Al

1093 handtekeningen opgehaald!


Een nieuwe onafhankelijke, radicale, progressieve partij voor een onafhankelijk, democratisch, eerlijker en sterker Nederland

- da's de ReformPartij

Voel je ook de kriebel voor een beter Nederland? Word dan nu gratis lid!

 
 
 
 
 

ONTDEK MEER >

ONTDEK

Het is tijd voor

een beter Nederland!

DOE MEE

Teken de petities!

DOE MEE

De democratische revolutie is begonnen!

HEB JE NOG

VRAGEN?

Wij beantwoorden

ze graag ...

LEES MEER

Bekijk ons

programma:

Op sociale media:

DEEL ONS

DE RADICAALSTE PARTIJ VAN NEDERLAND >

BLIJF OP DE HOOGTE >

De ReformPartij is een nieuwe, radicale politieke partij die onafhankelijk, progressief en nationaal is en naar een eerlijker, democratischer en sterker Nederland voor iedereen streeft.


Reform is opgericht om een nodige dosis democratie, verantwoordelijkheid en gezond verstand in de Nederlandse politiek te injecteren, omdat ons land een nieuw soort politiek nodig heeft waar er echt naar de mensen wordt geluisterd. Daarom strijden wij voor de vrijheid van de Nederlanders om hun eigen lot te kiezen en om mee te kunnen beslissen in de toekomst van ons land! Reform betekent namelijk anders en beter - want Nederland is nog lang niet af!


Daarom is de ReformPartij ook de enige partij van Nederland met een volledig gratis lidmaatschap!


In de praktijk houdt dit veel in:

Democratische vernieuwing (inclusief een nieuwe parlementaire republiek), een andere EU (incl. een referendum), gratis (hoger) onderwijs, een direct gekozen staatshoofd, een gelijkwaardige samenleving, een logisch en humaan immigratie- en vluchtelingenbeleid, een krachtige krijgsmacht om ons land te beschermen, betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg, gegarandeerde welvaart voor elke burgerschone lucht en veilig voedsel, respect voor ons milieu en onze dieren, onze taal als middelpunt van onze samenleving, kleine ondernemers als de ruggegraat van Nederland, een  eigen thuis voor elk gezin, een sterke en onafhankelijke positie van Nederland in de wereld, de hereniging van Vlaanderen met Nederland, Nederland als een centrum van wetenschap en technologie, en nog veel meer

Kortom: Een democratisch revolutie  in Nederland!

VOLG ONS op twitter:

TEAM REFORM >

Erik Schrama is de oprichter, ideoloog en lijsttrekker van de ReformPartij.

Naast zijn vrijwilligerswerk als aanvoerder van Reform werkt hij in zijn professioneel leven als commercieel schrijver/copywriter en vertaler Nederlands-Engels. Dit doet hij vanuit de Vrije Universiteit in Brussel en zijn huis in het hart van Vlaanderen, waar hij met zijn gezin woont, en vanwaar hij met zijn eigen ogen de Europese rot, het falen van de staat, en de aanslagen in Brussel heeft kunnen aanschouwen.


Dit alles (en meer) heeft hem ertoe gebracht om niet langer passief bij de chaos van de 21ste eeuw te staan kijken, maar om er daadwerkelijk iets aan te doen.

EEN KORTE INTRODUCTIE: DIT IS DE REFORMPARTIJ >


Groen-Rechts is links met ballen en rechts met een hart ...

In tegensteling tot alle andere Nederlandse partijen geloven wij dat iedereen een stem heeft en dat deelname aan de politieke besluitvorming voor elke burger bereikbaar moet kunnen zijn. Dat is de reden waarom lidmaatschap van de ReformPartij ook gratis is,


Wij noemen onze overtuiging ook wel "Groen-Rechts", wat een ander woord is voor Links met ballen en Rechts met een hart. Want labels, daar doen wij niet aan ...


In plaats van onszelf als links of rechts weg te zetten, vinden wij het  gouden middenpad tussen de verschillende ideologieën die in Nederland de dienst uitmaken, door eerst prioriteit te geven aan de belangen van Nederland in plaats van aan de belangen van de politieke partij ... Voor ons is het simpel: Nederland eerst, maar wél altijd op een progressieve en open manier, in plaats van op mensen hun angsten te spelen ... Dát is onze overtuiging!


Een hoeksteen van deze filosofie is ook dat de Nederlandse staat de morele plicht heeft om voor Nederlandse burgers op te komen (zowel in binnen- en buitenland) en om een noodzakelijk vangnet te bieden. Dit kan het beste gedaan worden door op een logische en eerlijke manier diensten aan de burger te bieden, door mensen te helpen om financieel zelfredzaam te worden en door ervoor te zorgen dat onze (kennis)economie de sterkste ter wereld wordt.


Ook is het belangrijk om een onafhankelijke politieke koers te varen ten opzichte van het buitenland. Dit betekent dat Nederland niet langer meer slaafs  de opdrachten moet uitvoeren die Brussel en Washington ons opgeven, maar dat wij eerst zelf moeten beslissen wat het beste voor ons eigen land  is ... Daarom vragen wij ons ook nog altijd af wie er precies gestraft zijn voor onze zinloze participatie in Amerikaanse oorlogen in Irak en Afganistan ... En daarom willen wij óók een nationale discussie (met bijbehorend wettelijk bíndend referendum!)  op gang brengen over ons lidmaatschap van de E.U. en de Euro.


Om dat allemaal voor elkaar te krijgen,  willen wij de

Nederlandse staat vanaf de grond af afstoffen en verbouwen, te beginnen door rechtstreekse democratie in te voeren: Een

democratisch gekozen staatshoofd, rechtstreekse verkiezingen van de minister-president en burgemeesters,

en daar voegen we dan bindende referenda en democratisch universiteitsbestuur aan toe. We noemen onszelf niet voor niets de ReformPartij ... Want verandering is hard nodig!


Uiteindelijk werken we zo naar de oprichting van een nieuwe Nederlandse parlementaire republiek toe. Dit wordt dus een stabiele parlementaire republiek naar "Duits" model, niet een instabiele presidentiële republiek naar "Frans/Amerikaans" model.


Zo krijgen de Nederlanders zelf de kans om over ons eigen lot te beslissen, in plaats van onze toekomst aan een harteloze politieke maffia in Den Haag en hun politieke meesters in Brussel en Washington over te laten ... 


Op deze manier herbouwen wij ons land tot een verenigd, sterk en democratische staat dat voor de eerste keer in eeuwen weer een voorrangspositie in de wereld inneemt, een land waar elke inwoner de kans krijgt om mee te doen, waar iedereen zich welkom kan voelen, ongeacht geslacht, huidskleur, afkomst of overtuiging, waar het de taak van de regering is om het algemeen belang te dienen en om de bevolking te beschermen, waar de Vlamingen naar eeuwen onderdrukking eindelijk weer in een Nederlandstalig land wonen, zodat Zuidelijke en Noordelijke Nederlanders eindelijk weer één volk zijn ...


Het is een hele klus. Maar om dit voor elkaar te krijgen, hebben wij een brede waaier aan innovatieve oplossingen uitgewerkt, omdat het tijd is voor een democratische revolutie in Nederland!


Als je meer wilt te weten wilt komen, bekijk dan ons manifest, of bekijk ons volledig programma.


Ben je overtuigd en wil je  meehelpen aan de hervorming van Nederland? Word dan nu nog lid!

LEER MEER

Ontdek ons plan voor het nieuwe Nederland.

De democratische revolutlie is begonnen!

DOE MEE


Nederland schuift steeds verder richting extraam rechts

De Provinciale verkiezingen van afgelopen jaar bevestigen wat we al wisten: De Nederlandse politiek schuift steeds verder naar extreem rechts toe.


Maar waarom?


Omdat traditioneel links de kiezer weinig meer te bieden heeft.


Daarom.


Omdat links niet meer inspireert.


Omdat links meer geïnteresseerd is in het uitvechten van vetes dan in de toekomst en het welzijn van ons land.


Omdat een  angst voor wat vreemd  is en een obsessie met geld  het leidmotief van de Nederlandse politieke discussie is geworden.


Hoe redden wij ons land van de bekrompenheid die het Binnenhof in zijn greep houdt?


Hoe hervinden wij onze onafhankelijkheid van Brussel en de V.S.?


Door links zijn ballen terug te geven, en rechts zijn hart voor de zaak.


Door links te zijn, maar soms ook rechtse ideëen te omarmen, als het wél goede ideëen zijn. En door rechts te zijn, maar ook oog te hebben voor zachte onderwerpen zoals armoede, het milieu, en meer.


Door kritisch te denken over hoe wij willen dat de toekomst van ons land eruit komt te zien.


Door ervoor te zorgen dat Nederland radicaal beter wordt!


Want dit is Nederland anno 2019:

Geen echte democratie, peperdure zorg, onbetaalbaar en onbereikbaar onderwijs dat niets is vergeleken bij de rest van Europa, lid van een volledig ondemocratische en peperdure E.U., geen eigen onafhankelijk buitenlandbeleid,  geen hulp aan kleine ondernemers, geen sociale verantwoordelijkheid van de regering, geen echte controle op de veiligheid van ons voedsel, kleine kinderen die naar derdewereldlanden worden gedeporteerd, enzovoort ... Kortom: Ons land is nog lang niet af!


Onze regering is duidelijk niet geïnteresseerd in het welzijn van de inwoners van Nederland, zeker niet die inwoners die op de een of andere manier hulp nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld nooit genoeg geld hebben om op vakantie te gaan. Daarom willen wij Nederland beter maken, door de beste ideeën van links en rechts te verenigen en zo de gouden middenweg te vinden.


Zo maken wij ons land sterker en onafhankelijker in de wereld, zo stellen wij misstanden aan de kaak stellen en realiseren wij  sociale doelen door middel van liberale middelen:


Inclusief een gekozen staatshoofd, gekozen burgermeesters, bindende referenda, directe democratie en openheid in het bestuur, kortom: Echte democratie! Maar ook gratis hoger onderwijs,  een sterkere defensie, een referendum over Europa, echte bescherming van minderjarige asielzoekers, en nog veel meer!


Als je meer te weten wilt komen, kijk dan hieronder verder, of bekijk ons Manifest, of bekijk ons volledig programma. Of als je de kriebel voor een beter Nederland al voelt: Doe mee!

HEB JE NOG VRAGEN?

Wij beantwoorden ze graag ...

Op sociale

media :

VERSPREID HET WOORD

© 2019 | Democratische Partij

Den Haag | Brussel

info@democ.nl

Feitelijke vereniging zonder winstoogmerk