taal

Herstart

Nederland!

de Nederlandse taal en cultuur

Historisch gezien is Nederland altijd een vrij land geweest waar vervolgde minderheden en onderdrukte vreemdelingen al sinds jaar en dag welkom zijn. Dat is een traditie waar wij met gerust hart trots op kunnen zijn. Dat gezegd hebbende, vindt de DP dat Nederland hoe dan ook toch een land is waar er voor slechts één dominante cultuur ruimte  kan zijn, en dat is de Nederlandse cultuur.


Bevordering van onze taal en cultuur

Helaas heeft het huidige kabinet  het mes gezet in het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur. Dat is zowel dieptriest als schromelijk onverantwoordelijk. Om deze negatieve ontwikkeling tegen te gaan, stelt de DP het volgende voor:


  • De oprichting van een door de overheid gesteunde organisatie om de Nederlandse taal wereldwijd aan de man te brengen. Op de leest van het Duitse Goethe-institut, het Spaanse Institudo Cervantes, en ook het Vlaamse Huis van het Nederlands. Het doel van deze instelling is tweeledig:


  • Om de Nederlandse taal en cultuur overal ter wereld te bevorderen, zowel binnen de EU als daarbuiten.


  • Om zowel in Nederland als daarbuiten goedkope lessen Nederlands aan immigranten, of eenieder die de Nederlandse taal wenst te leren, aan te bieden en zo de drempel tot het leren van het Nederlands omlaag te trekken. Nieuwkomers moeten immers de kans geboden worden om goedkoop en makkelijk de Nederlandse taal te leren.


  • Een forse uitbreiding van het budget van het Nederlands Filmfonds en de verschillende Nederlandse cultuurfondsen.


  • De invoering van een belastingvoordeel voor Nederlandstalige artistieke uitingen, zoals film, muziek en literatuur. Wij vinden dat het een grondtaak van de Nederlandse overheid moet zijn om de Nederlandse taal en cultuur te bevorderen, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Een taak waarin het huidige kabinet jammerlijk faalt, aangezien zij de Nederlandse taal en cultuur relatief onbelangrijk lijken te vinden.


 

  • Het codificeren  van het Nederlands als de officiële taal van Nederland. Om dit te doen, moet er aan de grondwet een artikel worden toegevoegd waarin vermeld staat dat het Nederlands de enige officiële taal van heel Nederland is, samen met een omschrijving van de speciale status van het Fries in Friesland.


Nationale promotie

Gedurende het conflict in het MIdden-Oosten hebben wij gezien hoe moslimextremisten  effectief gebruik  van sociale media  en massamedia maken om hun met haat gevulde ideologie te verspreiden. Vreemd genoeg maakt het Westen nauwelijks gebruik van deze mogelijkheden om de Westerse waarden aan de man te brengen. Daarom pleiten wij ervoor om een grootschalige marketingcampagne  op te zetten om de Nederlandse waarden en normen te verkondigen, om eenheid en nationale trots in het Nederlandse volk aan te wakkeren, en ook om  mensen die het risico lopen om geradicaliseerd te worden eraan te herinneren dat Nederland iets is om in te geloven en iets is om voor te vechten. Wij moeten Nederland aan de wereld verkopen alsof het meer  is dan een landje aan de rand van de Noordzee, maar dat Nederland een ideologie op zich is, bestaande uit waarden zoals vrijheid, gelijkheid, democratie, welvaart en samenwerken; een ideologie die het waard is om voor te vechten. Dit conflict is immers ook een ideologische strijd van radicale islam tegen het Westen, en Europa doet tot nu toe weinig om effectief terug te vechten.


Musea 

De Rijksmusea moeten gratis toegangelijk worden; de kunst die daar hangt, vormt het nationale erfgoed van alle Nederlanders, en moet ook door alle Nederlanders op elk moment gratis bezichtigd kunnen worden.


Nationaal Historisch Museum

De ReformPartij vindt dat het Nationaal Historisch Museum zo snel mogelijk opgericht moet worden, aangezien de vaderlandse geschiedenis iets is om trots op te zijn. Het getreuzel van het kabinet hierin valt daarom ook volstrekt niet te begrijpen.


24 uurs-nieuwszender

Aangezien wij geloven dat iedereen een recht op informatie heeft, stellen wij de oprichting van een publiek basiskanaal voor dat ononderbroken nieuws uitzent. In plaats van het huidige NOS-journaal, waarbij telkens hetzelfde journaal eindeloos herhaald wordt, en waarvan het door velen is opgemerkt dat het niet geheel onpartijdig is..

ReformPartij

De ReformPartij |

voor vrijheid, democratie & onafhankelijkheid!