milieu


MILIEU

SAMENVATTING:

Betere bescherming van onze natuur & milieu. | Dierenrechten, terugdringen van dieronvriendelijke bioindustrie | Geen GMO's in Nederland! | Bewaking van voedselkwaliteit en -oorsprong | Vaccins gemaakt in Nederland, voor Nederland, nonprofit | Geen nieuwe kernreactors in of rond Nederland.


Een groen Nederland

Voedsel, natuur  en milieu en dierenrechten zijn  onderwerpen die innig met elkaar zijn verbonden en die samen de groene ruggegraat van ons land vormen; en dus ook  bepalen hoe gezond wij zijn en hoe lekker in ons vel wij zitten! Dit is een super belangrijk onderwerp dat door de afgelopen kabinetten stelselmatig is genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de herhaaldelijke aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur, milieu en de rechten van dieren, de bestrijding van dieronvriendelijke & onhoudbare bioindustrie en het tegenhouden van verdere ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde frankensteingewassen!


Zodoende willen wij meer geld investeren in beter en goedkoper openbaar vervoer, inclusief  de trein, zijn wij faliekant tegen het boren naar schaliegas door middel van fracken (wat o.a. aarbevingen en grondwatervervuiling veroorzaakt) willen wij Nederland kernenergievrij maken, de energiemarkt weer terug in publieke handen brengen, investeren in alternatieve energiebronnen, willen wij een belastingvoordeel voor fietsen invoeren, de kleinschalige landbouw aanmoedigen (o.a. door mensen te helpen om hun eigen groente te verbouwen), en nog veel meer.


SCHONE LUCHT, VEILIG VOEDSEL EN BETROUWBARE MEDICATIE!

De afgelopen jaren hebben wij gezien hoe de kwaliteit van ons voedsel, van de medicijnen die wij gebruiken en zelfs van onze leefomgeving. hard achteruit is gegaan. Wij hebben gezien hoe rot paardenvlees bij ons op tafel is gekomen, wij hebben gezien hoe dit kabinet een miljoen doses heeft besteld van een ongetest en nog onontwikkeld vaccin, waarvan later is gebleken dat het érnstige bijwerkingen heeft, zoals spontane trombose ... Het is echter de taak van de overheid om over de kwaliteit van ons voedsel, onze medicijnen en onze omgeving te waken. Dit kan duidelijk beter.


Voedselkwaliteit, de veiligheid van onze medicatie, de staat van onze natuur en milieu en ook dierenrechten zijn onderwerpen die nauw met elkaar zijn verbonden en die samen de natuurlijke ruggegraat van ons land vormen; en dus ook de gezondheid van onze gemeenschap bepalen! Dit zijn  uitermate belangrijk onderwerpen die door de afgelopen kabinetten allemaal zijn genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen, het paardenvleesschandaal, de uitwassen in de bio-industrie, en meer). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur en milieu, een écht effectieve bescherming van de kwaliteit van ons voedsel en onze medicijnproductie (o.a. door in Nederland onze eigen vaccinaties te gaan produceren, in plaats van ze te importeren) en bestrijding van de uitwassen van de bio-industrie. Dus ook geen ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen meer! Tegelijk houdt dat ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden. Het feit dat Europa in het verleden publiekelijk stelling heeft genomen tegen genetisch gemodificeerde organismen en gewassen op Europese bodem, maar desondanks een vaccin op basis van GMO's zonder blikken of blozen toestaat, valt wat dat betreft ook opmerkelijk te noemen. De NDP is echter fel tégen genetische modificatie in Nederland.


CONTROLE VOEDSELKWALITEIT & -OORSPRONG

Ook moet het de taak van de overheid zijn om ervoor te zorgen dat het voedsel dat bij ons op tafel komt op een legitieme manier geproduceerd wordt en dat wij weten waar het vandaan komt. Wij herinneren ons nog de paardevleesaffaire waar vlees van oude racepaarden uit Roemenië via Malta naar Nederland werd geimporteerd, waar het als "rundvlees" werd verkocht. Dit kan niet worden toegestaan. Helaas heeft de individuele consument de hulpmiddelen niet om de oorsprong en kwaliteit van zijn voedsel objectief na te gaan. Dat is waar de overheid in moet springen.


VERBOD OP GMO

Er bestaan te veel inherente risico's aan genetisch gemodificeerd voedsel. In een overvloedig land als Nederland is GMO ook volstrekt onnodig. Maar ondanks het feit dat de EU altijd fel tegen GMO is geweest, heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat genetische modificatie compleet vrijgelaten is en aan geen enkele regels meer hoeft te voldoen. De invloed van GMO-voedsel op het menselijk lichaam is echter nadelig, zeker vergeleken met "traditioneel" voedsel. Daarom maakt de NDP zich sterk voor een totaalverbod op GMO-voedsel.


NUCLEAIR? NEE!

De laatste tijd is het in Europa plotseling populair om nieuwe kerncentrales te bouwen, zeker onder de groene partijen die historisch altijd fel tegen nucleair zijn geweest. Het probleem met kerncentrales is echter het risico: Zodra het fout gaat, gaat het goed fout. In een land dat zo klein is als de onze, zou een meltdown heel Nederland voorgoed onbewoonbaar kunnen maken. Daarom zijn wij fel tegen de bouw van nieuwe kernreactors in en rond Nederland.

DE NEDERLANDSE DEMOCRATISCHE PARTIJ |

voor vrijheid, democratie & Nederland

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE DEMOCRATISCHE PARTIJ | DEN HAAG & BRUSSEL | INFO@DEMOC.NL