huisvesting


HUISVESTING

SAMENVATTING:

Elk gezin zijn eigen huis, elk kind een eigen thuis | Nationale woningnood: Noodsituatie! | Dus: Oplossing woningnood! | Nationaal Woningfonds | Verwijdering asbest met hulp van de overheid | Duurzame en onafhankelijke huisvesting.


Elk gezin een eigen huis, elk kind een eigen thuis

Hoewel het misschien een beetje ouderwets klinkt, geloven wij nog altijd dat het gezin de hoeksteen van onze samenleving vormt. Daarom vinden wij dat elk kind in zijn eigen huis op moet kunnen groeien en niet in een huurwoning. Dat is echter lastig, omdat Nederland de laagste verhouding huiseigenaren ter wereld heeft! Om deze revolutie in de manier waarop wij wonen desondanks toch voor elkaar te krijgen,  willen wij het goedkoper maken voor gezinnen om hun eigen woning te  kopen, o.a. door een Nationaal Woningfonds op te richten, waardoor gezinnen met een lager inkomen toch een gunstige hypotheek kunnen krijgen.


Uiteindelijk is ons einddoel  simpel: Elk gezin zijn eigen huis, elk kind een eigen thuis!


WONINGNOOD

De woningnood in Nederland, in steden zoals Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en meer, is nog nooit zo ernstig geweest! Waarom is dit? Omdat de neoliberale VVD & D66 niet geïnteresseerd zijn in het lot van mensen die niet genoeg geld hebben om zelf een huis te kopen.


Als enige partij in Nederland vinden wij dat de chronische woningnood in Nederland ondertussen een nationale noodsituatie is. Wij willen er een prioriteit van maken om dit probleem op te lossen. En de enige manier om dit probleem op te lossen is door huizen te gaan bouwen. Waar gaan wij het geld vandaan halen om deze miljoenen nieuwe huizen mee te bouwen? Simpel!


In plaats van miljard euro's voor een JSF te betalen, kunnen wij met dat geld huizen bouwen. In plaats van stompzinnige uitgaven te doen zoals een verbouwen ter waarde van 68 miljoen van het Wassenaarse privépaleis van de koning (waar hij trouwens ondertussen niet eens meer woont, omdat hij die deze nu voor 100.000 euro per maand verhuurd aan de ambassadeur van Koeweit) kunnen wij ons geld beter gebruiken om huizen te bouwen. Simpel toch?


OPRICHTING NATIONAAL WONINGFONDS

Wij vinden dat iedere Nederlander toegang tot betaalbare en adequate huisvesting moet hebben en ook de mogelijkheid moet krijgen om uiteindelijk een eigen huis te kunnen kopen. Daarom wil de NRP het Nationale Woningfonds oprichten, dat het doel zal hebben om sociale hypotheken aan gezinnen met kinderen te verstrekken, om ervoor te zorgen dat elk gezin een eigen woning heeft om in te wonen. Wij vinden het immers superbelangrijk dat elk kind in zijn/haar eigen huis op kan groeien.


Het NWF zal sociale hypotheken aanbieden. Praktisch gesproken houdt dit in dat starters op deze manier een redelijke hypotheek kunnen krijgen met een lagere  hypotheekrente dan bij de bank. Dit zal echter nog wel een hypotheek blijven en dus afbetaald moeten worden. Om ervoor te zorgen dat dit geen giftige hypotheken worden, zullen aanvragers ook gewoon aan moeten tonen dat zij redelijk in staat zullen zijn om deze lening af te betalen, net zoals bij de bank. Het grote verschil is dat het NWF geen winstoogmerk zal hebben. Zodoende zal de rente die over de hypotheken wordt berekend voldoende moeten zijn om de eigen kosten van het NWF te dekken en om enig mogelijk verlies te compenseren, in plaats van om winst te maken, waardoor wij de rente lager houden! Op deze manier zal het NWF na de initiële investering zichzelf ook volledig financieel moeten kunnen bedruipen. Het NWF is direct geïnspireerd door het Vlaamse Woningfonds.


DUURZAME EN ONAFHANKELIJKE HUISVESTING

De NRP wil een brede waaier aan subsidies en belastingvoordelen invoeren voor woningen die op een duurzame manier in hun eigen energie-, water-, warmte- en voedselbehoeften voorzien, bijvoorbeeld door middel van het installeren van reyclebare zonnepanelen, door het installeren van isolatie, door het recyclen van regenwater of door het aanleggen van een eigen moestuin. Het moet financieel interessant worden om zoveel mogelijk op eigen benen te staan en zo min mogelijk van de infrastructuur van de staat afhankelijk te zijn.


MELDINGSPLICHT & HULP MET ASBEST

Asbest is een bekend gevaar voor de volksgezondheid en dient zo snel mogelijk verwijderd te worden. Daarom willen een wettelijke plicht voor huis- en gebouweigenaren om te inventariseren of hun gebouwen en/of woningen asbest bevatten en om dit vervolgens zo snel mogelijk te laten verwijderen, indien aanwezig. Zo nodig moet de overheid een subsidie geven aan particuliere eigenaars die dit niet zelf kunnen betalen, aangezien het belangrijk is om alle asbest in Nederland zo snel en veilig mogelijk te verwijderen. In navolging van de wetgeving in Italie zullen eigenaars en leidinggevenden van bedrijven en gebouwen die asbest verwerken of bevatten, en die willens en wetens personeel en omwonenden aan levensbedreigende risico's bloot hebben gesteld, strafrechtelijk moeten worden vervolgdDE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | NRP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

een redelijk alternatief!

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL