milieu


MILIEU

SAMENVATTING:

Betere bescherming van onze natuur & milieu. | Dierenrechten, terugdringen van dieronvriendelijke bioindustrie | Duurzame huisvesting | Geen GMO's in Nederland! | Bewaking van voedselkwaliteit en -oorsprong | Vaccins gemaakt in Nederland, voor Nederland, nonprofit | Geen nieuwe kernreactors in of rond Nederland | Alternatieven voor fossiel & nucleair als oplossing voor emissies.


Een groen Nederland

Voedsel, natuur  en milieu en dierenrechten zijn  onderwerpen die innig met elkaar zijn verbonden en die samen de groene ruggegraat van ons land vormen; en dus ook  bepalen hoe gezond wij zijn en hoe lekker in ons vel wij zitten! Dit is een super belangrijk onderwerp dat door de afgelopen kabinetten stelselmatig is genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de herhaaldelijke aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur, milieu en de rechten van dieren, de bestrijding van dieronvriendelijke & onhoudbare bioindustrie en het tegenhouden van verdere ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde frankensteingewassen!


Zodoende willen wij meer geld investeren in beter en goedkoper openbaar vervoer, inclusief  de trein, zijn wij faliekant tegen het boren naar schaliegas door middel van fracken (wat o.a. aarbevingen en grondwatervervuiling veroorzaakt) willen wij Nederland kernenergievrij maken, de energiemarkt weer terug in publieke handen brengen, investeren in alternatieve energiebronnen, willen wij een belastingvoordeel voor fietsen invoeren, de kleinschalige landbouw aanmoedigen (o.a. door mensen te helpen om hun eigen groente te verbouwen), en nog veel meer.


SCHONE LUCHT, VEILIG VOEDSEL EN BETROUWBARE MEDICATIE!

De afgelopen jaren hebben wij gezien hoe de kwaliteit van ons voedsel, van de medicijnen die wij gebruiken en zelfs van onze leefomgeving. hard achteruit is gegaan. Wij hebben gezien hoe rot paardenvlees bij ons op tafel is gekomen, wij hebben gezien hoe dit kabinet een miljoen doses heeft besteld van een ongetest en nog onontwikkeld vaccin, waarvan later is gebleken dat het érnstige bijwerkingen heeft, zoals spontane trombose ... Het is echter de taak van de overheid om over de kwaliteit van ons voedsel, onze medicijnen en onze omgeving te waken. Dit kan duidelijk beter.


Voedselkwaliteit, de veiligheid van onze medicatie, de staat van onze natuur en milieu en ook dierenrechten zijn onderwerpen die nauw met elkaar zijn verbonden en die samen de natuurlijke ruggegraat van ons land vormen; en dus ook de gezondheid van onze gemeenschap bepalen! Dit zijn  uitermate belangrijk onderwerpen die door de afgelopen kabinetten allemaal zijn genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen, het paardenvleesschandaal, de uitwassen in de bio-industrie, en meer). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur en milieu, een écht effectieve bescherming van de kwaliteit van ons voedsel en onze medicijnproductie (o.a. door in Nederland onze eigen vaccinaties te gaan produceren, in plaats van ze te importeren) en bestrijding van de uitwassen van de bio-industrie. Dus ook geen ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen meer! Tegelijk houdt dat ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden. Het feit dat Europa in het verleden publiekelijk stelling heeft genomen tegen genetisch gemodificeerde organismen en gewassen op Europese bodem, maar desondanks een vaccin op basis van GMO's zonder blikken of blozen toestaat, valt wat dat betreft ook opmerkelijk te noemen. De NDP is echter fel tégen genetische modificatie in Nederland.


CONTROLE VOEDSELKWALITEIT & -OORSPRONG

Ook moet het de taak van de overheid zijn om ervoor te zorgen dat het voedsel dat bij ons op tafel komt op een legitieme manier geproduceerd wordt en dat wij weten waar het vandaan komt. Wij herinneren ons nog de paardevleesaffaire waar vlees van oude racepaarden uit Roemenië via Malta naar Nederland werd geimporteerd, waar het als "rundvlees" werd verkocht. Dit kan niet worden toegestaan. Helaas heeft de individuele consument de hulpmiddelen niet om de oorsprong en kwaliteit van zijn voedsel objectief na te gaan. Dat is waar de overheid in moet springen.


VERBOD OP GMO

Er bestaan te veel inherente risico's aan genetisch gemodificeerd voedsel. In een overvloedig land als Nederland is GMO ook volstrekt onnodig. Maar ondanks het feit dat de EU altijd fel tegen GMO is geweest, heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat genetische modificatie compleet vrijgelaten is en aan geen enkele regels meer hoeft te voldoen. De invloed van GMO-voedsel op het menselijk lichaam is echter nadelig, zeker vergeleken met "traditioneel" voedsel. Daarom maakt de NDP zich sterk voor een totaalverbod op GMO-voedsel.


NUCLEAIR? NEE!

De laatste tijd is het in Europa plotseling populair om nieuwe kerncentrales te bouwen, zeker onder de groene partijen die historisch altijd fel tegen nucleair zijn geweest. Het probleem met kerncentrales is echter het risico: Zodra het fout gaat, gaat het goed fout. In een land dat zo klein is als de onze, zou een meltdown heel Nederland voorgoed onbewoonbaar kunnen maken. Daarom zijn wij fel tegen de bouw van nieuwe kernreactors in en rond Nederland.


DUURZAME HUISVESTING

De NRP wil een brede waaier aan subsidies en belastingvoordelen invoeren voor woningen die op een duurzame manier in hun eigen energie-, water-, warmte- en voedselbehoeften voorzien, bijvoorbeeld door middel van het installeren van reyclebare zonnepanelen, door het installeren van isolatie, door het recyclen van regenwater of door het aanleggen van een eigen moestuin. Het moet financieel interessant worden om zoveel mogelijk op eigen benen te staan en zo min mogelijk van de infrastructuur van de staat afhankelijk te zijn.


KLIMAATVERANDERING

Het is belangrijk om niet te verdrinken in de overheidspropaganda die er over het klimaat wordt verspreid, want dat maakt dat je door door de bomen het bos niet meer kan zien. Daarom is het belangrijk om van een aantal punten bewust te zijn:


✔ Het klimaat van de Aarde is een dynamisch systeem. Dat betekent dat het klimaat uit eigen beweging aan verandering onderhevig is. Dat kunnen wij als mensen niet verhinderen; en zelfs als wij dat zouden kunnen doen, zou dat een slecht idee zijn!


✔ Maar de mensheid heeft wél een effect op het klimaat en op onze natuurlijke omgeving. De verschrikkelijke vervuiling in China en India is simpelweg niet goed voor onze natuurlijke omgeving, laat staan voor de mensen die erin moeten wonen.


✔ Het reduceren van emissies is op zich een goed idee (niemand houdt immers van uitlaatgassen), maar dat moet dan wel op een logische manier gebeuren. Het huidige idee van de EU en de VN om heel Europa (en de wereld) in een paar jaar "klimaatneutraal" te maken door alles gewoon maar elektrisch te maken, is onzinnig. Bijvoorbeeld: Het grootschalig inruilen van benzine-auto's voor elektrische auto's doet niets om de totale emissieuitstoot te veminderen, aangezien het de vervuiling enkel verplaatst van de uitlaatpijp van de personenwagen naar de schoorsteen van de elektriciteitscentrale. De elektrische stroom om jouw elektrische auto mee op te laden, moet immers nog érgens vandaan komen... Het feit dat Europa in 2021 al met grootschalige elektriciteitstekorten kampt, wijst erop dat onze stroomcapaciteit simpelweg niet groot genoeg is om een gemeenschap van energie te voorzien die nóg meer stroom vreet om te kunnen functioneren. Daarom pleit de NRP ervoor dat Nederland moet gaan investeren in onderzoek naar efficiënte en hernieuwbare energiebronnen; en dat wij onze samenleving pas overschakelen op het moment dat wij die bronnen ook in ons bezit hebben; en niet eerder!


✔ De manier waarop de internationale gemeenschap heeft besloten om emissies te controleren is ook bizar te noemen: Door emissierechten (oftewel: vervuilingsrechten) te kapitaliseren en verhandelbaar te maken, bestrijd je geen vervuiling. Vervuiling bestrijdt je door niet te vervuilen ... Niet door het recht om te vervuilen een vaste prijs te geven en dan te verhandelen op een internationale "vervuilbeurs". Dat is echter het systeem waar de politici van de wereld voor gekozen hebben. Geen wonder dat het niet werkt om de vervuiling van de wereld tegen te gaan.


✔ Tegelijkertijd worden grote vervuilers, overheden en bedrijven die op grote schaal schade aanrichten, niet gestraft. Terwijl de taak "om het milieu te redden" geheel op de schouders van gewone burgers en kleine familiebedrijven wordt gelegd. Zo blaast de Amerikaanse marine met enige regelmaat onderzeese ecosystemen op in zogenaamde "shock tests" om te kijken of hun nieuwe marineschepen wel tegen nucleaire explosie zijn opgewassen; zo boren de Russen kilometers-diepe boorgaten om het ijs en de permafrost van Siberië en de Noordpool te smelten; zo gebruiken de Chinezen hun eigen rivieren als een afvoer voor chemisch afval; zo experimenteren de Verenigde Arabisme Emiraten met weermanipulatie om het midden in de Arabische woestijn te laten regenen ... Totdat dit soort uitwassen stoppen, is het onzinnig om over "klimaatactie" in Europa spreken. Het beste wat wij kunnen doen, is gewoon voor onze natuur en milieu zorgen.


ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN ALS OPLOSSING VOOR EMISSIES EN BRANDSTOFTEKORT

De Europese economieën worden geplaagd door twee acute problemen:

✔ Emissies dienen tot praktisch 0 worden teruggebracht

✔ Brandstoftekorten door onze afhankelijkheid op Russisch aardgas en andere buitenlandse fossiele brandstoffen


Nederland is echter niet het eerste land ter wereld dat hier een oplossing voor heeft moeten zoeken.

Een van deze oplossingen is de conversie naar alternatieve niet-fossiele, maar hernieuwbare brandstoffen, zoals ethanol (oftewel: alcohol als brandstof).

Alternatieve brandstoffen als ethanol hebben al lang hun nut bewezen, tot op het punt dat de benzine die uit de pomp komt al met ethanol is aangelengd, in een poging om ons minder afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten te maken.


Hoewel ethanol wel enige praktische nadelen heeft (die op te lossen zijn), is het een hernieuwbare (want gemaakt van planten) en schoon brandende (aangezien het niet een fossiele brandstof is en dus niet uit koolstof bestaat) brandstof. Door over te schakelen van een op aardgas en en aardolie gefundeerde economie naar een op ethanol (of een andere alternatieve brandstof) gebaseerde infrastructuur kunnen wij in één klap zowel onze CO2-uitstoot als onze economische afhankelijkheid van buitenlandse bronnen voor onze energie oplossen. Dat dit een mogelijke oplossing is, heeft de republiek Brazilië ondertussen al bewezen; aangezien dat land heeft verplicht dat alle auto's benzine aangelengd met een groot percentage ethanol moeten kunnen gebruiken; en zelfs het eerste land is dat een auto een massaproductie heeft gebracht die op 100% ethanol rijdt.


Een van de nadelen van ethanol als brandstof is dat de productie ervan landbouwgrond in beslag neemt, voor het groeien van maïs, koren en de andere gewassen die voor de productie van ethanol gebruikt kunnen worden. Wij geloven echter dat dat in Nederland geen probleem moet zijn, maar juist een economische steun in de rug kan vormen voor de Nederlandse boeren die kapot gaan aan de Europese wetgeving in combinatie met de wens van het Binnenhof om de veestapel tot 0 te reduceren. Omschakelen naar het groeien van gewassen voor ethanolproductie voor onze energievoorziening zou de redding kunnen betekenen voor het Nederlandse boerenbedrijf. 


Door naar creatieve oplossingen te zoeken, lossen wij onze problemen op! Niet door telkens weer dezelfde oude "oplossingen voor te stellen, zoals het Kabinet telkens doet.


DIERENRECHTEN

De NRP is niet tegen vlees ... Maar vindt wel dat ook dieren een relatief waardig bestaan verdienen; dit geldt ook voor voedseldieren. Daarom pleiten wij ervoor om het opzettelijk mishandelen en martelen van dieren strafbaar te maken. Wij pleiten voor de invoering van een wet waarin de rechten en het welzijn van dieren netjes geregeld wordt en waarin dierontvriendelijke praktijken, zoals marteling en verminking, verboden worden. Zodoende moet er aan de volgende dieronvriendelijke praktijken direct een eind komen:

✔ het versnipperen van vleeskuikens,

✔ plof- & batterijkippen

✔ kistkalveren


Want hoe wreed en zinloos moet een dierenleven nu eigenlijk zijn?

 

De NRP vindt dat de georganiseerde en inumane bio-industrie met hand en tand bestreden moet worden: Kistkalveren, batterijkippen, plofkippen, varkens die op metalen stangen worden grootgebracht, megastallen; en al dat soort dierenleed, daar moet een einde aan komen. De bio-industrie is niet alleen verantwoordelijk voor de productie van groot dierenleed, maar ook voor de productie van vlees dat superongezond is, dat met chemicaliën en antibiotica is grootgebracht en vervolgens met chemicaliën is bewerkt om de ziektes van het dier te doden. Dat dit een halt toe moet worden geroepen, is niet meer dan logisch.


DUINEN, DIJKEN & WATERKERINGEN

Rondom ons lage landje ligt er op dit moment ongeveer duizend kilometer aan dijken, dammen en duinen, en meer dan 300 sluizen en stormvloedkeringen die Nederland tegen overstroming vanuit de zee en de rivieren moeten beschermen, maar die al jaren niet meer aan de veiligheidseisen van de Deltacommissie uit 1960 voldoen. Dit betekent dat de bescherming van Nederland tegen de zee in snel tempo aan het afbrokkelen is, terwijl er volgens dezelfde overheid die deze zeeweringen moet onderhouden een duidelijk risico bestaat dat het zeeniveau langzaam maar zeker stijgt. Dit is een voorbeeld van het gebrek aan verantwoordelijkheidszin en onaanvaardbare kortetermijnzicht dat het VVD-kabinet de afgelopen 10 jaar aan de dag heeft gelegd, aangezien de regering volstrekt geen aandacht heeft besteed aan de bescherming van Nederland tegen het stijgende water. Dit gebrek aan interesse spreekt boekdelen over het onvermogen van de overheid om lessen te trekken uit de eigen geschiedenis. De NRP wil echter dat binnen tien jaar tijd alle Nederlandse waterkeringen weer voldoen aan de normen van de Deltacommissie uit 1960.


FRACKEN EN SCHALIEGAS

De NRP is faliekant tegen het winnen van schaliegas, en in het bijzonder omgevingsonvriendelijke en onverantwoordelijke winningsmethodes zoals "fracken"; waarbij een gigantische hoeveelheid water de grond in wordt geduwd om erachter te komen of er misschien schaliegas aanwezig is, of niet. Het probleem hiermee is echter dat fracken de kwaliteit van de omgeving fundamenteel en onherstelbaar aantast, o.a. door aarbevingen te veroorzaken (zoals men in Groningen al heeft kunnen merken), maar ook door de ondergrondse watervoorraad te vervuilen en de biodiversiteit van een gebied aan te tasten. Daarom zeggen wij luidkeels NEE tegen fracken en andere soorten van milieuaantasting, en ijveren wij ervoor om fracken in Nederland en voor alle in Nederland geregistreerde bedrijven uit te bannen, net zoals dat door de Franse regering in eigen land al is gedaan. Een realitisch alternatief voor de gaswinning in Groningen is bijvoorbeeld een omschakeling naar biobrandstoffen, zoals ethanol.


GASWINNING EN AARDBEVINGEN

Het feit dat de Nederlandse overheid (door middel van de NAM) kunstmatige aardbevingen veroorzaakt, is een duidelijk teken van het gebrek aan respect dat het kabinet voor zowel de persoonlijke veiligheid als het eigendom van de gemiddelde burger overheeft. Het veroorzaken van aardbevingen onder een dichtbewoond gebied (zoals Groningen) valt niet te rechtvaardigen, vooral niet als de oorzaak hiervan  een roekeloze zoektocht naar fossiele brandstoffen is. Natuurlijk stelt het kabinet dat de Nederlandse gasinkomsten nodig zijn om de nationale begroting gebalanceerd te houden, ware het niet dat dit ook gedaan zou kunnen worden door  geen onverantwoordelijke overheidsuitgaven meer te doen, zoals de Betuweroute, die volledig met gasgeld is gefinancierd. Het is ook interessant om te zien dat de Nederlandse aardgasbaten uit 2013 ongeveer 6 miljard euro waren. Tegelijkertijd was ons "lidmaatschapsgeld" van de EU in 2014 ook zo'n 6 miljard euro p/j. We zouden dus kunnen zeggen dat de totale opbrengst van de Nederlandse aardgasreserves direct naar Brussel vloeit. De overheid zegt dat Aardgas van iedereen is; in werkelijkheid lijkt het Nederlandse aardgas dus meer van de EU te zijn. Daarom pleiten wij ervoor om de aardgaswinning onder de provincie Groningen te pauseren totdat  wij een veiligere techniek hebben kunnen ontwikkelen om dit gas uit de grond te halen zonder dat dit  verdere aardbevingen en grondverzakkingen in een van de  grootste steden van Nederland veroorzaakt.  Gelukkig blijft aardgas gewoon in de grond zitten als je het er niet uithaalt, wat ons de tijd geeft om  ondertussen de benodigde  technologie te ontwikkelen om deze fossiele brandstof op te pompen zonder daarbij "kunstmatige natuurrampen" te  veroorzaken.


LANDBOUW

De NRP wil de kleinschalige en “traditonele” landbouw bevorderen en schaalvergroting tegengaan. Schaalvergroting in de landbouw leidt tot veelvoorkomende excessen, zoals de inhumane behandeling van dieren in megastallen, gesjoemel met de voedselkwaliteit waardoor de veiligheid van ons voedsel in het geding komt, het toedienen van antibiotica en hormonen aan slacht- en melkvee, waardoor deze medicijnen in ons voedsel terechtkomt, en een algemene instelling van de producent om op zo goedkoop mogelijke manier de laatste druppel uit de beschikbare dieren en het aanwezige land te persen. Dat dit fout kan gaan, en ook regelmatig fout gaat, mag achteraf gezien niet als een verrassing komen. Daarom willen wij de kleinschalige en duurzame landbouw fors stimuleren, o.a. door:


✔ ervoor te zorgen dat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, door middel van prijsregulering en quotering

✔ megastallen, kistkalveren, plof- en batterijkippen, het op roestvrij staal grootbrengen van varkens, en dergelijke, te verbieden

✔ boeren te vergoeden voor aantoonbaar duurzaam land- en waterbeheer

✔ importtarieven te verlagen voor aantoonbaar duurzame producten uit het buitenland en te verhogen voor milieuonvriendelijke en -schadelijke producten, zoals tropisch hardhout

✔ ervoor te zorgen dat op het platteland openbare voorzieningen (zoals buslijnen, scholen, supermarkten) niet verdwijnen omdat het te duur zou zijn om deze in stand te houden. Om in Nederland een duurzaam en gezond boerenbedrijf in stand te houden, moeten wij ervoor zorgen dat zowel het platteland als de dorpsgemeenschapppen levensvatbaar blijven

✔ de verplichte deelname aan productschappen af te schaffen. Het zal aan de boer zelf zijn om te besluiten of hij wel of niet aan een productschap mee wil doen

✔ genetisch gemodificeerde gewassen te verbieden en door bestaande patenten op genetische codes en levende organismes niet te eerbiedigen.

✔ nieuwe huiseigenaren aanmoedigen om zelf hun voedsel te verbouwen door middel van een kleine subsidie op het aankoopbedrag van het huis, plus extra ondersteuning door middel van expertise, zaden, en meer. Dit noemen wij "microlandbouw".

✔ boeren in nood de nodige hulp te geven om over te schakelen op de teelt van meer winstgevende producten, zoals suikerbiet voor de productie van bioethanol.


NATUUR- EN MILIEUBEHOUD

Natuur en milieu zijn belangrijk. De natuur is een fundamenteel onderdeel van ons land, en wij moeten er zuinig op zijn, aangezien er ondertussen niet zo bijster veel meer van over is! Daarom zijn wij principieel tegen het aanleggen van snelwegen, spoorwegen en ontwikkelingsprojekten in aangewezen natuurgebieden. Groen moet groen blijven! Een snelweg kan een lus maken rond een natuurgebied. Een natuurgebied kan geen lus maken rond een snelweg.Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het Nederlandse milieu en de Nederlandse natuur nog voor lange tijd gezond en aanwezig blijven.


FOSSIELE EN HERNIEUWBARE BRANDSTOFFEN

Fossiele brandstoffen brengen een hoop problemen met zich mee: Luchtvervuiling, maar ook het feit dat wij voor gas en olie steeds meer van het Midden-Oosten en Rusland afhankelijk zijn, wat een ontwikkeling is die voor duidelijke redenen onwensbaar is. Tegelijkertijd is kernenergie ook geen optie, vanwege de té grote risico's die daaraan kleven (denk aan Czernobyl en Fukushima: Als het mis gaat, gaat het ook gigantisch mis!) . Daarom is het nu belangrijker dan ooit om van duurzaamheid en natuurbehoud een prioriteit te maken! Daarom wil de NRP flink gaan investeren in duurzame energie en de ontwikkeling van alternatieve en hernieuwbare vormen van energieproductie en -opslag; wat iets is dat het huidige kabinet tot nu toe straal heeft genegeerd. Duurzaamheid hoeft echter niet ten koste van de Nederlandse economie te gaan, in tegendeel! Terwijl Brazilië in 1978 al een auto (de Fiat 147) produceerde die op de uit suikerriet geproduceerde biobrandstof ethanol liep (en zo beweest dat biobrandstoffen een realitisch alternatief voor olie en gas kunnen zijn) focust Nederland in 2021 nog totaal op olie en gas! Omdat dit achterhaald is, willen wij meer gaan investeren in alternatieve brandstoffen zoals bioethanol, dat in Nederland o.a. uit suikerbiet geproduceerd kan worden; en dat ook het voordeel heeft dat het geen zeldzame en vervuilende metalen nodig heeft om te produceren, zoals in de batterijen van elektrische auto's.  


In het verlengde hiervan zijn wij ook faliekant tegen de verregaande privatisering en liberalisering van de Nederlandse energiemarkt, die door de EU is opgelegd en door de VVD vrolijk is uitgevoerd. Daarom wil de NRP de Nederlandse energiemarkt terug in publieke handen brengen, omat de geschiedenis leert dat het gedwongen doorvoeren van concurrentie niet noodzakelijk tot prijsverlagingen, kwaliteitsverbetering of verantwoordelijk beleid leidt.


FIETSEN

Het is boven elke twijfel verheven dat de fiets een van de beste uitvindingen ooit is! Geen wonder dat heel Nederland al sinds jaar en dag het hele land rondfietst. Daarom wil de NRP het fietsen ook aanmoedigen en nóg meer gemeengoed maken dan het nu al is. O.a. door ervoor te zorgen dat elk station en elk stadhuis in Nederland een gratis bewaakte fietsenstalling krijgt. Maar ook willen wij dat de aankoop van een fiets van de belasting afgetrokken kan worden.


MICROLANDBOUW

De afgelopen decennia hebben duidelijk laten zien dat het voedsel dat wij eten niet altijd zo veilig is als wij denken. Daarom willen wij de mensen aanmoedigen om weer zelf hun eigen voedsel te verbouwen. Door dit soort "microlandbouw" aan te sporen, dat zelfs in een achtertuintje of op je balkon nog mogelijk is, kunnen wij de markt onderuit halen die de bio-industrie en GMO-gewassen nodig hebben om te overleven. Dit willen wij op twee manieren doen:

✔ Door middel van een kleine subsidie op het aankoopbedrag van huizen met tuinen (laten we zeggen van 1 % van het totale aankoopbedrag) in ruil voor een toezegging van de nieuwe eigenaar dat minimaal 1/4 deel van de tuin  gebruikt zal worden voor microlandbouw (zoals een eigen moestuin, een kippenren, of etc.).

✔ Door het goedkoop ter beschikking stellen van expertise (zoals bodemanalyse) en landbouwbenodigdheden (zoals zaden) door de oprichting van een nationaal microlandbouwagentschap, waarvan de medewerkers hun expertise ter beschikking stellen om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk geoogst kan worden. Op deze manier willen wij de kwaliteit van ons voedsel naar een hoger plan trekken en ervoor zorgen dat er geen noodzaak voor industriële bio-industrie en GMO meer bestaat.


HERAANPLANTING BOMEN

Simpel maar effectief: De NRP pleit voor een grootscheepse herbeplanting van ongebruikte ruimtes in Nederland met bomen. De praktijk leert dat een eenvoudige maatregel zoals het grootscheeps planten van bomen een onmiddelijk en positief effect op de kwaliteit van het milieu heeft en dat dit een goedkope en eenvoudige methode is om onze omgeving naar een hoger plan te trekken.


PUBLIEKE AFVALVERWERKING

De NRP vindt dat bepaalde bedrijven publiek eigendom horen te zijn; hieronder vallen o.a. afvalontvangst- en verwerkingsbedrijven. In het verlengde hiervan moet afvalverwerking in recyclestraten voor kostprijs worden uitgevoerd. Het recyclen van afval is een belangrijke openbare dienst die niet met een winstmotief uitgevoerd moet worden. Voor zulke bedrijven moet winst immers niet het uiteindelijke doel zijn, maar het schoonhouden van de Nederland en het Nederlandse landschap. Verder moet de overcapaciteit van Nederlandse verbrandingsovens niet worden aangevuld door afval uit andere landen te importeren, aangezien dit inhoudt dat wij ons milieu verpesten met andermans afval. In plaats daarvan moeten overbodige verbrandingsinstallaties stapsgewijs worden gesloten totdat er een meer realistische capaciteit is behaald. Om dit te bereiken moeten de oudste en meest vervuilende verbrandingsinstallaties als eerste worden gesloten.


INVENTARISATIEPLICHT ASBEST

Asbest is een bekend gevaar voor de volksgezondheid en dient zo snel mogelijk verwijderd te worden. Daarom moet er een wettelijke plicht voor huis- en gebouweigenaren komen om te inventariseren of hun gebouwen en/of woningen asbest bevatten, en om dit vervolgens zo snel mogelijk te laten verwijderen indien aanwezig. Zo nodig moet de overheid een subsidie geven aan particuliere eigenaars die dit niet zelf kunnen betalen, aangezien het belangrijk is om alle asbest in Nederland zo snel en veilig mogelijk te verwijderen. In navolging van de wetgeving in Italië zullen eigenaars en leidinggevenden van bedrijven en gebouwen die asbest verwerken of bevatten, en die willens en wetens personeel en omwonenden aan levensbedreigende risico's bloot hebben gesteld, strafrechtelijk moeten worden vervolgd.


HERBESTEMMING LEGE BEDRIJVENTERREINEN

De afgelopen tien jaar zijn er door heel Nederland bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen neergezet zonder dat daar een specifieke nood toe was. Daarom staat er op dit moment zo'n acht miljoen vierkante meter aan kantoorruimte (!) leeg, zonder dat deze gebouwen ooit zijn of zullen worden gebruikt. Het bouwen van bedrijventerreinen en kantoorgebouwen moet gestopt worden. Vanaf nu moet er eerst nut en noodzaak worden aangetoond voordat er gebouwd kan worden. Als dit bestaat, moet er worden gekeken of er eerst een al bestaand gebouw of terrein op kan worden opgeknapt. Als dit niet mogelijk is, moet gekeken worden of er binnen de bebouwde kom ergens een ongebruikte open ruimte gevonden kan worden. Alleen dan pas kan er buiten de bebouwde kom gekeken worden naar een mogelijk bouwterrein. Maar ook alleen dán pas. Verder willen wij een leegstandsbelasting invoeren, waarbij gebouwen die meer dan één jaar leegstaan worden belast als zijnde een vorm van ingrijpende landschapsvervuiling.


GENETISCH GEMODIFICEERDE GEWASSEN & KUNSTMATIG VLEES

De NRP is fel tegen GMO's, genetisch gemodificeerde gewassen en kunstvlees en wil hier een totaalverbod voor op de Nederlandse markt. De enige mensen die werkelijk baat hebben bij het gebruik van GMO's zijn de aandeelhouders van gentechbedrijven zoals Monsanto en Beyond Meat (allebei dus Bill Gates), die (als voorbeeld) van de dubieuze praktijk gebruik maken om aan boeren in ontwikkelingslanden zaden te verkopen die onmiddelijk een dubbele opbrengst geven, vergeleken met natuurlijk zaaigoed, maar die ook maar precies één keer gebruikt kunnen worden, zodat de boer na de oogst opnieuw nieuw zaad moet aanschaffen, in plaats van zijn eigen zaaigoed te kunnen hergebruiken, zoals in de traditionale landbouw gebeurt. Op deze manier hebben gentechbedrijven door middel van het genetisch modificeren van gewassen boeren in de Derde Wereld volstrekt afhankelijk van hun producten gemaakt. Een verdere reden waarom de NRP tegen gentech is, is omdat de relatief grotere opbrengst van genetisch gemanipuleerd voedsel volstrekt overbodig is in Nederland, waar sinds de Tweede Wereldoorlog grootscheepse voedselschaarste niet meer voor is gekomen,en waar de eigen agrarische sector meer voedsel produceert dan de Nederlandse bevolking zelf op kan. Ten laatste zien wij dat er onder de Nederlandse (en de Europese) bevolking een algemeen wantrouwen tegen genetisch gemanipuleerd voedsel bestaat, vooral omdat het onmogelijk is om te zeggen wat er precies mee gebeurd is en wat voor een onverwachte consequenties het later nog zal kunnen hebben. Daarom willen wij een verbod op de teelt & verkoop van genetisch gemodificeerd voedsel op Nederlands grondgebied en een stop op overheidsinvesteringen in de productie en het onderzoek van genetisch gemanipuleerde gewassen.


OPENBARE NETHEID

De NRP ijvert voor een aanscherping van de controle op het verbod van vervuiling van de openbare ruimte. In de praktijk houdt dit een scherpere controle op het weggooien van verpakkingsmateriaal op straat, het legen van asbakken op de openbare weg, het spugen op straat, enzovoort. Wij vinden dat dit soort asociaal gedrag onmiddelijk afgestraft moet worden.

DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | NRP

LAAT NEDERLAND KIEZEN! 

een redelijk alternatief!

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL