! ) en heeft Nederland bewezen dat wij niet terug zullen of zelfs kúnnen slaan als je onze burgers aanvalt! Maar ondanks Ruttes onverantwoordelijke bezuinigingen heeft Nederland desondanks wél miljarden aan de VS kunnen geven voor een paar F35 JSF's (een straaljager die door de Amerikanen zelf als een gigantische miskleun wordt beschouwd; in de woorden van een Amerikaanse luchtmachtgeneraal: "Een Ferrari als je eigenlijk een Ford nodig hebt: Leuk maar onpraktisch!") in plaats van met die honderen miljarden in eigen land een Nederlandse straaljager te ontwikkelen die perfect aan onze noden tegemoet komt - wat kán! Zweden, een land met een kleinere bevolking dan Nederland, doet dat immers wél!


Rutte heeft bijna 15 jaar lang onze defensie genegeerd. Deed hij dat omdat hij toch naief geloofde in het sprookje van de Pax Europea? Dat het bestaan van de E.U. de oorlog in Europa voorgoed had uitgebannen? Misschien... Dat laat maar zien hoe incompetent hij eigenlijk is voor zijn baantje als minister-president, aangezien Nederland de afgelopen 20 jaar al meer dan eens werkelijk nood heeft gehad aan een sterke, wereldwijd inzetbare krijgsmacht, die onze vijanden angst in kan boezemen.


Want Nederland heeft vijanden in de wereld! Dat is niet leuk om te horen. Maar het is de waarheid. En het is pure waanzin om die werkelijkheid te negeren enkel omdat het een onprettige gedachte is. Toch hebben onze politici dit de afgelopen +/-30 jaar gedaan

Laten wij nooit vergeten dat Rutte de man is die krokodilletranen plengde over de in Oekraïne neergeschoten MH17; en vervolgens weigerde om recht te halen voor de Nederlandse gezinnen die toen zijn omgekomen. Laten we niet vergeten dat Rutte de premier was die wist dat hij toen helemaal niets kon doen, omdat het zijn eigen beleid was dat onze krijgsmacht volledig kapot heeft gemaakt.


Maar waarom deed hij dat? Omdat hij - als een trouwe marionet van Washington & Brussel - blind vertrouwde op de NAVO (in andere woorden: de Amerikanen) en de EU om Nederland te beschermen van de boze buitenwereld. God behoede ons dat wij zelf ooit eens voor onze vrijheid zouden moeten gaan vechten! Da's toch veels te duur!? En als de Amerikanen ons zo nodig willen beschermen, waarom dan niet, toch?


Nu zien we waarom niet: Er is weer oorlog in Europa; en de EU is machteloos. Het enige wat de EU kan doen is economische sancties opleggen, Russische kinderen van Europese scholen afknikkeren en Tsjaikovski cancellen. Terwijl de economische crisis in Europa met de dag erger wordt, met brood & ander voedsel dat duurder dan ooit wordt, met gas & elektriciteit dat door het dak gaat (en dat ook alleen door woekerende energiebedrijven die van de oorlog profiterende om de prijzen kunstmatig op te drijven ) met een euro die steeds minder waard wordt... Europese politici slaan zichzelf nu fier op de borst, maar tegelijkertijd blijkt dat de EU weinig meer is dan een egoproject voor een handjevol fanatieke twitteraars en ongelofelijk schijnheilige politici, die de mond vol hebben over "de democratie beschermen" terwijl ze in eigen land alles doen wat ze kunnen om de democratie kapot te krijgen.


Hoe komt het bijvoorbeeld dat Macron zich ineens op heeft geworpen tot "president van Europa"? En dat zelfs kouwe kikker Rutte zich geroepen voelde om een ongelofelijk stijve (en in middelbareschool-Engels) videoboodschap aan het Oekraïense volk te richten, alsof er ook maar één Oekraïner is die denkt "nu komt het goed, want Rutte staat achter ons!" Het zijn de ergste autocraten van Europa - politici die de afgelopen 2 jaar hebben getracht om elk verzet tegen hun beleid te kop in te drukken, die zich nu ineens proberen te profileren als "de helden van de Europese democratie"! Maar daar trappen we niet in! Wij weten immers wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan!


Ondertussen slaat de EU stoere oorlogstaal uit, terwijl zowel de Europese economie als defensie een zinkend schip blijkt: Compleet wrakkig, zonder enig plan om Europa van verdere rampspoed te behoeden.


ONS PLAN!

In tegendeel tot de kartelpartijen van de 2e Kamer, of de Europese Commissie, hebben wij bij de NRP wél een plan voor de verdediging van Nederland:


1. Een sterke Nederlandse defensie; die moeten wij dus nú beginnen met herbouwen!


2. Nederlandse politieke & economische onafhankelijkheid; dus eigen economie eerst, een Nexit-referendum en als het even kan de glorieuze terugkomst van de Gulden & reshoring: Onze industrie uit China weer terug naar Nederland halen!


3. Nederlandse krijgsmacht uitgerust met Nederlands materieel! Nederlandse vliegtuigen, schepen, tanks, wapen en zo voort ontwikkeld in Nederland, voor Nederland.


4. Totale Verdediging als leidraad voor de defensie van Nederland! Nooit meer zullen wij onze veiligheid in de wind laten wapperen, zoals Rutte heeft gedaan ...


5. Nieuwe Europese samenwerking in de vorm van een Nieuwe Europese Gemeenschap, ipv. de gefaalde & falende Unie. Maar dat kan alleen door er ook daadwerkelijk over te stemmen ...


6. Nultolerantie voor politieke hypocrisie: Nederlanders moeten weer in Nederland kunnen geloven; en dat kan enkel en alleen als wij trouwe blijven aan onze principes van vrijheid, keuze & directe democratie! Als wij trouw zijn aan waar ons land voor hoort te staan!


7. EN NOG VEEL MEER!


Ben je het met ons eens dat Nederland weer een sterke en onafhankelijke krijgsmacht nodig heeft? Wil je meer te weten komen over onze plannen voor een sterke Nederlandse defensie? Kijk dan hier of neus gewoon rond op www.democ.nl om onze partij te ontdekken.16 maart 2022

BELANGRIJK NIEUWS: VS BIEGEN OEKRAIENSE "BIOLABS" OP

Wist u dat de Amerikaanse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland op 10 maart jl. voor een commissie van de Amerikaanse Senaat is verschenen, waar zij - onder ede - heeft bekend dat er in Oekraïne inderdaad biolaboratoria zijn met gevaarlijke ziekteverwekkers - de zogenaamde "biolabs".


Waarom is dit belangrijk om te weten? Omdat de regering van de VS (ondersteund door hun wereldwijde propagandamachine, waaronder de Nederlandse pers) altijd heeft volgehouden dat deze biolabs in Oekraïne niet bestonden; en dat de VS hier helemaal niets mee te maken heeft gehad!


Sinds het uitlekken van de eerste geruchten over het bestaan van deze laboratoria hebben 's werelds factcheckers hun best gedaan om het bestaan van deze laboratoria te bestempelen als "nepnieuws" en "Russische en Chinese propaganda", simpelweg omdat het Rusland en China waren die als eerste landen vragen opwierpen over het bestaan van Amerika's onderzoeksprogramma voor biologische wapens over de hele wereld.


Met andere woorden: De VS is betrapt op een leugentje en probeert zich er nu uit te wurme.


Een paar dingen om te onthouden: Het Wuhan biowapencentrum (dat is "Gain of Function" onderzoek immers: Biowapenonderzoek), die heel toevallig op precies dezelfde plaats te vinden is als de ontstaanplek van het coronavirus, wordt gerund door de Chinese staat, maar werd gebouwd met Amerikaanse en Europese hulp en financiering. Dezelfde soort hulp en financiering die de VS heeft gegeven aan ex-sovjet landen als Oekraïne en Georgië... De Amerikaanse regering heeft een lange geschiedenis van illegale en onwettige geheime operaties over de hele wereld (de zogenaamde "black ops") zelfs in hartje Europa! (zie o.a. hier over de geheime gevangenissen van de CIA, zelfs in Europa: https://en.wikipedia.org/wiki/Extraordinary_rendition)


Dit verandert niets aan het feit dat het binnenvallen in andermans land gewoon verkeerd is, omdat het de levens vernietigt van onschuldige Oekraïners die hier verder niets mee te maken hebben en zelf ook van niks weten. Maar tegelijkertijd laat het de "gerechtvaardigde" woede van de VS en de EU wel schijnheilig en vals klinken.


Misschien wordt het tijd dat Nederland (én Europa) leiders krijgt die bereid zijn om wél moreel en ethisch te zijn; die wél een geweten hebben; en die nooit meer zullen toestaan dat de Yanks met hun onethische en ronduit krankzinnige onderzoek een voet op Europese bodem zetten! (Wil je een voorbeeld van krankzinnig onderzoek waar de VS hun geld aan verspillen? Ontmoet EATR, de "tactische" robot die kan eten https://www.sbir.gov/sbirsearch/detail/967991)


Enkele bronnen: https://en.wikipedia.org/wiki/Extraordinary_rendition / https://greenwald.substack.com/.../victoria-nuland...


Wil jij ook een onafhankelijk, moreel en eerlijk Nederland, dat onafhankelijk van de Amerikaanse oorlogsmachine in de wereld staat? Sluit je dan aan bij www.democ.nl/wordlid,


DEEL DIT ARTIKEL MET DEZE LINK


16 maart 2022

OPROEP TOT ACTIE

Op dit ogenblik vergadert de Europese Commissie over de uitbreiding van het CST/Green Pass/Pass Sanitaire/QR-code-systeem!


Laat je niet misleiden: dit is een intern paspoortsysteem, net zoals de Sovjetunie en apartheid-Zuid-Afrika dat ook hadden; en zoals Rood China dat nú heeft. En daarom moet het weg!


We kunnen nu echter al raden dat de Commissie gewoon zal besluiten om deze onzalige wetgeving te verlengen, aangezien de EU tot nu toe bijster weinig ruggengraat heeft laten zien wat betreft het beschermen van onze vrijheid en grondrechten. Wij kunnen de EC echter vertellen wat we ervan vinden! Via deze link https://ec.europa.eu/.../13375-Verlenging.../feedback_nl.... Dus geef de EU jouw mening, vertel ze wat je echt denkt, en laten we Europa weer bevrijden!


PS: En als je toch op de pagina van de EC bent, is het de moeite waard om eventjes de publieke feedback te bekijken: Op 16 maart tellen we al 9057 pagina's met 100% negatieve feedback van Europese burgers Desondanks stelt de Commissie in hun document dat Europeanen positief zijn over de coronacertificaten. Dit is duidelijk een leugen. De EU, heeft het nog íéts met de werkelijkheid te maken? Daarom moeten wij stemmen om de EU te veranderen, in iets dat wél werkt! Meer info over ons plan voor de EU? Zie hier https://democ.nl/volledig_programma/eu


Meer info? Blijf verbonden via

https://www.facebook.com/DemocPartij & https://t.me/nrpgroepDEEL DIT ARTIKEL MET DEZE LINK


10 maart 2022, aangepast 25 augustus 2022

HET FRONT IS WEER TERUG!


Na eventjes afwezig te zijn geweest van het internet, zijn we weer terug! We hebben de afgelopen tijd hard achter de schermen gewerkt om onze bondgenoten in de rest van Europa te helpen om een nieuwe organisatie voor een échte democratische keuze over de toekomst van Europa op te zetten. Dat betekende dat wij eventjes iets minder tijd hadden om aan onze FB-pagina te besteden; maar aangezien de toekomst van de EU en échte effectieve Europese samenwerking (in plaats de hete lucht van corrupte bureaucraten als Von der Leyen en Michel & Co) een reusachtig probleem is dat echt zo snel mogelijk opgelost moet worden (en wel door middel van directe democratie! ) vonden wij dit een nuttige en noodzakelijke investering van onze tijd, kennis & moeite.


Wij geloven immers in gerichte, doeltreffende oplossingen. Niet jarenlang exact hetzelfde doet, met exact hetzelfde resultaat: Europese corruptie, nepotisme en gebrek aan vooruitgang; maar als wij zien dat een systeem niet werkt, dan vervangen we het!


Zo gaan wij de EU vervangen door iets dat wél werkt! Door de mensen van Nederland te laten kiezen wat wij willen...


Zo gaan wij ook het door-en-door verrotte koninkrijk vervangen! Door een democratische en eerlijke Nederlandse Republiek!


Vanaf nu je dus weer regelmatig van ons een update verwachten, over de Nederlandse (én internationale) politiek; en wat wij kunnen doen om ons land weer democratisch, vrij & onafhankelijk te maken. Want wij zijn het Nederlands Democratisch Front | #Front Het Redelijk Alternatief voor Nederland!


DEEL DIT ARTIKEL MET DEZE LINK


10 maart 2022

HET LELIJKE GEZICHT VAN EUROPA


In Nederland wordt een huurder door haar woningcorporatie uit haar appartementje gezet enkel omdat ze Russisch is. In Vlaanderen krijgen minderjarige studenten geen studietoelage meer voor hun opleiding, omdat ze Russisch zijn. In München wordt een Russische dirigent ontslagen omdat hij Poetin niet openlijk wil veroordelen; en vervolgens laten ze in Rotterdam weten dat ze hem ook niet meer willen. In Wales wordt een Tsjaikovski-festival afgelast door het Cardiff Philharmonic Orchestra afgelast omdat het "op dit moment ongeschikt is vanwege Oekraïne". In het Verenigd Koninkrijk stelt een parlementslid zelfs voor om Russische kinderen van Britse scholen te gooien ... De lijst gaat maar door.


Hoewel Poetins invasie van Oekraïne het dubbel en dwars verdient om veroordeeld te worden (aangezien het immers onschuldige burgers zijn die hier weer de dupe van worden, net zoals de Nederlandse gezinnen van MH17, weet je nog?) lijkt het er steeds meer op dat het verbieden van Russen en alles wat Russisch is en met Rusland te maken heeft ondertussen de favoriete hobby van gans Europa is geworden, met Nederland niet uitgezonderd ... Een plotse opwelling van wraakgevoelens en oorlogszucht, die zich lijkt te ontwikkelen tot een Europese poging om Rusland totaal van de kaart te vegen.


Is dit nu werkelijk wie wij zijn? Is dit waar het in de EU uiteindelijk om draait? Etnische discriminatie? Was het niet zo dat de EU was opgericht om juist die diepe smet op het morele karakter van Europa uit te wissen?


Is dit ook werkelijk wie wij zijn als Nederlanders? Ja, Nederland heeft meer dan de rest van West-Europa een langlopende vete met de Russische overheid (vandaar dat de DP ook al vanaf het begin heeft gepleit voor een einde aan de VVD-beleid van korten op defensie en voor een strategie van Totale Defensie! Zie hier; en wij zijn ook niet de schade en schande van de moord op MH17 vergeten - die door onze eigen dictator #Rutte compleet is genegeerd: Weggestopt in een eeuwigdurend bureaucratisch onderzoek waar uiteindelijk geen enkel recht uit is voortgekomen

Maar ondanks dat, kunnen wij niet het verschil zien tussen Vlad Poetin en de Russische overheid aan de ene kant en Russische burgers aan de andere? Stel dat buitenlanders Nederlanders zouden beoordelen aan de hand van onze regering?


Kunnen wij ook niet zien dat er veel Russen in Europa wonen omdat ze juist weg willen uit Poetins poging om de Sovjet-Unie te reïncarneren?


Stuit het ons niet tegen de borst dat ethnische discriminatie tegen kinderen ineens oké is onder het mom van "het zijn sancties, toch?"


Hebben wij echt geen probleem met de hypocrisie van het inzetten van het volle arsenaal aan sancties tegen de Russen voor de slachting die ze aanrichten in Oekraïne, terwijl sancties nooit aan de orde zijn gekomen tegen de Saudi's en de VAE voor hun 7-jaar oude oorlog in Jemen, of tegen leugenachtige Westerse politici, zoals Bush & Blair met hun niet-bestaande "WMDs", of Obama met zijn kill-lists en drone-oorlog in het Midden-Oosten?


Als we echt eventjes ons hoofd logisch gebruiken, hebben wij hier dan echt geen probleem mee?


Duidelijk niet.


Misschien belangrijker nog: Geloven wij ook echt dat het straffen van Russen die in Europa wonen Poetin zal dwingen om zijn leger in Oekraïne terug te roepen?

Denken wij dat dat enige zin heeft, wetende dat de invloed van de gemiddelde Rus op de politiek van hun president ongeveer even groot is als de invloed van de gemiddelde Europeaan op de politiek van Ursula von der Leyen, of de invloed van de gemiddelde Nederlander op de politiek van onze eigen dictator Mark Rutte: Absoluut 0. Totaal nihil. Nada. Rien du tout. Helemaal niks, noppes.


Als we hier eventjes over nadenken, zou deze Europa-brede pogrom tegen Russen die in Europa wonen ook niet koren op de molen van Poetin kunnen zijn: Gewoon meer munitie voor zijn propagandamachine? Hij kan nu immers naar Europa wijzen en tegen de Russen zeggen: "Zie je, ze haten je omdat je Russisch bent, de hypocrieten, daarom ben ik jullie enige keuze, jullie redder van Rusland!"


Niet alleen zal deze golf van officieel gelegitimeerde Ruslandhaat waarschijnlijk zéér contraproductief werken, het is ook - en misschien nog wel belangrijker - volstrekt hypocriet en oneerlijk!


Europa hoort voorbij te zijn gegaan aan het toepassen van smerige tactieken als het weigeren van onderwijs aan kinderen vanwege hun etniciteit, of zelfs vanwege de misdaden van hun ouders; net zoals wij meer van Nederlanders mogen verwachten dan Russische dames uit hun huurappartementje schoppen omdat ze de afschuwelijke misdaad hebben begaan om het verkeerde paspoort te bezitten!


Laten we eerlijk zijn: niemand zal ook maar één traan plengen omdat een stelletje zwaar corrupte Russische oligarchen hun voetbalclubs en megajachten kwijt zijn (hoewel het toch een beetje vreemd is dat ondertussen het megajacht van de Amerikaanse oligarch Bezos blijkbaar zo bijzonder is dat Rotterdam bereid is een brug te slopen om 'em doorgang te geven, omdat het verdomde schip te groot is om onder de brug door te varen! ), maar het zijn niet alleen de ultra-rijken en machtigen die door deze pogrom worden getroffen, maar ook de vele Russische armlastige vluchtelingen en have-nots die in Europa wonen.


Uiteindelijk moet Europa meer zijn dan een samenleving waarin welig tierende, door propaganda opgezette etnische haat zomaar de kop kan opsteken. Nog een keer... In onze lange, trieste en bloedige geschiedenis hebben wij daar al meer dan genoeg van gehad . Het is tijd om de haat achter ons te laten. Het is tijd om niet langer te luisteren naar de oorlogshysterie en de leugens van onze eigen hoogst onbetrouwbare politici. In plaats daarvan is het tijd dat Nederland terugkeert naar zijn eigen grondbeginselen: Vrijheid en democratie!


Het is tijd voor Nederland om een nieuwe generatie leiders te kiezen, die werkelijk moreel, pincipieel en ethisch bewust zijn en die werkelijk om Nederland geven ! Veroordeel Poetins invasie, veroordeel zijn wreedheid, zijn bloeddorst, zijn corruptie en zijn arrogantie, veroordeel zijn stinkend rijke maatjes, maar veroordeel niet de gemiddelde Rus, die net zo wordt belast, uitgebuit en onderdrukt als de gemiddelde Europeaan. Weet wie de vijand is: Corrupte politici overal. En daar hebben wij in Nederland ondertussen ook ervaring mee!


Laten we Nederland weer vrij, open en tolerant maken. Laten wij de haat en de polarisatie van onze maatschappij tegen gaan! Samen met het Democratisch Front - het Redelijk Alternatief www.democ.nl


Enkele bronnen: https://www.powned.tv/.../verhuurder-020-wil-huurder-op... https://abcnews.go.com/.../munich-fires-russian-conductor... https://www.theguardian.com/.../cardiff-philharmonic... https://www.msn.com/.../calls-for-russian.../ar-AAUqtbK


Wil je meer weten over wat we WERKELIJK moeten doen om Nederland te verdedigen? Lees hier verder: Defensie


DEEL DIT ARTIKEL MET DEZE LINK26 november 2021

MEER CORRUPTIE VAN DE KONING: GROOTGRONDBEZITTER WIL STAATSSTEUN


Koning Alex is de grootste private grootgrondbezitter van Nederland. Ook is de familie Van Oranje ongelofelijk vermogend! Ze zijn zelfs zó rijk dat niemand precies kan zeggen hoeveel geld ze op hun bankrekeningen in binnen- en buitenland hebben staan.


Maar: Wij weten dat ze tenminste 1 miljard euro waard zijn. En dat is een conservatieve schatting.


Wat we wél weten:

de koning krijgt een jaarlijkse uitkering van bijna 5,8 miljoen euro van de Staat;

de koning betaalt 0% belasting;

de koning heeft (officieel) geen enkele praktische functie die hij uitoefent;

de koning bezit grote lappen grond, paleizen en huizen in binnen- en buitenland;

de koning kan gebruik maken van verschillende staatsdomeinen alsof het privébezit is


Een van die staatsdomeinen is Paleis het Loo in Apeldoorn. Hoewel het paleis zelf eigendom van de staat is (die het onderhoudt als een museum aan de Oranjes ), is een GIGANTISCH deel van de omgeving nog eigendom van de koning.


STAATSSTEUN VOOR HET LANDGOED VAN DE KONING

Terwijl hij op vakantie in Noorwegen was, heeft de koning terloops aangekondigd dat hij subsidie gaat aanvragen voor het onderhoud van zijn privé-eigendom "Kroondomein het Loo".

Dit ondanks het feit dat deze subsidie alleen bedoeld is voor natuurgebieden die het hele jaar open staan voor "normale mensen". Dat geldt echter niet voor het Loo, aangezien die uitgestrekte deel van de Veluwse natuur elk jaar dicht gaat zodat koning Alex er kan gaan jagen met zijn vrienden ... Hoe middeleeuws moet het zijn? De heer die de burgers van zijn land af jaagt omdat ze hem storen in zijn jachtpartijen en ondertussen zijn hand in de schatkist steekt!


DUS: De koning wil geld van de staat om zijn gigantische privélandgoed te onderhouden, maar wil niet dat 't gepeupel op zijn land komt terwijl hij everzwijnen en damherten aan 't schieten is ... Tegelijkertijd wil hij ook niet zijn eigen privéfortuin aanspreken om zijn eigen landgoed te onderhouden ... Ook al heeft hij zoveel geld dat hij dit praktisch uit zijn broekzak kan betalen

Zijn gedrag is schaamteloos maar niet echt verrassend, zeker niet na de verbouwing van 68 miljoen van paleis "Villa" Eikenhorst op kosten van de staat (https://democ.nl/derepublikeinmagazine/...), na het Griekenlandschandaal, na de illegaal snelle naturalisatie van Maxima, na Alex z'n privé-eilandje voor de kust van Mozambique, na ALLE daden van naakte hebberigheid en totaal gebrek aan respect voor Nederland die de Oranjes over de jaren hebben uitgevreten


Laten we de waarheid onder ogen zien: Het koningshuis parasiteert op de Nederlandse staat. Ze zuigen ons bloed (het belastinggeld waar wij hard voor gewerkt hebben) en geven daar NIETS voor terug. Dat is de definitie van een parasiet. En wat doen wij met parasieten?


Het is tijd dat wij afkomen van onze criminele, parasitaire, inhalige koning en zijn kleptomane familie. Daarom is het Democratisch Front de énige partij in Nederland die echt werk maakt van het Redelijk Alternatief: de nieuwe Nederlandse Republiek


Wij zijn het DEMOCRATISCH FRONT. Duidelijk.


Lid worden? www.democ.nl/wordlid


DEEL DIT ARTIKEL MET DEZE LINK29 september 2021

DE CORRUPTIE VAN EEN KONING

Paleis "villa" Eikenhorst is door de Nederlandse staat voor 63 100 000 euro (da's dus 63 miljoen !) verbouwd zodat koning Alex daar met zijn gezinnetje kon wonen. Dit terwijl er even verderop in Den Haag chronische woningnood heerst! 


Ondertussen is hij echter verhuisd en verhuurt hij het pand aan de ambassadeur van Koeweit voor 10.000 euro per maand! Waar gaat die huur naartoe? Stroomt die terug naar de Nederlandse schatkist? Nee, natuurlijk niet!


Voor iedereen die ooit heeft gezegd dat deze koning niet nét zo corrupt is als zijn grootvader (weet je nog, Bernhard, die steekpenningen aannam in de Lockheedaffaire), voor hen die stug vol blijven houden dat het koningshuis ons land netto geld oplevert (hoe precies heeft geen oranjeklant ons ooit uit kunnen leggen, maar 't wordt toch nog door sommige volhouders beweerd) - weet dat "onze" koning zijn huis op koste van de staat heeft laten verbouwen; en de huur in eigen zak houdt.


Begrijp goed dat hij en zijn hele familie de Nederlandse schatkist als een persoonlijke spaarpot gebruiken, ondanks het feit dat de familie al miljarden euro's op geheime bankrekeningen in Zwitserland heeft staan.  En dat heet corruptie. Punt uit.


Bronnen: hier en hier.

DEEL DIT ARTIKEL MET DEZE LINK


DEMOC.NL OP DE RADIO:

10 mei 2021 @ Radio Salto (AT5):