bootvluchtelingen

voor democratie, vrije keuze  & echte oplossingen!

Bootvluchtelingen

Om de vluchtelingenstroom (en de bijkomende mensensmokkel) vanuit Turkije en Noord-Afrika effectief tegen te gaan, en om in de toekomst nieuwe tragedies te vermijden, zijn een paar dingen die wij in de praktijk kunnen doen:


  • Het moet mogelijk worden om op Nederlandse (en bij voorkeur alle Europese) ambassades ter plaatse al een asielaanvraag te  doen. Door dit kanaal aan potentiële asielzoekers beschikbaar te maken, hoeven deze mensen voortaan geen gebruik van mensensmokkelaars en gammele bootjes meer te maken. In de praktijk betekent dit dat toekomstige bootrampen vermeden  worden en dat criminelen deze inkomstenbron   kwijtraken. Verder geeft de beschikbaarheid van deze lokale faciliteit ons ook de mogelijkheid om de achtergrond van de asielzoeker en de noodzaak van de asielaanvraag al in het land van herkomst zelf na te trekken, wat betekent dat asielzoeker niet eerst naar Nederland hoeft te komen om daar afgewezen te worden, waarna zij de illegaliteit in worden geduwd omdat het huidige kabinet pertinent weigert om afgewezen illegalen ook fysiek uit te zetten.


  • Ook moeten wij onderkennen dat de oorzaken van deze vluchtelingenstroom uiteindelijk in de landen liggen waaruit deze mensen proberen te ontsnappen; landen zoals Eritrea en Libië en Syrië. Vraag je af: Waarom zijn er geen enkele Keniaanse of Tanzaniaanse vluchtelingen in Nederland? Omdat armoede alleen niet genoeg is om van iemand een asielzoeker te maken. Alle maatregelen die de wortel van het probleem niet direct aan proberen te pakken, zijn daarom niets meer dan oppervlakkige symptoombestrijding, in plaats van een echte oplossing van het probleem. Daarom moeten wij ook bereid zijn om ter plaatse materiële en logistieke ondersteuning te geven aan organisaties en eenheden zoals de Koerden in hun gevecht tegen de IS,  maar bijvoorbeeld ook  de ondergrondse oppositie in Eritrea, als wij dit probleem echt op willen lossen.  Dit alles echter zonder  ooit tot openlijk militair ingrijpen over te gaan! Aangezien de Amerikanen ondertussen hebben bewezen dat dit het probleem alleen maar groter maakt.


Als wij willen dat de asielzoekersstromen vanuit Afrika en het Midden-Oosten opdrogen, dan betekent dat dat wij proactief en op eigen initiatief zullen moeten optreden om die lokale groepen van ondersteuning te voorzien die  het probleem bij de wortel aan proberen te pakken, in plaats van steen en been te klagen over het feit dat gewone mensen hun levens riskeren om uit een oorlogsgebied of militaire dictatuur  te ontsnappen.


Want stel je eens voor:  Wat zou jij doen als jij in een land als Eritrea, Syrië of Afghanistan zou zijn geboren?