WELKOM

de Democratische Partij.

TEAM DP:

EEN KORTE INTRODUCTIE: DIT IS DE DEMOCRATISCHE PARTIJ

© 2018 | DP

Den Haag | Brussel

info@democ.nl

Feitelijke vereniging zonder winstoogmerk

Al

1093

handtekeningen

opgehaald!

De belangrijkste standpunten:

Welkom bij de Democratische Partij!

Wij heten de Democratische Partij omdat wij Nederland weer écht democratisch proberen te maken.

Dat is onze missie: Wij vechten voor een gekozen staatshoofd, gekozen burgermeesters, bindende referenda, directe democratie en openheid in het bestuur. Maar wij doen nog veel meer dan dan dat! Aangezien wij ook een 3e weg bieden door het beste van links en rechts te verenigen. Zo willen wij ons land sterker en onafhankelijker maken in de wereld, misstanden aan de kaak stellen en sociale doelen realiseren door middel van liberale middelen. Dit noemen wij: Groen-rechts! En de Democratische Partij is de stem van groen-rechts in Nederland! Dit betekent dat wij zowel democratisch als fél anti-neoliberalistisch zijn. Dat wij wél in Europese samenwerking geloven, maar niet in de corruptie van de E.U. Dat wij niet automatisch Brussel en de V.S. volgen, maar zelf eerst nadenken wat het best voor óns land is. Dat wij van ons land houden en daarom het algemeen belang van Nederland voorop stellen, zonder bang te zijn en zonder onze open geest en aangeboren progressiviteit te verliezen. Wij geloven dat het recht van de inwoners van dit land om zelf hun eigen keuzes te maken en zelf hun eigen toekomst te bepalen voorop moet staan en verdedigd moet worden, aangezien wij vinden dat de Nederlandse democratie nog lang niet af is ...

 

In de praktijk houdt dit veel in: Democratische vernieuwing (inclusief de parlementaire republiek), een andere EU, gratis (hoger) onderwijs, een direct gekozen staatshoofd, een gelijkwaardige samenleving, een rationeel en humaan immigratie- en vluchtelingenbeleid, een krachtige krijgsmacht om ons land te beschermen, betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg, welvaart voor elke burger, schone lucht en veilig voedsel, respect voor ons milieu en onze dieren, onze taal als middelpunt van onze samenleving, kleine ondernemers als de ruggegraat van Nederland, een eigen thuis voor elk gezin, een sterke en onafhankelijke positie van Nederland in de wereld, en nog veel meer. Kortom: Een democratisch revolutie in Nederland!

 

Als je meer te weten wilt komen, kijk dan hieronder verder, of bekijk ons Manifest, of bekijk ons volledig programma.

Of als je de kriebel voor een beter Nederland al voelt: Doe mee!

DE DEMOCRATISCH PARTIJ BETEKENT:

ONTDEK MEER:

Het is tijd voor

een beter Nederland!

ONTDEK

DOE MEE

Teken de petities!

Bekijk ons

programma:

LEES MEER

De democratische revolutie is begonnen!

DOE MEE

Erik Schrama is de oprichter, ideoloog en lijsttrekker van de DP.

Naast zijn vrijwilligerswerk als aanvoerder van de DP werkt hij in zijn professioneel leven als commercieel schrijver/copywriter en gediplomeerd vertaler Nederlands-Engels. Dit doet hij vanuit Brussel, waar hij met zijn gezin woont, en vanwaar hij met zijn eigen ogen de Europese rot, het falen van de staat, en de aanslagen in Brussel heeft kunnen aanschouwen.

Dit alles (en meer) heeft hem ertoe gebracht om niet langer passief bij de chaos van de 21ste eeuw te staan kijken, maar om er daadwerkelijk iets aan te doen.

De Democratische Partij is geen doorsneepartij, maar een onafhankelijke progressief-nationalistische beweging voor een meer democratisch Nederland. De DP bestaat omdat ons land een nieuw soort politiek nodig heeft waar er écht naar de mensen wordt geluisterd. Daarom strijden wij voor de vrijheid van elke Nederlander om zelf zijn of haar eigen lot te mogen kiezen.

 

Dit is ook de reden waarom wij ervoor gekozen hebben om een gratis lidmaatschap aan te bieden, omdat wij - in tegensteling tot alle andere Nederlandse partijen - geloven dat iedereen een kans moet krijgen om aan het politieke spel mee te doen.

 

Dit doen wij vanuit het groen-rechtse perspectief. Dit houdt in dat wij prioriteit willen geven aan de belangen van Nederland, maar op een progressieve en open manier, en zonder van de angsttactieken gebruik te maken die in de politiek gebruikelijk zijn. Een hoeksteen van onze filosofie is dat de Nederlandse staat de impliciete taak heeft om voor de rechten van de Nederlandse burgers op te komen en om een noodzakelijk vangnet te bieden, en dat dit het beste gedaan kan worden door de overheid te dwingen om aan zijn plichten te voldoen, om op een logische en eerlijke manier diensten aan de burger te bieden, door mensen te helpen om financieel zelfredzaam te worden en door ervoor te zorgen dat onze (kennis)economie een van de sterkste ter wereld wordt.

 

Wij vinden het ook belangrijk om een onafhankelijke politieke koers te varen ten opzichte van het buitenland. Dit betekent dat wij vinden dat Nederland niet automatisch de opdrachten meer moet uitvoeren die Brussel en Washington ons geven, maar dat wij eerst moeten nadenken wat het beste voor ons eigen land is! Daarom vragen wij ons ook nog altijd af wie er nou precies voor onze zinloze participatie in de Irak-oorlog en Afganistan zijn gestraft .... Ook willen wij daarom een nationale discussie (met bijbehorend bindend referendum!) op gang brengen over ons lidmaatschap van de E.U. en de Euro.

 

Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, willen wij de Nederlandse staat grondig afstoffen. We beginnen door rechtstreekse democratie in te voeren: Dit houdt een democratisch gekozen staatshoofd in, rechtstreekse verkiezingen van de minister-president en de burgemeesters, en daar voegen we dan bindende referenda en democratisch universiteitsbestuur aan toe. Uiteindelijk werken we zo naar de oprrichting van een nieuwe Nederlandse parlementaire republiek toe (dit is een stabiele republiek naar "Duits" model, in plaats van een instabiele presidentiele republiek naar "Frans/Amerikaans" model). Zo geven we de Nederlanders zelf de kans om over onze eigen toekomst te beslissen, in plaats van dit aan een ongevoelige regentenkliek in Den Haag en hun politieke meesters in Brussel en Washington over te laten.

 

Zo maken wij van Nederland een verenigd, sterk en democratisch land dat een voorrangspositie in de wereld inneemt, waar elke inwoner de kans krijgt om mee te doen, waar iedereen die bereid is om zijn handen uit te mouwen te steken welkom is, ongeacht geslacht, kleur of afkomst, en waar de overheid bestaat om het algemeen belang te dienen en om de bevolking te beschermen. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben wij een brede waaier aan praktische en innovatieve oplossingen uitgedacht ...

omdat het tijd is voor een democratische revolutie in Nederland!

 

Als je meer wilt te weten wilt komen, bekijk dan ons manifest, of bekijk ons volledig programma.

HEB JE NOG VRAGEN?

WIJ BEANTWOORDEN ZE GRAAG

Voel je ook de kriebel voor een beter Nederland? Word dan nu gratis lid!

DEEL ONS

 
 
 
 
 

Op sociale media:

VOLG ONS