zorgverzekering

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


Zorgverzekering

De Democratische Partij wil dat de vergoeding voor bril, lenzen, tandartskosten en de pil weer in het standaardpakket  worden opgenomen. Ook moet de maandelijkse bijdrage voor de zorgverzekering nooit meer bedragen dan 200 euro per persoon. Verder moet de zorgtoeslag automatisch door de belastingdienst aan de zorgverzekeraars doorberekend worden, in plaats dat de burger zelf zijn zorgtoeslag bij de belastingdienst aan moet vragen, waardoor de eigen bijdrage aan het eind van de maand zonder verdere rompslomp lager wordt. Hoewel dit de Nederlandse staat natuuurlijk geld gaat kosten, zijn wij van mening dat dit een betere manier is om ons belastinggeld uit te geven dan het kopen van Joint Strike Fighters en Fyratreinen.


Voorbehoedsmiddelen 

Wij vinden dat voorbehoedsmiddelen zoals condooms gratis verkrijgbaar moeten zijn. Ongewenste zwangerschappen en SOA's zijn en blijven een probleem. Andere voorbehoedsmiddelen, zoals de pil, moeten terug in de het basispakket van de zorgverzekering, zodat iedereen altijd toegang tot effectieve en betaalbare geboortebeperking heeft. Het is aan de staat om ervoor te zorgen dat mensen vrij toegang hebben tot de benodigde middelen om ervoor te zorgen dat SOA's en ongewenste zwangerschappen niet hoeven te gebeuren.


Eigen risico bij de zorgverzekering

De DP wil het verplichte eigen risico in de zorgverzekeringswet afschaffen; wat is het nut van het betalen van premies voor een zorgverzekering als de eerste 360 euro van de kosten van de zorg toch zelf betaald moeten worden? Aangezien de meeste mensen jaarlijks niet zoveel aan zorg uitgeven, betekent dit dat zij hun maandelijkse premies betalen om ervoor te zorgen dat de topmanagers van de zorgverzekeraars hun jaarlijkse bonussen kunnen blijven ontvangen, in plaats dat de verzekerde daadwerkelijk iets voor zijn geld terugkrijgt. In het geval dat je dan eindelijk goed ziek wordt, houdt het eigen risico een verkapte boete op ziek zijn in, die vooral mensen treft die een lager inkomen, een fysieke beperking, of een chronische ziekte hebben en ouderen. Zo sociaal is het kabinet nu: Een belasting op ziek zijn die vooral door de zwakkere leden van onze maatschappij betaald wordt.


Abortus 

Wij gaan uit van het principe van "baas in eigen buik", en tornen niet aan het recht van vrouwen om een abortus uit te laten voeren. Desondanks is de RP echter wel voorstander van een wachtperiode van 24 uur voor het uitvoeren van niet-medisch noodzakelijke abortussen; aangezien een abortus een uiterst emotionele en ingrijpende beslissing is, en wij geloven dat het uitvoeren van een abortus een ingreep is die, indien mogelijk, zo veel mogelijk vermeden moet worden, ook omdat wij ervan uitgaan dat volwassen mensen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de keuzes die ze zelf maken. Daarom wil de RP ook dat voorbehoedsmiddelen zoals condooms gratis verkrijgbaar zijn en dat de pil terug in het basispakket komt, aangezien voorbehoedsmiddelen zeker geen luxemiddelen zijn!


Zorg en gezondheid

Zie onderwerp: Zorg en gezondheid.


Gegarandeerd bestaansminimum

Wij willen ook gaan experimenteren met het invoeren van een gegarandeerd bestaansminimum, waarbij elke Nederlandse burger maandelijks een vast bedrag van de overheid overgemaakt krijgt, in plaats van mogelijke WW- of ziektewetuitkeringen. De nog onvoldoende onderzochte mogelijkheden  van het gegarandeerd bestaanminimum vinden wij zeer interessant, aangezien dit uiteindelijk goedkoper zou kunnen zijn dan het huidige stelsel van uitkeringen, doordat wij een hele laag bureaucratie zomaar zouden kunnen afschaffen. In een ideale situatie zouden wij vrijwel alle uitkeringen in een klap af kunnen schaffen en vervangen door één maandelijkse uitkering voor alle burgers, ongeacht hun omstandigheden, als gegarandeerde bestaansminimum. Precies hoe haalbaar dit is in de dagelijkse prakijk is nog niet helemaal zeker.   Daarom pleit de RP  ervoor om  te gaan experimenteren  met het invoeren van een gegarandeerd bestaansminimum in Nederland.

De Democratische Partij |