Aksiekomitee

HET AKSIEKOMITEE: DIRECTE DEMOCRATIE IN ACTIE!

De Democratische Partij is geëvolueerd uit o.a. het Aksiekomitee / European Action: Een initiatief voor burgeractivisme, politieke verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid op nationaal en Europees nivo, op eigen initiatief begonnen door Erik Schrama in juni 2023 en gepubliceerd op zijn eigen website. Het motto van het Aksiekomitee is: Gericht klagen voor een betere samenleving!


Omdat wij de DP nu aan het groeien en uitbouwen zijn vanuit het kader van het Aksiekomitee, zullen wij de initiatieven van het Aksiekomitee ook hier stuk voor stuk op deze pagina publiceren. Omdat dit echter een zeer grote hoeveelheid aan acties en documentatie bevat, en aangezien het Aksiekomitee gebouwd is op het principe van transparantie (en wij daarom dus ook alle documentatie openbaar maken) zal het even nodig hebben voordat alles is overgeheveld. Bij voorbaat dank voor uw geduld.


Het Aksiekomitee is echter nuttig, en blijft daarom ook gewoon doorgaan. Ondertussen blijft alles gewoon beschikbaar op de website van het Aksiekomitee op www.eschrama.com.

 


Dingen die de elite helemaal niet leuk vindt

MOMENTEEL LOPENDE BEZWAARSCHRIFTEN, ACTIES & INFORMATIE:


DOSSIER DIRECTE DEMOCRATIE:

# Volledige lijst van alle leden van het Europees Parlement (MEP's) met lidstaten, e-mailadressen en lidmaatschap van politieke partijen. Zie hier.

# Volledige lijst van alle leden van de Tweede Kamer e-mailadressen, sociale media en lidmaatschap van politieke partijen. Zie hier.

# Volledige lijst van alle leden van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, met e-mailadressen (waar bekend) en lidmaatschap van politieke partijen. Zie hier.


DOSSIER VERBORGEN GMO'S:

# Open brief aan de leden van het Europees parlement tegen de door de Europese Commissie aangekondigde toelating van VERBORGEN GMO's in de voedselketen - door afschaffing van de plicht om genetisch gemodificeerd voedsel als zodanig op het etiket te vermelden en afzwakking van het autorisatieproces voor niewe GMO's. Zie hier.


DOSSIER GEOENGINEERING, WEERMODIFICATIE & CONTRAILS/CHEMTRAILS:

# WOB-verzoek aan het Europees Milieu-Agentschap (EEA) met het verzoek om een overzicht te geven van alle weermodificatieprojecten en -experimenten die momenteel in Europa worden uitgevoerd. Zie hier.

# Opvolg-WOB-verzoek aan de Copernicus Weerobservatiedienst met het verzoek om een overzicht te geven van alle weermodificatieprojecten en -experimenten die momenteel in Europa worden uitgevoerd. Zie hier.

# Opvolg-WOB-verzoek aan CINEA met het verzoek om een overzicht te geven van alle weermodificatieprojecten en -experimenten die momenteel in Europa worden uitgevoerd. Zie hier.

# Brief aan het Europees Parlement tegen het juridisch kader voor weermodificatie, klimaatbeheersing en geo-engineering. Ben ik op dit moment aan het schrijven.


DOSSIER DIGITALE EURO:

# Brief tegen het voorstel van de Europese Commissie om een digitale euro in te voeren, gericht aan de 750 leden van het Europees Parlement (in Nederlands & Engels). Zie hier.


DOSSIER ISRAËLISCHE VLAG OP EU-GEBOUWEN:

# Open brief aan het Europees Parlement tégen het hijsen van de Israëlische vlag (en ook alle andere andere vlaggen van niet-EU-landen) aan of bij EU-gebouwen. Zie hier.

# Open brief aan de 2e Kamer en het Openbaar Ministerie tégen het hijsen van de Israëlische vlag op het Binnenhof. Zie hier.

# Formele klacht aan de Europese Commissie over het schenden van het Verdrag van Maastricht door een verklaring van beleid te doen op het gebied van buitenlands beleid & defensie, wat buiten de competenties van de Commissie ligt. Zie hier.

# Klacht aan de Europese Raad over het schenden van het Verdrag van Maastricht door de Europese Commissie door een verklaring van beleid te doen op het gebied van buitenlands beleid & defensie, wat buiten de competenties van de Commissie ligt. Zie hier.

# Melding en "petitie van één man" gericht aan de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers over het schenden van het Verdrag van Maastricht door de Europese Commissie door een verklaring van beleid te doen op het gebied van buitenlands beleid & defensie, wat 100% een beleidsveld van de lidstaten is. Zie hier.


DOSSIER BEZWAARSCHRIFTEN "ERE"DOCTORATEN VOOR MARC VAN RANST:

# Bezwaarschriften tegen de "ere"doctoraten voor Marc van Ranst van Nederlandse universiteiten. Zie hier & hier

# Inschrijvingsformulier voor betoging tegen het "ere"doctoraat voor Van Ranst op 17 oktober 2023 in Nijmegen! Kom je ook? Laten weten dat je komt!


DOSSIER HAVANASYNDROOM, CYBERMARTELING, ACTIVE DENIAL SYSTEMS, GEHEIME CIA-GEVANGENISSEN OP EUROPESE BODEM EN ILLEGALE EN IMMORELE EXPERIMENTATIE OP EUROPESE BURGERS:

# Brief aan het Europees parlement over het Havanasyndroom, cybermarteling, Active Denial Systems, geheime gevangenissen op Europese bodem en illegale en immorele experimentatie op Europese burgers door vreemde mogendheden.

Zie hier (Engelstalige versie).


DOSSIER TRANSGENDERPROPAGANDA:

# Bezwaarschrift tegen het ophangen van de transgendervlag voor het stadskantoor van de stad Leuven, naast de vlaggen van Leuven, Vlaanderen, België en Europa. Zie hier.

# Klacht aan Uitgeverij Plantyn, de Vlaamse minister van Onderwijs en de onderwijsinspectie over de LGBTQ-propaganda in hun lesmethode "Wereldkanjers". Ben ik op dit moment aan het schrijven.


Wie tekent mee? ✍️

BEKIJK HET OOK IN DETAIL OP:

Wil jij een of meerdere van deze bezwaarbrieven mede ondertekenen? ✍️

 
 
Tegen de "ere"doctoraten voor Van Ranst
Tegen verborgen GGO's in de Europese voedselketen
Tegen de digitale euro aan het Europees Parlement
Vlag Israel: Tegen het hijsen van de vlag van Israël voor EU-gebouwen
Tegen de transgendervlag voor het stadskantoor Leuven
WOB-verzoeken over geo-engineering, weermodificatie en meer
Open brief aan het EP over Havannasyndroom, cybermartelen, active denial systems, geheime CIA-gevangenissen op Europese bodem, illigale experimentatie op mensen, en meer
 
 
Ja
Nee
Zeg ik liever niet
 
 
 
Ja, ik teken!
 
 

OPEN BRIEF AAN DE 2E KAMER TEGEN HET ONGEPAST HIJSEN VAN DE VLAG VAN ISRAËL OP HET BINNENHOF


WAT IS ER VERDER GEBEURD IN DE WERELD VAN DE DIRECTE DEMOCRATIE?


#1 AKSIEKOMITEE VAN RANST NEE! Bezwaarshriften tegen de Nederlandse "eredoctoraten" van Marc van Ranst.

Lees het hier: www.eschrama.com/projectvanranst/#2 WOB-verzoek aan het Europees Milieu-Agentschap (EEA) over geo-engineering, weermodificatie, en meer. Lees het hier.


#3 Open brief aan alle 750 leden van het Europees Parlement tégen de invoering van het wettelijk kader voor de digitale euro. Lees het hier.


#4 Open brief aan alle 750 leden van het Europees Parlement tégen het plan van de Europese Commissie om de etiketteringseisen voor genetisch gemodificeerde ingrediënten op de verpakking van voedsel in Europa te verzwakken en zo verborgen GMO's toe te laten. Lees het hier.


#5 Open brief aan het Europees Parlement over Havanasyndroom, cybermarteling, Active Denial Systems, geheime (CIA) gevangenissen, illegale menselijke experimentatie en meer. Lees het hier.


#6 Bezwaarschrift tegen het ophangen van de transgendervlag voor het stadskantoor van de stad Leuven, naast de vlaggen van Leuven, Vlaanderen, België en Europa. Succesvol! Lees het hier.

 Zie hier.


#7 EU-referendum: Een landelijk referendum over de vraag of Nederland in de EU en de Euro moet blijven of deze juist moet verlaten..

Zie ook: www.petities24.com/nex


#8 REPUBLIEK, JA!: Een landelijk referendum over wát de uiteindelijke staatsvorm van Nederland nu eigenlijk moet worden: Willen wij wel een corrupt, duur en oneerlijk koninkrijk blijven? Of willen wij liever dat ons land een democratische parlementaire republiek wordt?

Zie ook: https://petities.nl/petitions/republiek-ja?locale=NL, en: www.petities24.com/repuref


#9 BURGERINITIATIEF PALESTINA: Een verzoek aan de Tweede Kamer om het aanslepende conflict tussen Israel en de Palestijnen een halt toe te roepen door Palestina als een onafhankelijke staat te erkennen. zie ook: www.petities24.com/burgerinitiatief_erken_palestina


#10. ERKEN TAIWAN: Ons verzoek aan de Tweede Kamer om de werkelijkheid onder ogen te zien en Taiwan officieel als een onafhankelijke republiek te erkennen. Laten wij niet langer gehoorzaam doen wat communistisch China ons opdraagt, maar laten wij Taiwan eindelijk als de onafhankelijke republiek erkennen die het al 1946 is.


#11. BEËINDIGD: Voor België: Laat onze kinderen gewoon naar school gaan. Een verzoek aan Mvr. Wilmès (Eerste Minister van België) en de Veiligheidsraad om de kinderen van België weer gewoon (dus zonder maskers, vaccinaties en andere onmenselijke controlemaatregels) naar school te laten gaan.


#12. BEËINDIGD: TTIP-referendum. Een referendum over het rampzalige TTIP-handelsverdrag. Zie ook: http://www.ttip-referendum.nl Afgelopen met dank aan pres. Trump wiens eerste daad van zijn presidentschap het was om dit verdrag te verscheuren.


#13. BEËINDIGD: NIEUWE VERKIEZINGEN VOOR DE TWEEDE KAMER: Hoewel de kabinetsformatie nog bezig is, zijn de partijen in de 2e Kamer al hun legitimiteit kwijtgeraakt. De schandalen rond de kabinetsformatie zijn niets dan treurig, daarom willen wij door middel van deze petitie nieuwe verkiezingen uitschrijven voor de Tweede Kamer. Omdat Nederland alleen uit deze crisis kan komen met mensen aan het roer die wél geïnteresseerd zijn in het lot van de gemiddelde Nederlander. ZIe ook: https://petities.nl/petitions/nieuwe-verkiezingen-voor-de-tweede-kamer?locale=NL


BEKIJK HET IN DETAIL OP: