eu

EUROPA

SAMENVATTING:

Nexit? Ja of nee? | Een nieuwe Europese samenwerking, die wél werkt | trots op onze Europese identiteit, maar onafhankelijk | Europese samenwerking & solidariteit, maar geen nivellering | Nederlanders moeten kiezen wat wij van Europa willen: Federaal Europa of een Europese Economische Gemeenschap? | Dus: Nationaal referendum over de E.U. & euro | EU moet democratisch! | Open grenzen, maar geen economische uitverkoop op neoliberale leest | Afschaffing belastingvrijstelling EU-politici & -ambtenaren


Nationaal referendum over de E.U. als enige manier om de EU-bureaucratie te doorbreken

Nederlanders zijn Europeanen. Dat zijn wij niet vergeten. Wij zijn trots op onze Europese wortels en onze Europese identiteit! Daarom maakt de NRP zich ook sterk voor hechte Europese samenwerking & solidariteit. Zeker weten! Hechter en effectiever dan nú het geval is onder de EU. 

Tegelijkertijd verwerpen wij echter ook de systematische en geïnsitutionaliseerde corruptie, inefficiëntie, ondemocratische neigingen en onvermogen van de EU.

Kortom: Wij verwerpen de Europese Unie in haar huidige vorm.


Wij houden van Europa, maar wij hebben geen behoefte aan een Europese Unie die gewoon niet werkt. In de politiek is het belangrijk om eerlijk te zijn (vinden wij!) en de trieste waarheid is dat de E.U. gewoon slecht functioneert, omdat de E.U. ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt, duur, besluiteloos, verdeeld en ineffectief is. Daarom pleit de NRP ervoor om de EU te vervangen voor een nieuwe Europese Economische Gemeenschap: Een Europees blok dat erop gericht is om effectieve inter-Europese samenwerking te bevorderen, zónder het politieke einddoel van een Federaal verenigd Europa dat altijd al het doel is geweest van het politiek project van de EU en ook besloten ligt in de slogan "Ever Closer Union" (of in het Nederlands: een Immer Dichtere Unie).


De NRP is dus eurosceptisch. Of om precies te zijn: EU-sceptisch.


De EU zit namelijk in de problemen:

Door de corruptie van Europese politici en "ambtenaren" zoals Von Der Leyen, Michel en Pinxten;

door het onvermogen om oplossingen te vinden voor problemen als de vluchtelingencrisis;

door de elitaire arrogantie van de Europese Commissie;

door de weigering van de Europese machthebbers om de EU de democratische hervormingen te geven die het echt nodig heeft;

door de machteloosheid van het Europees Parlement (dat doet alsof het veel in de pap te brokkelen heeft, maar in werkelijkheid een papieren tijger is);

door het gesjoemel met miljarden euro's die vervolgens ontraceerbaar zijn;

door idiote en peperdure regeltjes zoals de maandelijkse verhuizing van het gehele Europese parlement van Brussel naar Straatsburg en weer terug;

door de totale belastingvrijheid die de rijkste medewerkers van de EU genieten;

door het feit dat Nederland een van de weinige nettobetalers van de EU is;

door de pertinente weigering van de EU om kritiek serieus te nemen, of zelfs maar aan te willen horen (tijdens de Conferentie over de toekomst van Europa worden immers alleen burgers uitgenodigd die gescreend zijn voor hun sterke voorkeur voor de EU; maar niet één kritische stem te horen);

door de manier waarop de EU heeft geprobeerd om de democratisch besloten Brexit te saboteren en nu het VK straft voor het feit dat ze geen deel meer van de EU uit willen maken;

door de arrogante dwingelandij van de EU tegen Oost-Europese landen die in de pas weigeren te lopen;

en de lijst gaat door ...

door al deze kwesties en meer heeft de EU het vertrouwen van de meerderheid van de Europese burgers verloren. En daarom staat de EU op instorten.


Het probleem echter is dat de EU nog niet is ingestort. En zolang de EU nog bestaat, zitten wij in een status-quo-situatie vast waarin wij noch vooruit noch achteruit kunnen gaan, terwijl de EU probeert om onze problemen op te lossen door steeds dezelfde niet werkende oplossingen aan te dragen (die echter enkel de symptomen moeten bestrijden, niet het eigenlijke probleem) en de rest van de wereld ons op technologisch, militair, cultureel en economisch gebied voorbijstreeft. Daarom pleiten wij ervoor dat Nederland de EU verlaat en in plaats daarvan nieuwe partnerschappen aangaat met de andere landen van Europa, in een nieuwe EEC.


Vraag: Maar als Nederland uit de EU stapt, betekent dat dan ook dat de grenzen van Nederland met de rest van Europa op slot gaan en dat niemand meer in of uit kan gaan zonder een visum, net zoals nu in het VK?

Antwoord: Nee! - Ook wanneer Nederland geen lid meer is van de Unie, blijft immers nog wél lid van het Schengenverdrag. Immers: hoewel de EU het Schengenverdrag heeft omarmd en min-of-meer verplicht heeft gesteld voor haar leden (behalve in het geval van o.a. het VK, dat een "opt-out", oftewel: een uitzondering op de regels, had bedongen) is Schengen nog altijd een apart verdrag dat verder niets met de EU te maken heeft. Inderdaad is het Schengenverdrag ouder dan de EU en is ons land een van de zes oorspronkelijke grondleggers van het verdrag, wat betekent dat de open grenzen van Schengen open zullen blijven; ook zonder de EU. De NRP gelooft voor hechte Europese samenwerking en open grenzen in Europa. Wij houden ervan dat je van de ene kant van Europa naar de andere kunt reizen zonder je paspoort te hoeven laten zien. Dit is echter het werk van Schengen, niet van de EU. Inderdaad heeft de EU tijdens 2020/2021 laten zien dat het niet bij machte is om de Europese grenzen open te houden. Dus wat is het nut van de EU dan nog?


Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van de Europese cultuur van corruptie en despotisme: De president van de Europese Commissie (Ursula von der Leyen) is door geen enkele kiezer gekozen; en hetzelfde geldt voor de president van de Europese ministerraad (Charles Michel). In plaats van democratisch te zijn gekozen door de Europese kiezers, zijn deze topfuncties onderling uitgedeeld aan politieke insiders die in hun eigen land niet meer aan de bak kunnen komen, omdat ze daar zwaar hebben gefaald. In plaats van de laan uit te worden gestuurd, krijgen deze beroepsbureacuraten een veilig baantje krijgen waarbij het onmogelijk is om ontslagen te worden, met als zoethoudertje een flinke (en onbelaste, want mensen met een EU-mandaat hoeven geen inkomstenbelasting, of zelfs BTW, te betalen) "vergoeding". En daar houdt de corruptie en nepotisme van de E.U. niet mee op ... Zo verdienen de onverkozen "presidenten van de EU" Von der Leyen en Michel elk 28.661 euro per maand netto. Oftewel 335.000 euro per jaar, belastingvrij! In een land (België) waar het gemiddeld maandinkomen rond de 2000 euro ligt... En toch durven deze eurocraten telken over de nood aan "Europese solidariteit" door te zagen.

(Enige bronnen: hier en hier)


Corruptie is duidelijk een geaccepteerde praktijk voor de politici en bureaucraten die in de EU de dienst uitmaken. Dat komt voort uit het feit dat systematische corruptie en nepotisme in de EU-verdragen zelf ingebakken zit. Immers:

De vrijstelling van "alle lokale belastingen" voor vaste EU-medewerkers

De ongekozen Europese Commissie

De adviserende rol (dus machteloosheid) van het 'democratisch' Europees parlement

staan allemaal in de verdragen die de basis van de EU vormen. In andere woorden: De EU is fundamenteel corrupt.


Daarom moet de EU nodig hervormd worden.

Het probleem is: Kan dit wel? Of is de EU té rigide en inert en te corrupt om van binnen te hervormen?


Daarom zijn wij sceptisch over de EU ... Daarom willen wij Nederland uit het EU-moeras trekken. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat Nederlanders zelf eens de kans krijgen om over de EU te beslissen, in plaats van dit aan politici over te laten.


Een referendum over de EU. Het is niet meer dan eerlijk.


Omdat wij echter heilig in democratische besluitvorming geloven, maar niet in cancel-culture; en omdat wij ook zien dat verschillende Nederlanders hier verschillend over denken, willen wij Nederland eindelijk eens de kans geven om zélf te kiezen of onze toekomst in de EU hoort of erbuiten. De NRP is eurosceptisch, maar wat wij nog véél belangrijker vinden dan onze eigen kritische houding tegenover Brussel is ons geloof in directe democratie: Uiteindelijk gaat het erom dat wij eindelijk eens een democratische keuze krijgen over dit belangrijke en polariserende onderwerp.


Daarom vinden wij dat wij (de Nederlanders) zélf moeten kunnen kiezen of wij met de E.U. verder willen gaan of niet. In de praktijk betekent dit dat de NRP eindelijk eens het referendum uit wil schrijven waar wij in Nederland (en Europa) al sinds de ondertekening van het Verdrag van Maastricht (in 1992) op zitten te wachten: Een nationale volksraadpleging over onze deelname aan de Europese Unie en de euro. Hoewel de nieuwe aanwinsten van de EU (zoals Hongarije, Letland en Oostenrijk) mochten kiezen over hun deelname aan de EU, hebben de grondleggers van de Unie (waaronder Nederland) die keuze zelf nooit gekregen. Daarom wordt het tijd om te kiezen.


Is het antwoord dan: JA, wij willen verdergaan met de E.U.? Dan blijven wij ook in de E.U. en beschouwen wij dit als een mandaat om er alles aan te doen wat nodig is om van Europa een échte, sterke, verenigde democratie te maken, zonder excuses of uitvluchten!

Maar is het antwoord NEE, wij willen ermee stoppen? Dan vertrekken we ook onmiddellijk, geen gezeur! En geen jarenlange Brexittoestanden! Maar dan wij moeten wél eerst zelf de keuze krijgen.


Kort samengevat: Wij zijn absoluut vóór Europa maar absoluut tégen de huidige vorm van de E.U.! Wij zien het nut van Europese samenwerking, aangezien wij geloven dat wij als Europeanen voor Europa moeten strijden. Wij kunnen immers niet langer op de V.S. (laat staan China en Rusland) vertrouwen. Daarom is het de hoogste tijd om ons eigen democratische huis op orde te krijgen en te kiezen wat wij nu eigenlijk écht willen van Europa: Een verenigde Europese federatie die sterk genoeg is om met de rest van de wereld te kunnen concurreren? Of een Europees economisch bondgenootschap van onafhankelijke, maar onderling samenwerkende staten: een nieuwe EEC?


Onze voorkeur gaat uit naar een nieuwe Europese Economische Gemeenschap, maar wij weten natuurlijk dat sommige Nederlanders liever een Europese Federatie zien ...

Dus welke wordt het? Welke kies jij?


Beide opties zijn immers beter dan de totaal disfunctionele en corrupte "Unie" die wij nu hebben. Maar wij moeten wél kiezen. Niet morgen of volgend jaar. Maar NU! Dit is immers een kwestie die ons allemaal aangaat! Want waar geen énkele twijfel over bestaat, is dat de EU zoals die op dit moment bestaat volstrekt niet werkt. Dat hebben wij tijdens de opeenvolgende Europese crises van de afgelopen 10 jaar (de Griekse staatsschuldencrisis, de financiële crisis, de bootvluchtelingen, de Syrische vluchtelingen, de Maidan en de strijd in Oekraïne, het compleet gebrek aan solidariteit tijdens de coronacrisis ...) duidelijk kunnen zien.


Daarom moeten wij een keuze maken: Wat willen wij eigenlijk voor de toekomst van Nederland én Europa? Willen wij een verenigd Europees machtsblok dat sterk genoeg is om met de rest van de wereld te kunnen concurreren? Of een Europese alliantie van onafhankelijke en onderling samenwerkende staten? Oftewel: Een verenigde Europese Federatie of een nieuwe Europese Economische Gemeenschap? Dat is de enige logische keuze. Welke wordt het? Iedere Nederlander (en iedere Europeaan ook) heeft hier zijn of haar eigen persoonlijke voorkeur over. Beide keuzes hebben immers duidelijke voor- en nadelen. Maar beide opties zijn nog altijd stúkken beter dan de disfunctionele, impotente, corrupte, oneerlijke en ondemocratische "Unie" die wij nu hebben, waarin niets werkt, alles in duigen lijkt te vallen en de enigen die er beter van lijken te worden de graaiende politici zijn.


Dus daarom gaan wij een nationale volksraadpleging uitschrijven over de toekomst van Nederland binnen Europa en ons lidmaatschap van de E.U. en/of de Euro, maar dan moeten wij wel eerst tot in de 2e Kamer doordringen!


EUROPA MOET DEMOCRATISCHER

De EU "leiders" hebben Europa verraden! Dat is de trieste waarheid waar wij nu mee worden geconfronteerd.

De EU is immers niet democratisch, ook al houden corrupte Eurocraten halsstarrig vol dat dat wel zo is, ook al reikt het Europees Parlement elk jaar weer Sacharovprijzen uit aan Chinese en Russische mensenrechtenactivisten en heeft het zelf altijd het hoogste woord over schendingen van de mensenrechten  in landen die niet in Europa liggen.


Maar het probleem is dat de EU niet democratisch is.


De E.U. is immers een organisatie die geregeerd wordt door de Europese Commissie:

Een junta die door niemand zijn gekozen en die aan niemand directe verantwoording schuldig zijn, maar die worden aangesteld op basis van hun nationaliteit en hun "politieke betrouwbaarheid". De regel is dat elk land minimaal 1 Commissaris toegewezen , met de grootste landen die de belangrijkste commissarissen krijgen. Het is ook gebruikelijk dat aanstellingen binnen de Commissie worden gegeven aan politici die in hun eigen land niet meer aan de bak kunnen komen, zoals "EU-presidenten" Von der Leyen en Michel. Dit is het principe waarop de Commissie wordt samengesteld. En dat betekent ook dat als er een nieuw landje lid wordt van de E.U., dat deze dan ook onmiddellijk zijn eigen Eurocommissaris moet krijgen, waardoor de Europese Commissie een immer uitdijend gedrocht is... Kortom: Bureaucratie zonder democratie, of zelfs gezond verstand, dat is wat de E.U. regeert!


Tegelijkertijd bezit het Europees Parlament geen echte wetgevende macht (en is daarom ook geen echt "parlement" in de ware zin van het woord, maar meer 's werelds grootste en duurste debatclubje) anders dan het "recht" om de besluiten van de Commissie goed te keuren.... Kortom: de EU is een banenrepubliek.


Daarom gelooft de NDP absoluut in Europa en in het belang van Europese onderlinge samenwerking, maar echter niet meer in het nut van de Europese Unie zelf. Nederlanders zijn en blijven immers Europeanen. De Europese Unie, echter, heeft zowel de "Europese Droom" als de inwoners van Europa dubbel en dwars in de steek gelaten.


Daarom zijn wij "EU-sceptisch", zonder te vergeten dat ons land toch ook in het hart van Europa ligt.


Want of je nu voor of tegen de E.U. bent: Het is  onmogelijk om geen vraagtekens bij het nut van de EU & de Euro te zetten. Want er bestaat nu eenmaal weinig twijfel over dat de E.U. in zijn huidige vorm totaal niet werkt. Daarom vinden wij dat de Europese burgers een belangrijke keuze moeten maken:


Willen wij terug naar een onderling samenwerkende gemeenschap van onafhankelijke Europese staten gaan, of willen wij meedoen aan een soort Europese  federatie?


Dat zijn de twee opties die we hebben: Vooruit of achteruit. maar niet stil blijven staan en hopen dat alles vanzelf wel goed komt. Want dat gaat natuurlijk nooit gebeuren ... De werkelijkheid is dat er aan beide opties grote voor- en nadelen kleven, en iedereen heeft zijn mening hierover, maar wat nu belangrijk is, is dat wij de kans krijgen om zelf deze keuze   te maken, in plaats van een grijze elite in Brussel, aangezien deze twee opties allebei beter lijken  dan het huidige alternatief, waarin het is gebleken dan Europa geen vuist kan maken, en alles in duigen is gevallen.


Uiteindelijk geloven wij dat het lot van de Europese Unie in de handen van het volk moet liggen, niet andersom.


GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT

Verder is het noodzakelijk om vraagtekens te zetten bij de voordelen die de gemeenschappelijk markt heeft opgebracht: Ja, natuurlijk is het handig om met één enkele muntsoort in grote delen van Europa terecht te kunnen, maar aan de andere kant heeft de hieraan verbonden neoliberale filosofie van totaal open grenzen en de moge de sterkste winnen! al gigantische  economische chaos in zowel binnen- als buitenland geschapen. We hebben al gezien hoe Griekenland ten onder is gegaan aan de gemeenschappellijke markt, en ook hoe landen zoals Spanje, Portugal, Ierland en Letland in de problemen zijn gekomen door verregaande liberalisatie terwijl hun eigen economie daar eigenlijk nog lang niet klaar voor was, maar ook in Nederland zijn de negatieve gevolgen zichtbaar:

Hoeveel Nederlandse nutsbedrijven zijn er nog in Nederlandse handen?


De energiecentrales naar Vattenfall, Ion, Eni en Essent. 

De busdiensten naar Connextion

De KLM naar Air France.

DAF en Nedcar naar Paccar uit de VS.

Shell en Unilever naar Londen.

Fokker tenonder gegaan tbv. Airbus & de Joint Strike Fighter.

De haven van Rotterdam naar Swissport.

Albert Heijn naar Delhaize/DeLeeuw in Brussel.

Hoeveel Nederlandse bedrijven zijn er nog over in Nederland?


De  afgelopen jaren zijn vrijwel alle grote bedrijven en alle nutsbedrijven (dat zijn dus strategisch belangrijke bedrijven die van algemeen nut zijn) van Nederland door onze regering aan hun lot overgelaten en in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel de gehele Nederlandse energiesector in buitenlandse handen is. Om even te herhalen: waardoor de KLM ondertussen eigendom van Air France is, waardoor DAF een onderdeel van Paccar uit Chicago is, waardoor Fokker jaren geleden failliet ging, omdat  buitenlandse concurrenten wel steun van hun respectievelijke overheden krijgen, maar Nederlandse bedrijven niet, enzovoort ... Een desastreuze en onintelligente economische politiek die alleen op de korte termijn winst oplevert, maar waar opeenvolgende Nederlandse kabinetten zich toch dogmatisch aan vast hebben gehouden en die mogelijk is gemaakt door  de Europese gemeenschappellijke markt.


Wij geloven in open grenzen en in het recht van mensen om over heel Europa uit te zwerven zonder je paspoort te hoeven laten zien, maar wij geloven dat deze neoliberale economische vrijhandelspolitiek die de VVD, CDA, D66 en PvdA de afgelopen 20 jaar hebben nagestreeft een ramp is geweest voor zowel de Nederlandse kenniseconomie, als voor onze capaciteit om als land voor onszelf te zorgen.


AFSCHAFFING BELASTINGVRIJSTELLING EU-POLITICI & -AMBTENAREN

Heel Europa moet inkomstenbelasting & BTW betalen, behalve de eurocraten. In de hoofdstad van de EU, Brussel, moet je als werknemer gemiddeld 50% van je loon afstaan aan de staat, ténzij je direct voor de E.U. werkt. Op deze manier verdienen ongekozen politici als Von der Leyen en Michel zo'n 400.000 euro per jaar, onbelast!


Helaas geldt deze regel in Nederland ook, omdat de EU ook hier als "internationale organisatie" te boek staat, wat betekent dat zij geen cent inkomstenbelasting hoeven te betalen.


Is dit eerlijk? Nee, natuurlijk niet!


De Europese Commissie heeft vaak de mond vol over "Europese solidariteit", maar duidelijk enkel als het om andere Europeanen gaat.


Het is tijd om Europa op een hele praktische en directe manier eerlijker te maken, door de belastingvrijstellingen voor Europese politici & medewerkers af te schaffen. Laat de E.U. inkomstenbelasting & BTW betalen, net zoals de rest van Europa.

DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | NRP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

NDP

een redelijk alternatief!

© 2020-2021 | DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL