defensie

WAARSCHUWING: WIJ ZIJN DEZE PAGINA OP DIT MOMENT AAN HET BIJWERKEN EN VERBETEREN.

VERGEET AUB NIET OM DEZE PAGINA LATER TE BEZOEKEN OM ONS BIJGEWERKTE STANDPUNT TE LEZEN.


DEFENSIE

SAMENVATTING:

Geen verwaarlozing van defensie meer! | China, Rusland & de VS zijn niet onze vrienden | Onafhankelijke koers in de wereld, maar met effectieve Europese samenwerking | Niet meer alles doen wat Amerika zegt | Geprioritiseerde aanbesteding van defensie: #1 eerst uit Nederland #2 dan uit Europa #en dán pas uit de rest van de wereld | Nederlandse krijgsmacht uitgerust met Nederlandse technologie | Nee aan de JSF | In plaats daarvan Fokker (of anders in ieder geval een Europees product) | Gezamelijke Europese "NAVO" - voor Europa, door Europa | Nederland sterk & veilig | Daarom: TOTALE DEFENSIE | Nationaal referendum over zesmaandse dienst | Wat met MH17? Waar is het recht? | Betere bescherming tegen spionage, terrorisme, buitenlandse inmenging | Communistisch China is niet onze vriend | Erkenning Taiwan | Economische onafhankelijkheid van Chinese exporteconomie | Buitenlandse "filantropen" tot persona-non-grata in Nederland.


EEN STERKE & ONAFHANKELIJKE KRIJGSMACHT

Nederland heeft de afgelopen 50 jaar zijn krijgsmacht grondig verwaarloosd. Helaas kunnen wij de goede bedoelingen van landen als China, Rusland en de V.S. niet vertrouwen. Daarom hebben wij een goede, professionele defensie nodig om onze bevolking te kunnen beschermen, zonder voor onze landsverdediging afhankelijk te hoeven zijn van andere landen, zoals de V.S.


Wij vindan dat de Nederlandse krijgsmacht ook moet worden uitgerust met Nederlandse technologie en Nederlands materieel! In plaats van Fokker ten onder laten gaan en meer dan 600 miljard aan de haperende Joint Strike Fighter uit te geven, hadden wij bijvoorbeeld onze eigen straaljager kunnen bouwen! Nu, in 2023, is ons land relatief welvarender dan in 1960, maar is onze nationale defensie een fractie van wat het toen was. Dit moet omgekeerd worden!  Helaas is het kabinet daar te kortzichtig en corrupt voor ... De DP gaat het echter anders aanpakken. Ons motto is: De Nederlandse krijgsmacht uitgerust met Nederlands materieel, waardoor wij de kwaliteit van onze spullen zelf kunnen bepalen, waardoor wij ook de uitgave van Nederlands belastinggeld binnen onze eigen grenzen kunnen houden; en ook nog eens banen in ons eigen land kunnen scheppen, in plaats van in Amerika!


Om onze defensie nóg effectiever te maken, zijn wij ook een voorstander van Europese defensie door Europeanen zelf, oftewel: Wij zijn een voorstander van een soort "Europese NAVO" zonder afhankelijk te zijn van de V.S. en indien mogelijk ook een vorm van Europese gezamenlijke defensie, in plaats van nog langer totaal afhankelijk te hoeven blijven van de Yanks... De DP is níét pro-Amerika, níét pro-Rusland, en níét pro-China. In plaats daarvan zijn wij pro-Nederland en pro-Europa! Wij moeten realistisch zijn en inzien dat Nederland wel degelijk tegenstanders heeft; en onszelf voorbereiden om ons land, onze burgers en onze belangen te kunnen verdedigen (in tegenstelling tot de farce die Rutte de afgelopen tien jaar van onze krijgsmacht heeft gemaakt!) En om Nederland vrij, democratisch en onafhankelijk te houden, willen wij een nationale doctrine van Totale Defensie invoeren, op basis van dezelde strategie die gebruikt wordt door Zweden en Singapore, wat betekent dat onze nationale verdediging zowel op militair, economisch, culturele en meerdere nivo's moet plaatsvinden.


EEN "EUROPESE NAVO" OF EUROPESE DEFENSIE 

De oorlog in Oekraïne heeft nog maar eens bewezen hoe zeer het Europees continent nog altijd de speelbal tussen de VS, Rusland en China is, die denken dat wij een hoofdprijs zijn om over te vechten. En verder niets. We hebben echter ook gezien dat de Nederlandse strijdkrachten de afgelopen 20 jaar te zwak zijn geworden om op eigen houtje nog iets uit te kunnen maken. Effectieve militaire operaties op onafhankelijk nivo zitten er op de korte termijn gewoon niet meer in voor Nederland. Met dank aan 20 jaar VVD, D66 & CDA-wanbeleid ...


Om de kwalijke invloed van Rusland, de VS en China terug in Europa te dringen pleit de DP daarom ook voor een effectieve en vrijwillige collectieve Europese defensie in de vorm van een puur Europees collectief defensieverdrag, dat enkel open staat voor Europese landen! Zo'n "Europese NAVO" zou een grondige hervorming inhouden van de Europese machtsverhoudingen (waarbij de NAVO geen rol meer speelt) die intiem samenhangt met de herstart van de bureaucratische en corrupte EU tot een echt eerlijke en effectieve Europese Economische Gemeenschap.


Let wel: Dit betekent echter niet dat we voor een geïntegreerd en centraal geleid "Europees leger" zijn, maar wél voor effectieve Europese samenwerking die in staat is om de onwelkome inmenging van de Russen, Amerikanen en Chinesen definitief buiten de deur te houden. Met dit plan van de DP zal de Nederlandse krijgsmacht altijd onafhankelijk en slagvaardig blijven, maar tegelijkertijd effectief samenwerken met de rest van Europa om ons werelddeel veilig en vrij te maken. Zie ook onder Europa.


EEN STERK & VEILIG NEDERLAND

De DP  vindt dat het een hoofdtaak van de Nederlandse staat moet zijn om ervoor te zorgen dat de gemiddelde Nederlander in vrede en veiligheid zijn leven kan leiden. Het kabinet Rutte heeft  laten zien dat zij hier echter volstrekt geen zin in hebben (denk bijvoorbeeld aan het zwakke antwoord van Rutte op neerschieten van MH17). Waarom hebben wij echter een overheid als deze niet bereid is om de burgers van ons land te beschermen?


Ook geloven wij dat Nederland een centrale positie in de wereld in moet nemen, omdat wij vetrouwen hebben in het potentieel van ons land om een positieve invoed op de rest van de wereld te zijn.


Daarom willen wij een harde lijn richting  zowel Rusland, China én de VS, die allemaal hebben laten zien dat ze geen weinig notie interesse hebben voor democratie of mensenrechten. Ook pleiten wij voor een effectievere bestrijding van  religieus fundamentalisme, extremisme, terrorisme, buitenlandse  inmenging en spionage, door alles te doen wat nodig is om ons land tegen dreigingen uit het buitenland te beschermen.


Hier hoort ook het  uitbreiden en in stand houden van de Nederlandse krijgsmacht in (wat alle afgelopen kabinetten van Rutte vrolijk hebben genegeerd), hoewel dat ook inhoudt dat wij onze krijgsmacht niet meer in gaan zetten om braaf met de oorlogjes mee te doen die de Amerkanen veroorzaken. Wij zijn ons eigen land met onze eigen prioriteien, en wat ons betreft staat Amerika vanaf nu alleen in zijn eindeloos bloedvergieten op deze planeet. Daarom pleiten wij ook voor de oprichting van een Europees defensieverdrag: Een soort pan-Europese NAVO, maar dan zonder dat de Amerikanen daartoe zijn uitgenodigd. Kortom, wij willen een streep in  het zand trekken richting  al die landen in de wereld  die het niet zo nauw nemen met individuele vrijheid en mensenrechten, en onze eigen plaats op het wereldtoneel weer innemen. Dit gebeurt nu echter geheel niet, aangezien Rutte meer belang hecht aan een goede handelsbalans met Rusland, China & Amerika dan aan verloren mensenlevens!


Daarom willen wij dat het kabinet een meer verantwoordelijke houding aanneemt wat betreft het beschermen van Nederlandse burgers in binnen- en buitenland, en willen wij ook een meer doeltreffende bescherming van de gehele Nederlandse gemeenschap tegen zowel  binnenlandse als buitenlandse dreigingen, zoals terrorisme en (cyber)spionage. Het is de taak van de Nederlandse staat om de Nederlandse bevolking te vuur en te zwaard  te te verdedigen, wat op dit moment  onvoldoende  gebeurt.


ONAFHANKELIJKHEID VAN AMERIKAANSE WAPENINDUSTRIE, PRIORITISERING VAN MATERIEEL UIT EIGEN LAND

Op dit moment bestelt het kabinet vrijwel al zijn materieel (zoals vliegtuigen, drones, raketwerpers enzovoort) bij de Amerikaanse wapenindustrie. Dit gebeurt als een automatische van het kabinet; en gebeurt ook niet altijd eerlijk. De aanbesteding van de F35 JSF bijvoorbeeld is verweven met corrutie, waarbij Europese vliegtuigbouwers zich voortijdig terugtrokken omdat het Kabinet volgens deze concurrenten van de Amerikanen toch al hun beslissing hadden genomen; en het aanbestedingsproces was slechts een rookgordijn om de schijn van eerlijkheid en transparantie te wekken.


De DP gelooft echter dat de Nederlandse defensie losgeweekt moet worden van de Amerikaanse wapenindustrie. De VS zijn niet onze bondgenoten. En het is een denkfout van het kabinet om te geloven dat de Amerikanen (ondanks alles dat ze ondertussen hebben uitgespookt) aan onze kant staan.


Daarom gaan wij duidelijke prioriteiten stellen wat betreft openbare aanbestedingen en de aanschaf van nieuw materieel en uitrusting. Dit moet onze doctrine zijn:


Prioriteit #1: De Nederlandse strijdkrachten moeten in eerste instantie uitergerust worden met materieel dat gemaakt of gebouwd is in Nederland zelf. Als Defensie iets nodig heeft, moeten wij eerst kijken of wij dit in Nederland hebben; en als wij dat nog niet hebben, of wij dit in Nederland kunnen vervaardigen. Kunnen wij bijvoorbeeld zelf ons eigen jachtvliegtuig bouwen? Dat is iets wat wij serieus in overweging moeten nemen!


Prioriteit #2: Als dat niet mogelijk of onpraktisch is, dan moeten wij naar onze écht bondgenoten kijken: De rest van Europa. Stel dat wij besluiten om niet ons eigen jachtvliegtuig te bouwen, dan kunnen wij kijken naar Europese vliegtuigbouwers zoals Eurofighter, Saab of Rafale. Zeker Eurofighter is - als een hoogwaardig samenwerkingsverband van Europese landen - een keuze die we zeker moeten overwegen, zeker voordat we naar de VS kijken!


Prioriteit #3: Pas als Europa het niet heeft, enkel dan pas moeten wij gaan kijken naar de rest van de wereld! En niet noodzakelijk enkel de VS.


Kortom:  Prioriteit # 1: Nederland. Prioriteit #2: Europa. Prioriteit #3: De rest van de wereld.


Op die manier helpen wij om Nederland (en Europa) los te maken van Amerikaanse overheersing en om de Nederlandse economie om om te schakelen tot een meer zelfvoorzienende hoogtechnologische economie.


TOTALE VERDEDIGING ALS NATIONALE LEIDRAAD

Een sterk en veilig Nederland bereiken wij door het principe van Totale Verdediging in te voeren. Totale Verdediging is een concept voor de nationale verdediging van een land dat gebaseerd is op het idee dat nationale defensie een verantwoordelijkheid is voorde gehele gemeenschap, niet alleen het ministerie van Defensie. Deze verdedigingsstrategie is oorspronkelijk uitgewerkt in Singapore en vervolgens overgenomen door Zwitserland (die al een soortgelijke traditie hadden) en Zweden. Totale Verdediging bestaat uit zeven pijlers:


1) militair - investeringen doen in training, wapens, uitrusting en recrutering voor de Nederlandse krijgsmacht. Nederland kan niet langer onze nationale defensie verwaarlozen, zoals onder de afgelopen kabinetten, aangezien dit een gevaarlijke wereld is en een sterke krijgsmacht noodzakelijk is om potentiële agressors af te schrikken en zo nodig af te slaan. Hier hoort ook het principe bij dat de Nederlandse krijgsmacht zo veel mogelijk van Nederlandse uitrusting gebruik moet maken, inclusief een in Nederland ontwikkelde en gebouwde straaljager, in plaats van altijd maar Amerikaans te kopen.


2) civiel - hier hoort een effectief politiekorps bij (en dus ook een effectieve bestrijding van de onder de VVD uit de hand geslagen Nederlandse drugsmaffia) dat loyaal is aan de grondwet (in plaats van aan de burgemeester of de minister van justitie en politie) en dat weer door Nederlandse burgers vertrouwd kan worden. Hiervoor is dus hervorming van politie, justitie & de grondwet nodig. In de civiele pijler hoort ook civiele bescherming, inclusief overlevingstraining, vrijwilligerswerk; en meer. Het idee hiervan is dat in een nationale noodsituatie de gemiddelde Nederlander precies weet hoe hij/zij moet overleven en samenwerken om het land te verdedigen.


3) economisch - hierbij zorgt de overheid ervoor dat Nederland een sterke en onafhankelijke economie heeft die tegen een stootje kan. Hier hoort bijvoorbeeld ook de repatriëring van Nederlandse industrie terug naar Nederland bij ("reshoring") om ervoor te zorgen dat wij economisch minder afhankelijk zijn van het buitenland, in het bijzonde vijandige mogendheden zoals China en Rusland. Ook hoort hierbij het aanleggen van een strategische noodvoorraad aan essentiële middelen, zoals medicatie, voedsel, water en (alternatieve) brandstoffen. Tijdens het begin van de covidcrisis hebben wij kunnen zien dat Nederland geen enkele strategische voorraden heeft aangelegd, aangezien er ineens tekorten aan alles waren. Ook hierin heeft het kartel van VVD-CDA-D66-PVDA in hun verschillende kabinetten gefaald! Om onze economie minder afhankelijk van het buitenland te maken, moeten wij ook de neoliberale uitverkoop van onze economie (opgelegd door de EU en vrolijk uitgevoerd door de VVD) een halt toeroepen en ervoor zorgen dat onze nutsbedrijven weer in Nederlandse handen komen. Economische defensie betekent dus een antiglobalistische en anti-neoliberale benadering van onze eigen economie, zonder echter onze grenzen compleet op slot te willen doen voor de rest van Europa.


4) cultureel-sociaal - het doel van culturele-sociale defensie is om sociale cohesie en samenwerking onder de Nederlandse gemeenschap te behouden en te verbeteren. Nederlanders moeten weer het gevoel krijgen dat wij een uitzonderlijk volk zijn dat hecht samen moet kunnen werken in tijden van crisis, zonder echter onze kernwaarden van vrijheid en democratie op te geven. Sociale defensie is bijzonder belangrijk in deze tijd, waarin sociale media misbruikt worden door (zowel binnen- als buitenlandse) vijandige actoren om de Westerse gemeenschap intern te verdelen en tegen zichzelf op te zetten. Een belangrijk kernpunt van sociale defensie is het idee dat de burgers erop moeten kunnen vertrouwen dat zij geleid worden door politici die hun taken begrijpen, die hun verantwoordelijkheid nemen en die echt hart hebben voor het land. Op dit moment is het Binnenhof echter een synoniem voor corruptie, nepotisme, schijnheiligheid en despotisme. Daarom heeft sociale defensie eerst een sanering van de Nederlandse politiek nodig. Oftewel: Nederland heeft weer leiders nodig die het kan vertrouwen! Hier hoort dus ook de vervanging van het corrupte koninkrijk met een democratische Republiek bij, aangezien de corruptie van het koninklijk huis een doorgaande en voortwoekerende splijtzwam is in de Nederlandse samenleving. Bij culturele defensie hoort ook de verdediging en promotie van de Nederlandse taal en cultuur; ook over onze grenzen (wat iets is waar het kabinet ook zwáár in gefaald heeft); en dus ook verzet tegen de notie dat ons land en onze taal zo snel mogelijk opgelost dienen te worden in een soort ondemocratische en cultuur eenvormige (want: officieel Engelstalige) super-EU!


5) psychologisch - het doel van psychologische defensie is om het moraal en de mentale weerbaarheid van Nederlanders te verhogen, zodat, in het geval van een aanval of noodsituatie, de gemiddelde Nederlander niet met de handen in het haar zit, maar mentaal bereid is om door te vechten. Hier hoort o.a. het tegengaan van de diepgaande invloed van buitenlandse sociale media bij. Dit aspect is verweven met sociale defensie. Maar ook het verbeteren van de mentale gezondheid van de inwoners van Nederland; en dus ook het aanbieden van voldoende psychologische en psychiatrische hulp aan hen die daar behoefte aan hebben (in plaats van deze mensen aan hun lot over te laten, zoals de overheid onder Rutte heeft gedaan). Het verschil tussen sociale defensie en psychologische defensie is dat de eerste op gemeenschappelijk nivo is en de tweede op persoonlijk, individueel nivo toepasbaar is.


6) digitaal - Digitale defensie is een actieve verdediging van de Nederlandse gemeenschap en infrastructuur tegen online aanvallen. Hier horen o.a. cyberaanvallen, internetoplichters en misinformatiecampagnes door buitenlandse mogendheden bij. De afgelopen decennia hebben vooral Rusland en China zich gespecialiseerd in het uitvoeren van online cybercriminaliteit en online oorlogsvoering, terwijl de VS de gehele wereld probeert af te luisteren; tot op het punt dat Nederland herhaaldelijk het slachtoffer is geworden van online campagnes of spionage door buitenlandse grootmachten. Op dit gebied moet de Nederlandse nationale defensie een grote inhaalslag maken!


7) wetenschappelijk - Wetenschappelijke defensie is een pijler die niet in het oorspronkelijke concept van Totale Verdediging voorkomt, maar die de DP heeft toegvoegd. Te vaak zien wij immers dat buitenlandse mogendheden ons voorbij streven op het gebied van wetenschappelijke innovatie. De partijen in de Kamer hebben vaak de mond vol gehad van "Nederland Kennisland" en de "Nederlandse kenniseconomie", maar in de praktijk zie je daar weinig van ... De realiteit dat Nederland op wetenschappelijk gebied achter is gebleven vormt een directe bedreiging voor ons land. Een goed voorbeeld van deze huidige achterstand is in de ruimtevaart: Terwijl Amerika, China en Rusland allemaal plannen hebben om terug naar de Maan en zelfs naar Mars te gaan, hebben wij ons ruimtevaartbeleid volledig aan de EU overgegeven, die eindeloos discusiëren hoe Europa "strategische autonomie" kan verkrijgen zonder daadwerkelijk enige vooruitgang op het gebied van onafhankelijke ruimtevaart te boeken. Wetenschappelijke defensie is bedoeld om dit soort kortzichtig beleid het hoofd te bieden, door in te zetten op een échte Nederlandse kenniseconomie die gebaseerd is op zware investeringen in Nederlandse wetenschap. Verder hoort hier ook de verdediging en aansporing van het Nederlands als een wetenschappelijke taal bij en de bestrijding van het huidige chronische functieverlies waar de Nederlandse taal aan leidt tegenover de Engelse taal.


Deze 7 pijlers zijn nauw met elkaar verwoven en bieden dus 7 verschillende aspecten van dezelfde Totale Verdediging. Door dit concept als leidraad voor onze nationale defensie te gebruiken, kunnen wij ons effectief verdedigen tegen de inmenging en agressie van vreemde en vijandige mogendheden, zoals Rusland, China en de VS; in plaats van alles maar op de beloop te laten en zien wat er gebeurt, zoals ons defensiebeleid onder Rutte en zijn voorgangers tot nu toe is geweest.


CHINA

China is niet onze vriend of bondgenoot. De "Volksrepubliek" is een totalitaire communistische dictatuur die zich het doel heeft gesteld om de hele wereld te onderwerpen. Ook heeft communistisch China zich schuldig gemaakt aan volkerenmoord op de Oeigoeren en de Tibetanen en aan militaire agressie tegen Taiwan, de Filipijnen, Vietnam, Japan en alle andere landen in de regio.


Ondanks het feit dat China een land is met concentratiekampen voor minderheden, vindt de EU het niet erg om met hen een handelsverdrag te sluiten. Ook daarom verwerpen wij de huidige EU.


Om het nog erger te maken, heeft de Chinese "economische oorlogsvoering" (die gebaseerd is op de strategie van de Chinese oorlogsfilosoof Sun Tzu) ertoe geleid dat Europa (inclusief Nederland) volledig economisch afhankelijk is van China.


Zolang China onder communistisch bewind is, valt China niet te vertrouwen. Zo simpel is het. Daarom willen wij de malifide invloed van China in Nederland zo veel mogelijk bestrijden.


Hoe kunnen wij dit doen?

# Om te beginnen gaan wij de onafhankelijkheid van Taiwan erkennen.

# Ten tweede gaan wij Nederlandse industrie zo veel mogelijk terug naar huis halen, om ervoor te zorgen dat onze industriële basis weer in Nederland (of in ieder geval in Europa) komt te liggen. Omdat wij economisch afhankelijk zijn van China, is China echter ook economisch afhankelijk van ons. Daarom is geld het beste wapen tegen het Chinees communisme: Door onszelf los te weken van Chinese economische overheersing, kunnen wij ons land weer zelfredzaam maken én tegelijk het fascime van de Chinese politieke elite bestrijden.


NATIONAAL REFERENDUM OVER HERINTRODUCERING ACTIEVE DIENSTPLICHT

Wij leven in een gevaarlijke wereld. Na de rustige decennia van het einde van de 20e eeuw, hebben wij ontdekt dat de 21e eeuw vol vijanden zit die ons als een doelwit om te veroveren of als een vijand om te verslaan zien. Om Nederlanders beter voor te bereiden om te overleven in de 21e eeuw en om de defensie van ons land veilig te stellen, pleiten wij ervoor om de actieve dienstplicht herintroduceren. In de praktijk stellen wij voor om een dienst te introduceren van 6 maanden na het afronden van de middelbare school, maar niet vóór het 16e levensjaar. Tijdens deze zes maanden zullen jonge Nederlanders een militaire basiskennis verwerven, die hun later goed van pas kan komen. Daar hoort o.a. het veilig gebruik van wapens bij, maar ook het ontwikkelen van effectief leiderschap en werken in een hecht team, overlevingsvaardigheden en nog veel meer. De vaardigheid om te overleven in noodsituaties en om jezelf te verdedigen is zonder twijfel nuttig in de moderne wereld. Verder is de aanwezigheid van een bevolking met algemene militaire vaardigheden een niet te onderschatten afschrikking voor vreemde agressors, aangezien een land dat bewoond wordt door vrije burgers die weten hoe ze van zich af moeten bijten een minder verleidelijke doelwit maakt. 


In de praktijk zou dit een basistraining van 6 maanden zijn, na het verlaten van de middelbare school, maar niet voor het 16e levensjaar. Deze jonge mensen zullen nooit in oorlogssituaties worden ingezet en na zes maanden training in staat zijn om zichzelf en hun land te verdedigen, indien dat ooit nodig is. Het doel van deze dienst is dus níét om leerlingen een oorlogssituatie in te sturden maar om nuttige vaardigheden te leren tijdens een korte militaire opleiding nadat de middelbare school is afgerond. Dat is alles.


Wij willen de actieve diensplicht echter niet zomaar weer invoeren zonder hier eest instemming van het Nederlandse volk voor te krijgen. Daarom gaan wij hier een nationaal referendum over organiseren om Nederland te vragen of wij hier mee eens zijn, in plaats van dit gewoon per mandaat op te leggen, zoals het kabinet tot nu toe heeft gedaan.


INTERNATIONALE "FILANTROPEN" TOT PERSONA NON GRATA

Door hun vrijwel grenzeloze financiële middelen, hun bemoeienissen in de politiek van andere landen, hun obsessie met GMO en "het verbeteren van het menselijk ras", hun grootheidswaanzin en arrogantie en hun criminele verleden (zo staat Soros o.a. bekend als "the Man who Broke the Bank of England - oftewel: De Man die de Bank van Engeland Brak - door de 1 miljard pond die hij op semi-legale manier van die publieke instelling afhandig heeft gemaakt) vormen superrijke "filantropen" zoals Soros, Gates, Bezos & Musk een direct gevaar voor de Nederlandse en Westerse samenleving en een actuut gevaar voor de veiligheid van de Nederlandse staat. Zo is het ook bekend dat Soros en Gates verschillende partijen in de Tweede Kamer direct of indirect van politieke training en financiële middelen hebben voorzien. NIet de NRP echter! (Zie hier onze transparantiepagina).


Daarom willen wij deze superrijke Amerikaanse "weldoeners" tot persona-non-grata in Nederland verklaren, samen met hun netwerk van bedrijven, stichtingen en organisaties. Dit willen wij o.a. doen door een doelgerichte economische politiek uit te voeren die erop gericht is om onze economie en onze samenleving los te weken van de grip van deze oligarchen; bijvoorbeeld door een inheems Nederlandse/Europese OS te ontwikkelen die het duopolie van Microsoft en Apple kan breken, zodat wij niet langer van hun softwareproducten afhankelijk hoeven te zijn; of door er bij Philips op aan te dringen dat zij hun smartphones en mobiele telefoons nu ook eens in eigen land op de markt brengen, niet alleen in China! Maar bijvoorbeeld ook door de Nederlandse defensie te herbouwen met Nederlands, niet buitenlands, materieel. Waarom Stealth Fighters kopen als wij ze in eigen land ook zelf kunnen bouwen?

© 2022 - 2023 | DEMOCRATISCH FRONT | INFO@DEMOC.NL

DAP

DEMOCRATISCH FRONT |

DEMOC.NL