republiek

DE NIEUWE REPUBLIEK

SAMENVATTING:

Een nieuwe Republiek met directe democratie, gekozen burgemeesters en een gekozen staatshoofd | Weg met de majesteitsschennis (lessé majesté)-wet | 2-termijnenregel voor het staatshoofd & regeringsleider


DE NIEUWE REPUBLIEK DER NEDERLANDEN

Als Nederlanders zijn wij trots op onze reputatie als een volk dat sterk aan typisch Nederlandse waarden zoals inspraak & medezeggenschap en het recht op vrije meningsuiting hangt, die allemaal deel uitmaken van het beroemde Nederlandse "poldermodel". In de realiteit, echter, worden  onze burgervrijheden elk jaar weer verder door de overheid ingeperkt, want hoewel wij   onze staatsvorm vaak een "democratische rechtsstaat"  noemen, is de manier waarop ons land wordt bestuurd in de praktijk verre van democratisch.


Burgemeesters worden niet gekozen, maar aangesteld. Wie de Eerste Minister wordt en de leden van het kabinet zijn, is het resultaat van geheime onderhandelingen. Zelfs ons staatshoofd wordt niet gekozen, maar komt uit één enkel bevoorrecht gezin  dat deze verheven positie  enkel bezet omdat het traditie is; en een vrij recente traditie, omdat ons land immers als   republiek onafhankelijk is geworden, in een poging om juist van een koning af te komen!


Wij geloven dat Nederland democratischer moet zijn dan het op dit moment is. Daarom wil de Nederlandse Republikeinse Partij ons staatsbestel  democratischer en transparanter maken om elke burger een gelijke kans op directe medezeggenschap in het politieke proces en de beleidsvorming van ons land te geven. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij  van Nederland een democratische en parlementaire republiek maken, met een gekozen staatshoofd.


Laten wij eerlijk zijn: Niet alleen was Nederland al de eerste moderne republiek in Europa (waardoor wij dus al een superlange democratische traditie hebben), maar een koninkrijk is ook gewoon te duur, ondoorzichtig, corrupt en gewoon niet eerlijk! Van de steekpenningen van prins Bernhard tot de privévakantie-eilanden in Mozambiek en Griekenland van Willem-Alexander, en laten wij ook niet de heimelijke maar diepgaande ondemocratische invloed van de koning op de Nederlandse politiek vergeten (of "het geheim van Huis ten Bosch" - maar waarom precies moet de monarch de kabinetsformateurs aanwijzen? En waarom wordt de koning eigenlijk wekelijks "op de hoogte gehouden" door de Eerste Minister?) de Nederlandse koninklijke familie heeft nooit moeite mee gehad om van hun ondemocratische positie te profiteren. Omdat het Koninkrijk der Nederlanden fundamenteel oneerlijk, elitair en ondemocratisch is. Daarom gaan wij Nederland transformeren tot een echte democratische, parlementaire republiek met een gekozen staatsthoofd!


Vraag je af: Is het eerlijk dat de staat het privépaleis van de koning voor 63 miljoen euro heeft verbouwd, terwijl er even verderop in Den Haag al 10 jaar lang chronische woningnood heest? Is het eerlijk dat de koning naar zijn Griekse privé-eiland op vakantie gaat, terwijl de rest van Nederland thuis moest blijven, omdat het het midden van de coronacrisis is? Is het eerlijk dat leden van het koninklijk huis steekpenningen aannemen van buitenlandse oorlogsindustrie, maar daar nooit voor zijn gestraft?


Daarom gaan wij Nederland transformeren tot een echte democratische, parlementaire republiek met een gekozen staatsthoofd!

Wij willen teruggaan naar de basis van ons land. En onze basis is de Republiek!


Majesteitsschenniswet

De majesteitsschenniswet is een  relikwie uit  1881 dat niet meer in de  21e eeuw thuishoort.  Het idee dat  het beledigen van (of zelfs kritiek uiten op)  de koning een misdrijf is dat je vijf jaar van je leven kan kosten, hoort niet in  een volwassen democratie thuis waar mensen de vrijheid moeten hebben om hun ongenoegen te uiten, vooral niet over een figuur die nog altijd een belangrijke rol in het Nederlandse politieke systeem speelt.  Desondanks wordt deze wet steeds meer toegepast in een poging om kritiek op de koning te onderdrukken:  Op dit moment worden er gemiddeld  3 personen per jaar vervolgd wegens majesteitsschennis, met als triest dieptepunt 2012 - in dit jaar werd immers een mentaal gehandicapte man  veroordeeld tot 80 uur werkstraf en 90 dagen cel wegens het beledigen van de koningin.  Maar hij is niet alleen, want in 2007 werd een dakloze man verdoordeeld tot   een boete  van 400 euro  (aan een dakloze!) en  7 dagen cel.  Niemand lijkt  vrij te zijn van mogelijke vervolving, zelfs niet de zwakste leden van onze samenleving!


Wij geloven echter dat iedereen gelijk voor de wet moet zijn, en dus ook dat kritiek op de monarch toegestaan moet zijn, wat in deze tijd niet geheel mogelijk is, aangezien de majesteitsschenniswet werkt om onze vrijheid  van meningsuiting effectief te beknotten. Het is trouwens een fabel dat de koning  zijn democratische rechten en plichten heeft opgegeven, en daarvoor in de plaats beschermd wordt door de majesteitsschenniswet - in de praktijk bezit de koning zowel het actief als het passief kiesrecht, net zoals elke andere Nederlander.   


2-Termijnenregel: Termijnbeperking Staatshoofd & Regeringsleider (Eerste Minister)

Om politieke elitevorming tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat het premierschap niet meer het privédomein van één man kan worden (zoals Mark Rutte), willen wij ook onmiddellijk een regel invoeren die het premierschap tot slechts twee (dat is 2) termijnen beperkt. Kortom: Zodra iemand 2 keer het ambt van Eerste Minister heeft bekleed, is hij/zij hier voor de rest van zijn/haar leven van uitgesloten. En omdat wíj niet hypocriet zijn, zullen wij deze 2-termijnenregel ook op onszelf toepassen zodra wij in de positie zijn gestemd om deze regel in te voeren!

DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | NRP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

NDP

een redelijk alternatief!

© 2020-2021 | DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL