Amerika

de ReformPartij

de Verenigde Staten van Amerika

De Militair-Industriele Staten van Amerika

Bij de Democratische Partij maken wij ons ernstige zorgen over de koers die de V.S. al jarenlang in de wereld volgt, in het bijzonder wat betreft de buitenlandse politiek van de V.S., aangezien hun roekeloze optreden directe en ingrijpende negatieve conseqenties voor ons land heeft.

 

Een goed voorbeeld van het gevaar dat de V.S. vormt voor de rest van de wereld, is het feit dat Hillary Clinton (ooit eens bijna de president van de V.S.) openlijk heeft gezegd dat zij Julian Assange (de oprichter van WikiLeaks) door middel van een drone-aanval om zou laten brengen, omdat hij "de Amerikaanse overheid in verlegenheid heeft gebracht" door emails over o.a. de spionagepraktijken van de Amerikaanse geheime diensten openbaar te maken, maar ook het feit dat Donald Trump (de president van de V.S.) op televisie heeft gezegd dat hij er geen probleem mee heeft om nucleaire wapens in Europa te gebruiken.

 

Nog een goed voorbeeld van dit gevaarlijke beleid van de V.S. (dat specifiek op ons land van toepassing is) is de American Service-Members' Protection Act (wet ter beschermening van Amerikaanse militairen), die ook wel bekend staat als de The Hague Invasion Act (de Den Haag-invasiewet), die in 2002 door het Amerikaanse Congres is goedgekeurd en die vandaag de dag dus ook nog in de Amerikaanse boeken staat. Deze wet stelt de president van Amerika in staat om alles te doen wat nodig is om Amerikaanse militairen uit handen van het Internationaal Strafhof in Den Haag te houden, inclusief rechtstreekse militaire actie om Amerikaanse militairen uit Den Haag terug naar de V.S. te brengen. Dit is als gevolg van het feit dat Amerika geen lid van het Strafhof is, en de invloed van dit orgaan systematisch probeert te beknotten, waarschijnlijk omdat de Amerikaanse beleidsmakers zich er wel van bewust zijn dat hun militairen met enige regelmaat acties ondernemen die als een oorlogsmisdaad of een misdaad tegen de menselijkheid gezien kunnen worden (denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitroeien van Irakeese dorpen, of de grote hoeveelheid buitenrechterlijke moorden in Pakistan en Afghanistan uitgevoerd door middel van drones, en meer). Kort samengevat, hebben de V.S. duidelijk aangegeven dat zij bereid zijn om Den Haag met militaire middelen binnen te vallen om zo een Amerikaanse militair te bevrijden die daar voor misdaden tegen de menselijkheid of oorlogsmisdaden terecht staat! Voor meer informatie, zie ook dit wikipedia-artikel.

 

Puur objectief gezien vormen de Verenigde Staten van Amerika al sinds jaren een bovenmatige bedreiging voor de vrede op onze planeet. Zo is er geen enkel land dat de afgelopen +/- 50 jaar zo veel verschillende individuele oorlogjes is begonnen, zelfs Rusland heeft zich over de jaren in minder catastrofale buitenlandse militaire avonturen gestort dan de V.S.! Van de oorlog in Vietnam tot de invasie en bezetting van Irak lijkt Amerika een eenvoudig plan te volgen: Door vrijwel constant overzeese conflicten te beginnen, proberen zij de aandacht af te leiden van de problemen waar zij thuis zelf te kampen mee hebben - zoals wijde armoede, vuurwapengeweld, racisme, geen noemenswaardige bescherming van werknemers, fauduleuze verkiezingen, en nog veel meer.

 

Deze "Grand Strategy" van de V.S. - en voornamelijk hun invasie en bloedige bezetting van Irak - is rechtstreeks verantwoordelijk geweest voor het onstaan van de terreurgroep I.S., aangezien deze terreurorganisatie grotendeels is begonnen door ex-soldaten uit het leger van Saddam Hoessein, die na de Irakinvasie massaal door de Amerkanen zijn ontslagen, en zodoende kwamer er plots een grote hoeveelheid goedgetrainde en -bewapende mannen zonder werk te zitten. Dat dit op den duur goed mis zou gaan, was te verwachten.

 

Over de jaren hebben de V.S. herhaaldelijk laten zien dat zij er geen probleem mee hebben om zich eigenmachtig het recht toe te eigenen om zich met de politieke en economische ontwikkeling van andere landen te bemoeien - voorbeelden hiervan zijn talrijk: Chili, Cuba, Nicaragua, Irak, Afghanistan, Pakistan (en mogelijk ook Turkije), en nog veel meer landen zijn ten prooi gevallen aan Amerika's veroverings- en bemoeizucht.

 

Verder hebben de V.S. laten zien dat zij een land vormen met sterke totalitaire trekjes, een gebroken politiek systeem, een oppermachtig leger, vrijwel geen bescherming of ondersteuning van de individuele burger door middel van bijvoorbeeld sociale zekerheid, betaalbaar onderwijs of bescherming tegen politiegeweld, bescherming tegen onteigening, systematische en geïnstitutionaliseerde achterstelling van zijn Afro-Amerikaanse minderheid, en nog veel meer dat eraan mankeert. Hoewel Amerika het militair machtigste land ter wereld is, is het tegelijkertijd ook een falende staat die een aanzienlijk deel van zijn burgers politieke en economisch marginaliseerd heeft. Dit is op zich al een verschrikking, maar het probleem wordt nog verergerd door het feit dat de V.S. dit gebroken systeem en deze ongelijke machtsverhoudingen actief en met geweld naar de rest van de wereld proberen te exporteren.

 

Zowel de Amerikaanse strategie in de wereld als de door het Amerikaanse leiderschap ge├╝itte retoriek (inclusief Amerikaanse beleidspapieren) laten zien waar het bij de Amerikaanse Grand Strategy precies om gaat: Het einddoel van de V.S. lijkt niets minder dan totale wereldoverheersing te zijn, waar elk land in de wereld of door directe bezetting door het Amerikaanse leger of door een mengeling van economische kolonisatie en politieke dominantie (zoals in het geval van David Cameron of dhr. Rutte) zonder vragen te stellen zullen doen wat de V.S. hen opdragen, omdat zij "hechte bondgenoten" zijn.

 

De RP gelooft echter dat elk volk het recht moet hebben om op democratische wijze voor zichzelf uit te maken welke koers het in de wereld wilt varen, en dat buitenlandse inmenging in de politieke processen van een soevereine staat ontoelaatbaar is. Wij geloven ook dat de gemiddelde Amerikaanse burger een praktische gijzelaar is van de Amerikaanse politieke en economische elite, die zich in een positie bevinden waar zij zonder tegenstand of afstraffing de wetten van het land kunnen maken en breken.

 

Wij hebben er geen twijfel over dat het huidige Amerikaanse gedrag een acuut gevaar voor de wereldvrede vormt. En wij willen daarom zoveel mogelijk tegengas tegen de onzalige plannen van de V.S. geven. De president van Amerika betitelt zichzelf graag als de "leader of the free world" (leider van de vrije wereld) - de praktijk laat echter anders zien! Wij vinden dat het daarom aan Nederland moet zijn om het goede voorbeeld te geven en tegengas te geven! Net zoals wij dat nu al doen door het gastland van het Internationaal Strafhof te zijn.

 

TTIP en CETA

Zie ook het onderwerp TTIP en CETA.

 

Guantanamo Bay

Ondanks de beloften van de Amerikaanse president aan het begin van zijn ambstermijn 8 jaar geleden, zitten er nu nog altijd mensen op de Amerikaanse legerbasis op Guantanamo Bay gevangen, zonder dat zij ooit door een rechter voor hun daden zijn veroordeeld. Daarom pleit de ReformPartij ervoor dat de Nederlandse regering druk moet uitoefenen om de onmiddelijke sluiting van de Amerikaanse militaire gevangenis in Guantanamo Bay te bewerkstelligen. Mensen die ergens van verdacht worden, moeten zo snel mogelijk worden voorgeleid; voor een civiele rechtbank als het burgers zijn, of voor een militair tribunaal als het soldaten zijn. Mensen het label "vreemde strijders" geven en ze vervolgens jarenlang vasthouden zonder ze ooit voor een rechter te brengen, is een openlijke bespotting van de basisprincipes van het recht en illustreert ook dat de Amerikaanse regering het met de burgerrechten altijd niet even nauw neemt. De ReformPartij gelooft dat iedere verdachte in principe een rechtszaak verdient en dat het niet moeilijk kan zijn om iemand die werkelijk een terrorist is ook effectief veroordeeld en opgesltoen te krijgen, aangezien terroristen hun gruweldaden nu eenmaal graag adverteren ... Verder willen wij ook een verklaring van het kabinet of en hoe Nederland betrokken is geweest, of nog is, bij het wereldwijd netwerk van Amerikaanse geheime gevangenissen en gevangenentransporten waar Guantanamo Bay het bekendste voorbeeld van is.

 

Internationale klokkenluiders, zoals Snowden en Assange

Wij vinden dat klokkenluiders zoals Julian Assange en Edward Snowden helden van de internationale gemeenschap zijn, en Nederland moet hen bescherming bieden. Om precies te zijn willen wij deze mensen een veilig heenkomen bieden door hen als beloning voor hun diensten aan de vrije wereld (of wat er nog van over is) een verblijfsvergunning in Nederland te bieden (als het voor Maxima mogelijk was, waarom dan niet voor mensen die echt iets hebben bijgedragen?) en bescherming tegen mogelijke represailles vanuit het buitenland.

 

Privacy

Datamining, oftewel het op grote schaal opslaan van persoonlijke informatie zonder een geldige reden daartoe, moet voor zowel bedrijven, de overheid als vreemde overheden verboden worden. Als het blijkt dat een vreemde overheid zomaar persoonsgegevens van Nederlandse burgers verzamelt en bewaart, dan moet de Nederlandse regering daar met alle beschikbare middelen werk van maken. Aan uitwisseling van informatie met landen van buiten Europa wordt paal en perk gesteld (voornamelijk met de VS). Het SWIFT-akkoord, waardoor Amerikaanse inlichtingendiensten de bankgegevens van Europese burgers in kunnen zien, moet ter plekke worden opgezegd, aangezien wij geen garantie hebben dat de Amerikanen deze informatie gebruiken waarvoor het bedoeld is.