WELKOM
Hieronder meer ...
Samen staan wij sterker!

Onze toekomstvisie voor een beter Nederland:

Wij hebben een visie voor een beter, sterker, eerlijker Nederland, met directe medezeggenschap voor de kiezer, betaalbaar onderwijs, goedgeregelde inburgering, aantrekkingskracht voor opstartbedrijfjes, bescherming van de Nederlandse taal, kleinschalige zorg, een harde lijn richting buitenlandse agressie, een eigen huis voor ieder gezin, een betere bescherming van dieren en het milieu, humane en doelmatige opvang van vluchtelingen, en meer:

 

1. een Democratisch Nederland:

Nederlanders hebben te weinig echte politieke invloed in hun eigen land! Daarom gaan wij de rechtsstreekse democratie in Nederland invoeren. Dit houdt medezeggenschap en een kans op politieke participatie voor elke burger in, en een einde aan de voortdurende achterkamertjespolitiek! Dit kunnen wij bereiken door o.a. het invoeren van bindende landelijke referenda (op het Zwitsers model), en door ervoor te zorgen dat de Nederlandse bestuurders direct worden gekozen. Om goed te beginnen, gaan wij meteen een aantal landelijke referenda organiseren: over de vraag of Nederland in de EU & de Euro moet blijven of uit moet stappen, of Nederland de koning moet houden of een rechtstreeks gekozen staatshoofd moet hebben, en nog veel meer! Zo willen wij de kiezers van Nederland de kans geven om zelf over onze eigen toekomst te beslissen, in plaats van dit aan de bureaucratische elite in Den Haag en Brussel over te laten.

 

2. een Onafhankelijk Nederland:

Of je nu voor of tegen bent: Je kunt vraagtekens bij de EU & de euro zetten. De politici achter het Europese project hebben ons echter nooit gevraagd of wij hier wel deel van uit willen maken, of niet. Om deze vraag eens en voor altijd te beantwoorden, willen wij een referendum over de vraag of Nederland in de EU en de euro moet blijven, of dat we de EU verlaten en de gulden een terugkeer moeten laten maken.

Lees verder ...

Daarom hebben wij ervoor gekozen om als lijst aan de verkiezingen mee te doen, en niet als een gevestigde politieke partij. Wij vinden juist dat het huidige systeem van politieke partijen rot van binnen is, en ertoe leidt dat politici meer interesse hebben voor het winnen van verkiezingen dan voor het welzijn van de gemiddelde Nederlander. Door ons als lijst (met een nummer) verkiesbaar te stellen, in plaats van als een politieke partij, kunnen wij bureaucratische hindernissen overwinnen en voor iedereen bereikbaar blijven. Daarom kost het ook niets om je als basislid bij ons aan te sluiten, aangezien wij geloven dat politiek voor iedereen beschikbaar moet zijn.

 

Daarom vragen wij jullie ook om ons direct te helpen om onze visie voor een nieuw Nederland te realiseren. Wat je al kunt doen: Wordt lid | Vul een ondersteuningverklaring in | Doneer | Deel op sociale media | Onderteken de petities | Lees verder

 

Welkom bij de revolutie!

Totaal tot nu toe

opgehaalde

handtekeningen:

1093

Bomen zijn net mensen ...

daarom gebruikt Reform

zo min mogelijk papier

 
 

 
 
 
 
 

Wij zijn geen gewone partij, maar een onafhankelijke beweging voor een beter Nederland, die volgend jaar aan de verkiezingen deel gaat nemen, omdat wij inzien dat ons land een democratische revolutie nodig heeft, met een nieuw soort politiek waar écht naar de mensen wordt geluisterd. Daarom vecht de Reformlijst voor directe democratie, de vrijheid om te kiezen en onafhankelijkheid. Zo maken wij van Nederland een geheel democratisch en onafhankelijk land dat een voorrangspositie in de wereld inneemt: Een verenigd, sterk en democratisch Nederland waar elke inwoner een kans op participatie en ontwikkeling krijgt, waar iedereen die bereid is om zijn handen uit te mouwen te steken welkom is, ongeacht geslacht, kleur of afkomst, en waar de dingen werken zoals ze horen. Daarom willen wij het Nederlandse staatsbestel grondig afstoffen en de Nederlanders zelf (en dus niet de E.U. en de V.S.) de kans geven om over onze eigen toekomst te beslissen, in plaats van de politieke elite in Den Haag en Brussel. Daarom hebben wij een waaier aan praktische en innovatieve oplossingen voor de problemen van Nederland uitgedacht ... omdat het tijd is voor een democratische revolutie in Nederland! - Lees verder ... of lees onze toekomstvisie, of word lid!

Op een andere manier

Als je ziet hoe de leden van zowel het kabinet als de Tweede Kamer halsstarrig weigeren om echt aandacht te besteden aan die onderwerpen die voor de gemiddelde Nederlandse burger echt belangrijk zijn, als je ziet hoe de volksvertegenwoordiging het contact met de dagelijkse realiteit verloren lijkt te hebben, als je ziet hoe de minister-president van Nederland de uitkomst van een democratisch referendum gewoon naast zich neer heeft gelegd (met het excuus dat burgers niet echt weten wat zij zelf willen) dan is het niet moeilijk om te zien dat het politieke systeem verrot is. Daarom dat wij besloten hebben om het anders te doen - Lees verder ...

Wat echt belangrijk is

Daarom zijn wij zowel eigenwijs als egalitair, politiek onafhankelijk, patriottisch (op een vrolijke manier) antiautoritair en tot op het bot democratisch. Wij geloven dat het de belangrijkste taak van de staat is om zijn burgers te beschermen, en dat elke burger het recht moet hebben om in vrede en veiligheid, en zonder angst, te kunnen leven. Daarom willen wij de nationale belangen van Nederland voorop stellen, in tegenstelling tot de huidige politie elite. - Lees verder ...

 

 

 

 

 

 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het referendum over de Europese Grondwet - de eerste keer in de geschiedenis dat Nederlanders zelf direct hun stem mochten uitbrengen over een belangrijk onderwerp, in dit geval over een document dat ons van bovenaf werd opgelegd en dat het duidelijke doel had om van Europa één superstaat te maken (de Europese Grondwet, immers). Zoals bekend heeft Nederland toen grotendeels NEE gestemd. Tot grote schrik van de Europese politieke elite, die hadden verwacht dat de Nederlanders als makke schapen wel zouden doen wat ze ons op hadden gedragen. Maar gelukkig was niets minder waar. - Lees verder ...

Nederland weer groots maken ...

Als je iets écht goed wilt doen, is het een slim idee om een voorbeeld te vinden van hoe het wél moet. Objectief gezien is ons land op dit moment immers een derderangsspeler op het wereldtoneel, die wat betreft invloed op de koers van de wereld ver achter de ons omringende landen zoals Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië loopt, laat staan grootmachten als de V.S. Rusland en China. Dit is natuurlijk niet altijd zo geweest.

- Lees verder ...

De Vrijheid om zelf te kiezen

Als je in één woord wilt samenvatten waar wij voor staan, dan is dat woord: keuzevrijheid. De vrijheid om zelf tussen twee alternatieven te kiezen is de grondslag van een gezonde democratie. Hoe vanzelfsprekend dit ook mag lijken, toch is dit een recht waar de inwoners van Nederland veel te weinig gebruik van mogen maken. En dat stoort ons ...

Tegendraads & Anti-autoritair

De Reformlijst is ander dan anders. Om te beginnen zijn wij natuurlijk geen gevestigde politieke partij, en dus ook geen onderdeel van het politieke establishment. Maar ook aan de binnenkant zijn wij anders. Zo zijn er bijvoorbeeld twee kleine woordjes die je bij de Reformlijst veel zult horen: Jij en je .

 

Hoewel natuurlijk heel beleeft, proberen wij het voornaamwoordje "u" zoveel mogelijk te vermijden in al onze berichtgeving, maar zeker ook met de leden onderling. Waarom hebben wij hiervoor gekozen? Zoals bij alles wat wij doen, zit hier ook een goede reden achter.

- Lees verder

© 2017 | Reform

Den Haag | Brussel

info@democ.nl

Feitelijke vereniging zonder winstoogmerk