© 2019 | Democratische Partij

Den Haag | Brussel

info@democ.nl

Feitelijke vereniging zonder winstoogmerk

Voel je ook de kriebel voor een beter Nederland? Word dan nu gratis lid!

 
 
 
 
 

DE DEMOCRATISCHE PARTIJ BETEKENT:

Al

1093 handtekeningen opgehaald!

Onze belangrijkste standpunten:

Erik Schrama

        Welkom bij de Democratische Partij!

De Democratische Partij is een initiatief van Erik Schrama met het uitgesproken doel om een beetje meer democratie, verantwoordelijkheid en gezond verstand in de Nederlandse politiek te injecteren.


De Democratische Partij is een nieuwe politieke beweging die zowel onafhankelijk, progressief als nationaal is. Kortweg staat de DP voor een eerlijker en meer democratisch Nederland. De DP is opgericht omdat ons land een nieuw soort politiek nodig heeft waar er echt naar de mensen wordt geluisterd. Daarom strijden wij voor de vrijheid van elke Nederlander om zijn of haar eigen lot te kiezen en om mee te kunnen beslissen in de toekomst van ons land!


Daarom is de DP ook de enige partij van Nederland met een volledig gratis lidmaatschap!


In de praktijk houdt dit veel in:

Democratische vernieuwing (inclusief een parlementaire republiek), een andere EU (incl. een referendum), gratis (hoger) onderwijs, een direct gekozen staatshoofd, een gelijkwaardige samenleving, een rationeel en humaan immigratie- en vluchtelingenbeleid, een krachtige krijgsmacht om ons land te beschermen, betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg, gegarandeerde welvaart voor elke burgerschone lucht en veilig voedsel, respect voor ons milieu en onze dieren, onze taal als middelpunt van onze samenleving, kleine ondernemers als de ruggegraat van Nederland, een  eigen thuis voor elk gezin, een sterke en onafhankelijke positie van Nederland in de wereld, de hereniging van Vlaanderen met Nederland, en nog veel meer

Kortom: Een democratisch revolutie  in Nederland!

            


Nederland schuift steeds meer naar rechts


De Provinciale verkiezingen van afgelopen jaar bevestigen wat we al wisten: De Nederlandse politiek schuift steeds verder naar rechts toe. Maar waarom?

Omdat traditioneel links de kiezer weinig meer te bieden heeft. Daarom.

Omdat links niet meer inspireert.

Omdat links meer geïnteresseerd is in het uitvechten van vetes dan in de toekomst en het welzijn van ons land.

Omdat een  angst voor wat vreemd  is en een obsessie met geld  het leidmotief van de Nederlandse politieke discussie is geworden.

Hoe redden wij ons land van de bekrompenheid die het Binnenhof in zijn greep houdt?

Hoe hervinden wij onze onafhankelijkheid van Brussel en de V.S.?

Door links zijn ballen terug te geven.

Door links te zijn, maar soms ook rechtse ideëen te omarmen, als het wél goede ideëen zijn.

Door kritisch te denken over hoe wij willen dat de toekomst van ons land eruit komt te zien.

Door ervoor te zorgen dat Nederland radicaal beter wordt!


Want dit is Nederland anno 2019: Geen echte democratie, peperdure zorg, onbetaalbaar en onbereikbaar hoger onderwijs, lid van een volledig ondemocratische en dure E.U., geen eigen, onafhankelijk buitenlandbeleid,  geen hulp aan kleine ondernemers, geen sociale verantwoordelijkheid van de regering, geen echte controle op de veiligheid van ons voedsel, kleine kinderen die worden gedeporteerd, enzovoort ... Kortom: Ons land is nog lang niet af!


 Onze regering is duidelijk niet geïnteresseerd in het welzijn van de gemiddelde Nederlander.  Daarom willen wij Nederland beter maken, door de beste ideeën van links en rechts te verenigen. Zo maken wij ons land sterker en onafhankelijker in de wereld, zo stellen wij misstanden aan de kaak stellen en realiseren wij  sociale doelen door middel van liberale middelen:

Inclusief een gekozen staatshoofd, gekozen burgermeesters, bindende referenda, directe democratie en openheid in het bestuur, kortom: Echte democratie! Maar ook gratis hoger onderwijs,  een sterkere defensie, een referendum over Europa, echte bescherming van minderjarige asielzoekers, en nog veel meer!


Als je meer te weten wilt komen, kijk dan hieronder verder, of bekijk ons Manifest, of bekijk ons volledig programma. Of als je de kriebel voor een beter Nederland al voelt: Doe mee!

EEN KORTE INTRODUCTIE:

DIT IS DE DEMOCRATISCHE PARTIJ


In tegensteling tot alle andere Nederlandse partijen geloven wij dat iedereen een stem heeft en dat deelname aan de politiek voor elke burger bereikbaar moet kunnen zijn. Dat is de reden waarom lidmaatschap van de Democratische Partij gratis is,


Somes noemen onze overtuiging "Groen-rechts", soms noemen wij het gewoon:Links met ballen. Want labels, daar doen wij niet aan. In plaats van onszelf links of rechts te noemen, geven wij prioriteit aan de belangen van Nederland, maar op een progressieve en open manier en niet door op mensen hun angsten te spelen. Dát is onze overtuiging! Een hoeksteen van deze filosofie is dat de Nederlandse staat de plicht heeft om voor de rechten van de Nederlandse burgers op te komen en om een noodzakelijk vangnet te bieden, en dat dit het beste gedaan kan worden door op een logische en eerlijke manier diensten aan de burger te bieden, door mensen te helpen om financieel zelfredzaam te worden en door ervoor te zorgen dat onze (kennis)economie een van de sterkste ter wereld wordt.


Ook is het belangrijk om

een onafhankelijke

politieke koers te varen

ten opzichte van het

buitenland. Dit betekent dat Nederland niet slaafs  de opdrachten meer moet uitvoeren die Brussel en Washington ons opgeven, maar dat wij eerst zelf moeten nadenken wat het beste voor ons eigen land  is! (daarom vragen wij ons ook nog altijd af wie er nu precies is gestraft voor onze zinloze participatie in de Irak-oorlog en Afganistan ....) Daarom willen wij ook een nationale discussie (met bijbehorend bindend referendum!)  op gang brengen over ons lidmaatschap van de E.U. en de Euro.


Om dat allemaal voor elkaar

te krijgen,  willen wij de

Nederlandse staat vanaf de grond

af afstoffen en verbouwen, te

beginnen door rechtstreekse

democratie in te voeren: Een

democratisch gekozen staatshoofd, rechtstreekse

verkiezingen van de minister-

president en burgemeesters,

en daar voegen we dan bindende

referenda en democratisch universiteitsbestuur aan toe.

We noemen onszelf niet voor niets de Democratische Partij ...

Uiteindelijk werken we zo naar de oprichting van een nieuwe Nederlandse parlementaire republiek toe (dit is een stabiele republiek naar "Duits" model, in plaats van een instabiele presidentiele republiek naar "Frans/Amerikaans" model). Zo krijgen de Nederlanders zelf de kans om over hun eigen toekomst te beslissen, in plaats van dit aan een harteloze politieke maffia in Den Haag en hun politieke meesters in Brussel en   Washington over te laten. 


Op deze manier herbouwen wij Nederland tot een verenigd, sterk en democratisch land dat voor de eerste keer in eeuwen weer een voorrangspositie in de wereld inneemt, een land waar elke inwoner de kans krijgt om mee te doen, waar iedereen van goede wil welkom is, ongeacht geslacht, huidskleur, afkomst of overtuiging, en waar het de taak van de overheid is om het algemeen belang te dienen en om de bevolking te beschermen. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben wij een brede waaier aan innovatieve oplossingen uitgewerkt, omdat het tijd is voor een Democratische revolutie in Nederland!


Als je meer wilt te weten wilt komen, bekijk dan ons manifest, of bekijk ons volledig programma.


Ben je overtuigd en wil je  meehelpen aan de hervorming van Nederland? Word dan lid!

ONTDEK MEER:

Het is tijd voor

een beter Nederland!

ONTDEK

Bekijk ons

programma:

LEES MEER

Het is tijd

voor een

beter Nederland!

DOE MEE

DOE MEE

Teken de petities!

De democratische revolutie is begonnen!

HEB JE NOG VRAGEN?


Wij beantwoorden ze graag ...

DOE MEE

DEEL ONS op sociale media:

VOLG ONS op twitter:

TEAM DP:

Erik Schrama is de oprichter, ideoloog en lijsttrekker van de Democratische Partij.

Naast zijn vrijwilligerswerk als aanvoerder van de DP werkt hij in zijn professioneel leven als commercieel schrijver/copywriter en vertaler Nederlands-Engels. Dit doet hij vanuit Brussel, waar hij met zijn gezin woont, en vanwaar hij met zijn eigen ogen de Europese rot, het falen van de staat, en de aanslagen in Brussel heeft kunnen aanschouwen.

Dit alles (en meer) heeft hem ertoe gebracht om niet langer passief bij de chaos van de 21ste eeuw te staan kijken, maar om er daadwerkelijk iets aan te doen.

De democratische revolutlie is begonnen!

DOE MEE


Wij beantwoorden ze graag ...


Ontdek ons plan voor het nieuwe Nederland.

LEER MEER

HEB JE NOG VRAGEN?

DEEL & VOLG ONS