buitenland

WAARSCHUWING: WIJ ZIJN DEZE PAGINA OP DIT MOMENT AAN HET BIJWERKEN EN VERBETEREN.

VERGEET AUB NIET OM DEZE PAGINA LATER TE BEZOEKEN OM ONS BIJGEWERKTE STANDPUNT TE LEZEN.


BUITENLAND

SAMENVATTING:

Nederland midden in de wereld | Actief, onafhankelijk en neutraal buitenlandbeleid | Gewapende neutraliteit: # Niet meer meedoen aan andermans oorlogen # Niet meer onze defensie verwaarlozen # Niet meer afhankelijk zijn van de VS, Rusland, China, NAVO | Nederlands als wereldtaal | Nederland als lichtpuntje in de wereld | Eindelijk recht voor MH17 | Strategische autonomie voor Nederland wat betreft toegang tot de ruimte | Meer samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen | Een sterkere plaats voor Nederland binnen de EU | Wereldmacht NL: Nederland als koploper in de wereld! | Erkenning van Taiwan | China is niet onze vriend! | Erkenning Palestina | Eindelijk een einde aan het conflict tussen Israel & de Palestijnen?


WERELDMACHT NEDERLAND: NL MIDDEN IN DE WERELD

Wij geloven dat ons land midden in de wereld moet staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben. Om dat te doen, kunnen wij niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes, maar moeten wij een onafhankelijke inernationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toegeven om geld te besparen door onze eigen verdediging verwaarlozen; en moeten wij tegelijkertijd open blijven voor de rest van de wereld. Op deze manier kunnen wij Nederland midden in de wereld zetten.


Praktisch houdt dit o.a. een actiever buitenlands beleid in, waar wij niet langer totaal afhankelijk zijn van buitenlandse machten als de VS, Rusland, China en de NAVO, maar waarbij wij inzien dat er in buitenlands beleid nog meer meespeelt dan enkel de wens voor een positieve handelsbalans - zoals bijvoorbeeld de bescherming van de mensenrechten, de bescherming van Nederlanders in het buitenland tegen aanvallen door vreemde mogendheden (denk daarbij o.a. aan MH17) en internationale ontwikkelingssamenwerking. Met de DP zal Nederland voor het eerst in 75 jaar weer een onafhankelijke koers in de wereld varen, met prioriteiten die verder reiken dan enkel het opbouwen van goede handelsrelaties met dictatoriale regimes in de wereld.


Verder willen wij ook de aanwezigheid van onze taal in de wereld effectief aansporen, o.a. door maatregelen te nemen om de Nederlandse taal naar het buitenland te exporteren, op eenzelfde manier waarop de Duitsers en de Spanjaarden dit nu al doen met hun eigen taal, door middel van een instituut voor de Nederlandse taal, te vergelijken met het Goethe Institut, het Instituto Cervantes, de Alliance Francaise, de British Council, enzovoort. Het feit dat de Nederlandse regering weigert om op te komen voor de positie van de Nederlandse taal en cultuur in de wereld, valt bizar te noemen...


KRACHTIGE ÉN ETHISCHE DIPLOMATIE: ONS LAND ALS LICHTPUNT IN DE WERELD.

Nog niet zo lang geleden was Nederland het meest progressieve, meest bevrijde land ter wereld! Wat is er sindsdien met ons gebeurd? Ondertussen doen we vriendelijk met autoritaire dictators en genocidale communistische regimes, omdat wij bang zijn dat onze handel anders krimpt ... Bij de DP geloven wij echter dat ons land een voorbeeldfunctie moet innemen, als een lichtpunt van democratie en vrijheid, om te laten zien hoe het wél moet! Daarom moeten wij niet langer geld zwaarder laten wegen dan mensenlevens, anders krijgen we straks nóg een MH17, omdat de hele wereld nu weet dat Nederlanders niets terug doen nadat je ons aanvalt!


DE LAGE LANDEN ÉÉN GEHEEL: MEER SAMENWERKING TUSSEN VLAANDEREN EN NEDERLAND

Of Vlaanderen nu een semi-onafhankelijk gewest van België blijft of er uiteindelijke tóch voor kiest om een onafhankelijke republiek te worden, wij willen na al deze jaren van afzondering een sterkere band tussen Noord en Zuid smeden.


Het verschil tussen Vlamingen en Nederlanders is immers meer historisch dan cultureel: Nederlanders hebben sinds de 80-jarige Oorlog immers al hun eigen land, terwijl de taal en cultuur van de Vlamingen de afgelopen 200 jaar in hun eigen territorium hard is onderdrukt (pas in 1986. Aan het einde van de dag, echter, spreken wij allemaal nog altijd dezelfde taal ... Ons uiteindelijk ideaal is immers de hereniging van Vlaanderen met Nederland, zodat de Nederlandse taal en cultuur sterker in de wereld staat.


Ondertussen is België met de Benelux echter onze sterkste en trouwste bondgenoot ter wereld. Daarom moeten wij continu aan een sterkere band tussen Noord en Zuid werken.


WERELDMACHT NEDERLAND: ONS LAND ALS KOPLOPER IN DE WERELD!

Op het gebied van democratie, vrijheid, handel & industrie, mensenrechten, persvrijheid, innovatie & wetenschap; en eigenlijk alles dat belangrijk is, moeten wij ernaar streven om wereldwijd de toon aan te geven! Wij geloven namelijk dat Nederland midden in de wereld hoort te staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben. Om dat te doen, kunnen wij echter niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes, maar moeten wij een onafhankelijke internationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toegeven om geld te besparen door de verdediging van ons eigen land verwaarlozen en moeten wij ons tegelijkertijd niet hermetisch afsluiten voor de rest van de wereld.


Bij de DP hebben wij namelijk een positieve, hoopvolle visie voor de toekomst van Nederland: Op deze manier kunnen wij van Nederland namelijk het bruisend middelpunt van de wereld maken!


Natuurlijk houdt dit ook in dat wij nu écht eens de keuze moeten gaan maken wat wij nu van de EU verwachten: Willen wij écht uit de E.U. stappen en alleen verder gaan? Of willen wij ín de E.U. blijven en doen wat wij nodig is om de Unie de grondige democratische hervorming te geven die het écht nodig heeft? Het is het standpunt van de DP dat Europese samenwerking nu meer dan ooit belangrijk is, omdat wij enkel door samen te werken ons werelddeel kunnen bevrijden van de kwalijke invoeld van de VS/NAVO, Rusland en China. (zie meer onder Europa)


Verder betekent dit ook dat wij onder andere willen gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen en ruimtevaart, om op deze manier van Nederland weer het wetenschappelijk middelpunt van de wereld te maken, maar ook om noodzakelijke technologieën te ontwikkelen die onze economie uiteindelijk veel nieuwe kansen en inkomsten op kunnen leveren én ook om ervoor te zorgen dat Nederland "strategische autonomie" kan ontwikkelen wat betreft onze toegang tot de ruimte - in andere woorden: Dat het niet alleen de Amerikanen, Russen en Chinezen zullen zijn die op eigen kracht de ruimte in kunnen, maar dat Nederland ook met eigen middelen missie op touw kan zetten om de ruimte te verkennen en de grondstoffen die daar te vinden zijn te exploiteren.


ONAFHANKELIJKHEID VAN DE VS, RUSLAND, CHINA EN DE NAVO

Het falend buitenlandbeleid van de Nederlandse neoliberale regering van de afgelopen 20 jaar heeft geleid tot een steeds groter wordende afhankelijkheid van autoritaire, onvoorspelbare en onbetrouwbare grootmachten. In het bijzonder de VS, Rusland en China. Wij zien dit in de manier waarop Nederland samen met Europa totaal afhankelijk is gemaakt van de Chinese prijsvechtersindustrie, Russische energie en Amerikaanse militaire "bescherming". In het bijzonder de manier waarop de Nederlandse VVD-regering de afgelopen decennia onze defensie heeft verwaarloosd en de NAVO heeft overgelaten is duidelijk een ernstige misrekening geweest. Het feit dat de NAVO praktisch een verlengstuk van de Amerikaanse politiek is - en niet zozeer bedoeld om Europa tegen de Russen te beschermen - is zorgwekkend. Ook omdat onze Europese politici hier nog altijd volledig in mee gaan.


Wij geloven dat er in totaal géén niet-Europese soldaten op het Europese werelddeel horen te zijn: Geen Russische, geen Amerikaanse, geen Chinese.  Dit moet onze doctrine zijn. Daarom willen wij Nederland en Europa losweken van onze afhankelijkheid van de VS, China en Rusland. Om dit voor elkaar te krijgen, pleiten wij er o.a. voor om zo veel mogelijk Nederladnse bedrijven uit China en weer terug naar Nederland te krijgen. Ook pleiten wij voor de oprichting van een "Europese NAVO" of Europese defensie die enkel open zal staan voor Europese landen en die de Europeanen zo in staat zal stellen om zélf onze thuis te beschermen, zonder interventie, "hulp" of bemoeienis van de VS en de NAVO. Op deze manier geven wij Nederland en Europa weer conrtole over ons eigen lot. Lees meer hierover onder Europa.


CHINA & TAIWAN

China is niet onze vriend of bondgenoot. De "Volksrepubliek" is een totalitaire communistische dictatuur die zich het doel heeft gesteld om de hele wereld te onderwerpen. Ook heeft communistisch China zich schuldig gemaakt aan volkerenmoord op de Oeigoeren en de Tibetanen en aan militaire agressie tegen Taiwan, de Filipijnen, Vietnam, Japan en alle andere landen in de regio.


Ondanks het feit dat China een land is met concentratiekampen voor minderheden, vindt de EU het niet erg om met hen een handelsverdrag te sluiten. Ook daarom verwerpen wij het huidige ondemocratische en principeloze bestuur van de Europese Commissie .


Om het nog erger te maken, heeft de Chinese "economische oorlogsvoering" (die gebaseerd is op de strategie van de Chinese oorlogsfilosoof Sun Tzu) ertoe geleid dat Europa (inclusief Nederland) volledig economisch afhankelijk is van China.


Zolang China onder communistisch bewind is, valt China niet te vertrouwen. Zo simpel is het. Daarom willen wij de malifide invloed van China in Nederland zo veel mogelijk bestrijden.


Hoe kunnen wij dit doen?

✔ Om te beginnen gaan wij de onafhankelijkheid van Taiwan erkennen.

✔ Ten tweede gaan wij Nederlandse industrie zo veel mogelijk terug naar huis halen, om ervoor te zorgen dat onze industriële basis weer in Nederland (of in ieder geval in Europa) komt te liggen. Omdat wij economisch afhankelijk zijn van China, is China echter ook economisch afhankelijk van ons. Daarom is geld het beste wapen tegen het Chinees communisme: Door onszelf los te weken van Chinese economische overheersing, kunnen wij ons land weer zelfredzaam maken én tegelijk het fascime van de Chinese politieke elite bestrijden.


ONAFHANKELIJKHEID VAN AMERIKAANSE WAPENINDUSTRIE, PRIORITISERING VAN MATERIEEL UIT EIGEN LAND

Op dit moment bestelt het kabinet vrijwel al zijn materieel (zoals vliegtuigen, drones, raketwerpers enzovoort) bij de Amerikaanse wapenindustrie. Dit gebeurt als een automatische van het kabinet; en gebeurt ook niet altijd eerlijk. De aanbesteding van de F35 JSF bijvoorbeeld is verweven met corrutie, waarbij Europese vliegtuigbouwers zich voortijdig terugtrokken omdat het Kabinet volgens deze concurrenten van de Amerikanen toch al hun beslissing hadden genomen; en het aanbestedingsproces was slechts een rookgordijn om de schijn van eerlijkheid en transparantie te wekken.


De DP gelooft echter dat de Nederlandse defensie losgeweekt moet worden van de Amerikaanse wapenindustrie. De VS zijn niet onze bondgenoten. En het is een denkfout van het kabinet om te geloven dat de Amerikanen (ondanks alles dat ze ondertussen hebben uitgespookt) aan onze kant staan.


Daarom gaan wij duidelijke prioriteiten stellen wat betreft openbare aanbestedingen en de aanschaf van nieuw materieel en uitrusting. Dit moet onze doctrine zijn:


Prioriteit #1:

De Nederlandse strijdkrachten moeten in eerste instantie uitergerust worden met materieel dat gemaakt of gebouwd is in Nederland zelf. Als Defensie iets nodig heeft, moeten wij eerst kijken of wij dit in Nederland hebben; en als wij dat nog niet hebben, of wij dit in Nederland kunnen vervaardigen. Kunnen wij bijvoorbeeld zelf ons eigen jachtvliegtuig bouwen? Dat is iets wat wij serieus in overweging moeten nemen!


Prioriteit #2:

Als dat niet mogelijk of onpraktisch is, dan moeten wij naar onze écht bondgenoten kijken: De rest van Europa. Stel dat wij besluiten om niet ons eigen jachtvliegtuig te bouwen, dan kunnen wij kijken naar Europese vliegtuigbouwers zoals Eurofighter, Saab of Rafale. Zeker Eurofighter is - als een hoogwaardig samenwerkingsverband van Europese landen - een keuze die we zeker moeten overwegen, zeker voordat we naar de VS kijken!


Prioriteit #3:

Pas als Europa het niet heeft, enkel dan pas moeten wij gaan kijken naar de rest van de wereld! En niet noodzakelijk enkel de VS.


Kortom: Prioriteit # 1: Nederland. Prioriteit #2: Europa. Prioriteit #3: De rest van de wereld.


Op die manier helpen wij om Nederland (en Europa) los te maken van Amerikaanse overheersing en om de Nederlandse economie om om te schakelen tot een meer zelfvoorzienende hoogtechnologische economie.


ISRAEL & DE PALESTIJNEN

Het conflict tussen Israel en de Palestijnen sleept ondertussen al een halve eeuw aan, zonder uitzicht op een permanente vrede. Het wordt tijd dat hier een definitieve oplossing op wordt gevonden, aangezien het duidelijk is dat beide zijden van het conflict (noch Israel en de VS, noch Fatah, noch Hamas) geen werkelijke interesse hebben om deze crisis op te lossen.


Hoewel het Palestijnse leiderschap ook bloed aan hun handen hebben, geloven wij ook dat wat Israel in de Palestijnse gebieden aan het doen is (zoals het isoleren en bombarderen van Gaza) onverdedigbaar is. Israel is immers een hoogontwikkeld 21e eeuws land, de Palestijnen zijn een volk zonder staat die praktisch in de middeleeuwen leven. Het feit dat wij scherpe kritiek op de Israelische manier van doen hebben, betekent natuurlijk niet dat er geen terroristen in de Palestijnse gebieden wonen (natuurlijk zijn die er - de raketten komen ergens vandaan), maar dat geeft de Israelische staat niet het excuus om ziekenhuizen en scholen en waterzuiveringsinstallaties plat te bombarderen.


Als gevolg van het buitensporig aantal burgerslachtoffers (tijdens het laatste Israelische bombardement op Gaza waren dat: 550 kinderen  gedood,  3300 kinderen gewond, waarvan 1000  permanent gehandicapt) vinden wij dat de manier waarop Israel met raketten en artillerie hele woonwijken en scholen met de grond gelijk heeft gemaakt niet te rechtvaardigen is. De verdergaande kolonisatie van Palestijnse gebieden, met de gewelddadige onteigeningen van Palestijnse burgers die daarbij horen, zorgt ervoor dat de haat tussen de beide groepen telkens weer opwakkert. Een situatie waar zowel extreem-rechtse Israelische politici, zoals Netanyahu, als Palestijnse politici garen bij spinnen.


Om hier een einde aan te maken, geloven wij dat de 2-statenoplossing de enige zinnige uitweg is: De Palestijnse gebieden bevinden zich op dit moment  in een ongedefinieerde staat: Aan de ene kant maken de Palestijnen geen deel uit van de staat Israel, maar tegelijk zijn zij ook geen eigen land - en het is deze vlees-noch-vis-situatie die ertoe bijdraagt dat deze crisis zich oneindig door kan blijven slepen.


Wij geloven dat zowel het Israelische volk als het Palestijnse volk een permanente vrede wensen (zonder raketten die neerregenen en zonder artilleriebombardementen). De manier waarop de gemiddelde Palestijnse burger al sinds jaren door de politieke elite van Israel wordt behandeld en de manier waarop jonge Palestijnen door hun leiders worden gebruikt om zichzelf op te offeren om aanslagen in Israel te plegen, laat zien waar de schuld ligt: Dat de politieke elite aan beide kanten van het conflict duidelijk geen echte interesse hebben in het voor elkaar krijgen van een vreedzame oplossing.


Wij geloven datt het Israelische leger het morele recht niet heeft om de Palestijnse burgerbevolking herhaaldelijk door de wringer ter halen: Het afsluiten van de watertoevoer naar Gaza en het ontzeggen van de toegang tot de zee aan de burgerbevolking van Gaza, zodat zij daar geen vis meer kunnen vangen om in hun directe levensbehoeften te voorzien, maar ook de manier waarop Israel nog altijd de Westbank probeert te koloniseren door middel van nederzettingen op Palestijns land die door het leger worden beschermd, of de manier waarop Israel in de Gazastrook specifiek krachtcentrales en waterbehandelingsinstallaties op de korrel heeft genomen zodat de Gazastrook zonder stroom of drinkwater zit, vinden wij onmenselijk en een staat onwaardig die is opgericht door mensen die net aan een facistisch regime waren ontsnapt.


Daarom vinden wij dat zowel Israel als de Palestijnen met kracht naar de onderhandelingstafel terug moet worden gebracht. Beide kanten  moeten gemotiveerd worden om een einde aan het conflict te zoeken, in plaats van de wederzijdse haat te bevorderen. Hoe kunnen wij dit doen? Door:

✔ stricte economische sancties in te voeren op beide zijden van het conflict;

✔ zoals een boycot op Israelische/Palestijnse producten;

✔ de bevriezing van Israelische/Palestijnse financiële reserves in het buitenland;

✔ het sluiten van het Europees luchtruim en de Europese territoriale wateren voor Israelisch lucht- en zeeverkeer;

✔ Ook moeten zowel leden van de Palestijnse overheid (Fatah, Hamas en aanverwante organisaties) als leden van de Israelische regering en het Israelische leger allen tot persona non grata worden verklaard zolang dit conflict zich voort blijft slepen!

✔ moet zowel de Israelische als de Palestijnse deelname aan internationale organisaties en internationale competities (zoals FIFA en EUFA) worden bevroren.


Zodra de Palestijnen en de Israeliërs het gevoel krijgen dat ze écht alleen in de wereld staan en alleen elkaar nog hebben, misschien dat ze dan wél bereid zijn om samen een permanente vrede in de regio te scheppen. Om dit voor elkaar te krijgen, is het natuurlijk wel belangrijk dat deze sancties tegen zowel Israel als de Palestijnen zo breed mogelijk worden gedragen, in ieder geval op Europees niveau, maar ook als dat niet gebeurd, kunnen wij in Nederland in ieder geval het goede voorbeeld geven. Want niemand verdient het om zo behandeld te worden, ook de Palestijnen niet, en ook de Israeli's niet.


Daarom wil de DP dat de Tweede Kamer alvast steun aan de 2-statenoplossing geeft door de Palestijnse staat te erkennen als een onafhankelijk land (in navolging van Zweden); aangezien zowel de Palestijnse als de Israelische burgers genoeg hebben geleden om in het land van hun eigen keuze te kunnen leven en het tijd is dat het conflict tussen Israel en de Palestijnen maar eens tot een goed einde wordt gebracht, want dit kan zo langer niet meer doorgaan!


INTERNATIONALE "FILANTROPEN" TOT PERSONA NON GRATA

Door hun vrijwel grenzeloze financiële middelen, hun bemoeienissen in de politiek van andere landen, hun obsessie met GMO en "het verbeteren van het menselijk ras", hun grootheidswaanzin en arrogantie en hun criminele verleden (zo staat Soros o.a. bekend als "the Man who Broke the Bank of England - oftewel: De Man die de Bank van Engeland Brak - door de 1 miljard pond die hij op semi-legale manier van die publieke instelling afhandig heeft gemaakt) vormen superrijke "filantropen" zoals Soros, Gates, Bezos & Musk een direct gevaar voor de Nederlandse en Westerse samenleving en een actuut gevaar voor de veiligheid van de Nederlandse staat. Zo is het ook bekend dat Soros en Gates verschillende partijen in de Tweede Kamer direct of indirect van politieke training en financiële middelen hebben voorzien. NIet de DP echter! (Zie hier onze transparantiepagina).


Daarom willen wij deze superrijke Amerikaanse "weldoeners" tot persona-non-grata in Nederland verklaren, samen met hun netwerk van bedrijven, stichtingen en organisaties. Dit willen wij o.a. doen door een doelgerichte economische politiek uit te voeren die erop gericht is om onze economie en onze samenleving los te weken van de grip van deze oligarchen; bijvoorbeeld door een inheems Nederlandse/Europese OS te ontwikkelen die het duopolie van Microsoft en Apple kan breken, zodat wij niet langer van hun softwareproducten afhankelijk hoeven te zijn; of door er bij Philips op aan te dringen dat zij hun smartphones en mobiele telefoons nu ook eens in eigen land op de markt brengen, niet alleen in China! Maar bijvoorbeeld ook door de Nederlandse defensie te herbouwen met Nederlands, niet buitenlands, materieel. Waarom Stealth Fighters kopen als wij ze in eigen land ook zelf kunnen bouwen?


ONTWIKKELINGSHULP

Wij zijn niet blind voor het feit dat er in het buitenland ook armoede en honger bestaat. Na de lockdowns van 20/21 is de wereldwijde situatie juist ernstiger dan ooit! Daarom moet de manier waarop Nederland tot nu toe ontwikkelingshulp heeft uitgevoerd opnieuw uitgedacht worden. In plaats van bedragen direct aan regeringen van ontwikkelingslanden over te maken, kan het Nederlandse budget voor ontwikkelingshulp beter gebruikt worden om ter plaatse voedselhulp te brengen (indien nodig zelf met hulp van Defensie) en om fysieke verbeteringen aan te leggen, zoals in het aanleggen van infrastructuur, waterhuishouding en krachtcentrales. Op deze manier kan Nederland met een beperkt budget en binnen een relatief korte tijd grote resultaten bereiken die veel levens positief zullen beïnvloeden; in plaats van de bankrekeningen van corrupte politici te spekken...


Wat wij bijvoorbeeld kunnen doen, is het aanleggen van dijken in gebieden die regelmatig door overstromingen worden bedreigd, zoals Bangladesh, New Orleans of in de Stille Oceaan. Verder kunnen we wegen en spoorwegen in Afrika aanleggen, scholen bouwen, schoolboeken maken en uitdelen; de mogelijkheden zijn eindeloos! Er is nog zovel noodzakelijke hulp nodig dat het onverantwoordelijk is om de VVD-strategie te volgen van: "We maken het geld over en we zin klaar!" Nee!


Een pluspunt van deze fysieke, plaatselijke, hands-on manier van werken is dat deze werkzaamheden allemaal ook door Nederlandse bedrijven uitgevoerd kunnen worden, wat:

weer geld in de Nederlandse economie terugpompt;

goed is voor de internationale uitstraling van Nederland

goed is voor het prestige van de Nederlandse kenniseconomie

allemaal terwijl wij goed en nuttig werk doen door mensen in minder noodgebieden van broodnodige hulp te voorzien. Het is een win-win-situatie!


VRIJHANDEL, DE IMF EN DE WERELDHANDELSORGANISATIE

De DP is falikant tegen het blindelings invoerren van vrijhandel in gebieden die economisch kwetsbaar zijn. Hoewel wij een voorstander zijn van het idee dat mensen en bedrijven over de hele wereld vrij moeten zijn om in vrijheid met elkaar te  handel te drijven, klopt dit principe echter alleen als je het over rijke en ontwikkelde landen hebt die op economisch min-of-meer gelijke voet met elkaar staan. De geschiedenis leert ons echter dat de ideeën van het neoliberalisme en de totale, onbelemmerde vrijhandel zeer schadelijk zijn als deze worden aan landen worden opgedrongen met een nationale economie die nog niet klaar is om tegen de sterkere westerse economien op te boksen.


Daarom willen wij o.a. dat de Wereldbank de eis laat vallen dat een land zijn economie liberaliseert/privatiseert voordat een noodlening wordt uitgegeven. Het feit dat een land het geld terug moet betalen, moet op zich voldoende zijn. Zo werkt het bij een normale bank immers ook. Als je bij de bank om de hoek om een lening gaat vragen, dan krijg je daar immers ook niet te horen: "goed, we geven je het geld wel, maar wel alleen op voorwaarde dat je eerst je tv en je huis verkoopt ..."


Verder stellen wij ook voor om er internationaal voor te pleiten dat bepaalde ontwikkelingslanden het recht krijgen om tijdelijk importheffingen op producten uit het Westen en uit Azië te heffen, zonder dat deze landen hiervoor financieel afgestraft worden. Kortom: Wij  stellen voor dat het voor bepaalde straatarme landen (zoals Malawi) tijdelijk goedkoper wordt om producten in eigen land te produceren dan om deze uit het buitenland te importeren. Op deze manier kan de plaatselijk industrie worden gestimuleerd en wanneer de industrie zich op een voldoende hoog pijl bevindt, dan kunnen de import-/exportheffingen internationaal weer rechtgetrokken worden en kan het land zich nu effectief verweren tegen de stortvloed van Westerse en Aziatische produkten die anders de lokale economie volledig overnemen. De enige eis die men zou kunnen stellen voordat zo'n uitzonderingspositie aangeboden wordt, is dat het lokaal goed zit met de democratie en de mensenrechten, maar niet dat het hele land in de neoliberale uitverkoop wordt gegooid, zoals nu altijd het geval is.


"VERNEDERLANDSTE" EUROPESE IMMIGRATIE ALS LANGETERMIJNOPLOSSING VOOR HET CHRONISCH PERSONEELSTEKORT

De Nederlandse economie kraakt onder vele problemen die veroorzaakt zijn door het kortzichtig beleid en gebrek aan visie van dit eindeloos VVD-kabinet. Één van die problemen is het tekort aan arbeidskrachten. Dit is een chronisch en structureel probleem; en om een oplossing te vinden moeten wij inzien dat een langdurige kwestie is. Daarom moeten wij ook oplossingen bedenken die niet alleen op de korte termijn werken, maar ook op de lange termijn zullen werken om dit structureel gebrek op te vangen. Daarom moeten wij met creativiteit, verstand en visie alternatieven zoeken.


Één van de mogelijkheden die wij hebben is om talent aan te werven in de rest van Europa. Het enige struikelblok is daarbij natuurlijk de taalvereisten, aangezien het Nederlands weinig bekend is buiten het Nederlands taalgebied, als gevolg van de totale desinteresse van het kabinet om onze taal en cultuur te ondersteunen. Dit is één van de redenen waarom de DP meer ondersteuning van onze taal wil en het ook makkelijker wil maken voor buitenlanders om het Nederlands te leren; o.a. door de oprichting van een Nederlands instituut voor de promotie van de Nederlandse taal in het buitenland en het bereikbaarder maken voor immigranten om in te burgeren. De Nederlandse taal leren moet een natuurlijke en makkelijke stap voor niet-Nederlanders zijn, zowel hier als over de grens. Zie ook: Nederlandse taal & cultuur.


Op deze manier kunnen wij chronische personeelstekorten bij Nederlandse bedrijven opvangen door Europese burgers aan te trekken, die op de korte temijn de middelen aangereikt moeten worden om zich het Nederlands eigen te maken; en die op de lange termijn al in hun eigen land een kennis van het Nederlands zullen hebben verworven.


In het kort is het ons plan om de Nederlandse taal - net zoals de Nederlandse economie - een véél stevigere positie in Europa en de wereld te geven. Lees hier meer over onder Buitenland: Wereldmacht Nederland.


NIEUWE NATIONALITEITSWET

Het is het huidige beleid van de Nederlandse overheid om mensen zo snel mogelijk hun rechtmatige Nederlandse nationaliteit te ontnemen. Wij willen deze praktijk stoppen. Wij vinden immers juist het tegenovergestelde: Dat Nederlandse burgers in principe niet de Nederlandse nationaliteit kwijt zouden moeten kunnen raken, tenzij op uitrukkelijk en gemotiveerd verzoek. Wij vinden dat je bijvoorbeeld niet je Nederlandse nationaliteit per ongeluk kwijt kan raken omdat je in het buitenland woont en je vergeten bent om je paspoort te verlengen, maar dat je als je in Nederland geboren bent, je in principe ook je hele leven Nederlander blijft.


Ook heeft de Nederlandse wetgever het zo moeilijk als mogelijk gemaakt om twee nationaliteiten te bezitten. Volgens de regering moet het bezit van meer dan enkel en alleen de Nederlandse nationaliteit in principe onmogelijk zijn, zelfs in Europa. Het idee dat mensen aan slechts één land, cultuur en taal loyaal mogen zijn negeert echter de alledaagse menselijke realiteit. Daarom wil de DP het mogelijk maken voor Nederlanders om een tweede Europese nationaliteit te verwerven (volgens de in dat land geldende regels) zonder automatisch de Nederlandse nationaliteit te verliezen, zoals nu.


Waarom zouden we moeite moeten hebben met, bijvoorbeeld, een Nederlander die na 10 jaar in Italië te hebben gewoond ook Italiaans staatsburger wil worden, maar zijn Nederlanderschap toch ook niet op wil geven?


DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA: AL LANG NIET MEER ONZE VRIEND EN BONDGENOOT

Bij de Democratische Partij maken wij ons ernstige zorgen over de koers die de V.S. al jarenlang in de wereld volgt, in het bijzonder wat betreft de buitenlandse politiek van de V.S., aangezien hun roekeloze optreden directe en ingrijpende negatieve conseqenties voor Europa in het algemeen en ons land in het bijzonder heeft.


Een paar sprekende voorbeelden van het gevaar dat de V.S. vormt voor de rest van de wereld:

✔ het feit dat oud-president Trump op televisie heeft gezegd dat hij er geen probleem mee zou hebben om nucleaire wapens in Europa te gebruiken;

✔ dat Hillary Clinton (ex-minister van BuZa en ooit bijna president van de V.S.) openlijk heeft gezegd dat zij Julian Assange (de oprichter van WikiLeaks) door middel van een drone-aanval "buiten-legaal" om zou laten brengen, omdat hij "de Amerikaanse overheid in verlegenheid heeft gebracht" door emails over o.a. de spionagepraktijken van de Amerikaanse geheime diensten openbaar te maken;

✔ het feit dat Bolton (buitenlandgoeroe onder Trump) op TV heeft toegegeven dat de Amerikaanse overheid staatsgrepen uitvoert;

✔ dan is er nog het spionageschandaal waarbij de VS verschillende "bevriende" bondgenoten heeft afgeluisterd (inclusief de EU);

✔ of de rol die de VS heeft gespeeld in de aanloop naar de huidige oorlog in Oekraïne ...

✔ of de aanwezigheid van geheime CIA-gevangenissen in Europa ... (zie ook: "Bush admits to CIA secret prisons @ https://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/5321606.stm & https://en.wikipedia.org/wiki_CIA_black_sites);

✔ of de decennialange psychologische marteling van kinderen in Noord-Amerika en Europa uit naam van de psychologische wetenschap, in het kader van het MK-Ultra-programma ... (zie ook: https://en.wikipedia.org/wiki/MKUltra);

✔ en de lijst gaat maar door ...


Nog een goed voorbeeld van het asociaal beleid van de V.S. dat specifiek op ons land van toepassing is, is de American Service-Members' Protection Act (oftewel de "wet ter bescherming van Amerikaanse militairen"), die in de wandelgangen van de Amerikaanse senaat ook wel bekend staat als de The Hague Invasion Act (de Den Haag-invasiewet).


Dit is een wet die in 2002 door het Amerikaanse Congres is goedgekeurd en die vandaag de dag nog in de Amerikaanse wetboeken staat. Deze wet maakt het mogelijk voor de president van Amerika om alles te doen wat nodig is om Amerikaanse militairen uit handen van het Internationaal Strafhof in Den Haag te houden, inclusief rechtstreekse militaire actie om Amerikaanse militairen uit Den Haag te "bevrijden". Dit is als gevolg van het feit dat Amerika geen lid van het Strafhof is en de invloed van deze rechtbank systematisch heeft geprobeerd te beknotten, waarschijnlijk omdat de Amerikaanse beleidsmakers zich ervan bewust zijn dat hun militairen met grote regelmaat oorlogsmisdaden hebben begaan (denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitroeien van Iraakse dorpen, het martelen van mensen in Abu Ghraib, of de grote hoeveelheid buitenrechterlijke moorden in Pakistan en Afghanistan uitgevoerd dmv. drones, en meer). Kort samengevat hebben de V.S. ervoor gestemd om Den Haag met militaire middelen binnen te vallen om Amerikaanse militairen uit te breken als die daar voor oorlogsmisdaden terecht zouden staan! Voor meer informatie, zie ook dit wikipedia-artikel.

Het is echt bijzonder dat het Nederlandse kabinet hier nooit een punt van heeft gemaakt.


AMERIKA ALS GROTE BEDREIGING VOOR DE WERELDVREDE

Puur objectief gezien vormen de Verenigde Staten van Amerika al sinds jaren een bovenmatige bedreiging voor de vrede op onze planeet. Zo is er geen enkel land dat de afgelopen 70 jaar zo veel verschillende oorlogjes is begonnen. Van de oorlog in Vietnam tot de invasie en bezetting van Irak lijkt Amerika een simpel plan te volgen: Door vrijwel constant overzeese conflicten te beginnen, proberen zij de aandacht af te leiden van de problemen die zij zelf thuis niet op kunnen lossen! Zoals wijdverspreide armoede, vuurwapengeweld, een vervallen infrastructuur, een gapende welvaartskloof, geen noemenswaardige bescherming van werknemers, een verrot kiessysteem, en nog veel meer ...


Deze "Grand Strategy" van de V.S. - en de daaruit voortgekomen invasie en bloedige bezetting van Irak - was rechtstreeks verantwoordelijk voor het onstaan van de terreurgroep I.S., aangezien deze terreurorganisatie is ontstaan uit ex-soldaten uit het leger van Saddam Hoessein die na de Irakinvasie massaal door hun Amerkaanse overheersers zijn ontslagen. Zodoende kwam er er plots en geheel onverwacht een grote hoeveelheid goedgetrainde en zwaarbewapende mannen zonder baan, doel of inkomen te zitten. Dat dit mis moest gaan, viel te verwachten.


Over de jaren hebben de V.S. herhaaldelijk laten zien dat zij er geen probleem mee hebben om zich eigenmachtig het recht toe te eigenen om zich met de politieke en economische ontwikkeling van andere landen te bemoeien - voorbeelden hiervan zijn talrijk: Chili, Cuba, Nicaragua, Irak, Afghanistan, Pakistan (en mogelijk ook Turkije), en nog veel meer landen zijn ten prooi gevallen aan Amerika's veroverings- en bemoeizucht. In 2020 heeft James Bolton - de buitenlandtsaar onder Trump - zelfs op TV toegegeven dat de VS zich met staatsgrepen in het buitenland bezig houdt!


Verder hebben de V.S. laten zien dat zij een land vormen met sterke totalitaire trekjes, een gebroken politiek systeem, een oppermachtig leger, vrijwel geen bescherming of ondersteuning van de individuele burger door middel van bijvoorbeeld sociale zekerheid, betaalbaar onderwijs of bescherming tegen politiegeweld, bescherming tegen onteigening, systematische en geïnstitutionaliseerde achterstelling en nog veel meer dat eraan mankeert. Hoewel Amerika het militair machtigste land ter wereld is, is het tegelijkertijd ook een falende staat die een aanzienlijk deel van zijn burgers politieke en economisch marginaliseerd heeft. Dit is op zich al een verschrikking, maar het probleem wordt nog verergerd door het feit dat de V.S. dit gebroken systeem en deze ongelijke machtsverhoudingen actief en met geweld naar de rest van de wereld proberen te exporteren.


Zowel de Amerikaanse strategie in de wereld als de door het Amerikaanse leiderschap geüitte retoriek (inclusief Amerikaanse beleidspapieren) laten zien waar het bij de Amerikaanse Grand Strategy precies om gaat: Het einddoel van de V.S. lijkt niets minder dan totale wereldoverheersing te zijn, waar elk land in de wereld of door directe bezetting door het Amerikaanse leger of door een mengeling van economische kolonisatie en politieke dominantie (zoals in het geval van Rutte) zonder vragen te stellen zullen doen wat de V.S. hen opdragen, omdat zij "hechte bondgenoten" zijn.


Het Democratisch Front gelooft echter dat elk volk het recht moet hebben om op democratische wijze voor zichzelf uit te maken welke koers het in de wereld wilt varen, en dat buitenlandse inmenging in de politieke processen van een soevereine staat ontoelaatbaar is. Wij geloven ook dat de gemiddelde Amerikaanse burger een praktische gijzelaar is van de Amerikaanse politieke en economische elite, die zich in een positie bevinden waar zij zonder tegenstand of afstraffing de wetten van het land kunnen maken en breken.


Wij hebben er geen twijfel over dat het huidige Amerikaanse gedrag een acuut gevaar voor de wereldvrede vormt. En wij willen daarom zoveel mogelijk tegengas tegen de onzalige plannen van de V.S. geven. De president van Amerika betitelt zichzelf graag als de "leader of the free world" (leider van de vrije wereld) - de praktijk laat echter anders zien! Wij vinden dat het daarom aan Nederland moet zijn om het goede voorbeeld te geven en tegengas te geven! Net zoals wij dat nu al doen door het gastland van het Internationaal Strafhof te zijn.


GEWAPENDE NEUTRALITEIT

Onder de naoorlogse kabinetten, maar in het bijzonder onder de neoliberale kabinetten van de afgelopen 20 jaar, is Nederland véél te afhankelijk geworden van de op grootmachten gestoelde wereldorde en het openlijk inhumaan en onverantwoordelijk "leiderschap" van de Verenigde Staten. Het Nederlands buitenland- en defensiebeleid is feitelijk een verlenging geworden van de Amerikaanse geopolitieke belangen, ondanks het feit dat de VS nog altijd een wet in de boeken heeft staan die de invasie van Den Haag regelt in het geval een Amerikaanse militair voor het Internationaal Gerechtshof moet verschijnen (de zogenoemde "The Hague Invasion Act"). De trend van de afgelopen 70 jaar, waarin wij gedwongen worden om te kiezen tussen óf Rusland of de VS/Navo (wat is het verschil?) en in het verlengde daarvan de praktische Amerikaanse vazalstaat die de EU ondertussen is, is ronduit dom en schadelijk voor Nederland én voor Europa. De keuze tussen de VS en Rusland is een keuze tussen de Duivel en Beëlzebub - hoe dan ook weet je dat het een slechte keuze is waaraan we onze handen zullen branden!


Daarom zou het fijn zijn als de Nederlandse (en in het verlengde daarvan, de Europese) politiek een neutrale koers zou varen, zonder totaal afhankelijk te blijven op bevelen van boven, specifiek vanuit Washington & Moskou. Helaas hebben de kabinetten van de afgelopen 50 jaar laten zien dat ze compleet onderdanig zijn aan de VS en ja, ook Rusland. Geen ballen, geen ruggegraat, geen visie ...

Wij geloven dat Nederland beter buitenlandbeleid verdient: Onafhankelijk, neutraal, voor Nederland éérst, dan de rest van Europa; en alleen dán pas de rest van de wereld. Daarom staan wij voor een politiek van gewapende neutraliteit - waarin wij onze eigen belangen behartigen, onafhankelijk van wat de grootmachten willen. Dat betekent trouwens níét dat wij niet samen kunnen werken met andere landen in de wereld (omdat een goede internationale samenwerking en ook Europese samenwerking die voor alle partijen vrucht draagt duidelijk belangrijk is als wij de invloed van de supermachten wereldwijd terug willen dringen!) en ook niet dat wij geen ferm stelling kunnen nemen tegen het kwaad in de wereld, maar dat betekent wél dat wij voor de eerste keer in 75 jaar onze eigen koers weer zullen varen.


Immers, Rutte heeft zijn Ruttedoctrine (oftewel, een opdracht tot stelselmatig onderdrukken van informatie door politici en ambtenaren), maar dan wij hebben de "Schramadoctrine":

#1: Neutraliteit: Geen bondgenootschappen met grootmachten. Niet meer slaafs de opdrachten van andere landen opvolgen.

#2: Defensie: Onze krijgsmacht moet in staat zijn op eigen houtje Nederland te verdedigen en om wereldwijd onze belangen te verdedigen.

#3: Geen niet-Europese soldaten meer op Europese bodem! Niet één!

#4: Alles doen wat nodig is om inmenging door niet-Europese machten in Europese landen onmogelijk te maken en te bestrijden waar aanwezig!

#5: Prioriteitsprincipe: 1st in 🇳🇱 kijken, dan pas in 🇪🇺 , en alleen dán pas de 🌐

© 2022-2023 |  DEMOCRATISCH FRONT | INFO@DEMOC.NL

DP

DEMOCRATISCH FRONT |

DEMOC.NL