werkloosheid

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


Werkloosheid & Arbeid

De DP ziet in dat er op dit moment simpelweg niet genoeg banen in ons land zijn om iedereen aan het werk te krijgen. Daarom :


  • Willen wij het Nationale Opstartfonds oprichten, die mensen (inclusief werklozen) de ondersteuning zal geven om hun eigen bedrijf op te richten. Op deze manier wil de RP zowel mensen landurig uit de werkeloosheid helpen en het economisch herstel van Nederland ondersteunen.


  • Verder stelt de DP dat het een prioriteit voor de Nederlandse overheid moet zijn om ervoor te zorgen dat mensen in voldoende mate weten te overleven als zij werkloos zijn. Tegelijkertijd is het ook de taak van de overheid om mensen te motiveren en bij te staan om nieuw werk te vinden. Om dat mogelijk te maken, stellen wij voor om een gegarandeerd bestaansminimum in het leven te roepen. Dit willen wij voor elkaar krijgen door de geldelijke werkloosheidsuitkeringen aan te vullen en gedeeltelijk te vervangen door een systeem van betaalkaarten waarmee de werkloze maandelijkse noodzakelijke uitgaven kan doen; zoals boodschappen, de huur, de electriciteitsrekening, enzovoort. Op deze manier kunnen met maaltijdkaarten dagelijkse boodschappen gekocht worden, zullen nutskaarten de maandelijkse gas/licht/waterrekening betalen en zullen woonkaarten de huur of hypotheek betalen. Deze kaarten zullen door de leverancier van deze diensten, zoals de huisbaas of het electriciteitsbedrijf, bij de overheid voor hard geld ingewisseld kunnen worden. Deze maatregel is bedoeld om de werkloze de zekerheid te geven dat hij/zij aan het einde van de maand nog te eten zal hebben en de huur of de hypotheek zal kunnen betalen, en er tergelijkertijd voor te zorgen dat niemand van de werkloosheid misbruik kan maken, wat iets is dat het huidige systeem van puur monetaire vergoedingen niet voldoende doet.


  • De DP gelooft dat de huidige verscherping van de regels m.b.t. de bijstand draconisch en onmenselijk zijn. O.a. heeft de richtlijn om elke kleine overschrijding zwaar af te straffen een grote mate van verantwoordelijkheid en vrijheid weggenomen  van de medewerkers van de sociale dienst  om zelf op een individuele basis, en gebasseerd op eigen inzicht en verantwoordelijkheid, beslissingen te nemen.  Het feit dat het aantal psychische problemen  onder de Nederlandse bevolking sterk is toegenomen sinds de verscherping van de bijstandsregels door het kabinet, geeft aan dat enige flexibiliteit om op een individuele basis beslissingen te kunnen nemen wel degelijk gewenst is.   Wij pleiten ervoor om verantwoordelijkheid aan de lokale medewerkers van de sociale dienst terug te geven.  Wij geloven niet dat draconische regels voor de bijstand gewenst zijn tijdens een periode van langzaam economische herstel en aanzienlijke werkeloosheid.


Gegarandeerd bestaansminimum

Wij willen ook gaan experimenteren met het invoeren van een gegarandeerd bestaansminimum, waarbij elke Nederlandse burger maandelijks een vast bedrag van de overheid overgemaakt krijgt, in plaats van mogelijke WW- of ziektewetuitkeringen. De nog onvoldoende onderzochte mogelijkheden  van het gegarandeerd bestaanminimum vinden wij zeer interessant, aangezien dit uiteindelijk goedkoper zou kunnen zijn dan het huidige stelsel van uitkeringen, doordat wij een hele laag bureaucratie zomaar zouden kunnen afschaffen. In een ideale situatie zouden wij vrijwel alle uitkeringen in een klap af kunnen schaffen en vervangen door één maandelijkse uitkering voor alle burgers, ongeacht hun omstandigheden, als gegarandeerde bestaansminimum. Precies hoe haalbaar dit is in de dagelijkse prakijk is nog niet helemaal zeker.   Daarom pleit de RP  ervoor om  te gaan experimenteren  met het invoeren van een gegarandeerd bestaansminimum in Nederland.


Nationaal Opstartfonds

Zie het onderwerp: Nationaal Opstartfonds.


Maaltijdkaart

Zie het onderwerp: Maaltijdkaart.
De Democratische Partij |