onderwijs


ONDERWIJS

SAMENVATTING:

Onderwijs is een grondrecht | Onderwijs weer als een topprioriteit | Weg met het leenstelsel voor studiefinanciering | Studiegeld zo laag mogelijk! | Meer schoolsport! | Weg met het Collegegeldbesluit | Democratisch universiteitsbestuur | Les "Nederlandse burgerschap" op school | Weg met de tweedeling tussen witte en zwarte scholen | Weg met het apartheidsonderwijs van de Mammoetwet | In plaats daarvan Integraal Onderwijs | Dus ook weg met de universiteit enkel voor VWO, Atheneum & Gymnasium | Tegen pesten: Schooluniformen | Tegen de doorgeslagen digitalisering van het onderwijs -> Lezen, schrijven & redeneren is belangrijker dan "21st century skills" die je ook in je vrije tijd kunt leren | Afstandsonderwijs is geen alternatief | Dus NOOIT MEER ZOMAAR DE SCHOLEN DICHT


BEREIKBAAR & BETAALBAAR ONDERWIJS VOOR IEDEREEN

Voor ons is de hervorming van het onderwijs  een absolute topprioriteit, omdat wij geloven dat onderwijs voor iedereen  betaalbaar en altijd bereikbaar moet zijn!


Al sinds tientallen jaren loopt het Nederlandse onderwijs qua kwaliteit, kosten en doorgroeimogelijkheden ver achter op de ons omringende landen, zoals Belgie en Duitsland. In Belgie kost een eerste bachelor gemiddeld 500 euro per jaar en in Duitsland is toegang tot het hoger onderwijs nu volledig gratis! Terwijl deze landen dezelfde maatschappelijke en economische problemen als wij hebben (en vaak zelfs nog problemen die een stuk serieuzer zijn)! Waarom kan dat dan niet bij ons?  In tegenstelling tot de rest van Europa schrapt onze overheid financiele hulp aan studenten en dwingen ze studenten om te lenen, wat praktisch inhoudt dat een student die uit een familie  met geld komt vanaf het eerste moment al een oneerlijk voordeel heeft vergeleken met student uit een armer gezin. Om deze misstanden recht te zetten, willen wij de prijs van het hoger onderwijs zo laag mogelijk houden! Maar dat is niet alles, aangezien wij de kwaliteit van het basisonderwijs ook fiks op gaan schroeven, wij kinderen meer kansen gaan geven om naar de universiteit te gaan, wij flink in schoolsport willen investeren, en nog veel meer  ...


Onderwijshervorming

Heb je je wel eens afgevraagd waarom  er zoveel Nederlandse studenten in België zijn, maar zo weinig Belgische studenten in Nederland? Het antwoord is simpel: Omdat het Vlaamse onderwijs beter is dan dat van Nederland. De realiteit is dat het Nederlandse onderwijs relatief duur, onhandig en bureaucratisch is vergeleken met de rest van Europa. en bij lange na niet dezelfde kwaliteit meer levert. Voor de toekomst van ons land is dit een situatie die onmiddelijk beter moet!


Om de misstanden in het Nederlandse onderwijs uit de weg te nemen, willen wij een flink aantal maatregelen doorvoeren, zoals:

  • het Collegegeldbesluit kan in de prullenbak;
  • het leenstelsel kan ook de deur uit, aangezien dit ertoe heeft geleid dat alleen mensen met geld nog toegang tot hoger onderwijs kunnen krijgen.
  • Maar ook willen wij sport op de basis- en middelbare school aanmoedigen en junkfood op school elimineren;
  • Hebben wij het concept van democratisch universiteitsbestuur ontworpen;
  • Willen wij dat kinderen op school meer informatie krijgen over wat het betekent om Nederlander te zijn, en alle rechten en plichten die daarbij horen; kortom: Burgerschap.
  • Willen wij de tweedeling tussen witte en zwarte scholen tegengaan
  • Zijn wij fel tegen het systeem van apartheidsonderwijs, waar alleen kinderen die naar de VWO of het atheneum zijn gegaan automatisch naar de universiteit door kunnen stromen - wat ervoor zorgt dat kansen op hoger onderwijs ontnomen worden van kinderen die een iets langere aanloop nodig hebben om hetzelfde nivo te bereiken, maar daar wel toe in staat zijn
  • Om pesten tegen te gaan, pleiten wij zelfs voor de herintroductie van schooluniformen op het lager en middelbaar onderwijs.


Kortom, wij willen het Nederlandse onderwijs totaal vernieuwen, om een nationaal onderwijsstelsel te krijgen waar ieder kind het recht heeft om zijn of haar potentieel volledig waar te maken, en waar onderwijs voor iedereen betaalbaar en bereikbaar is, want het huidige systeem loopt hopeloos achter.


EINDE VAN HET CITOTOETS-APARTHEIDSONDERWIJS

De Mamoetwet (waarmee de HAVO/MAVO/VWO-apartheidsstructuur is ingevoerd) is een regelrechte ramp geweest voor het Nederlandse onderwijs! Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht, behalve in Nederland ... Terwijl in andere landen de kosten zakken, wordt het onderwijs in NL alleen maar duurder! Daarom gaan wij onderwijs & kinderopvang betaalbaar maken, de hogescholen met universiteiten fuseren, een einde maken aan de CITO-toets en het apartheidsonderwijs, onze universiteiten hun toppositie teruggeven, en meer!


Daarom gaan wij ook het Nederlande "apartheidsonderwijs" vervangen door Integraal Onderwijs - in plaats van kinderen in te delen in verschillende schoolvormen gebaseerd op "intelligentie" (hoewel in werkelijkheid op de uitkomst van de Citotoets), willen wij leerlingen een plaatsje geven in ons onderwijssysteem op basis van een spectrum THEORETISCH <-> TOEGEPAST. Dit zal het ook makkelijker maken voor kinderen om van onderwijsvorm te kiezen en "op te zalmen" als het blijkt dat meer of minder theoretisch onderwijs aangewezen is. Dit is een systeem met meer flexibiliteit, omdat wij nu van onze kinderen verwachten dat zij eigenlijk op 12-jarige leeftijd al besluiten wat zij de rest van hun leven gaan doen. Integraal Onderwijs, echter, wil leerlingen de vrijheid geven om hun leertraject aan te passen wanneer dat nodig is én het huidige stigma weghalen dat aan lagere schooltypes (en dus ook de leerlingen die daarop zitten) kleeft.


TEGEN DE DOORGESLAGEN DIGITALISERING VAN HET ONDERWIJS

Het is belangrijk om te realiseren dat de NDP volluit tegen de totale digitalisering van het Nederlandse onderwijs is gekant! In plaats van miljoenen te investeren in computers en software voor elk kind in Nederland, willen wij investeren in kwaliteit: Onderwijs dat kinderen leert kritisch te denken, te onderzoeken en hun creativiteit te ontwikkelen; in plaats van te googelen, tekstjes te knippen & plakken en spelletjes te coderen. Het gaat erom wat wij belangrijk vinden voor onze kinderen: Mentale ontwikkeling of technologische verslaving?  Uiteindelijk zijn "klassieke" vaardigheden zoals lezen, schrijven & redeneren belangrijker dan de gehypte "21st century skills" die je ook gewoon in je vrije tijd kunt leren.


Voor ons is de hervorming van het onderwijs een topprioriteit, omdat wij geloven dat onderwijs voor iedereen betaalbaar en bereikbaar moet zijn! Al sinds tientallen jaren loopt het Nederlandse onderwijs qua kwaliteit, kosten en doorgroeimogelijkheden ver achter op de ons omringende landen; en de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is als gevolg van het gedwongen afstandsleren alleen maar achteruit gegaan. In tegenstelling tot de rest van Europa schrapt onze overheid financiële hulp aan studenten en dwingen ze studenten om te lenen. Om deze misstanden recht te zetten, willen wij de prijs van het hoger onderwijs zo laag mogelijk houden (en indien mogelijk helemaal gratis maken)! Maar dat is niet alles, ook gaan wij de kwaliteit van het basisonderwijs flink opschroeven zodat wij onze kinderen zo meer kans geven om later naar de universiteit te gaan. Ook willen wij flink in schoolsport investeren; en nog veel meer ... En om te beginnen gaan wij de scholen NOOIT MEER SLUITEN! Want de kwaliteit van ons onderwijs kunnen we niet langer nog negeren!


DE SCHOLEN NOOIT MEER ZOMAAR SLUITEN!

Wereldwijd hebben wij gezien wat er gebeurt als je de scholen sluit en kinderen voor een langere tijd thuishoudt. Wij hebben geleerd dat afstandsonderwijs geen reëel alternatief is voor écht onderwijs op school. De keuze van het kabinet om op basis van geen enkel overtuigend wetenschappelijk bewijs kinderen hun recht tot onderwijs te ontnemen, was simpelweg onverantwoordelijk. Daarom gaan wij nooit meer de scholen zomaar sluiten!


DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | NRP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

een redelijk alternatief!

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL