voorbehoedsmiddelen

voor democratie, vrije keuze  & echte oplossingen!

Voorbehoedsmiddelen en abortus

De Democratische Partij vindt dat eenvoudige voorbehoedingsmiddelen (zoals condooms) gratis verkrijgbaar moeten zijn in ziekenhuizen, klinieken en apotheken. Ongewenste zwangerschappen en SOA's zijn en blijven een probleem, ook in Nederland. Andere voorbehoedingsmiddelen, zoals de pil, moeten terug in de het basispakket van de zorgverzekering gaan, zodat elke Nederlander altijd toegang tot effectieve en betaalbare geboortebeperking krijgt. Het is aan de Staat om ervoor te zorgen dat mensen vrij toegang hebben tot de benodigde middelen om ervoor te zorgen dat SOA's en ongewenste zwangerschappen niet hoeven te gebeuren.


Abortus en voorbehoedsmiddelen

Wij gaan uit van het principe van "baas in eigen buik", en zullen nooit tornen aan het recht van vrouwen om een abortus uit te laten voeren. Toch is de ReformPartij wel voor de wachtperiode van 24 uur voor het uitvoeren van niet-medisch noodzakelijke abortussen; aangezien een abortus een uiterst emotionele en ingrijpende beslissing is, en zijn wij van mening is dat het uitvoeren van een abortus iets is dat vermeden moet worden indien dat absoluut mogelijk is, aangezien wij ervan uitgaan dat volwassen mensen verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de keuzes die ze zelf maken. Daarom wil de DP ook dat voorbehoedingsmiddelen (zoals condooms) gratis in ziekenhuizen, klinieken en apotheken verkrijgbaar worden en dat de pil terug het basispakket ingaat, omdat voorbehoedsmiddelen uiteindelijk toch geen luxemiddelen zijn.