gelijkwaardige samenleving

Bekijk on hele

programma:

LEES MEER

Een gelijkwaardige

samenleving voor iedereen

Wij geloven met al ons hart dat iedereen die in Nederland woont zich volledig en met overgave Nederlander moet kunnen voelen, ongeacht afkomst, huidskleur of geloof. Daarom pleiten wij voor een effectievere bestrijding van discriminatie en sexisme in  de Nederlandse samenleving en om een start te maken met gerichte acties om de sociale cohesie van onze samenleving te bevorderen; iedereen die van goede wil is, moet  zich immers in ons land thuis kunnen voelen - dit houdt dus ook een  officieel einde aan het gebruik door de overheid  van de termen allochtoon versus autochtoon. Want het kan niet zo zijn dat de Nederlandse overheid  mensen officieel  in "echt" en "niet echt" opdeelt.


de Nederlandse taal en cultuur

Historisch gezien is Nederland altijd een vrij land geweest waar vervolgde minderheden en onderdrukte vreemdelingen al sinds jaar en dag welkom zijn. Dat is een traditie waar wij met gerust hart trots op kunnen zijn. Om dit traditie in stand te kunnen houden, moeten wij ervoor zorgen dat de Nederlandse taal en cultuur sterk en vitaal blijven, zodat dit het medium is dat alle Nederlanders, ongeacht afkomst, kleur, overtuiging of geslacht, met elkaar verbindt. Helaas heeft het  kabinet  Rutte het mes gezet in het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur. Dat is zowel dieptriest als schromelijk onverantwoordelijk. Om deze negatieve ontwikkeling tegen te gaan, wil de RP flink gaan investeren in onze taal en cultuur.De democratische revolutie is begonnen!

DOE MEE