Al

1093 handtekeningen opgehaald!

Een nieuwe onafhankelijke, radicale, progressieve partij voor een onafhankelijk, democratisch, eerlijker en sterker Nederland midden in de wereld

- da's de Democratische Partij

De Democratische Partij is onafhankelijk, progressief, sociaal en nationaal. Wij streven naar een Nederland dat eerlijker en democratischer is en dat sterker en onafhankelijker in de wereld staat, voor iedereen! Oftewel, een Nederland dat gewoon beter is!

Daarom is onze strijdkreet dan ook radicaal beter! - want ons land is nog lang niet klaar, dus het is aan ons om het beter te maken!


Daarom is de Democratische Partij ook de enige partij van Nederland met een volledig gratis lidmaatschap!


In de praktijk houdt dit veel in:

Democratische vernieuwing (inclusief een nieuwe parlementaire republiek), een andere EU (incl. een referendum), gratis (hoger) onderwijs, een direct gekozen staatshoofd, een gelijkwaardige samenleving, een logisch en humaan immigratie- en vluchtelingenbeleid, een krachtige krijgsmacht om ons land te beschermen, betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg, gegarandeerde welvaart voor elke burgerschone lucht en veilig voedsel, respect voor ons milieu en onze dieren, onze taal als middelpunt van onze samenleving, kleine ondernemers als de ruggegraat van Nederland, een  eigen thuis voor elk gezin, een sterke en onafhankelijke positie van Nederland in de wereld, de hereniging van Vlaanderen met Nederland, Nederland als een centrum van wetenschap en technologie, en nog veel meer


Kortom: Een democratisch revolutie  in Nederland!

DE DEMOCRATISCHE PARTIJ BETEKENT :

Voel je ook de kriebel voor een beter Nederland? Word dan nu gratis lid!

 
 
 
 
 

ONTDEK MEER >

ONTDEK

DOE MEE

DOE MEE

HEB JE NOG

VRAGEN?

LEES MEER

DEEL ONS

Het is tijd voor

een beter Nederland!

Teken de petities!

De democratische revolutie is begonnen!

Wij beantwoorden

ze graag ...

Op sociale media:

Bekijk ons

programma:

TEAM DP >

Erik Schrama is de oprichter, ideoloog en lijsttrekker van de Democratische Partij.

Naast zijn vrijwilligerswerk als aanvoerder van de DP werkt hij in zijn professioneel leven als commercieel schrijver/copywriter en vertaler Nederlands-Engels. Dit doet hij vanuit de Vrije Universiteit in Brussel en zijn huis in Vlaanderen, waar hij met zijn gezin woont, en vanwaar hij met zijn eigen ogen de Europese rot, het falen van de staat, en de aanslagen in Brussel heeft kunnen aanschouwen.


Dit alles (en meer) heeft hem ertoe gebracht om niet langer passief bij de chaos van de 21ste eeuw te staan kijken, maar om er daadwerkelijk iets aan te doen.

De Democratische Discussiehoek >


Groen-Rechts is links met ballen en rechts met een hart ...

Democratie is niet makkelijk, en houdt meer in dan één keer in de vier jaar je stem uitbrengen, en daarna is het af.

In tegensteling tot alle andere Nederlandse partijen geloven wij dat iedere inwoner van ons land een stem heeft en dat deelname aan de politieke besluitvorming voor iedereen die dat wil mogelijk moet kunnen zijn. Dat is de reden waarom lidmaatschap van de Democratische Partij ook gratis is,


Lees verder ...Is Nederland eerlijk?

Is het eerlijk dat Nederland de eerste moderne republiek ter wereld was, terwijl de koninklijke familie op kosten van de staat op vakantie mag gaan?

Is het eerlijk dat de Russen een lijnvliegtuig vol met Nederlandse mannen, vrouwen en kinderen uit de lucht hebben geschoten, maar dat onze regering daar verder niets aan heeft gedaan?

Is het eerlijk dat hoger onderwijs in Nederland nog altijd duur is, vergeleken met het gratis onderwijs in andere landen van Europa?

Is het eerlijk dat Nederland miljarden euro's belastinggeld jaarlijks aan de E.U. moet betalen, terwijl de E.U. zelf volledig corrupt, nepotistisch, ondemocratisch en impotent is?


Lees verder ...


LEER MEER

Ontdek ons plan voor het nieuwe Nederland.

De democratische revolutlie is begonnen!

DOE MEE


Nederland schuift steeds verder richting extraam rechts

De Provinciale verkiezingen van afgelopen jaar bevestigen wat we al wisten: De Nederlandse politiek schuift steeds verder naar extreem rechts toe.

Maar waarom?

Omdat traditioneel links de kiezer weinig meer te bieden heeft.

Daarom.

Omdat links niet meer inspireert.

Omdat links meer geïnteresseerd is in het uitvechten van vetes dan in de toekomst en het welzijn van ons land.

Omdat een  angst voor wat vreemd  is en een obsessie met geld  het leidmotief van de Nederlandse politieke discussie is geworden.

Hoe redden wij ons land van de bekrompenheid die het Binnenhof in zijn greep houdt?

Hoe hervinden wij onze onafhankelijkheid van Brussel en de V.S.?


Lees verder ...HEB JE NOG VRAGEN?

Wij beantwoorden ze graag ...

Op sociale

media :

DEEL ONZE BOODSCHAP

© 2019 | Democratische Partij

Den Haag | Brussel

info@democ.nl

Feitelijke vereniging zonder winstoogmerk