Strijdpunten
DP

STRIJDPUNTEN


Onze strijdpunten zijn dieper uitgewerkten doelen op basis van onze fundamentele waarden die meer inzicht geven in de dingen waar de Democratische Partij voor vecht:


DIRECTE DEMOCRATIE:

'Democratie' betekent 'het volk van het land bestuurt samen het land'. Dit is nu echter wat er juist níét gebeurt in Nederland. Daarom moeten wij het huidige disfunctionele bestel vervangen door een republiek met een gekozen staatshoofd en bindende referenda over alle belangrijke beslissingen. Zowel op nationaal als op lokaal niveau.


Belangrijke beslissingen moeten niet meer achter gesloten deuren genomen worden, maar door de mensen die zelf de gevolgen van de beslissing zullen ondervinden en meemaken. Kortom: Ons allemaal. Het wordt tijd dat de ondemocratische regentencultuur van het Kabinet en van de Europese Commissie een halt wordt toegeroepen. En dat kan enkel door directe democratie. Daarom is onze strijdkreet: Macht aan het volk!


PARLEMENTAIRE REPUBLIEK:
Met een door het parlement gekozen staatshoofd, met open verkiezingen en met een echte, toetsbare grondwet.


Het Koninkrijk der Nederlanden is objectief gezien altijd al een 3e rangsstaatje geweest dat braaf zijn bevelen uit het buitenland uitvoert. Dat is nu niet anders. Oranje is níét goed geweest voor Nederland. De koning is namelijk duur, ondemocratisch en ronduit oneerlijk. Er zijn zéér veel argumenten tegen de monarchie. Belangrijk is ook om te begrijpen dat een omschakeling van koninkrijk naar republiek helemaal niet moeilijk, chaotisch of duur hoeft te zijn. In tegendeel zal het juist een zeer makkelijke omschakeling zijn. Het koningshuis doet namelijk niets anders dan profiteren van de Nederlandse schatkist. Tijd om het tij te keren en over te schakelen naar een eerlijkere en modernere staatsvorm: De Republiek.


EEN ECHTE GRONDWET:
Uitvoerbaar, afdwingbaar, met een Grondwettelijk Hof. Daarom moet de grondwet uitgebreid worden en rechtsgeldig en afdwingbaar gemaakt worden. De grondrechten van Nederlandse burgers zijn onvoldoende beschermd door falend juridisch stelsel gebaseerd op een grondwet die weinig tot niets om het lijf heeft. Onze republikeinse rechtsstaat heeft echter een solide basis nodig waarin de basisrechten van Nederlandse burgers voldoende beschermd zijn.


NAAR EEN NIEUWE EUROPESE GEMEENSCHAP:

De DP is zéér kritisch over de EU. De EU lijdt immers aan een fundamenteel, chronisch, onopgelost democratisch gebrek.

Langdurige vrede in Europa door samenwerking is echter zéér belangrijk. Europese samenwerking is dus belangrijk voor Nederland.

De EU heeft echter objectief gefaald om Europa vrij, welvarend & democratisch te houden!


Enkel door als Europeanen samen te werken, kunnen wij echter van de huidige militaire, economische en politieke overheersing door Amerikanen, Chinezen en Russen afkomen. De Democratische Partij is dus sterk vóór Europese samenwerking, maar ook ronduit tégen Europese bureaucratie, corruptie, ondoorzichtigheid en imperialisme. Tégen de autocratie van de ongekozen Commissie.


Wij geloven dat directe democratie belangrijk is! Wij geloven ook dat Europa democratisch moet zijn! Maar ook dat de structuur van de EU nodeloos ingewikkeld, warrig en onbegrijpelijk is. Daarom is democratische hervorming hárd nodig en moeten wij eindelijk eens kiezen wat wij nu eigenlijk willen voor Europa:

  • Weg met de EU en naar een nieuwe Europese Gemeenschap van onafhankelijke, samenwerkende soevereine staten?
  • Óf naar een échte Europese eenheid mét de daarbij horende échte in de praktijk toegepaste Europese democratie?

De DP vindt dat wij deze keuze moeten maken, omdat de huidige situatie niet zo langer door kan gaan. Wij vinden echter dat de keuze aan de burgers zelf moet zijn, niet aan de Brusselse elite. Niet aan de ongekozen Commissie. Daarom moeten wij als land op democratische manier besluiten of wij in de de EU en in de euro willen blijven. Omdat het democratisch principe belangrijk is!

Teken daarom ook ons burgerinitiatief Referendum EU.


Sowieso moet de belastingvrije status van de EU opgeheven worden: Laat de EU maar belasting betalen, net zoals de rest van Europa!


STRIJD TEGEN DE INSTITUTIONELE CORRUPTIE:

Een democratische rechtsstaat kan niet functioneren als de burgers geen vertrouwen in de overheid meer hebben door voortwoekerende institutionele corruptie en herhaaldelijke schandalen. Dat betekent dat er consequenties moeten zijn voor politici die hun eigen regels overtreden. Dat geldt zowel voor Nederland als voor de EU.


PERSOONLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID:
Corrupte politici moeten de consequenties van hun gedrag voelen. Dat betekent dat er directe gevolgen moeten zijn voor politici die hun eigen regels overtreden. Omdat de macht van politici begrensd moet worden, moet er ook een maximumtermijn van 2 ambtstermijnen worden ingevoerd voor zowel premier als staatshoofd. Ook moet de regel ingevoerd worden dat zodra een kabinet gevallen is en een premier "demissionair" is, dat hij ook werkelijk onmiddellijk opstapt. Er moet een einde komen aan de gewoonte van eindeloze demissionaire kabinetten. Het is niet moeilijk om een tijdelijke plaatsvervanger als waarnemend premier te vinden.

ONZE TAAL & CULTUUR:

Een democratische rechtsstaat kan enkel functioneren als wij elkaar ook kunnen verstaan. Daarom moet de Nederlandse overheid echte steun aan de Nederlandse taal & cultuur geven. Want onze taal is belangrijk! En daar hoort ook steun bij om de Nederlandse taal in de rest van Europa en in de rest van de wereld te bevorderen.

EEN GEZONDE & ONAFHANKELIJKE ECONOMIE:

Armoede & inkomensongelijkheid zijn de vijand van de democratie en een broeinest voor autocratie en totalitarisme. Als mensen het arm hebben, verliezen ze eerder het vertrouwen in de democratische rechtsstaat.


Daarom moet de Nederlandse economie weer gezond worden, met Nederlandse bedrijven die weer moeten gaan innoveren, met ZZP'ers die gesteund moeten worden, in plaats van gestraft, met een democratische & financieel gezonde Nederlandse Republiek in een coöperatief en financieel gezond Europa. Daarom moet de Nederlandse & Europese economie ook ontkoppeld worden van China, de Verenigde Staten en Rusland en moeten wij ons land weer financieel & economisch zelfstandig maken. Dit houdt o.a. in dat wij democratisch moeten besluiten of wij de euro willen blijven gebruiken, of dat wij terug naar de Nederlandse gulden willen.


Om mensen meer onafhankelijk van de staat te maken, moeten men ook zo min mogelijk belasting gaan betalen, te beginnen met die mensen die al het minste hebben.


VRIJHEID VAN DEBAT, MENINGSUITING EN PROTEST:

Een democratische rechtsstaat kan enkel werken als mensen ook vrij zijn om hun mening te uiten. Ook als die mening contrair of tegenovergesteld is! Censuur van "niet officiële" opinies kan in een democratische republiek niet door de beugel. Wat is immers de definitie van "hatelijk taalgebruik"? Daarom moet ook de Digital Services Act aangepakt worden. Immers: Wij hebben al wetgeving om duidelijk illegale content aan te pakken. Maar meningen horen daar niet bij.


In een democratische republiek staan debat & discussie centraal!


ÉÉN RESPECTVOLLE & ETHISCHE SAMENLEVING:

Een democratische republiek kan enkel en alleen werken als alle burgers gelijk zijn onder de wet en de wet ook op IEDEREEN in gelijke mate van toepassing is. Daarom zijn wij 100% tégen racisme, discriminatie, polarisatie, critical race theory, wokisme, communisme, facisme en andere vormen van verdeelheid.


Een democratische rechtsstaat betekent immers: Beslissingen nemen door middel van meeste stemmen gelden PLUS bescherming van de rechten van andersdenkers en minderheden.


Mensenlevens doen ertoe! Mensenrechtenschendingen moeten publiekelijk aan de kaak gesteld worden, zowel in binnen- als buitenland. Daarom moeten wij onethische landen als de VS, China, Rusland, Israël & Iran ook níét steunen! Handelsrelaties zijn niet van ultiem belang. Wij hebben een bredere visie nodig.


BEREIKBAAR, BETAALBAAR EN KWALITEITSVOL ONDERWIJS:

Een democratische samenleving begint op school. Zonder gedegen en eerlijk onderwijs kan een democratische rechtsstaat nooit functioneren, omdat een gebroken "apartheidsonderwijs" geen toekomstige burgers creëert die begrijpen wat hun rechten en hun plichten zijn binnen een republikeinse rechtsstaat.

Daarom: Een einde aan het apartheidsonderwijs van de Mammoetwet.


NEUTRALITEIT - NEDERLAND (EN EUROPA) UIT DE NAVO:

De NAVO is niet democratisch, maar feitelijk een verlengstuk van de Amerikaanse politiek. Moeten wij daarom onze neutaliteit hervinden in plaats van ons blind aan te sluiten bij de machtsspelletjes van vreemde machten? Moeten wij daarom ook uit de NAVO stappen ter voordelen van een gezamenlijke & 100% vrijwillige en coöperatieve Europese Defensiegemeenschap? Ja!

TEGEN GMO'S EN NAMAAKVOEDSEL:
De grote meerderheid van de Nederlanders en de Europeanen lijkt fel tegen GMO's en tegen kunstmatig namaakvoedsel te zijn. Desondanks wordt wetgeving hiervoor via achterdeurtjes sluiks doorgeduwd (zie bijvoorbeeld deze open brief tegen het plan van de Europese Commissie om verborgen GMO's toe te laten).


Voedsel moet natuurlijk en gezond zijn. Sowieso moet de consument geïnformeerd worden of een product GM-ingrediënten en/of insecten bevat en moet hij/zij ook de vrijheid hebben om zelf een geïnformeerde keuze te maken. Daarom moet deze informatie altijd op de verpakking aangegeven worden!

Want transparantie & toegang tot informatie hoort ook bij democratie.


DEFENSIE: STERK EN ONAFHANKELIJK:
Nederland heeft de afgelopen 50 jaar zijn krijgsmacht grondig verwaarloosd. Wij kunnen de bedoelingen van landen als China, Rusland, de V.S., Israël, Iran enzvoort ... niet vertrouwen. Daarom hebben wij een goede, professionele defensie nodig om onze bevolking te beschermen, zonder voor onze landsverdediging afhankelijk te hoeven zijn van andere landen, in het bijzonder de V.S.:

Een defensie die moet worden uitgerust met Nederlandse technologie!


Onze prioriteiten moeten duidelijk zijn: #1 eerst kijken we in Nederland zelf, #2 als we ons eigen materieel niet zelf kunnen bouwen, kijken we naar onze échte bondgenoten in Europa (dus niet de VS!), #3 en alleen daarna pas kijken we naar de rest van de wereld. Dat moet onze doctrine zijn. Nederland moet voor haar verdediging weer zelfvoorzienend en onafhankelijk van het buitenland worden.


CORONA & MAATREGELS:
Vrijheid om te kiezen is de basis die ons beleid moet vormen. 

Daarom moet er nooit een vaccinaplicht komen, en nooit meer een maskerplicht, verplichte QR-codes en andere maatregels die onze samenleving ontwrichten en lamleggen.


Ook moet er juridisch onderzoek worden ingesteld naar de verschillende schimmige deals rond de coronacrisis, inclusief de mondkapjesdeal van De Jonge, en de SMS'jes van Von der Leyen en het Pfizergateschandaal. Deze politici hebben misbruik gemaakt van een wereldwijde crisis om zelf winst op te strijken. Dit mag niet door de beugel worden gezien!


RUIMTEVAART & TECHNOLOGIE: NEDERLAND ALS CENTRUM VOOR DE RUIMTEVAART

Waarom mogen alleen de Amerikanen, Russen en Chinezen toegang tot de ruimte hebben? Nederland moet een voorrangspositie in de wereld nemen wat betreft innovatie in de ruimtevaart, door in te zetten op de eeuwenoude Nederlandse traditie in wetenschap en innovatie die rust op de schouders van Nederlandse reuzen als Kuyper, Oort, Huygens, Van Allen, Fokker en meer.


Om te beginnen gaan wij de Netherlands Space Office (met zijn verschrikkelijke Engelse acronym) opwaarderen naar een volwaardige Nederlandse Ruimteorganisatie - van de on-Nederlandse Netherlands Space Office naar het Nederlands Agentschap Ruimtevaart! Verder willen wij ook flink gaan investeren in de SRON - de Stichting Ruimte-Onderzoek Nederland (dat mogelijk zelfs uitgebreid zou kunnen worden tot de officiële ruimtearm van Nederland). Dit doen wij niet alleen omdat wij in deze groei-industrie een voorrangspositie moeten proberen te nemen, nu het nog kan, maar ook omdat wij vinden dat het Nederlandse volk tot meer moet kunnen aspireren dan enkel de uitdagingen van het dagelijkse leven; en als een volk van geboren ontdekkingsreizigers is de ontdekking en exploitatie van de ruimte een uitdaging die ons op het lijf gesneden is!


Wat betreft het gebruikelijke tegenargument van de hoge kosten die ruimteonderzoek met zich meebrengt, is de Democratische Partij niet van plan om kwistig met geld te strooien om ons ruimteprogramma op poten te zetten, zoals de Amerikanen dat doen, maar om een zeer kosteffectief en doelgericht programma uit te voeren, van het soort waar India ondertussen beroemd om is geworden: Waarbij wij meer doen met minder. Dit betekent ook dat Nederland een groter aandeel binnen de Europese ruimtervaartorganisaties ESA en EUSPA moet opeisen.


IMMIGRATIE, VLUCHTELINGEN & ASIELZOEKERS: EFFECTIEF, HUMAAN EN GLASHELDER BELEID

De DP is niet 100% tegen immigratie. Maar ...

Immigratie is immers belangrijk voor Nederland, mits met verstand uitgevoerd. Daar schort het echter aan: De Nederlandse immigratie-politiek raakt immers kant noch wal, maar lijkt te bestaan uit het ophokken van vluchtelingen in overbevolkte kampen in plattelandsdorpjes zoals Ter Apel, het wegpesten van nieuwe Nederlanders die wél die hun bijdrage willen doen (tenzij ze met genoeg geld over de brug willen komen om een Nederlanders paspoort te kopen), het voortrekken van sommige vluchtelingen over anderen en openlijke discriminatie bij de overheid zelf... Het kabinet heeft van immigratie een bedrijfje gemaakt. Dat moet onmiddellijk veranderen! Wij willen de commercialisering van immigratie een halt toeroepen. In plaats daarvan willen wij immigatie glashelder maken, onze humanitaire zijde richting vluchtelingen laten zien én tegelijkertijd ook van de nieuwkomers verwachten dat zij een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving zullen doen. Op deze manier verbinden wij onze menselijkheid met het belang van de Nederlandse samenleving, waar wij uiteindelijk allemaal beter van worden!


NATUUR & MILIEU: SCHONE LUCHT, VEILIG VOEDSEL EN EEN GROEN NEDERLAND

Voedselkwaliteit, de veiligheid van onze medicatie, de staat van natuur en milieu en ook dierenrechten zijn onderwerpen die nauw met elkaar zijn verbonden en die samen de natuurlijke ruggegraat van ons land vormen; en dus ook de gezondheid van onze gemeenschap bepalen! Dit zijn uitermate belangrijk onderwerpen die door de afgelopen kabinetten allemaal stelselmatig zijn genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de Europese liberalisering van GMO's, de aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen, het paardenvleesschandaal, de uitwassen in de bio-industrie, de ruzie rond stikstof en meer). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur en milieu, een écht effectieve bescherming van de kwaliteit van ons voedsel en onze medicijnproductie  en bestrijding van de uitwassen van de bio-industrie.


Dus ook geen contrains/chemtrails meer in de hemel - aangezien dit een symptoom is van érnstige en door de Europese elite genegeerde luchtvervuiling. En dus ook geen boren naar schaliegas meer in de Waddenzee, omdat de nettowinst van deze boringen uiteindelijk minder is dan de schade die ze veroorzaken, net zo min als de verdere ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen!


Ook zeggen wij NEE! tegen de groenwasserij van de "European Green Deal" van Frans Timmermans, die maatregels oplegt die uiteindelijk zwaar schadelijk voor mens, dier en milieu blijken (zoals de totale elekrtificatie & digitalisatie van Europa). Tegelijk houdt dat ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden. Het feit dat Europa in het verleden publiekelijk stelling heeft genomen tegen genetisch gemodificeerde organismen en gewassen op Europese bodem, maar desondanks nu GMO's zonder blikken of blozen toestaat, valt dan ook opmerkelijk te noemen. De Democratische Partij is echter fel tégen genetische modificatie en andere vormen van milieu- en voedselvergifting.t


HUISVESTING: EEN OPLOSSING VOOR DE CHRONISCHE WONINGNOOD,

Een oplossing voor de chronische huizencrisis: Een eigen woning voor elk gezin door betaalbare huizen te bouwen en sociale financiering te bieden.


Dankzij het corrupte neoliberale vrijemarktdenken van de kabinetten Rutte heeft Nederland ondertussen al meer dan 10 jaar lang een chronisch huizentekort! Wat onlogisch is, aangezien Nederland genoeg ruimte heeft voor nieuw woningen voor Nederlanders én voor opvang voor vluchtelingen én voor boerenbedrijven én voor natuur! Ondanks alle onzin die het kabinet spuit, is er wél ruimte in ons land. We moeten het gewoon met verstand gebruiken


De reden dat deze crisis bestaat en al 10 jaar aansleept is simpelweg omdat de VVD met zijn "partners" nooit enige interesse hebben getoond voor betaalbare woningen voor normale mensen. Omdat dit immers geen probleem is waar de veelverdieners van de VVD zelf ooit mee zijn geconfronteerd.


Nu heeft het kabinet aangekondigd dat ze het huizenprobleem willen oplossen; door de woningcorporaties opdracht te geven om over een aantal decennia meer huizen te bouwen. Het feit dat de woningcorporaties al meer dan 10 jaar hebben gefaald om hun toegewezen taak eerlijk en effectief uit te voeren, doet er duidelijk niet toe ... Wij zien nu al dat de "oplossing" van dit kabinet om de huizencrisis op te lossen gestrand is voordat het goed en wel op gang is gekomen, omdat lege woorden en holle retoriek belangrijker is voor Rutte IV dan actie en échte oplossingen. Van dit kabinet mogen wij echt géén oplossingen verwachten! Daarom hebben wij een redelijk alternatief nodig voor dit kabinet.


Wij geloven dat immers elke Nederlander een betaalbaar dak boven zijn hoofd moet hebben en elk gezin in Nederland zijn eigen huis moet kunnen hebben! Helaas is dat in Nederland verre van de norm, aangezien het percentage eigen woningen nog altijd vér onder het Europees gemiddelde ligt. Daar willen wij wat aan doen!


Want hoewel het misschien een beetje oudbollig klinkt, geloven wij dat het gezin de hoeksteen van onze samenleving is. Daarom vinden wij dat elk kind in zijn/haar eigen huis op moet kunnen groeien. Dat is echter lastig, omdat Nederland onderaan de Europese lijst bungelt wat betreft huizenbezit! Daarom willen wij het realistischer en betaalbaarder maken om je eigen eerste woning te kunnen kopen, o.a. door een Nationaal Woningfonds op te richten, waardoor gezinnen met een lager vast inkomen toch een gunstige hypotheek kunnen krijgen. Maar ook door het Rijk gewoon betaalbare huizen te laten bouwen. Zonder woningcorporaties! Gaat dat iets kosten? Ja, natuurlijk. Maar niet té veel, niet als wij ons verstand gebruiken. Uiteindelijk is ons einddoel simpel: Elk gezin zijn eigen huis, elk kind in zijn eigen woning, elke Nederlander met een dak boven zijn hoofd!


PATRIOTTISME & BUITENLAND: WERELDMACHT NEDERLAND, OF: ONS LAND ALS KOPLOPER IN DE WERELD

Op het gebied van democratie, vrijheid, handel & industrie, mensenrechten, persvrijheid, innovatie & wetenschap; en eigenlijk alles dat belangrijk is, moeten wij ernaar streven om de toon aan te geven! Wij geloven namelijk dat Nederland midden in de wereld en midden in Europa hoort te staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben.


Om dat te doen, kunnen wij echter niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes, maar moeten wij een onafhankelijke internationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toegeven om geld te besparen door de verdediging van ons eigen land verwaarlozen en moeten wij ons tegelijkertijd niet hermetisch afsluiten voor de rest van de wereld. Dat houdt ook in dat wij een effectieve en doeltreffende ontwikkelingssamenwerking voorstaan, die meer inhoudt dan de huidige praktijk van een ambtenaar of een NGO een zak geld toeschuiven, maar dat wij ter plaatse noodhulp gaan geven aan die mensen in de wereld die het écht nodig hebben, zoals de 160 miljoen mensen die op dit moment hongerlijden. Op deze manier kunnen wij zowel levens redden als de aanwezigheid van Nederland als een positieve kracht in de wereld vestigen. Op deze manier kunnen wij dus van Nederland het bruisend middelpunt van de wereld maken.


Natuurlijk houdt dat ook in dat wij van Nederland het centrum van Europa moeten maken, dat wij niet meer passief moeten afwachten van Brussel zegt, maar dat wij Nederland onafhankelijk moeten maken van de dictaten van de ondemocratische Commissie in Brussel en dat wij zelf de toon moeten gaan aangeven binnen Europa, om de EU te hervormen tot een nieuwe, coöperatieve & democratische Europese Gemeenschap.


Verder betekent dit ook dat wij onder andere willen gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen en ruimtevaart, om op deze manier van Nederland weer het wetenschappelijk middelpunt van de wereld te maken, maar ook om noodzakelijke technologieën te ontwikkelen die onze economie uiteindelijk veel nieuwe kansen en inkomsten op kunnen leveren.VIDEO'S DIE

ER TOE DOEN:

NEDERLAND 2024

Dat kan toch beter?


wij brengen de directe democratie naar Den Haag!

HET REDELIJK ALTERNATIEF

voor Nederland

#DAP