Europa

WAARSCHUWING: WIJ ZIJN DEZE PAGINA OP DIT MOMENT AAN HET BIJWERKEN EN VERBETEREN.

VERGEET AUB NIET OM DEZE PAGINA LATER TE BEZOEKEN OM ONS BIJGEWERKTE STANDPUNT TE LEZEN.


EUROPA

SAMENVATTING:

Eurokritisch en eurosceptisch - want Europa moet beter! | Een welvarend NL in een democratisch Europa | Voor Europese samenwerking: Als je van Europa houdt, moet je toegeven dat de EU niet werkt & beter moet! | Dus daarom Europese democratische hervorming in de vorm van een Nieuwe Europese Gemeenschap | Een gezonde Nederlandse economie als economisch hart van Europa | Een nieuwe Europese samenwerking die wél werkt! | Dus in plaats van de corruptie en autocratie van de Europese Commissie: Een nieuwe Europese Gemeenschap met een "Europese NAVO" collectieve defensie | Trots op onze Europese identiteit, maar onafhankelijk | Europese samenwerking, maar geen nivellering, geen Europese gedwongen solidariteit | Nederlanders moeten kunnen kiezen wat wij van Europa willen: Daarom dus een referendum als stok achter de deur voor democratische hervorming! Want alleen met democratische legitimiteit kunnen wij het verenigd Europa redden! | EU moet democratisch, niet elitair | Open interne grenzen, maar geen totale economische uitverkoop op neoliberale leest | Afschaffing belastingvrijstelling EU-politici & -ambtenaren!Europa is een fantastisch werelddeel en echte Europese samenwerking is belangrijk! Europa is echter géén unitair centraal geleid wereldrijk, maar moet altijd een werelddeel blijven van soevereine, maar samenwerkende nateis. Daarom is een functionele, democratische, eerlijke, coöperatieve EU beter dan geen EU, maar is géén EU beter dan een corrupte, despotische en inefficiënte EU.


Europese samenwerking is belangrijk! Maar de EU is corrupt, bureaucratisch en disfunctioneel. En heeft dus hard hervorming nodig. Daarom staat Democratisch Front open voor iedereen die begrijpt dat de EU hulp nodig heeft om te veranderen.


Nederlanders zijn Europeanen. Dat zijn wij niet vergeten. En wij zijn trots op onze Europese wortels. Daarom moeten wij Europa bevrijden van de kwalijke invloed van autoritaire en mensonterende regimes, in het bijzonder die van de China, Rusland, de VS én de Europese Commissie! Daarom is doeltreffende Europese samenwerking belangrijk! Democratisch Front is dus vóór Europa, maar is ook eurosceptisch/eurokritisch - omdat wij zien dat het de EU niet lukt om Europa te beschermen en het welzijn van de Europeanen voorop te zetten. De EU functioneert gewoon niet naar behoren. Hoe komt dit? Simpel: Omdat het politiek "leiderschap" van de E.U. ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt, duur, besluiteloos, verdeeld, ineffectief en impotent is. In plaats van democratisch te zijn, wordt de EU immers geleid door het ongekozen regime van de Commissie van Von der Leyen. Hier moet een einde aan komen, nu!


Omdat wij met hart en ziel van Europa houden en omdat wij inzien dat Europese samenwerking van vitaal belang is, vechten wij ervoor om de huidige EU te hervormen tot iets dat wél werkt: Een nieuwe Europese Economische Gemeenschap/Confederatie* met een "Europese NAVO" collectief verdedigingsverdrag. Wij geloven in een Europa van samenwerkende naties & volkeren in een coöperatief Europees kader, niet in het euro-imperialisme van de Commissie. (*NB: Een "confederatie" houdt een statenbond in: Een bond van samenwerkende maar onafhankelijke staten die een aantal gemeenschapelijke instellingen delen voor het algemeen nut van alle lidstaten. In een confederatie hebben de staten dus ook het recht om te vertrekken als zij dit wensen. Dit is niet het geval bij een "federatie" of een "federale staat" zoals Duitsland, België of de VS.)


Dus geen onvrijwillige, totalitaire Unie onder de duim van de Europese Commissie-junta, maar een vrijwillige bond van coöperatieve Europese staten, met een direct gekozen Europese president, duidelijke afbakening van machten, kleine overheidsstructuur, democratische en parlementaire controlemechanismen, een vereenvoudigde en gestroomlijnde coöperatieve structuur, en meer. Omdat enkel door middel van Europese samenwerking wij de invloed en dominantie van de VS & China (enz.) over Europa kunnen bestrijden. Omdat de EU dit nu duidelijk niet aankan.


Om deze hervorming voor elkaar te krijgen moet er ook een referendum over het lidmaatschap van Nederland in de EU gehouden worden. Op basis daarvan zullen wij kiezen wat wij eigenlijk willen voor de toekomst van Europa: Vrijblijvende Europese samenwerking of een (op rigoreuze democratische principes gebouwde) Europese Confederatie? Ik geloof immers dat de EU alleen hervormd kan worden door terug te grijpen naar onze traditionele Europese waarden & normen; en daar hoort democratische besluitvorming bij. Omdat een verenigd Europa alleen kan overleven als het ook democratische legitimiteit heeft. Waar nu een totaal gebrek aan is in Brussel.


Kortom: Democ.nl staat vóór een verenigd Europa maar tégen de corruptie, hypocrisie en dubbele standaard van de huidige E.U.! Europese samenwerking is nuttig, aangezien Europeanen voor Europa moeten vechten en niet langer op de "bescherming" van de V.S. (laat staan China en Rusland) moeten vertrouwen. Daarom moet de EU vervangen worden door een nieuw soort Europese samenwerking die de waarden van de democratie hoog in het vaandel houdt en die sterk genoeg is om met de rest van de wereld te kunnen concurreren! Want dat is een beter alternatief dan de disfunctionele, impotente en ondemocratische "Unie" die wij nu hebben, waarin niets werkt en alles constant in duigen lijkt te vallen.


SPECIFIEKE ACTIEPUNTEN & DOELEN VOOR EUROPESE HERVORMING:


#1 | EEN NIEUWE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP/CONFEDERATIE met:


#2 | GEEN CORRUPTIE!

Geen flagrante corruptie meer in Brussel! Corrupte eurocraten (zoals Kaili, Panzeri en Von der Leyen) moeten de gevangenis in. Amerikaanse lobbybedrijven moeten verboden worden. Brussel moet opgeruimd worden! Want een functionele, democratische en eerlijke EU is beter dan geen EU, maar geen EU is beter dan een corrupte, despotische en inefficiënte EU.


#3 | VEREENVOUDIGING:

Vereenvoudiging van de veel te ingewikkelde structuur & bureaucratie van de EU, zodat het voor iedere burger te begrijpen valt.


#4 |EEN EUROPA VAN NATIES EN VOLKEREN, NIET VAN REGIO'S

Wij komen op voor de taal, de culturen en de volkeren van Europa. De kaart van Europa mag niet worden hertekend op basis van het concept "Europa van de regio's" of het Heinekenplan! Europa van landen en volkeren, of helemaal geen EU!


#5 | EINDE EUROPESE BELASTINGVRIJSTELLING:

De huidige belastingvrije status van de EU en alle EU-werknemers moet onmiddellijk ophouden. EU-ambtenaren, leden van het Europees Parlement, eurocommissarissen en andere eurocraten moeten in hun thuisland hun inkomstenbelasting gaan betalen.


#6 | DUIDELIJKE EUROPESE GRENZEN, BEGRENSD TOT EUROPA:

Geen globalisme of "pan-Europees" euro-imperialisme dat tot diep in Rusland en Afrika uitstrekt, maar puur Europese samenwerking begrenst tot de staten van Europa, met lokale directe democratie.


#7 | EEN DIRECT GEKOZEN EUROPEES SECRETARIS-GENERAAL:

Gekozen door het volk voor het volk, niet door de heersende globalistische elite.


#8 | EEN STERKE NEDERLANDSE DEFENSIE binnen EEN EUROPEES COLLECTIEF VERDEDIGINGSVERDRAG (weg met de NAVO!)

Waarom totaal afhankelijk blijven van de "bescherming" door het Amerikaanse leger? Waarom nog langer de doorgaande bezetting van Europese bodem tolereren door Amerikaanse en Russische soldaten? Waarom Chinese politie op Europese bodem toestaan? Laat Europa haarzelf weer verdedigen!


#9 | EEN EINDE AAN "2-SPEED EUROPE" - EUROPA OP TWEE SNELHEDEN

De regels moeten in gelijke mate op iedereen van toepassing zijn. Zonder uitzonderingen. Dus geen "opt-outs" en speciale afspraken meer. En als je dat niet leuk vindt, ben je vrij om te vertrekken.


#10 | EERLIJKE EN TRANSPARANTE EUROPESE FINANCIËN

Geen "verplichte solidariteit" meer. Geen gedwongen herverdeling van de Europese financiën meer. Geen gigantische EU-leningen meer die door de EU aan zichzelf worden gegeven. Geen ingeburgerde corruptie in Brussel & Straatsburg meer.


#11 | GEEN EUROPESE KOOLSTOFBELASTING OP CENTRALE VERWARMING EN BENZINE:

Geen koolstofbelasting op centrale verwarming en benzine. De EU heeft moedwillig koolstofbelastingen geheven om het leven van gewone mensen ondragelijk te maken. De EU heeft dit gedaan, dus dan kan de EU dit ook ongedaan maken.


#12 | HET HOOFD(STEDELIJK) PROBLEEM

Een oplossing voor het probleem van de maandelijkse draaideurverhuizing van het EP en de verspilling van geld, tijd en moeite die hierbij komt kijken: Kies je plek! Onze oplossing: Brussel.


#13 | EEN EUROPESE GRONDWET:

Een duidelijk document met onaantastbare burgerrechten en vrijheden voor en door de Europeanen. De Nederlandse grondwet is juridisch zonder enig gewicht of betekenis en de Belgische grondwet valt in de praktijk noch uit te voeren noch te handhaven, daarom is een Europese grondwet als direct aanspreekbare rechtsbescherming op zich geen slecht idee.


#14 | OEKRAINE?

Geen versnelde toetreding van Oekraïne tot de EU. Pas als ze er klaar voor zijn en pas nadat ALLE oorlogsmisdaden in Oekraïne zijn onderzocht en ALLE daders de straf hebben gekregen die ze verdienen. Momenteel zijn er voorzichtige bewijzen dat beide partijen tijdens hun oorlog wreedheden en oorlogsmisdaden hebben begaan (zoals te verwachten valt), zoals het Russische gebruik van artillerie tegen woonwijken en het Oekraïense gebruik van gifgas. Oekraïne kan niet tot de EU worden toegelaten zolang deze kwesties niet zijn onderzocht en berecht. Ook: EU-lidmaatschap kan alleen worden overwogen als ook kan worden aangetoond dat de opname van Oekraïne in de EU de Europese boeren niet ondermijnt en het concurrentievermogen van de Europese industrieën niet schaadt door een stroom van goedkope Oekraïense producten. Dat is een reële angst op dit moment.


#15 | FORT EUROPA:

Eén Europees immigratie- en vluchtelingenbeleid. Ook één nationaliteitsbeleid, zodat niemand zich via een aangeschaft paspoort een weg naar Europa kan kopen.


#16 | DE EURO DEMOCRATISEREN:

De euro redden of helemaal geen euro: De euro heeft zich bewezen als een instrument van de elite voor de economische vernietiging van het Europese continent en de verscherping van de overheidscontrole over de gewone burger. De euro staat namelijk niet onder enige vorm van democratische controle. Als we de euro willen redden, dan moet de euro onder democratische controle worden geplaatst. Dat betekent bijvoorbeeld dat de directeur van de Europese Centrale Bank (momenteel die ongekozen aarts-neolib Lagarde) moet worden gekozen door het Europees Parlement, en niet toegewezen door het Internationaal Monetair Fonds. Dit betekent ook GEEN DIGITALE EURO. Omdat er geen behoefte of verlangen naar is onder de gewone Europeanen.


#17 | EPPO & OLAF:

Echte politiebevoegdheden voor EPPO (het Europees Openbaar Ministerie) en OLAF (l'Office pour la Lutte Anti-Fraude) zodat ze verdomme hun werk eens kunnen gaan doen en vuile eurocraten kunnen opsporen en arresteren.


#18 | OPEN BINNENGRENZEN!

Nooit meer gesloten binnengrenzen. Nooit meer je paspoort of "vaccinatiebewijs" laten zien om een ander Europees land binnen te komen. Nooit meer een apartheid-achtig intern paspoortsysteem voor de EU, nooit meer QR-codes, CST's, pas sanitaires. Nooit meer!


#19 | LOKALE, DIREKTE DEMOCRATIE:

Geen elitaire top-down politiek vanuit hun Brusselse ivoren toren meer. Het moet grass-roots en vanuit de basis zijn of helemaal niets!


#20 | ECONOMIE: DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT IS NIET HETZELFDE ALS TOTALE LIBERALISATIE:

Laten wij een eind maken aan Europa's waanzinnige, globalistische, neoliberale economisch beleid, dat ervoor heeft gezorgd dat wij nu niet in staat zijn om voor onszelf te zorgen; laten we beginnen om de schade te repareren. Dat betekent ook daadwerkelijk financiële hulp aan kleine bedrijven bieden, niet enkel de multinationals.


#21 | TERUG NAAR DE VRIJHEID, OPEN INTERNE GRENZEN EN DE NORMALITEIT:

Nooit meer een soviet-achtig systeem van interne paspoorten voor de EU, nooit meer QR-codes, CST's, pas sanitaires... Maar open interne grenzen!


EEN NIEUWE EUROPESE GEMEENSCHAP/CONFEDERATIE 

Wij houden van Europa, dit werelddeel waar wij wonen. De EU heeft echter objectief gefaald in zijn doelstellingen om een vrij, democratisch, vreedzaam, onafhankelijk en welvarend Europa te creëren. Na decennia aan doorlopende Europese eenwording heeft de EU simpelweg niet aan de hoge verwachtingen voldaan. In plaats daarvan is de EU een bolwerk van bureaucratische regelgeving, hypocritie, een obessie met de "digitale & groene transitie" en corruptie geworden.


Omdat wij beseffen dat effectieve en vrijwillige Europese samenwerking echter wel nodig is om Europa weer veilig, open en welvarend te maken, pleiten wij ervoor om de EU in te wisselen voor een beter soort Europese samenwerking: Een Nieuwe Europese Gemeenschap: een vrijwillig samenwerkingsverbond van onafhankelijke Europese landen. Dus zónder een corrupt en impotent Europees parlement, zónder een ongekozen en schijnheilige Europese Commissie en zónder de politieke doelstelling om een vanuit Brussel geregeerd federaal Europa te scheppen, wat de logische uitkomst is van het EU-motto "ever greater union".


In plaats van een oligarchisch geregeerd federaal Europa geloven wij in een nieuwe Europese Gemeenschap van onafhankelijke, samenwerkende Europese naties. Een Europa van samenwerkende Europese patriotten met een minimum aan bureaucratie en een maximum aan vrijheid & welvaart.


 EEN "EUROPESE NAVO" OF EUROPESE DEFENSIE 

De oorlog in Oekraïne heeft nog maar eens bewezen hoe zeer het Europees continent nog altijd de speelbal tussen de VS, Rusland en China is, die denken dat wij een hoofdprijs zijn om over te vechten. En verder niets. We hebben echter ook gezien dat de Nederlandse strijdkrachten de afgelopen 20 jaar te zwak zijn geworden om op eigen houtje nog iets uit te kunnen maken. Effectieve militaire operaties op onafhankelijk nivo zitten er op de korte termijn gewoon niet meer in voor Nederland. Met dank aan 20 jaar VVD, D66 & CDA-wanbeleid ...


Om de kwalijke invloed van Rusland, de VS en China terug in Europa te dringen pleit de DP daarom ook voor een effectieve en vrijwillige collectieve Europese defensie in de vorm van een puur Europees collectief defensieverdrag, dat enkel open staat voor Europese landen! Zo'n "Europese NAVO" zou een grondige hervorming inhouden van de Europese machtsverhoudingen (waarbij de NAVO geen rol meer speelt) die intiem samenhangt met de herstart van de bureaucratische en corrupte EU tot een echt eerlijke en effectieve Europese Economische Gemeenschap.


Let wel: Dit betekent echter niet dat we voor een geïntegreerd en centraal geleid "Europees leger" zijn, maar wél voor effectieve Europese samenwerking die in staat is om de onwelkome inmenging van de Russen, Amerikanen en Chinesen definitief buiten de deur te houden. Met dit plan van de DP zal de Nederlandse krijgsmacht altijd onafhankelijk en slagvaardig blijven, maar tegelijkertijd effectief samenwerken met de rest van Europa om ons werelddeel veilig en vrij te maken. Zie ook onder Defensie.

 EURO? OF TERUG NAAR DE NEDERLANDSE GULDEN? 

De Europese eenheidsmunt heeft het zwaar te verduren gehad en heeft zijn economische belofte nog altijd niet vervuld, zelfs decennia na invoering! Door het neoliberaal beleid van de EU heeft de euro meetbaar economische schade aangericht (o.a. tijdens de economische en financiële implosie van de Grote Recessie).


Om het Nederlands monetair & economisch beleid weer in eigen hand te kunnen nemen, moeten wij eerst de euro democratiseren! Niet langer mag de euro de speelbal blijven van neoliberale economen en psychopatische politici die koste wat het kost de digitale euro willen opleggen! Maar de euro moet onder democratische controle komen.


Maar wat als wij de euro niet kunnen democratiseren? Dan is het tijd voor plan B: De herintroductie van de Nederlands gulden. Op deze manier kunnen wij tegelijkertijd lid blijven van de gemeenschappelijke markt en óók controle over onze eigen economie terugkrijgen - net zoals bijvoorbeeld Polen, of Tsjechië, of Zweden. De énige manier waarop het voortbestaan van de euro aanvaardbaar zou zijn, is als de euro daadwerkelijk onder democratische controle zou komen! En dat betekent o.a. géén digitale euro als mensen hier tégen stemmen! Als de digitale euro ondanks de algemene tegenstand en ondanks het gebrek aan economische noodzaak daartoe tóch wordt opgelegd, dan moeten wij zo snel mogelijk uit de euro stappen.


Daarom pleiten wij voor de hervorming van de EU naar een Europese Gemeenschap/Confederatie (dus zonder het doel van politieke & culturele eenwording) en de democratisering van de euro. En als dat niet lukt: de terugkeer van de onafhankelijke Nederlandse gulden.


Op deze manier kunnen wij ook de voorrangspositie van de Amerikaanse dollar afkalven, aangezien de euro hier óók in heeft gefaald. En aangezien het Democratisch Front fel tégen de Amerikaanse dominantie van Europa is, is dit een mooi doel om naartoe te werken.


Als een interimoplossing moeten wij ook meer controle te nemen over het monetair beleid van de EU, zodat we de schade kunnen repareren van de huidige economische implosie veroorzaakt door de groeiende inflatie, die weer het resultaat is van het bijdrukken van de duizenden miljarden euro's door de Europese Centrale Bank, bedoeld om de bailouts en reddingspaketten mee te bekostigen.


De Europese eenheidsmunt heeft het zwaar te verduren gehad als gevolg van het monetair wanbeleid van de Europese beleidsmakers,, waarover Nederland zelf nauwelijks enige controle heeft. De Europese economie ervaart nu al een totale ineenstorting met een constant groeiende economische en financiële chaos. De beste manier om aan het wanbeleid van de euro te ontsnappen is door de euro onder echte democratische controle te brengen; en als dat niet lukt, door de Nederlandse Gulden weer in te voeren in Nederland.


Terug naar de gulden!

EUROPA: BETER, STERKER, NIEUW, HERVORMD, FUNCTIONEEL

Wij houden van Europa. Daarom zijn wij zijn eurokritisch en eurosceptisch. Dat klinkt verwarrend, maar dat is het niet! Omdat wij van Europa houden, maar tegelijkertijd durven toe te geven dat de EU volstrekt niet werkt. En dus hervorming nodig heeft. Daarom is de DP een brede partij die open staat voor iedereen die inziet dat de EU hulp nodig heeft om te veranderen. Of je nu vóór of juist tégen verdere Europese integratie bent, zolang je maar inziet dat Europa democratische hervorming nodig heeft, ben je nodig bij de DP.


Nederlanders zijn en blijven Europeanen. Dat zijn wij niet vergeten. En wij zijn trots op onze Europese wortels! Daarom gelooft de DP in "Europa Eerst". Dat betekent dat wij Europa willen bevrijden van de kwalijke invloed van autoritaire en antidemocratische regimes, in het bijzonder die van de VS, China en Rusland.


Daarom zijn wij ook eurokritisch/eurosceptisch - omdat wij zien dat de huidige vorm van de EU niet werkt om Europa voldoende te beschermen. Kortweg: De E.U. functioneert gewoon niet niet naar wens. Omdat het politiek leiderschap van de E.U. ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt, duur, besluiteloos, verdeeld en ineffectief is. In plaats van democratisch te zijn, wordt de EU geleid door de ongekozen Commissie van Ursula Von der Leyen. Het feit dat de Commissie zowel de wetgevende als uitvoerende macht van de EU in zich verenigt terwijl de leden van de Commissie niet democratisch gekozen zijn, is simpelweg niet goed genoeg. Aangezien het inhoudt dat de Unie een loopje neemt met de Europese waarden en normen die zij zelf luidkeels verkondigen.


Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van dit Europees democratisch gebrek: De president van de Europese Commissie (Ursula von der Leyen) heeft zowel de uiteindelijke wetgevende en uitvoerende macht binnen de EU, maar is door geen enkele kiezer gekozen; hetzelfde geldt voor de president van de Europese ministerraad (Charles Michel). In plaats van democratisch gekozen te worden door Europese kiezers, worden deze functies uitgedeeld aan politieke insiders die in hun eigen land niet meer aan de bak kunnen komen omdat ze daar zwaar hebben gefaald. In plaats van de laan uit te worden gestuurd, krijgen deze beroepsbureacuraten een veilig baantje krijgen waarin het onmogelijk is om ontslagen te worden, met als zoethoudertje een flinke (en onbelaste, want mensen met een EU-mandaat hoeven geen inkomstenbelasting, of zelfs BTW, te betalen) "vergoeding". En daar houdt de corruptie en nepotisme van de moderne E.U. niet mee op ...


Het is deze fundamenteel ontransparante en ondemocratische structuur die "president" Von der Leyen in staat heeft gesteld om de gehele democratische structuur van de Unie (inclusief het EP en de Raad) straal te negeren door zelf een persoonlijke deal te sluiten voor de bestelling van 900 miljoen vaccins. Het feit dat mevrouw Von der Leyen nog altijd weigert om haar SMSjes hierover met het Parlement te delen en dat hier tot nu toe geen enkele consequenties voor haar aan kleven, zegt veel over de nood aan Europese hervorming, om het echt democratisch, eerlijk én effectief te maken!


Omdat wij met hart en ziel van Europa houden en omdat wij inzien dat Europese samenwerking van vitaal belang is, vechten wij ervoor om de huidige EU te hervormen tot iets dat wél werkt: Een volledig democratische Gemeenschap/Confederatie met een "Europese NAVO" collectieve verdediging.Dus zónder een corrupt en geldverspillend Europees Parlement en zónder een ongekozen en hypocriete Europese Commissie.


Om dit voor elkaar te krijgen zijn wij ook voorstanders van een referendum over het lidmaatschap van Nederland in de EU, op basis waarvan wij vervolgens kunnen kiezen wat wij eigenlijk willen voor de toekomst van Europa: Meer (op democratische principes gebouwde) Europese eenwording of een nieuwe Europese gemeenschap? Wij geloven immers dat de EU alleen hervormd kan worden door terug te grijpen naar onze democratische principes. Omdat een verenigd Europa alleen kan overleven als het ook democratische legitimiteit heeft. Helaas is daar nu een tekort aan in Brussel.


Samengevat: Wij zijn absoluut vóór Europa maar absoluut tégen de corruptie, hypocrisie en dubbele standaard van de huidige E.U.! Wij zien het nut van Europese samenwerking absoluut in, aangezien wij geloven dat Europeanen ook voor Europa moeten vechten en wij niet langer op de V.S. (laat staan China en Rusland) kunnen vertrouwen. Daarom is het de hoogste tijd om Europa om te vormen tot een verenigde Europese confederatie die de waarden van de democratie hoog in het vaandel draagt en die sterk genoeg is om met de rest van de wereld te kunnen concurreren! Want dat is een beter alternatief dan de disfunctionele, impotente en ondemocratische "Unie" die wij nu hebben, waarin niets werkt en alles constant in duigen lijkt te vallen.


Wat betreft Europa gelden de volgende twee principes het zwaarste voor de DP: Directe democratie & effectieve Europese samenwerking.


Effectieve Europese samenwerking is van vitaal belang voor Europa (en dus ook voor Nederland) als wij weer onafhankelijk willen worden van de kwalijke invloeden van de VS, Rusland en China. Hoe deze nieuwe Europese samenwerking eruit moet komen te zien, kan echter alleen besloten worden door middel van directe democratie.


EEN TRANSPARANTE EN DEMOCRATISCH GEKOZEN EUROPESE COMMISSIE

De Europese Commissie verenigt in zich zowel de wetgevende als uitvoerende macht van de EU, terwijl de leden van de Commissie niet democratisch gekozen zijn. Dit is simpelweg niet goed genoeg. Aangezien het inhoudt dat de Unie een loopje neemt met de Europese waarden en normen die zij zelf luidkeels verkondigen.


Zo bezit de president van de Europese Commissie (Ursula von der Leyen) zowel de uiteindelijke wetgevende en uitvoerende macht binnen de EU, maar is door geen enkele kiezer gekozen; hetzelfde geldt voor de president van de Europese ministerraad (Charles Michel). In plaats van democratisch gekozen te worden door Europese kiezers, worden deze functies uitgedeeld aan politieke insiders die in hun eigen land niet meer aan de bak kunnen komen.


Het is deze fundamenteel ontransparante en ondemocratische structuur die "president" Von der Leyen in staat heeft gesteld om de gehele democratische structuur van de Unie (inclusief het EP en de Raad) straal te negeren door zelf een persoonlijke deal te sluiten voor de bestelling van 900 miljoen vaccins. Het feit dat mevrouw Von der Leyen nog altijd weigert om haar SMSjes hierover met het Parlement te delen en dat hier tot nu toe geen enkele consequenties voor haar aan kleven, zegt veel over de nood aan Europese hervorming, om het echt democratisch, eerlijk én effectief te maken!


Omdat wij met hart en ziel van Europa houden en omdat wij inzien dat Europese samenwerking van vitaal belang is, vechten wij ervoor om de huidige EU te hervormen tot iets dat wél werkt. Daarom eisen wij een Commissie die transparant en democratisch verkozen is. Dit kan door middel van directe verkiezingen door de Europese kiezer óf door de leden van de Commissie te verkiezen uit het midden van het Europese Parlement. Dat werkt allebei. Maar een ongekozen Commissie met wetgevende én uitvoerende macht kan écht niet meer!


PRO-EUROPA, MAAR EU-SCEPTISCH

Het Democratisch Front is voor Europa. In principe is het Front dus een voorstander van hechte Europese samenwerking (maar niet eenwording en niet federalisering) van Europa, maar tegelijkertijd staan wij fel kritisch en sceptisch tegenover de EU in haar huidige vorm. Als je van Europa houdt moet je immers ook de fouten kunnen zien. Hoewel wij dus een zeker eurosceptisisme hebben, betekent dat echter niet dat wij in het isolationisme van de radicaal rechtse politiek van Nederland willen vallen! Immers, wij geloven zowel in echt effectieve Europese samenwerking als in het recht van Nederlanders om te gaan en staan waar ze willen.


Hoewel wij dus vóór Europese samenwerking en eenheid zijn, krijgen onze democratische principes echter voorrang! Want uiteindelijk vinden wij dat de Nederlanders zélf moeten kiezen wat wij willen van de EU. Daarom stellen wij een nationaal referendum over de E.U. voor als een mogelijke manier om de EU-bureaucratie te doorbreken. Wij zien immers dat er veel Nederlanders zijn die wel in de EU geloven; of in ieder geval nog geloven dat de EU nog gered kan worden. Dat is een legitiem standpunt. Tegelijkertijd zien wij dat veel Nederlanders ook geen enkel vertrouwen meer hebben in de Europese bureaucratie. Ook dat is een legitiem standpunt. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen zijn/haar stem kan laten klinken over dit belangrijke onderwerp, pleiten wij voor een nationaal referendum over Europa, om Nederlanders eindelijk eens de kans te geven om hier op een eerlijke, democratische manier over te kiezen.


En is het antwoord van Nederland dan: JA, wij willen in de E.U. blijven? - Dan zullen wij deze uitkomst niet, zoals Rutte, naas ons neerleggen, maar dan blijven wij ook in de E.U. en zien wij dit als een democratisch mandaat om er alles aan te doen wat nodig is om van Europa een échte, sterke, verenigde democratie te maken, zonder excuusjes of uitvluchten! Maar is het antwoord: NEE, wij willen ermee stoppen? - Dan zien wij dat als een mandaat om onmiddellijk uit de EU te vertrekken en om een nieuw soort doeltreffende Europese samenwerking op te zetten, die wél werkt!


WAT ER MIS IS MET DE EU

Wij houden van Europa, maar wij hebben geen behoefte aan een Unie die gewoon niet functioneert. Wij vinden dat het in de politiek belangrijk is om eerlijk te zijn; en de trieste waarheid is dat de E.U. gewoon niet functioneert. Waarom? Omdat de E.U. ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt, duur, besluiteloos, verdeeld en ineffectief is. Daarom pleit de DP ervoor om de EU te vervangen voor een nieuwe Europese (Con)Federatie: Een Europees blok dat erop gericht is om effectieve inter-Europese samenwerking te bevorderen.


De EU zit namelijk DIEP in de problemen: ✔Door de flagrante corruptie van Europese politici en "ambtenaren" zoals Von Der Leyen, Michel en Pinxten ✔door het onvermogen om oplossingen te vinden voor ernstige problemen als de vluchtelingencrisis en de hyperinflatie van de euro; en meer ✔door de elitaire arrogantie van de Europese Commissie, die onder andere denkt dat nationale grondwetten onbelangrijk zijn ✔door de machteloosheid van het Europees Parlement, dat geen interesse heeft getoond in het beschermen van Europese vrijheden en dat dat doet alsof het veel in de pap te brokkelen heeft, maar in werkelijkheid een papieren tijger is; ✔door de weigering van de Europese machthebbers om de democratische hervormingen door te voeren die de Unie al decennialang echt nodig heeft; ✔door het gesjoemel met miljarden euro's die vervolgens ontraceerbaar zijn; ✔door idiote en peperdure regeltjes zoals de maandelijkse verhuizing van het Europese parlement van Brussel naar Straatsburg en weer terug; door de totale belastingvrijheid die de rijkste politici & vaste medewerkers van de EU genieten; ✔door het feit dat Nederland door de EU leeggezogen wordt, omdat wij een een van de weinige nettobetalers van de EU zijn; ✔door de pertinente weigering van de EU om kritiek serieus te nemen, of zelfs maar te willen horen (tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa worden immers alleen burgers uitgenodigd die uitgekozen zijn voor hun sterke voorkeur voor de EU; maar niet één kritische, eurosceptische stem te horen!); ✔door de manier waarop de EU 6 jaar lang heeft geprobeerd om de democratisch besloten Brexit te saboteren en nu het VK afstraft omdat ze geen deel meer van de EU zijn; ✔door de arrogante dwingelandij van de EU tegen Oost-Europese landen die belang in hun eigen grondwet stellen en weigeren om netjes in de Europese pas te lopen; ✔en de lijst gaat door ... Door al deze problemen (en nog véél meer) heeft de EU ondertussen het vertrouwen van de meerderheid van de Europese burgers verloren. Daarom staat de EU op instorten!


Het probleem echter is dat de EU nog niet is ingestort. En zolang de EU nog bestaat, zitten wij in een status-quo-situatie vast waarin wij noch vooruit noch achteruit kunnen gaan, terwijl de EU probeert om onze problemen op te lossen door steeds dezelfde niet werkende oplossingen aan te dragen (die echter enkel de symptomen moeten bestrijden, niet het eigenlijke probleem) en de rest van de wereld ons op technologisch, militair, cultureel en economisch gebied voorbijstreeft. Daarom pleiten wij ervoor dat Nederland vóór Europese democratische hervorming kiest en dat wij echte democratie in de EU eisen.


EEN VOORBEELD UIT DE BRUSSELSE PRAKTIJK

Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van de Europese cultuur van corruptie en despotisme: De president van de Europese Commissie (Ursula von der Leyen) is door geen enkele kiezer gekozen; hetzelfde geldt voor de president van de Europese ministerraad (Charles Michel). In plaats van democratisch te zijn gekozen door de Europese kiezers, zijn deze topfuncties onderling uitgedeeld aan politieke insiders die in hun eigen land niet meer aan de bak kunnen komen, omdat ze daar zwaar hebben gefaald. In plaats van de laan uit te worden gestuurd, krijgen deze beroepsbureacuraten een veilig baantje krijgen waarbij het onmogelijk is om ontslagen te worden, met als zoethoudertje een flinke (en onbelaste, want mensen met een EU-mandaat hoeven geen inkomstenbelasting, of zelfs BTW, te betalen) "vergoeding". En daar houdt de corruptie en nepotisme van de E.U. niet mee op ... Zo verdienen de onverkozen "presidenten van de EU" Von der Leyen en Michel elk 28.661 euro per maand netto. Oftewel 335.000 euro per jaar, belastingvrij! In een land (België) waar het gemiddeld maandinkomen rond de 2000 euro ligt... En toch durven deze eurocraten telken over de nood aan "Europese solidariteit" door te zagen.

(Enige bronnen: hier en hier)


Corruptie is duidelijk een geaccepteerde praktijk voor de politici en bureaucraten die in de EU de dienst uitmaken. Dat komt voort uit het feit dat systematische corruptie en nepotisme in de EU-verdragen zelf ingebakken zit. Immers:

✔ De vrijstelling van "alle lokale belastingen" voor vaste EU-medewerkers

✔ De ongekozen Europese Commissie

✔ De adviserende rol (dus machteloosheid) van het 'democratisch' Europees parlement

✔ staan allemaal in de verdragen die de basis van de EU vormen. In andere woorden: De EU is fundamenteel corrupt.


EUROPEES NATIONAAL VETO

In een perfect functionerend, democratisch Europa zou het nationale veto binnen de Europese Raad (waarmee één land dus de besluitvoering van de hele Unie kan blokkeren) niet nodig zijn. In principe is de DP dan ook voor de afschaffing van het nationale veto van de Raad. Onder voorwaarden echter.


De EU is echter niet perfect. Helaas schort er nogal wat aan: Op dit moment is de Europese Commissie zowel de wetgevende als de uitvoerende macht van de Unie. De leden van de Commissie zijn echter op geen enkele manier democratisch gekozen, maar aangesteld na onderhandelingen achter gesloten deuren (en daarna goedkeuring van het Europees parlement, hoewel dat water na de wijn is). Daarom is het nationale veto nu de enige effectieve rem die de lidstaten hebben op de ongebreidelde macht van de Commissie.


Daarom is het Democratisch Front van mening dat het nationale veto binnen de Europese Raad pas afgeschaft mag worden als de Europese Commissie zelf ook democratisch wordt gekozen; direct door de bewoners van Europa of direct door (en vanuit) het Europees Parlement. Zonder een democratisch verkozen Commissie kan er geen sprake zijn van de afschaffing van het nationaal veto. Dat betekent ook dat zodra er een echt democratische verkozen Commissie komt het nationaal veto ook afgeschaft kan worden om de democratische besluitvorming binnen de EU op gang te helpen. Dat is een redelijke oplossing.


GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT

Verder is het noodzakelijk om vraagtekens te zetten bij de voordelen die de gemeenschappelijk markt heeft opgebracht: Ja, natuurlijk is het handig om met één enkele muntsoort in grote delen van Europa terecht te kunnen, maar aan de andere kant heeft de hieraan verbonden neoliberale filosofie van totaal open grenzen en de moge de sterkste winnen! al gigantische economische chaos in zowel binnen- als buitenland geschapen. We hebben al gezien hoe Griekenland ten onder is gegaan aan de gemeenschappellijke markt, en ook hoe landen zoals Spanje, Portugal, Ierland en Letland in de problemen zijn gekomen door verregaande liberalisatie terwijl hun eigen economie daar eigenlijk nog lang niet klaar voor was, maar ook in Nederland zijn de negatieve gevolgen zichtbaar:

Hoeveel Nederlandse nutsbedrijven zijn er nog in Nederlandse handen?


# De energiecentrales naar Vattenfall, Ion, Eni en Essent # De busdiensten naar Connextion # De KLM naar Air France. # DAF en Nedcar naar Paccar uit de VS. # Shell en Unilever naar Londen. # Fokker tenonder gegaan tbv. Airbus & de Joint Strike Fighter. # De haven van Rotterdam naar Swissport en Cosco uit China.# Albert Heijn naar Delhaize/DeLeeuw in Brussel.

Hoeveel Nederlandse bedrijven zijn er nog over in Nederland?


De afgelopen jaren zijn vrijwel alle grote bedrijven en alle nutsbedrijven (dat zijn dus strategisch belangrijke bedrijven die van algemeen nut zijn) van Nederland door onze regering aan hun lot overgelaten en in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel de gehele Nederlandse energiesector in buitenlandse handen is. Om even te herhalen: waardoor de KLM ondertussen eigendom van Air France is, waardoor DAF een onderdeel van Paccar uit Chicago is, waardoor Fokker jaren geleden failliet ging, omdat buitenlandse concurrenten wel steun van hun respectievelijke overheden krijgen, maar Nederlandse bedrijven niet, enzovoort ... Een desastreuze en onintelligente economische politiek die alleen op de korte termijn winst oplevert, maar waar opeenvolgende Nederlandse kabinetten zich toch dogmatisch aan vast hebben gehouden en die mogelijk is gemaakt door de Europese gemeenschappellijke markt.


Wij geloven in open grenzen en in het recht van mensen om over heel Europa uit te zwerven zonder je paspoort te hoeven laten zien, maar wij geloven dat deze neoliberale economische vrijhandelspolitiek die de VVD, CDA, D66 en PvdA de afgelopen 20 jaar hebben nagestreeft een ramp is geweest voor zowel de Nederlandse kenniseconomie, als voor onze capaciteit om als land voor onszelf te zorgen.


EEN ONAFHANKELIJKE NEDERLANDSE ECONOMIE ALS HET ECONOMISCH HART VAN EUROPA

DIt willen wij doen door weer controle te nemen over onze eigen economie. De Nederlandse economie moet weer sterk en onafhankelijk worden; en moet - om precies te zijn - het economisch hart van Europa worden. Nederland is te lang een nettobetaler aan de EU geweest, nu wordt het tijd dat we een graantje mee gaan pikken! Daarom willen wij economisch beleid voeren met het doel om een gezonde Nederlandse economie in een gezonde Europese economie te krijgen: Nederland moet hét economische hart van Europa worden. Dat is ons doel!


AFSCHAFFING BELASTINGVRIJSTELLING EU-POLITICI & -AMBTENAREN

Heel Europa moet inkomstenbelasting & BTW betalen, behalve de eurocraten. In de hoofdstad van de EU, Brussel, moet je als werknemer gemiddeld 50% van je loon afstaan aan de staat, ténzij je direct voor de E.U. werkt. Op deze manier verdienen ongekozen politici als Von der Leyen en Michel zo'n 400.000 euro per jaar, onbelast!


Helaas geldt deze regel in Nederland ook, omdat de EU ook hier als "internationale organisatie" te boek staat, wat betekent dat zij geen cent inkomstenbelasting hoeven te betalen.


Is dit eerlijk? Nee, natuurlijk niet!


De Europese Commissie heeft vaak de mond vol over "Europese solidariteit", maar duidelijk enkel als het om andere Europeanen gaat.


Het is tijd om Europa op een hele praktische en directe manier eerlijker te maken, door de belastingvrijstellingen voor Europese politici & medewerkers af te schaffen. Laat de E.U. inkomstenbelasting & BTW betalen, net zoals de rest van Europa.

© 2022/2023 | DEMOCRATISCH FRONT | INFO@DEMOC.NL

DAP

DEMOCRATISCH FRONT  | DEMOC.NL