gezondheid

EIGEN LICHAAM & GEZONDHEID

SAMENVATTING:

Schaalverkleining & minder bureaucratie in de zorg | Kleinschalige & kwaliteitsvolle zorg | Betere controle op de oorsprong van ons voedsel | Afschaffing Eigen Risico | Geen erkenning van patenten op organismes & natuurproducten, zoals virussen & zaaigoed | Verbod op GMO & Frankensteinvoedsel | Baas over eigen lijf! | Inentingen, nooit verplicht maar altijd een eigen keuze | Geen outsourcing aan de farmaceutische industrie: Vaccinproductie & -ontwikkeling op nationaal nivo, zonder winstoogmerk | Corona aanpakken op een zinnige manier, zonder paniek.


SCHONE LUCHT, VEILIG VOEDSEL EN BETROUWBARE MEDICATIE!

De afgelopen jaren hebben wij gezien hoe de kwaliteit van ons voedsel, van de medicijnen die wij gebruiken en zelfs van onze leefomgeving. hard achteruit is gegaan. Wij hebben gezien hoe rot paardenvlees bij ons op tafel is gekomen, wij hebben gezien hoe dit kabinet een miljoen doses heeft besteld van een ongetest en nog onontwikkeld vaccin, waarvan later is gebleken dat het érnstige bijwerkingen heeft, zoals spontane trombose ... Het is echter de taak van de overheid om over de kwaliteit van ons voedsel, onze medicijnen en onze omgeving te waken. Dit kan duidelijk beter.


Voedselkwaliteit, de veiligheid van onze medicatie, de staat van natuur en milieu en ook dierenrechten zijn onderwerpen die nauw met elkaar zijn verbonden en die samen de natuurlijke ruggegraat van ons land vormen; en dus ook de gezondheid van onze gemeenschap bepalen! Dit zijn  uitermate belangrijk onderwerpen die door de afgelopen kabinetten allemaal stelselmatig zijn genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen, het paardenvleesschandaal, de uitwassen in de bio-industrie, en meer). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur en milieu, een écht effectieve bescherming van de kwaliteit van ons voedsel en onze medicijnproductie (o.a. door in Nederland onze vaccinaties te gaan produceren, in plaat van ze allemaal te importeren) en bestrijding van de uitwassen van de bio-industrie. Dus ook geen  boren naar schaliegas meer in de Waddenzee, omdat de nettowinst van deze boringen uiteindelijk minder is dan de schade die ze veroorzaken, net zo min als de verdere ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen! Tegelijk houdt dat ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden. Het feit dat Europa in het verleden publiekelijk stelling heeft genomen tegen genetisch gemodificeerde organismen en gewassen op Europese bodem, maar desondanks een vaccin op basis van GMO's zonder blikken of blozen toestaat, valt wat dat betreft ook opmerkelijk te noemen. De NDP is echter fel tégen genetische modificatie in Nederland.


GEZONDHEID

Al sinds jaren loopt ons land wat betreft de kwaliteit en kosten van de aangeboden zorg ver achter bij de ons omringende landen, zoals België, dat het aanzienlijk beter op dit gebied doet dan Nederland. Om dit gat in te lopen en ervoor te zorgen dat elke Nederlander de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft, willen wij  de ontwikkeling van betaalbare, kleinschalige en kwaliteitsvolle zorg stimuleren door middel van gedwongen schaalverkleining en minder bureaucratie in de zorg.


Ook eisen wij een betere controle op de kwaliteit en  de oorsprong van ons voedsel, een effectieve  bestrijding van overgewicht in kinderen en jongeren, en een halt aan de ontwikkeling en inzet van genetisch gemodificeerd "Frankensteinvoedsel".


Verder zijn wij ook voor het afschaffen van het Eigen Risico in de zorg, aangezien het pure struikroverij is om mensen te dwingen om elke maand een zorgpremie te betalen, en om ze vervolgens te dwingen om toch hun eigen zorg te betalen.  Het Eigen Risico is een schande, en ook volstrekt overbodig als we bereid zijn om een intelligent zorgsysteem te ontwerpen en te implementeren.

 

Uiteindelijk moeten wij een zorgstelsel vinden waar het geld dat de overheid aan zorg uitgeeft, gebruikt wordt om daadwerkelijk de zorg van de Nederlanders te betalen, in plaats van de bureaucratie die zich van de zorgsector meester heeft gemaakt, ondermeer als gevolg van gedwongen schaalvergroting.


CONTROLE VOEDSELKWALITEIT & -OORSPRONG

Ook moet het de taak van de overheid zijn om ervoor te zorgen dat het voedsel dat bij ons op tafel komt op een legitieme manier geproduceerd wordt en dat wij weten waar het vandaan komt. Wij herinneren ons nog de paardevleesaffaire waar vlees van oude racepaarden uit Roemenië via Malta naar Nederland werd geimporteerd, waar het als "rundvlees" werd verkocht. Dit kan niet worden toegestaan. Helaas heeft de individuele consument de hulpmiddelen niet om de oorsprong en kwaliteit van zijn voedsel objectief na te gaan. Dat is waar de overheid in moet springen.


VERBOD OP GMO

Er bestaan te veel inherente risico's aan genetisch gemodificeerd voedsel. In een overvloedig land als Nederland is GMO ook volstrekt onnodig. Maar ondanks het feit dat de EU altijd fel tegen GMO is geweest, heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat genetische modificatie compleet vrijgelaten is en aan geen enkele regels meer hoeft te voldoen. De invloed van GMO-voedsel op het menselijk lichaam is echter nadelig, zeker vergeleken met "traditioneel" voedsel. Daarom maakt de NDP zich sterk voor een totaalverbod op GMO-voedsel.


BAAS OVER EIGEN LIJF!

Wij hebben de afgelopen tijd aan de lijven kunnen ondervinden dat overheden zoals die van Nederland, Vlaanderen/België, de E.U. en de cynisch genoemde "Wereldgezondheidsorganisatie" allemaal geloven dat zij het recht hebben om jou te vertellen wat er met jouw lichaam moet gebeuren. Wij geloven echter dat niemand het recht heeft om ons te vertellen wat wij in ons lichaam moeten stoppen. Daarom houden wij sterk vast aan ons zelfbeschikkingsrecht, wat praktisch ook geen gedwongen vaccinaties inhoudt! Wij vinden dat inentingen altijd een vrije keuze moeten zijn van de persoon zelf!


GEZONDHEIDSZORG EN VEILIGE MEDICATIE VOOR IEDEREEN!

Waarom heeft dit kabinet onmiddellijk een miljoen doses besteld van een vaccin voordat het daadwerkelijk ontwikkeld en getest was? En waarvan even later is gebleken dat het verlamming veroorzaakt in de ongelukkige menselijke proefkonijnen? Waarom mogen buitenlandse farmabedrijven "vrijwilligers" voor medisch onderzoek ronselen voor geld? Waarom is Nederland zo afhankelijk van Amerikaanse, Britse en Duitse big pharma-bedrijven? Waarom kan het kabinet wél miljoenen euro's uitgeven aan ongeteste spuitjes, of aan een JSF-straaljager, of aan de NPO, maar heeft elke Nederlander tegelijk ook nog een eigen risico van meer dan 300 euro te betalen? Waarom heeft de regering de afgelopen tientallen jaren aangemoedigd dat rusthuizen, wooncentra en bejaardenhuizen in gigantische ouwe-mensen-fabrieken zijn veranderd, waar te weinig slechtbetaalde maar toegewijde personeelsleden zorg moeten dragen voor te veel hulpbehoevende mensen, terwijl directieleden van de zorgcentra wel hun bonussen op mogen strijken? De door de regering uitgevoerde commercialisering en "opschaling" van de Nederlandse gezondheidszorg is niets minder dan een misdaad waar verantwoording voor afgelegd zal moeten worden  ...


Wat betreft de kwaliteit en kosten van de aangeboden zorg loopt ons land ver achter bij de ons omringende landen, zelfs België doet het aanzienlijk beter op dit gebied! Om dit gat eindelijk eens te vullen en ervoor te zorgen dat elke Nederlander de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft, willen wij de ontwikkeling van betaalbare, kleinschalige en kwaliteitsvolle zorg stimuleren door middel van schaalverkleining en minder bureaucratie in de zorg. Ook eisen wij een betere controle op de kwaliteit en de oorsprong van onze medicijnen (inclusief vaccinaties!) en voedsel, een effectieve  bestrijding van overgewicht in kinderen en een halt aan de ontwikkeling en inzet van genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen. Dat houdt ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden.


Verder willen wij ook het Eigen Risico in de zorg afschaffen, aangezien het het pure struikroverij vinden is om mensen te dwingen om elke maand een zorgpremie te betalen en om ze vervolgens óók te dwingen om nog eens voor hun eigen zorg te betalen. Waarom heb je dan een verplichte zorgverzekering als het voor de meerderheid van Nederland helemaal niks betaalt? Het Eigen Risico is niet alleen een schande, maar ook volstrekt overbodig als we bereid zijn om een intelligent zorgsysteem te ontwerpen en als we even nadenken hoe wij ons belastinggeld beter kunnen verdelen. Zo willen wij ons geld o.a. gebruiken om ervoor te zorgen dat alle vaccinaties die in Nederland gegeven worden van nu af aan ook allemaal in Nederland worden geproduceerd. Waarom moet de Nederlandse volksgezondheid afhankelijk blijven van Britse, Amerikaanse en Duitse medicijnproducenten die allemaal al voor miljarden euro's aan schadevergoedingen en boetes hebben moeten betalen? Door ervoor te zorgen dat alle in Nederland gebruikte inentingen ook daadwerkelijk door een Nederlands laboratorium op Nederlandse bodem worden geproduceerd (en dus niet door een of ander buitenlands concern), kunnen wij de kwaliteit van deze medicatie controleren en de langetermijneffecten ook bestuderen. De Nederlandse volksgezondheid moet voorrang krijgen op internationale vrijhandel!


CORONA & DE CORONAMAATREGELEN

De coronacrisis is (voor uiteenlopende redenen) een van de grootste noodsituaties waar Nederland (en de wereld) mee geconfronteerd wordt, sinds het einde van de Koude Oorlog. Kort samengevat:


  • Onze economie wordt al meer dan een jaar lang van hogerhand platgelegd; mensen hebben hun inkomen verloren; er is wereldwijd hongersnood als direct gevolg van de wereldwijde lockdowns; leerlingen en studenten zijn in recordaantal uitgevallen, omdat het recht op onbelemmerd onderwijs "op pauze is gezet"; door het bijdrukken van miljarden euro's aan overheidssteun voor vliegmaatschappijen en andere grote bedrijven loopt de wereldeconomie nu het risico om de grootste hyperinflatie mee te maken sinds de Duitse mark van voor de oorlog; door restrictieve maatregelen (zoals de wereldwijd ingevoerde avondklok) zijn burgerlijke vrijheden al meer dan een jaar lang - en zonder einddatum in zicht - zwaar ingeperkt; depressie en zelfmoord onder kinderen en jongeren is nog nooit zo hoog geweest; zowel in ons eigen land als internationaal hebben ministers en regeringsleiders ongestraft hun eigen regels mogen overtreden, zonder daarvoor de consequenties te moeten aanvaarden; ondanks het feit dat de Chinese Volksrepubliek direct verantwoordelijk is voor de verspreiding van dit virus (door o.a. te weigeren om de rest van de wereld over het bestaan ervan in te lichten tot het te laat was) is de Chinese Communistische Partij hier op geen enkele manier voor verantwoordelijk gehouden; het grondwettelijk recht om vrij te betogen is willekeurig beperkt en de politie (inclusief geheime politie-eenheden in Nederland!) hebben on-Nederlands zwaar geweld gebruikt om betogingen tegen de overheid de kop in te drukken; enzovoort.


Ben je bang om besmet te raken, of voor de gevolgen van het coronavirus? Wees dan gerust, aangezien er véél is dat de medische wetenschap, in samenwerking met de politiek (als ze dat tenminste willen) kan doen. Om te beginnen is het belangrijk om in te zien dat het aanwakkeren van een gevoel van landelijke paniek het laatste is dat wij nodig hebben tijdens een ernstige epidemie, omdat stress de menselijke immuunrespons zwakker maakt. Dit betekent ook dat de door de Nederlandse staat uitgevoerde propagandacampagne, bedoeld om de maatregelen af te dwingen, dus een sterk negatief effect heeft op de vaardigheid van het menselijk immuunsysteem om het virus van zich af te slaan. Daarom moeten wij, als een verantwoordelijke en zorgzame overheid, meer aandacht schenken aan het voorkomen van paniek in het land en ervoor zorgen dat mensen het gevoel krijgen dat de overheid alles doet wat ze kunnen om de mensen door deze epidemie te helpen, zonder echter het leven onmogelijk te maken door draconische restrictieve maatregelen op te leggen. Dat betekent ook dat wij verder willen gaan met de Nederlandse traditie van eigen keuze wat betreft inentingen: Wij gaan niemand dwingen om zich te laten vaccineren. De NDP gelooft dat dit altijd een eigen, persoonlijke keuze moet blijven!


Besef echter goed dat landelijke paniek zowel ongewenst als onnodig is! Als duidelijke indicator van de werkelijke situatie kun je het feit nemen dat de Nederlandse overheid al in 2020 de verschillende noodziekenhuizen in Rotterdam en Amsterdam immers al heeft afgebroken, omdat ze niet gebruikt werden. Waarom niet? Omdat de capaciteit van onze ziekenhuizen altijd al meer dan genoeg is geweest! Bewijs hiervoor kan ook gevonden worden in de vele ziekenhuizen die filmpjes posten van hun voltallige personeel dat aan de Jeruzalema Dance Challenge meedeed, ook al was er zogezegd een nationale crisis in de gezondheidszorg aan de gang ... Of het feit dat het kabinet weigerde om het zorgpersoneel een bonus of een loonsverhoging te geven, omdat de nood aan verzorgend personeel niet dringend genoeg werd geacht ... Het is dus belangrijk om in te zien dat gevoelens van angst of paniek alleen maar contraproductief zijn, ondanks het feit dat onze overheid actief haar best heeft gedaan om gevoelens van angst en onzekerheid te bevorderen; en wij geloven dan ook dat de overheid moreel verplicht is om ook in tijden van nationale crisis óók aan ht moreel en de psychische gezondheid van de bevolking te denken.


Dit geldt ook wat betreft de nationale & internationale maskerplicht: De overheid (aangespoord door de WHO en de E.U.) eist van mensen dat wij vrijwel overal maskers dragen, ondanks het feit dat ondertussen al is gebleken dat veel van de blauwe maskers giftige stoffen bevatten (o.a. in de antibacteriële laag) en dat veel van de maskers die verkocht worden niet eens tegen covid beschermen, zoals die maskers waar op de verpakking al wordt vermeld dat: "this is not PPE" en "this mask does not protect against covid" (NL: dit masker beschermt niet tegen covid). Om de een of andere reden blijft Europa dit soort goedkope maskers uit China importeren, ook al is de kwaliteit van deze Chinese PPE vaak beneden peil; en ondanks het feit dat China de bron van het virus is. Daarom stelt de NDP voor om de landelijke maskerplicht op te heffen. In plaats van dit een plicht maken, maken wij het dragen van een masker weer een vrijwillige keuze, zoals het hoort met iets dat je soms urenlang bovenop je eigen gezicht moet dragen ... Omdat de huidige maskers na een vol jaar aan maatregelen nog niet effectief zijn gebleken, zullen wij in plaats daarvan gratis maskers van hoge kwaliteit aanbieden aan die mensen die daar wél behoefte aan hebben. Omdat het idee dat je maskers niet draagt om jezelf te beschermen, maar voor  anderen, pure onzin is, willen wij goedwerkende maskers (met een ventiel en een verwisselbaar filter) aanbieden aan hen die daar behoefte aan voelen.


Verder is het ook belangrijk om te realiseren dat er een aantal medicijnen zijn die positieve resultaten hebben laten zien tegen het virus, inclusief medicijnen die al sinds 1972 op de Lijst van Noodzakelijke Medicijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie staan. Helaas zijn deze alternatieven voor het vaccin op dit moment verboden in Nederland, omdat de Europese Unie volledig heeft ingezet op de vaccins geproduceerd door de grote, internationale farmaceutische industrie. Zoals altijd geeft de VVD prioriteit aan internationale financiële belangen in plaats van onze volksgezondheid of het nationaal welzijn van Nederland. Echter, omdat wij geloven dat jij zélf de baas moet bijven over jouw eigen lichaam, willen wij jou ook het recht geven om te kunnen kiezen tussen medicijnen en behandelingen, in plaats van dat je strikt de behandeling moet volgen die door de overheid wordt voorgeschreven.


Kortom: Er is een hoop dat we kunnen doen om uit deze crisis te komen; en om terug naar het normale leven te gaan, zonder verplichte vaccinatie, zonder gedwongen Groene Pas of vaccinatiepaspoort, zonder GMO's in je lichaam, zonder scholen te sluiten en kinderen thuis te houden. In plaats daarvan gaan wij dezelfde strategie invoeren die met veel succes is toegepast in landen als Zweden, Turkije en Rusland:


Eigen keuze, eigen verantwoordelijkheid, gezond verstand en een nationale oplossing voor een nationaal probleem.


DE NEDERLANDSE DEMOCRATISCHE PARTIJ |

voor vrijheid, democratie & Nederland

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE DEMOCRATISCHE PARTIJ | DEN HAAG & BRUSSEL | INFO@DEMOC.NL