syrie-irak

de ReformPartij

Syrië en Irak

Op dit moment, vijf jaar sinds de Arabische Lente, woedt de Syrische burgeroorlog nog altijd in alle hevigheid. Achter deze chaos en wreedheid schuilt het regime van president Assad, dat verantwoordelijk is voor een groot aantal bevestigde wreedheden en misdaden tegen de menselijkheid, zoals het ombrengen van onschuldige burgers en het gebruik van zenuwgas.

 

Assad is lid van de Syrische Baathpartij, wat dezelfde politieke beweging is waar toendertijd ook Saddam Hoessein lid van was, en heeft zichzelf als een monsterlijke dictator ontpopt, die aan het hoofd staat van een regime dat bereid is om hele woonwijken met de grond gelijk te maken, omdat deze bolwerken van het verzet zijn. Daarom moet het Westen ingrijpen door ondersteuning te geven aan de Koerden en aan het Vrije Syrische Leger (the Free Syrian Army), dat de enige twee facties in de Syrische burgeroorlog zijn die nog relatief gematigd zijn en waarmee Syrië een mogelijke democratische toekomst zou kunnen hebben, in tegenstelling tot Assad aan de ene kant en de islamistische fundamentalisten aan de andere kant. Het is aan het Westen om praktische steun (maar onder geen beding een invasie!) te verlenen aan de enige strijdende partijen in dit conflict die zich niet geheel van de westerse waarden van democratie en mensenrechten hebben afgekeerd. Dit is geen ideale situatie, maar het is de situatie die we nu eenmaal hebben, en waar we nu een praktische uitweg uit moeten zien te vinden. Hoe dan ook hebben wij het hier enkel en alleen over logistieke en materiële ondersteuning (door de Koerden bijvoorbeeld de moderne wapens te geven die zij nodig hebben om I.S. mee te bestrijden) en zijn wij fel tegen militaire actie door Westerse naties in het Midden-Oosten.

 

De recturering in Nederland van mensen voor de strijd in Syrië is natuurlijk volstrekt ontoelaatbaar. Mensen die naar Europa worden gestuurd om hier soldaten voor fundamentalistische terreurgroepen te ronselen moeten zo snel mogelijk opgespoord en strafrechtelijk vervolgd worden. Ook vinden wij dat de gangen van individuele Syriëgangers altijd door de veiligheidsdiensten nagegaan moeten worden, en als het blijkt dat mensen die vanuit Nederland naar landen zoals Syrië en Irak zijn getrokken om daar voor terreurgroepen zoals de IS te vechten, dan moet hen de Nederlandse nationaliteit direct ontnomen worden. De Nederlandse wet voorziet al in deze mogelijkheid, aangezien volgens de rijkswet op het Nederlanderschap een burger immers de Nederlandse nationaliteit ontnomen kan worden als deze strijdt voor een leger dat tegen Nederland vecht, of als deze persoon oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid of genocide heeft ondernomen.