republiek

WAARSCHUWING: WIJ ZIJN DEZE PAGINA OP DIT MOMENT AAN HET BIJWERKEN EN VERBETEREN.

VERGEET AUB NIET OM DEZE PAGINA LATER TE BEZOEKEN OM ONS BIJGEWERKTE STANDPUNT TE LEZEN.


DE NIEUWE REPUBLIEK

SAMENVATTING:

Een nieuwe parlementaire republiek | met directe democratie | met gekozen burgemeesters en een door de volksvertegenwoordiging gekozen ceremonieel staatshoofd | Een nieuwe eed of gelofte voor ministers, zonder trouw aan de koning te zweren! | Weg met de majesteitsschenniswet | De 2-termijnenregel voor het staatshoofd & minister-president


DE NIEUWE REPUBLIEK DER NEDERLANDEN

Als de Democratische Partij willen wij Nederland een écht democratische staatsvorm geven: Een parlementaire republiek.

Dit gaan wij doen door de koning in te wisselen voor een gekozen president. Simpel!

Maar geen "Amerikaanse" president ... Wij willen immers dat Nederland een republiek wordt die op stabiele en respectabele Europese leest is geschoeid, niet op de chaotische en onvoorspelbare Amerikaanse. Daarom kiezen wij voor een parlementaire republiek met een ceremoniële president. Deze opzet is ongeveer identiek aan de manier waarop stabiele Europese republieken als Duitsland, Finland, Ierland en Italië functioneren, met een ceremoniële president en een uitvoerende minister-president: Een stabiele republikeinse staatsvorm die ondertussen heeft bewezen dat hij werkt.


We kiezen hiervoor omdat dit de makkelijkste, goedkoopste en minst ingrijpende manier is om de Nederlandse staatsvorm om te schakelen van de corruptie, hypocrisie en oneerlijkheid van het koninkrijk naar een stabiele en rechtvaardige staatsvorm: De parlementaire Republiek der Nederlanden.

We zetten gewoon de knop om naar eerlijk!


EEN LANGE REPUBLEINSE TRADITIE 

Als Democratische Front geloven wij dat Nederlanders burgers moeten zijn, geen onderdanen.

Als Nederlanders zijn wij met recht trots op onze reputatie als een volk dat sterk aan typisch Nederlandse waarden zoals inspraak & medezeggenschap en het recht op vrije meningsuiting hecht, die allemaal deel uitmaken van het ooit zo beroemde Nederlandse "poldermodel", dat weer voortkomt uit een eeuwenoude Nederlandse republikeinse traditie.


Maar laten we echter eerlijk zijn: In het Nederland van de 21e ben je een onderdaan, geen vrije burger. Om dit fundamenteel gebrek aan een eerlijk en transparant staatsbesteld nog serieuzer te maken, worden onze burgerlijke vrijheden elk jaar weer verder door het kabinet ingeperkt. Omdat de basis van onze "democratische rechtsstaat" fundamenteel ondemocratisch is. Immers: Ons staatshoofd - het hoogste ambt van ons land - is door helemaal niemand gekozen.


Het democratisch gebrek van 21ste eeuws Nederland

Burgemeesters worden niet gekozen maar aangesteld; en wie de minister-president en de leden van het kabinet mag worden is het resultaat van koehandel achter gesloten deuren - gevolgd door een eed van persoonlijke trouw aan de koning! Dit gebrek aan respect voor de democratische traditie van ons land komt voort uit het feit dat ons staatshoofd niet gekozen wordt, maar dat hij/zij uit één enkele, bevoorrechte familie afkomstig is, die deze positie enkel en alleen bekleedt "omdat het traditie is" en omdat zij zelf zeggen dat dat zo moet zijn. Wat eerlijkheid en democratie betreft, laat het koningshuis zien hoe het juist níét moet! Wij zijn echter niet vergeten dat ons land in eerste instantie als republiek onafhankelijk is geworden, in een poging om toen ook van een overbodige en onrechtvaardige koning af te komen; wat het koningschap fundamenteel on-Nederlands maakt.


Bij het Democratisch Front geloven wij dat Nederland democratisch en eerlijk moet zijn - democratischer dan het nu is! Daarom wil het Democratische Front ons staatsbestel democratischer en transparanter maken. Zo willen wij elke burger een gelijke kans op directe medezeggenschap in het politieke proces en de beleidsvorming van ons land geven. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij  van Nederland een parlementaire republiek maken, met een door de Staten Generaal gekozen staatshoofd.


Een aantal nadelen van het koninkrijk (slechts een aantal):

Laten wij eerlijk zijn: Niet alleen was Nederland al de eerste moderne republiek van Europa (waardoor wij dus al een zéér lange democratische traditie hebben), maar een koninkrijk is ook gewoon té duur, ondoorzichtig, corrupt en gewoon niet eerlijk! Van de steekpenningen van prins Bernhard tot de privévakantie-eilanden in Mozambiek en Griekenland, landgoederen en privépaleizen van Willem-Alexander, en laten wij ook niet de heimelijke ondemocratische invloed van de koning op de Nederlandse politiek vergeten (beter bekend als "het geheim van Huis ten Bosch" - maar waarom precies moet de monarch de kabinetsformateurs aanwijzen? Waarom wordt er van het kabinet geëist dat zij trouw zweren aan de koning? En waarom eigenlijk wordt de koning wekelijks "op de hoogte gehouden" door de Eerste Minister?) de Nederlandse koninklijke familie heeft er nooit enige ethsiche moeite mee gehad om van hun ondemocratische positie te profiteren. Omdat het Koninkrijk der Nederlanden fundamenteel oneerlijk, elitair en ondemocratisch is. Daarom gaan wij Nederland transformeren tot een echte democratische, parlementaire republiek met een door de volksvertegenwoordiging gekozen staatsthoofd!


Vraag je immers af: Is het eerlijk dat de staat het privépaleis van de koning voor 63 miljoen euro heeft verbouwd, terwijl er even verderop in Den Haag al 10 jaar lang chronische woningnood heest? Is het eerlijk dat de koning naar zijn Griekse privé-eiland op vakantie gaat, terwijl de rest van Nederland thuis moest blijven, omdat het het midden van de coronacrisis is? Is het eerlijk dat de koning miljoenen euro's staatssteun aanvraagt voor het onderhoud van zijn privélandgoed Het Loo terwijl de Nederlandse staat ondertussen 500 miljard in het rood staat? Is het eerlijk dat leden van het koninklijk huis steekpenningen aannemen van buitenlandse oorlogsindustrie, maar daar nooit voor zijn gestraft? Enzovoort ... De lijst van punten die niet kloppen aan het koninkrijk der Nederlanden is lang.


Daarom gaan wij Nederland transformeren tot een echte democratische, parlementaire republiek met een gekozen staatshoofd!

Want wij willen teruggaan naar de basis van ons land. En onze basis is de Republiek!


MAJESTEITSSCHENNISWET

De majesteitsschenniswet is een  relikwie uit  1881 dat niet meer in de  21e eeuw thuishoort.  Het idee dat  het beledigen van (of zelfs kritiek uiten op)  de koning een misdrijf is dat je vijf jaar van je leven kan kosten, hoort niet in  een volwassen democratie thuis waar mensen de vrijheid moeten hebben om hun ongenoegen te uiten, vooral niet over een figuur die nog altijd een belangrijke rol in het Nederlandse politieke systeem speelt.  Desondanks wordt deze wet steeds meer toegepast in een poging om kritiek op de koning te onderdrukken:  Op dit moment worden er gemiddeld  3 personen per jaar vervolgd wegens majesteitsschennis, met als triest dieptepunt 2012 - in dit jaar werd immers een mentaal gehandicapte man  veroordeeld tot 80 uur werkstraf en 90 dagen cel wegens het beledigen van de koningin.  Maar hij is niet alleen, want in 2007 werd een dakloze man verdoordeeld tot   een boete  van 400 euro  (aan een dakloze!) en  7 dagen cel. Niemand lijkt  vrij te zijn van mogelijke vervolving, zelfs niet de zwakste leden van onze samenleving!


Wij geloven echter dat iedereen gelijk voor de wet moet zijn, en dus ook dat kritiek op de monarch toegestaan moet zijn, wat in deze tijd niet geheel mogelijk is, aangezien de majesteitsschenniswet werkt om onze vrijheid  van meningsuiting effectief te beknotten. Het is trouwens een fabel dat de koning  zijn democratische rechten en plichten heeft opgegeven, en daarvoor in de plaats beschermd wordt door de majesteitsschenniswet - in de praktijk bezit de koning zowel het actief als het passief kiesrecht, net zoals elke andere Nederlander.   


EED EN GELOFTE

Op dit moment moeten de minister-president, de ministers en staatssecretarissen voor de koning de eed of gelofte afleggen voordat ze benoemd kunnen worden. Hierin zweert de "onafhankelijke" minister persoonlijke trouw aan de koning, als volgt:

"Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning [!], aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet."


Hieruit blijkt dat het principe van een "machteloze, puur ceremoniële koning" pure fictie is, aangezien het hele kabinet gedwongen is om persoonlijke trouw aan hem te zweren? Daarom willen wij zowel van de koning af, maar ook van een eed/gelofte die persoonlijke trouw eist aan het staatshoofd. In plaats van een eed die de koning op de eerste plaats zet, willen wij een eed die Nederland op de eerste plaats zet, als volgt: ¨Ik zweer/beloof trouw aan Nederland en aan de Grondwet en zweer/beloof om het Nederlandse volk zo goed mogelijk te dienen". Daar hoeft geen persoonlijke loyaliteit aan het staatshoofd aan te pas te komen!


2-TERMIJNENREGEL: TERMIJNBEPERKING VOOR STAATSHOOFD & MINISTER PRESIDENT 

Om politieke elitevorming tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat het premierschap niet meer het privédomein van één man kan worden (zoals bij Mark Rutte het geval is), willen wij ook onmiddellijk een regel invoeren die het premierschap tot slechts twee (dat is 2) termijnen beperkt. Kortom: Zodra iemand 2 keer het ambt van minister-president heeft bekleed, is hij/zij hier voor de rest van zijn/haar leven van uitgesloten. En omdat wíj niet hypocriet zijn, zullen wij deze 2-termijnenregel ook op onszelf toepassen zodra wij in de positie zijn gestemd om deze regel in te voeren!

© 2022 - 2023 | DEMOCRATISCHE FRONT | INFO@DEMOC.NL

DAP

DEMOCRATISCH FRONT |

DEMOC.NL