gezondheid

EIGEN LICHAAM & GEZONDHEID

SAMENVATTING:

Schaalverkleining & minder bureaucratie in de zorg | Kleinschalige & kwaliteitsvolle zorg | Betere controle op de oorsprong van ons voedsel | Afschaffing Eigen Risico | Geen erkenning van patenten op organismes & natuurproducten, zoals virussen & zaaigoed | Verbod op GMO & Frankensteinvoedsel | Baas over eigen lijf! | Inentingen, nooit verplicht maar altijd een eigen keuze | Geen outsourcing aan de farmaceutische industrie: Vaccinproductie & -ontwikkeling op nationaal nivo, zonder winstoogmerk | Corona aanpakken op een zinnige manier, zonder paniek.


SCHONE LUCHT, VEILIG VOEDSEL EN BETROUWBARE MEDICATIE!

De afgelopen jaren hebben wij gezien hoe de kwaliteit van ons voedsel, van de medicijnen die wij gebruiken en zelfs van onze leefomgeving. hard achteruit is gegaan. Wij hebben gezien hoe rot paardenvlees bij ons op tafel is gekomen, wij hebben gezien hoe dit kabinet een miljoen doses heeft besteld van een ongetest en nog onontwikkeld vaccin, waarvan later is gebleken dat het érnstige bijwerkingen heeft, zoals spontane trombose ... Het is echter de taak van de overheid om over de kwaliteit van ons voedsel, onze medicijnen en onze omgeving te waken. Dit kan duidelijk beter.


Voedselkwaliteit, de veiligheid van onze medicatie, de staat van natuur en milieu en ook dierenrechten zijn onderwerpen die nauw met elkaar zijn verbonden en die samen de natuurlijke ruggegraat van ons land vormen; en dus ook de gezondheid van onze gemeenschap bepalen! Dit zijn  uitermate belangrijk onderwerpen die door de afgelopen kabinetten allemaal stelselmatig zijn genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen, het paardenvleesschandaal, de uitwassen in de bio-industrie, en meer). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur en milieu, een écht effectieve bescherming van de kwaliteit van ons voedsel en onze medicijnproductie (o.a. door in Nederland onze vaccinaties te gaan produceren, in plaat van ze allemaal te importeren) en bestrijding van de uitwassen van de bio-industrie. Dus ook geen  boren naar schaliegas meer in de Waddenzee, omdat de nettowinst van deze boringen uiteindelijk minder is dan de schade die ze veroorzaken, net zo min als de verdere ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen! Tegelijk houdt dat ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden. Het feit dat Europa in het verleden publiekelijk stelling heeft genomen tegen genetisch gemodificeerde organismen en gewassen op Europese bodem, maar desondanks een vaccin op basis van GMO's zonder blikken of blozen toestaat, valt wat dat betreft ook opmerkelijk te noemen. De NRP is echter fel tégen genetische modificatie in Nederland.


GEZONDHEID

Al sinds jaren loopt ons land wat betreft de kwaliteit en kosten van de aangeboden zorg ver achter bij de ons omringende landen, zoals België, dat het aanzienlijk beter op dit gebied doet dan Nederland. Om dit gat in te lopen en ervoor te zorgen dat elke Nederlander de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft, willen wij  de ontwikkeling van betaalbare, kleinschalige en kwaliteitsvolle zorg stimuleren door middel van gedwongen schaalverkleining en minder bureaucratie in de zorg.


Ook eisen wij een betere controle op de kwaliteit en  de oorsprong van ons voedsel, een effectieve  bestrijding van overgewicht in kinderen en jongeren, en een halt aan de ontwikkeling en inzet van genetisch gemodificeerd "Frankensteinvoedsel".


Verder zijn wij ook voor het afschaffen van het Eigen Risico in de zorg, aangezien het pure struikroverij is om mensen te dwingen om elke maand een zorgpremie te betalen, en om ze vervolgens te dwingen om toch hun eigen zorg te betalen.  Het Eigen Risico is een schande, en ook volstrekt overbodig als we bereid zijn om een intelligent zorgsysteem te ontwerpen en te implementeren.

 

Uiteindelijk moeten wij een zorgstelsel vinden waar het geld dat de overheid aan zorg uitgeeft, gebruikt wordt om daadwerkelijk de zorg van de Nederlanders te betalen, in plaats van de bureaucratie die zich van de zorgsector meester heeft gemaakt, ondermeer als gevolg van gedwongen schaalvergroting.


CONTROLE VOEDSELKWALITEIT & -OORSPRONG

Ook moet het de taak van de overheid zijn om ervoor te zorgen dat het voedsel dat bij ons op tafel komt op een legitieme manier geproduceerd wordt en dat wij weten waar het vandaan komt. Wij herinneren ons nog de paardevleesaffaire waar vlees van oude racepaarden uit Roemenië via Malta naar Nederland werd geimporteerd, waar het als "rundvlees" werd verkocht. Dit kan niet worden toegestaan. Helaas heeft de individuele consument de hulpmiddelen niet om de oorsprong en kwaliteit van zijn voedsel objectief na te gaan. Dat is waar de overheid in moet springen.


VERBOD OP GMO

Er bestaan te veel inherente risico's aan genetisch gemodificeerd voedsel. In een overvloedig land als Nederland is GMO ook volstrekt onnodig. Maar ondanks het feit dat de EU altijd fel tegen GMO is geweest, heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat genetische modificatie compleet vrijgelaten is en aan geen enkele regels meer hoeft te voldoen. De invloed van GMO-voedsel op het menselijk lichaam is echter nadelig, zeker vergeleken met "traditioneel" voedsel. Daarom maakt de NRP zich sterk voor een totaalverbod op GMO-voedsel.


BAAS OVER EIGEN LIJF!

Wij hebben de afgelopen tijd aan de lijven kunnen ondervinden dat overheden zoals die van Nederland, Vlaanderen/België, de E.U. en de cynisch genoemde "Wereldgezondheidsorganisatie" allemaal geloven dat zij het recht hebben om jou te vertellen wat er met jouw lichaam moet gebeuren. Wij geloven echter dat niemand het recht heeft om ons te vertellen wat wij in ons lichaam moeten stoppen. Daarom houden wij sterk vast aan ons zelfbeschikkingsrecht, wat praktisch ook geen gedwongen vaccinaties inhoudt! Wij vinden dat inentingen altijd een vrije keuze moeten zijn van de persoon zelf!


GEZONDHEIDSZORG EN VEILIGE MEDICATIE VOOR IEDEREEN!

Waarom heeft dit kabinet onmiddellijk een miljoen doses besteld van een vaccin voordat het daadwerkelijk ontwikkeld en getest was? En waarvan even later is gebleken dat het verlamming veroorzaakt in de ongelukkige menselijke proefkonijnen? Waarom mogen buitenlandse farmabedrijven "vrijwilligers" voor medisch onderzoek ronselen voor geld? Waarom is Nederland zo afhankelijk van Amerikaanse, Britse en Duitse big pharma-bedrijven? Waarom kan het kabinet wél miljoenen euro's uitgeven aan ongeteste spuitjes, of aan een JSF-straaljager, of aan de NPO, maar heeft elke Nederlander tegelijk ook nog een eigen risico van meer dan 300 euro te betalen? Waarom heeft de regering de afgelopen tientallen jaren aangemoedigd dat rusthuizen, wooncentra en bejaardenhuizen in gigantische ouwe-mensen-fabrieken zijn veranderd, waar te weinig slechtbetaalde maar toegewijde personeelsleden zorg moeten dragen voor te veel hulpbehoevende mensen, terwijl directieleden van de zorgcentra wel hun bonussen op mogen strijken? De door de regering uitgevoerde commercialisering en "opschaling" van de Nederlandse gezondheidszorg is niets minder dan een misdaad waar verantwoording voor afgelegd zal moeten worden  ...


Wat betreft de kwaliteit en kosten van de aangeboden zorg loopt ons land ver achter bij de ons omringende landen, zelfs België doet het aanzienlijk beter op dit gebied! Om dit gat eindelijk eens te vullen en ervoor te zorgen dat elke Nederlander de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft, willen wij de ontwikkeling van betaalbare, kleinschalige en kwaliteitsvolle zorg stimuleren door middel van schaalverkleining en minder bureaucratie in de zorg. Ook eisen wij een betere controle op de kwaliteit en de oorsprong van onze medicijnen (inclusief vaccinaties!) en voedsel, een effectieve  bestrijding van overgewicht in kinderen en een halt aan de ontwikkeling en inzet van genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen. Dat houdt ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden.


Verder willen wij ook het Eigen Risico in de zorg afschaffen, aangezien het het pure struikroverij vinden is om mensen te dwingen om elke maand een zorgpremie te betalen en om ze vervolgens óók te dwingen om nog eens voor hun eigen zorg te betalen. Waarom heb je dan een verplichte zorgverzekering als het voor de meerderheid van Nederland helemaal niks betaalt? Het Eigen Risico is niet alleen een schande, maar ook volstrekt overbodig als we bereid zijn om een intelligent zorgsysteem te ontwerpen en als we even nadenken hoe wij ons belastinggeld beter kunnen verdelen. Zo willen wij ons geld o.a. gebruiken om ervoor te zorgen dat alle vaccinaties die in Nederland gegeven worden van nu af aan ook allemaal in Nederland worden geproduceerd. Waarom moet de Nederlandse volksgezondheid afhankelijk blijven van Britse, Amerikaanse en Duitse medicijnproducenten die allemaal al voor miljarden euro's aan schadevergoedingen en boetes hebben moeten betalen? Door ervoor te zorgen dat alle in Nederland gebruikte inentingen ook daadwerkelijk door een Nederlands laboratorium op Nederlandse bodem worden geproduceerd (en dus niet door een of ander buitenlands concern), kunnen wij de kwaliteit van deze medicatie controleren en de langetermijneffecten ook bestuderen. De Nederlandse volksgezondheid moet voorrang krijgen op internationale vrijhandel!


VEILIGE & EFFECTIEVE VACCINS IN NEDERLAND ONTWIKKELD & GEPRODUCEERD

Wij moeten eerlijk vaststellen dat de covidvaccins niet het wondermiddel zijn die ons door de producenten, de overheid, de WHO en de EU zijn beloofd. Het feit dat de beloofde "98% effectiviteit" zelfs aan het begin van de Europese vaccinatiecampagne niet reëel bleek te zijn, roept ernstige vraagtekens op over de geloofwaardigheid en aansprakelijkheid van zowel de producenten als de overheid. Ons land rekende op effectieve en veilige geneesmiddelen, maar kreeg niet wat ons beloofd is.


De NRP is fel tégen een verplichting tot vaccineren. Wij gaan uit van het principe "jouw lijf, jouw keuze". Veel Nederlanders kiezen ervoor om zichzelf en hun kinderen te laten vaccineren, dat is hun goed recht! Échter, wij vinden het problematisch dat de Nederlandse volksgezondheid totaal afhankelijk is van Britse, Amerikaanse en Duitse medicijnproducenten, die de afgelopen decennia allemaal voor miljarden euro's aan schadevergoedingen en boetes hebben moeten betalen... Dit wangedrag ondermijnt het vertrouwen van het publiek in vaccinaties, met reden! En een vaccinatieplicht en -paspoort zorgt er enkel en alleen voor dat de weerstand tegen vaccineren nog veel heviger wordt. 


Om ervoor te zorgen dat die Nederlanders die ervoor kiezen om zich te laten vaccineren dit kunnen doen met de zekerheid dat de vaccins die zij nemen daadwerkelijk veilig, effectief en betrouwbaar zijn (dus écht velig, écht effectief en écht betrouwbaar), ijvert de NRP voor de oprichting van een Nederlands Nationaal Laboratorium, zodat alle vaccinaties die in Nederland gegeven worden van nu af aan ook allemaal in Nederland worden ontwikkeld en geproduceerd, op nonprofit basis. Immers: Waarom moet de Nederlandse volksgezondheid afhankelijk blijven van Britse, Amerikaanse en Duitse medicijnproducenten, die de afgelopen decennia allemaal al voor miljarden euro's aan schadevergoedingen en boetes hebben moeten betalen?


Door ervoor te zorgen dat alle in Nederland gebruikte inentingen ook daadwerkelijk door een Nederlands nonprofit-laboratorium op Nederlandse bodem worden geproduceerd (en dus niet door een of ander buitenlands concern met een winstverwachting), kunnen wij de absolute kwaliteit en veiligheid van deze medicatie controleren en de langetermijneffecten ook bestuderen. Dat is een logische, praktische en reële oplossing. Want de Nederlandse volksgezondheid moet altijd voorrang krijgen op internationale vrijhandel!


CORONA & DE CORONAMAATREGELEN

2020/2021 waren twee absolute rampjaren voor Nederland én de wereld. De afgelopen twee jaar lang was en is de coronacrisis (voor uiteenlopende redenen) een van de grootste noodsituaties waar Nederland (en de wereld) mee geconfronteerd werd, sinds het einde van de Koude Oorlog. Kort samengevat:


✔ Onze economie word al twee jaar lang van hogerhand platgelegd; eerst door lockdowns en het sluiten van "niet-essentiële winkels", nu door de QR-codes;

✔ Onze regering en volksvertegenwoordiging hebben de verantwoordelijkheid voor het landsbestuur twee jaar lang uit handen gegeven en overgedragen aan de Minister President en de minister van volksgezondheid; die op basis van advies van een ongekozen en geheimzinnige raad (het Outbreak Management Team, of OMT) twee jaar lang via ministerieel decreet hebben geregeerd. Kortom: Twee jaar lang is de Nederlandse parlementaire democratie onnodig "op pauze gezet", aangezien er geen enkel beletsel was voor de Kamerleden om hun taak als volksvertegenwoordiger zoals vereist uit te voeren; 

Mensen hebben hun inkomens en ondernemingen verloren;

✔ De regering heeft zonder verder vragen te stellen miljoenen doses van ongeteste en onbekende vaccins besteld, op basis van beloftes van de producenten dat ze veilig zouden zijn. Dit ondanks de slechte staat van dienst van deze farmaconglomeraten wat betreft het adequaat testen van medicijnen voordat deze op de markt worden gebracht (dit is immers al eerder gebeurd, bijvoorbeeld tijdens de Softenon-affaire).

Er is wereldwijd acute hongersnood als direct gevolg van de wereldwijde lockdowns, waardoor nu bijna een miljard mensen wereldwijd honger leiden;

Leerlingen en studenten zijn afgelpen twee jaar in recordaantal uitgevallen, omdat het recht op onbelemmerd onderwijs "op pauze werd gezet";

✔ De regering is twee jaar lang meegegaan met willekeurige maatregels zoals de algemene maskerplicht en de 1,5-metermaatschappij, ondanks het feit dat hier geen medisch-wetenschappelijke basis voor aanwezig was en ondanks het feit dat zelfs na twee jaar onafgebroken onderzoek de effectiviteit van deze maatregels nog altijd niet is aangetoond.

Door het bijdrukken van honderden miljarden euro's voor aan de ene kant overheidssteun voor vliegmaatschappijen en andere grote conglomeraten en aan de andere kant voor megalomane Europese onzinprojecten als de "Groene en Digitale Transitie" loopt de wereldeconomie nu het risico om de grootste hyperinflatie mee te maken sinds de ondergang van de Zimbabwaanse dollar en de Duitse Reichsmark voor de oorlog; wat nu al tot lege rekken en voedseltekorten heeft geleid;

Door restrictieve maatregelen (zoals de wereldwijd ingevoerde avondklok) zijn burgerlijke vrijheden twee jaar lang - en zonder einddatum in zicht - zwaar ingeperkt;

Depressie en zelfmoord onder kinderen en jongeren is nog nooit zo hoog geweest;

✔ Hoewel de wereld in begin 2020 al wist dat kinderen niet of nauwelijks last hebben van corona, heeft onze overheid tóch miljarden euro's geïnvesteerd om kinderen met deze experimentele vaccinatie in te enten; en het vervolgens praktisch verplicht gesteld dat kinderen worden gevaccineerd. Dit noemde de Kamer "geen dwang, maar drang¨. Oftewel: "Treiter de weigeraars totdat ze doen wat ze gezegd wordt!"

✔ Door de grootschalige inentingscampagne kunnen wij nú al een gigantische vermenigvuldiging constateren van ernstige gezondheidsproblemen, zowel onder gevaccineerde volwassen als onder gevaccineerde kinderen!

Zowel in ons eigen land als internationaal hebben ministers en regeringsleiders ongestraft hun eigen regels mogen overtreden, zonder daarvoor de consequenties te moeten aanvaarden (denk aan minister van justitie en politie Grapperhaus, minister van Financiën Hoekstra of zelfs de liegende en bedriegende Minister-President);

Ondanks het feit dat de Chinese Volksrepubliek de hand heeft gehad in de verspreiding van dit virus (door o.a. te weigeren om de rest van de wereld over het bestaan ervan in te lichten tot het te laat was) is de Chinese Communistische Partij hier op geen enkele manier voor verantwoordelijk gehouden;

Het grondwettelijk recht om vrij te betogen is willekeurig beperkt en de politie (inclusief geheime politie-eenheden in Nederland!) hebben on-Nederlands zwaar geweld gebruikt om betogingen tegen de overheid de kop in te drukken;

✔ Overheden over de hele wereld (inclusief de onze) hebben mensen het recht afgepakt om over hun eigen lichaam en gezondheid te beslissen door covid-vaccinaties, PCR-testen, tracering en QR-codes praktisch (en vaak ook werkelijk) verplicht te stellen.

✔ Dansende verplegers: Terwijl er een internationale gezondheidscrisis aan de gang zou zijn; en terwijl ons ziekenhuispersoneel onder ondragelijke druk zou staan, had het personeels van de ziekenhuizen van Nederland en Vlaanderen wél genoeg vrije tijd om massaal aan de Jeruzalema Challenge mee te doen, waarbij artsen en verplegers de choreografie van dit lied leerden om vervolgens synchroon hun dansje voor de camera te doen, ondanks het feit dat zij volgens de media "op instorten stonden";

✔ Twee jaar lang heeft onze eigen overheid ons aan een eindeloze stroom angstpropaganda onderworpen;

✔ Terwijl de media rapporteerde dat onze ziekenhuizen "op instorten stonden" werden de noodhospitaals in Amsterdam en Rotterdam een maand nadat ze gebouwd waren weer afgebroken, omdat er geen behoefte was aan de overcapaciteit en deze gebouwen dus constant leeg stonden;

✔ Overheden over de hele wereld (inclusief de onze) hebben zonder enige terughoudendheid miljarden doses van ongeteste experimentele vaccins besteld en vervolgens van de bevolking geëist dat zij zich hiermee laten inenten, of anders! Saillant detail is dat de politici die deze regels hebben opgelegd zelf vaak níét zijn ingeënt.

✔ Mensen van over de hele wereld rapporteren herhaaldelijk ernstige bijwerking. Dit wordt echter gewoon genegeerd door zowel de politici als de media.

Zelfs nadat het "veilige" vaccin van Astra-Zeneca in Europa werd verbannen als gevolg van het feit dat er mensen waren overleden aan de bloedklonters die het veroorzaakt, worden mensen die vragen stellen over de veiligheid van deze spuiten nog als "complotdenkers" en "wappies" weggezet;

✔ Verregaande polarisering van de gemeenschap en een door de overheid opgestuwde onverdraagzaamheid jegens mensen die ervoor kiezen om zich niet te laten inenten;

✔ Verregaande partijdigheid en propaganda vanuit de zogenaamde "neutrale" en "onpartijdige" media; waarbij geen ruimte wordt gegeven aan geluiden die kritisch zijn op het overheidsbeleid en geen aandacht wordt gegeven aan nieuws dat als "tegen de regering" zou kunnen worden opgevat, zoals berichtgeving over de doorgaande massale demonstraties in heel Europa.

✔ De instelling van de Pasjesmaatschappij in Europa, inclusief in Nederland;

✔ En nog veel meer ...


Of je nu gevaccineerd bent of niet, of je nu een masker draagt of niet, of je nu gelooft dat het echt zo ernstig is als de TV zegt, of niet ... dat maakt op dit moment niets uit!


Wij constateren immers dat het gevoerde overheidsbeleid tijdens de coronacrisis van de afgelopen 2 jaar recht ingaat tegen de fundamentele waarden van de Nederlandse cultuur, van de Nederlandse bevolking en (zo zou het eigenlijk moeten zijn) van de Nederlandse rechtsstaat. De politici op het Binnenhof hebben herhaaldelijk de wet overtreden, zonder hier ooit voor gestraft te worden. De politici op het Binnenhof hebben hun heilige verantwoordelijkheid verraden door hun "internationale verplichtingen" voorrang te geven over het welzijn van het Nederlandse volk. De politici op het Binnenhof hebben hun eigen land overgegeven aan de waan van de dag zonder ooit enige kritische kanttekeningen te plaatsen. Daarom moet de Nederlandse politiek gesaneerd worden, zodat wij weer leiders krijgen die begrijpen dat zij voor het volk werken; niet het volk voor de politici!


Ben je toch nog bang om besmet te raken, of voor de kwalijke gevolgen van het coronavirus?

Wees dan gerust, aangezien er véél is dat de medische wetenschap, in samenwerking met de politiek (als ze dat tenminste willen) kan doen. Om te beginnen is het belangrijk om in te zien dat het aanwakkeren van een gevoel van landelijke paniek het laatste is dat wij nodig hebben tijdens een ernstige epidemie, omdat stress de menselijke immuunrespons zwakker maakt. Dit betekent ook dat de door de Nederlandse staat uitgevoerde propagandacampagne, bedoeld om de maatregelen af te dwingen, dus een sterk negatief effect heeft op de vaardigheid van het menselijk immuunsysteem om het virus van zich af te slaan. Daarom moeten wij, als een verantwoordelijke en zorgzame overheid, meer aandacht schenken aan het voorkomen van paniek in het land en ervoor zorgen dat mensen het gevoel krijgen dat de overheid alles doet wat ze kunnen om de mensen door deze epidemie te helpen, zonder echter het leven onmogelijk te maken door draconische restrictieve maatregelen op te leggen. Dat betekent ook dat wij verder willen gaan met de Nederlandse traditie van eigen keuze wat betreft inentingen: Wij gaan niemand dwingen om zich te laten vaccineren. De NRP gelooft dat dit altijd een eigen, persoonlijke keuze moet blijven!


Besef echter goed dat landelijke paniek zowel ongewenst als onnodig is! Als duidelijke indicator van de werkelijke situatie kun je het feit nemen dat de Nederlandse overheid al in 2020 de verschillende noodziekenhuizen in Rotterdam en Amsterdam immers al heeft afgebroken, omdat ze niet gebruikt werden. Waarom niet? Omdat de capaciteit van onze ziekenhuizen altijd al meer dan genoeg is geweest! Bewijs hiervoor kan ook gevonden worden in de vele ziekenhuizen die filmpjes posten van hun voltallige personeel dat aan de Jeruzalema Dance Challenge meedeed, ook al was er zogezegd een nationale crisis in de gezondheidszorg aan de gang ... Of het feit dat het kabinet weigerde om het zorgpersoneel een bonus of een loonsverhoging te geven, omdat de nood aan verzorgend personeel niet dringend genoeg werd geacht ... Het is dus belangrijk om in te zien dat gevoelens van angst of paniek alleen maar contraproductief zijn, ondanks het feit dat onze overheid actief haar best heeft gedaan om gevoelens van angst en onzekerheid te bevorderen; en wij geloven dan ook dat de overheid moreel verplicht is om ook in tijden van nationale crisis óók aan ht moreel en de psychische gezondheid van de bevolking te denken.


Dit geldt ook wat betreft de nationale & internationale maskerplicht: De overheid (aangespoord door de WHO en de E.U.) eist van mensen dat wij vrijwel overal maskers dragen, ondanks het feit dat ondertussen al is gebleken dat veel van de blauwe maskers giftige stoffen bevatten (o.a. in de antibacteriële laag) en dat veel van de maskers die verkocht worden niet eens tegen covid beschermen, zoals die maskers waar op de verpakking al wordt vermeld dat: "this is not PPE" en "this mask does not protect against covid" (NL: dit masker beschermt niet tegen covid). Om de een of andere reden blijft Europa dit soort goedkope maskers uit China importeren, ook al is de kwaliteit van deze Chinese PPE vaak beneden peil; en ondanks het feit dat China de bron van het virus is. Daarom stelt de NDP voor om de landelijke maskerplicht op te heffen. In plaats van dit een plicht maken, maken wij het dragen van een masker weer een vrijwillige keuze, zoals het hoort met iets dat je soms urenlang bovenop je eigen gezicht moet dragen ... Omdat de huidige maskers na een vol jaar aan maatregelen nog niet effectief zijn gebleken, zullen wij in plaats daarvan gratis maskers van hoge kwaliteit aanbieden aan die mensen die daar wél behoefte aan hebben. Omdat het idee dat je maskers niet draagt om jezelf te beschermen, maar voor  anderen, pure onzin is, willen wij goedwerkende maskers (met een ventiel en een verwisselbaar filter) aanbieden aan hen die daar behoefte aan voelen.


Verder is het ook belangrijk om te realiseren dat er een aantal medicijnen zijn die positieve resultaten hebben laten zien tegen het virus, inclusief medicijnen die al sinds 1972 op de Lijst van Noodzakelijke Medicijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie staan. Helaas zijn deze alternatieven voor het vaccin op dit moment verboden in Nederland, omdat de Europese Unie volledig heeft ingezet op de vaccins geproduceerd door de grote, internationale farmaceutische industrie. Zoals altijd geeft de VVD prioriteit aan internationale financiële belangen in plaats van onze volksgezondheid of het nationaal welzijn van Nederland. Echter, omdat wij geloven dat jij zélf de baas moet bijven over jouw eigen lichaam, willen wij jou ook het recht geven om te kunnen kiezen tussen medicijnen en behandelingen, in plaats van dat je strikt de behandeling moet volgen die door de overheid wordt voorgeschreven.


Kortom: Er is een hoop dat we kunnen doen om uit deze crisis te komen; en om terug naar het normale leven te gaan, zonder verplichte vaccinatie, zonder gedwongen Groene Pas of vaccinatiepaspoort, zonder GMO's in je lichaam, zonder scholen te sluiten en kinderen thuis te houden. In plaats daarvan gaan wij dezelfde strategie invoeren die met veel succes is toegepast in landen als Zweden, Turkije, Rusland en verschillend landen in Afrika:


Eigen keuze, eigen verantwoordelijkheid, gezond verstand en een nationale oplossing voor een nationaal probleem.


TERUGDRAAIING PRIVATISERING GEZONDHEIDSZORG

Wij vinden dat het de verantwoordelijkheid van de Nederlandse staat is om voor de zwakkere en meer kwetsbare leden van onze gemeenschap te zorgen. Ondanks deze verantwoordelijkheid heeft de VVD-regering zijn best gedaan om de zorgverlening volledig te privatiseren. Het grote probleem hiermee is dat dit een automatische verslechtering van de aangeboden zorg inhoudt, aangezien concurrentie tussen zorginstellingen funest is voor het peil van de aangeboden zorg. Door constant aan de kosten van zorgverlening te moeten denken, krijg je bijvoorbeeld situaties waar "onhandelbare" ouderen de hele dag plat worden gedrogeerd omdat er niet genoeg verplegend persoon is om voor alle patiënten te zorgen ... Dit komt ondertussen met zo'n grote regelmaat voor dat we het over stelselmatige en herhaaldelijke mishandeling van weerloze ouderen kunnen hebben.


De NRP vindt dat zorginstellingen samen moeten werken in plaats van met elkaar te moeten concurreren. Daarom vinden wij ook dat zorginstellingen niet op een commerciële, winstgerichte manier moeten denken, aangezien zorg niet een wegwerpproduct is, maar een noodzakelijke dienstverlening voor mensen die dit echt nodig hebben! Kleinschalige zorginstellingen zijn beter dan grootschalige; daarom pleiten wij voor:

✔ een onmiddelijke fusiestop

✔ het opsplitsen van grote instellingen in kleinere eenheden.


In de praktijk zullen alle zorginstellingen die over meer dan één locatie verspreid liggen opgesplitst moeten worden, zodat uiteindelijk elke locatie een aparte instelling met een aparte directie en een apart verpleegpersoneel wordt.  Hierdoor komen we van een hoop onoverzichtelijkheid en bureaucratie in de zorg af. Ook moet het uitbetalen van extreme topsalarissen en bonussen voor topbestuurders in de zorg direct worden gestopt. Er bestaat immers een CAO voor de zorg waaronder zij ook vallen.

Ondertussen is er nog veel werk nodig in de door de VVD kapot gemaakt Nederladnse zorg. Zo is dit ook nog nodig:

✔ behoud van de AWBZ

✔ de Nederlandse overheid moet er een prioriteit van maken om te doen wat nodig is om  de wachtlijsten in de zorg zo snel mogelijk weg te werken.

✔ niemand mag uit de jeugdzorg of de psychiatrische zorg worden ontslagen zonder dat er eerst een vaste woonplek voor hem/haar is gevonden. Te vaak eindigen mensen met een psychiatrisch verleden op straat.


GRATIS VERKRIJGBARE VOORBEHOEDSMIDDELEN

De NRP vindt dat eenvoudige voorbehoedsmiddelen (zoals condooms) gratis verkrijgbaar moeten zijn in ziekenhuizen, klinieken en apotheken. Ongewenste zwangerschappen en SOA's zijn en blijven een probleem, ook in Nederland. Andere voorbehoedsmiddelen moeten terug in het basispakket van de zorgverzekering, zodat elke Nederlander altijd toegang tot effectieve en betaalbare geboortebeperking krijgt. Het is aan de staat om ervoor te zorgen dat mensen vrij toegang hebben tot de benodigde middelen om ervoor te zorgen dat SOA's, ongewenste zwangerschappen en abortussen niet hoeven te gebeuren.


GRATIS VERKRIJGBARE VROUWELIJKE HYGIËNEMIDDELEN (GRATIS MAANDVERBAND)

Elke vrouw heeft haar natuurlijke cyclus, die zijn maandelijkse ongemak met zich meebrengt. In Schotland heeft de lokale overheid al sinds een tijdje een programma om gratis maandverband aan het vrouwelijk deel van de bevolking uit te delen. Het is een klein gebaar, maar het maakt het leven wel makkelijker en plezieriger voor een hoop mensen. Het is eenvoudig. En als onze overheid 68 miljoen over heeft voor 1 Joint Strike Fighter, kan het ook best gratis maandverband verdelen.


OVERGEWICHT

Overgewicht, of obesitas, is een groeiend en serieus probleem; niet alleen in Nederland, maar de wereld rond. Ongeveer de helft van de wereldbevolking kampt in meer of mindere mate met overgewicht. Daarom wil de NRP specifieke maatregelen invoeren om overgewicht terug te dringen. Om te beginnen gaan wij de mogelijkheden tot georganiseerde schoolsport uitbreiden en zullen middelbareschoolleerlingen buitenschoolse activiteiten (zoals sport) moeten doen om voor de middelbare school te kunnen slagen. Verder wil de NRP een accijns op frisdrank invoeren, zoals cola of energydrinks. Door deze "frisdrankaccijns" zal voedsel dat overdreven ongezonde hoeveelheden suiker bevat iets duurder worden dan voorheen. Tegelijkertijd moeten wij er ook voor zorgen dat groente en fruit in de supermarkt goedkoper wordt. Verder ijveren wij ook sterk voor een verbod om op school junkfood te verkopen, aangezien het installeren van snoep- en frisdrankautomaten op school zowel van cynisme als onverantwoordelijkheid getuigt, aangezien kleine kinderen vaak nog niet de zelfcontrole hebben om "nee" te kunnen zeggen.  Een positief bijkomend gevolg van deze frisdrankaccijns is ook het aanboren van een nieuwe inkomstenbron voor de Nederlandse schatkist, waarmee o.a. de stijgende zorgkosten kunnen worden gefinancieerd.


CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG (CIZ)

De vraag of en in welke mate iemand zorg nodig heeft, kan het best worden vastgesteld door de mensen die het dichtst bij de patiënt staan, zoals de huisarts. De NRP pleit daarom voor het afschaffen van het Centrum Indicatiestelling Zorg, aangezien deze bureaucratische moloch te ver van de patiënt afstaat om effectief vast te kunnen stellen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Wij streven ernaar om de hoeveelheid bureaucratie in de zorg te verminderen, en dat kan niet door het stellen van een diagnose uit te besteden aan een vaag overheidsbureau.


ONTMOEDIGING VAN FRISDRANK

Het drinken van frisdrank is een gigantische aanslag op je gezondheid. De overdreven grote hoeveelheden suiker en kunstmatige zoetstoffen in frisdrank zijn een belangrijke veroorzaker van overgewicht, suikerziekte en hartproblemen. Helaas zijn veel consumenten (voornamelijk kinderen) zich niet van de gevaren van overmatige frisdrankconsumptie bewust en wat dit precies met je lichaam doet. Daarom willen wij dat frisdrankflessen en -blikjes met waarschuwingsteksten worden uitgerust, zoals “frisdrank zorgt voor overgewicht” en “cola leidt tot suikerziekte”; op dezelfde manier dat tabaksprodukten van waarschuwingen zijn voorzien. Op deze manier kunnen wij zowel kinderen als ouders ervan bewust maken dat het consumeren van frisdranken gezondheidsrisico's met zich meebrengt. Verder pleiten wij er ook voor om de verkoop van frisdrank op school volledig te verbieden, aangezien het simpelweg onverantwoordelijk is om een frisdrankautomaat midden op een school neer te zetten, waar kleine kinderen erbij kunnen. 

DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | NRP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

een redelijk alternatief!

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL