economie


ECONOMIE

SAMENVATTING:

Een onafhankelijke economie | Antiglobalistische economische politiek | Nederlandse industrie weer terug naar Nederland | Investeren in MKB & ZZPers | Investeren in Nederlandse hoogtechnologische innovatie | Nederlandse nutsbedrijven terug in Nederlandse handen | Nieuwe Nederlandse gulden? | Nooit een cashloze economie! | Heropen de economie & houd 'em open! | MKB & ZZP'ers als ruggengraat van de economie | Welvaart voor iedereen, het is mogelijk! | Nederlandse krijgsmacht uitgerust met Nederlands materiaal | Sociaal steuntje in de rug voor minderverdieners | Zoals de Nationale Maaltijdkaart | Afschaffing belastingvrijstelling voor Europese politici & ambtenaren | Nultolerantie voor systematische corruptie | Brievenbusmaatschappijtjes moeten ook belasting gaan betalen! | Geen lastenverzwaring! | Oplossing brandstofproblemen door alternatieve brandstoffen | Economische onafhankelijkheid van de VS & China | Dus eigen economie eerst!


EEN ONAFHANKELIJKE, VERSTANDIGE EN GEZONDE ECONOMIE:

Door de globalistische economische politiek van de politieke elite van Nederland is ons land nu té afhankelijk van het buitenland: Nederlandse bedrijven (zoals DAF, Fokker, de energiecentrales, AH, de haven van Rotterdam, alle kranten van Nederland; enzovoort) zijn verkocht aan buitenlandse megamultinationals die (ondanks de Europese regels) níét eerlijk concurreren, omdat zij wél staatssteun krijgen van hun respectieve overheden. Het kabinet heeft onze economie al jaren geleden in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel geen enkel groot Nederlands bedrijf nog daadwerkelijk in Nederlandse handen is! Daarom willen wij een antiliberalistische & antiglobalistische economische politiek om Nederland weer economisch zelfstandig te maken! Dat willen wij o.a. doen door zowel in het MKB en ZZP'ers te investeren, door Nederlandse hoogtechnologische innovatie te stimuleren (zie ook "Nederland in de ruimte") en door ervoor te zorgen dat strategische Nederlandse nutsbedrijven weer daadwerkelijk in Nederlandse handen komen!


Eén belangrijke manier waarop wij dat willen doen, is door weer controle te nemen over onze eigen economie, door de euro in te wisselen voor de nieuwe Nederlandse Gulden. Op deze manier kunnen wij in Nederland zelf weer monetair & economisch beleid voeren, waardoor wij ook ons best kunnen doen om de economische implosie te omzeilen die eraan zit te komen als gevolg van de groeiende hyperinflatie veroorzaakt door het bijdrukken van de duizenden miljarden euro's door de Euroepse bank, bedoeld om de bailouts en reddingspaketten mee te bekostigen.


Verder verdienen ZZP'ers en het MKB het om hulp te krijgen van de overheid om hun bedrijfjes overeind te krijgen en te houden, zéker na de financiële en economische implosie die door de lockdown is veroorzaakt! Hoe meer mensen voor eigen rekening (weer) aan het werk gaan, hoe beter dat is voor de hele samenleving! Dit is logisch! Desondanks worden ZZP'ers grotendeels genegeerd door het economisch beleid van de overheid. Zo gaan de bailouts en reddingspaketten nog altijd grotendeels naar multinationals. En zo bestaat er ook nog altijd nauwelijks sociale zekerheid voor zelfstandig ondernemers.

in Nederland

Het wordt hoog tijd dat de toegevoegde waarde van kleine ondernemers wordt erkend en beloond en dat het ondernemerschap wordt aangespoord, zodat wij een land krijgen waar het zowel doodnormaal als doodeenvoudig wordt om voor jezelf aan het werk te gaan. Want daar profiteert uiteindelijk de hele gemeenschap van!


Uiteindelijk is het belangrijkste wat wij kunnen doen om de Nederlandse economie weer op poten te krijgen na het rampjaar 2020/21, is om de economie weer te openen, om op te houden met de economische zelfmoord waar onze overheid ons in gegooid heeft, maar om bedrijven weer open te laten gaan en Nederlanders weer aan het werk te laten gaan! Ook dat is vrijheid, de vrijheid om te werken en geld te verdienen!


MKB en ZZP'ers als de ruggegraat van Nederland

ZZP'ers en het MKB verdienen het om hulp te krijgen van de overheid om hun befrijfjes overeind te krijgen:Hoe meer mensen voor eigen rekening aan het werk gaan, hoe beter voor de hele samenleving. Desondanks worden ZZP'ers grotendeels genegeerd door het economisch beleid van de overheid. Zo bestaat er nog altijd geen sociale zekerheidsregeling voor zelfstandig ondernemers. Het wordt hoog tijd dat de toegevoegde waarde van kleine ondernemers  wordt beloond, en dat het ondernemerschap wordt aangespoord, zodat wij een land krijgen waar het zowel normaal als doodeenvoudig is om voor jezelf aan het werk te gaan. Want daar profiteren wij uiteindelijk allemaal van.


NOOIT OVERSCHAKELEN NAAR EEN CASHLOZE ECONOMIE!

Onder leiding van de EU, de World Economic Forum en internetbedrijven als Amazon is de aanval geopend op munten en bankbiljetten. Het plan van deze voorvechters van het globalisme is om een "cashloze economie" te scheppen, waarin echt geld niet meer gebruikt mag worden, maar enkel electronisch betaald kan worden.


De NRP is hier FEL tegen! Een cashloze economie bestaat in de eerste plaats om het makkelijker te maken voor gigantische internetwinkels en moeilijker voor fysieke winkels. Vooral de armste delen van onze samenleving (zowel in de Nederlandse samenleving als de wereldgemeenschap) zullen lijden onder deze geplande afschaffing van contant geld, aangezien het juist deze mensen & bedrijfjes zijn die nog van munten en biljetten gebruik maken. Denk hierbij voornamelijk aan kleinere winkeltjes en ZZP'ers.


Ook leidt een complete overschakeling op een digitale economie tot geldstromen die nóg diffuser en moeilijker traceerbaar en te begrijpen zijn dan ze nu al zijn, wat corruptie, gesjoemel en fraude door politici en banken in de hand werkt. In een digitale economie kan met één druk op de knop uit het niets geld gecreëerd worden, of iemands rekening geleegd door een overheid of een bank die hier op eigen houtje toe besluit. Met fysiek, contant geld is dat onmogelijk.


Ook maakt een digitale economie het mogelijk voor een overheid om precies na te gaan welke aankopen een burger waar heeft gedaan. Op deze manier leidt de Europese "oorlog tegen cash" tot ernstige vragen omtrent privacy en overheidsinmenging.


Ten laatste is een economie die geheel op computers, het internet en computernetwerken aangewezen is simpeoweg onverantwoordelijk, ook vanuit een veiligheids- en strategisch perspectief. In het niet ondenkbare geval dat het internet geheel of gedeeltelijk zou crashen of uitvallen (bijvoorbeeld als gevolg van een grootschalige cyberaanval) zou dit in één klap het einde betekenen van een volledig digitale economie, terwijl een casheconomie gewoon zou overleven.


Daarom zijn wij absoluut tégen het Europese  plan om naar een "cashloze economie" over te schakelen. In plaats daarvan willen wij dat contant geld altijd zijn rechtmatige plaats in de Nederlandse economie behoudt. (En om dat mogelijk te maken, pleiten wij ook voor de terugkeer van de Gulden, in plaats van de euro!)


WELVAART VOOR IEDEREEN

In Nederland zou  er niemand nog in armoede of nood moeten leven. Helaas zijn de voedselbanken onder dit kabinet meer nodig dan ooit! Ook zijn er op dit moment nog altijd meer werkloze in ons land dan zelfstandige ondernemers. Dat hoort eigenlijk andersom te zijn, en een wijs kabinet zou maatregelen nemen om deze omwenteling voor elkaar te krijgen.


Daarom maken wij een prioriteit van het aanzwengelen van  ons economisch herstel, van de banengroei en bestrijding van de werkloosheid door structurele en verregaande ondersteuning van ZZP'ers en het MKB en door een werkelijke vergroting van de individuele koopkracht van de gemiddelde Nederlander te bewerkstelligen. Dit willen wij ondermeer voor elkaar krijgen door van Nederland het land bij uitstek te maken om een nieuw opstartbedrijfje  te beginnen (ook als je zelf niet de Nederlandse nationaliteit hebt), maar bijvoorbeeld ook door onze binnenlandse industrie nieuw leven in te blazen  door de noodzakelijke uitbreiding van onze krijgsmacht  door Nederlandse bedrijven  uit te laten voeren, in plaats van deze automatisch aan Amerika uit te besteden. Wij gaan de Nederlandse economie voortstuwen door  zowel internationaal te denken, als door de Nederlandse industrie een hart onder de riem te steken.  Een beetje bescherming van Nederlandse banen en Nederlandse industrie kan geen kwaad, en daarom  zijn wij ook fel tegen internationale vrijhandelsverdragen zoals TTIP and ACTA.


Verder willen wij mensen  met een laag inkomen een extra steuntje in de rug te geven door een aantal sociale maatregelen in te voeren, zoals een belastingvrije eerste schijf en de invoering van de maaltijdkaart naar  Belgisch model, om ervoor te zorgen dat er voor iedereen altijd adequate woonruimte beschikbaar is, en nog veel meer.


Op de manier kunnen wij ervoor zorgen dat ieder lid van onze samenleving een beetje welvaart krijgt en niet meer van noodvoorzieningen, zoals voedselbanken, gebruikt hoeft te maken om te kunnen overleven.


Verder willen wij ook alles doen wat in onze macht ligt om mensen aan het werk te krijgen als zelfstandig ondernemer. Wij geloven dat Nederland hier een gigantische potentieel heeft liggen, dat nog nauwelijks is aangeboord als gevolg van wetgeving die het riskant maakt om je eigen baas te worden. Wij willen dat Nederland een land van ZZP'ers en MKB'ers wordt, want zo maken wij een welvarender en gelukkiger land!


GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT?

Verder is het noodzakelijk om vraagtekens te zetten bij de voordelen die de gemeenschappelijk markt heeft opgebracht: Ja, natuurlijk is het handig om met één enkele muntsoort in grote delen van Europa terecht te kunnen, maar aan de andere kant heeft de hieraan verbonden neoliberale filosofie van totaal open grenzen en de moge de sterkste winnen! al gigantische  economische chaos in zowel binnen- als buitenland geschapen. We hebben al gezien hoe Griekenland ten onder is gegaan aan de gemeenschappellijke markt, en ook hoe landen zoals Spanje, Portugal, Ierland en Letland in de problemen zijn gekomen door verregaande liberalisatie terwijl hun eigen economie daar eigenlijk nog lang niet klaar voor was, maar ook in Nederland zijn de negatieve gevolgen zichtbaar:

Hoeveel Nederlandse nutsbedrijven zijn er nog in Nederlandse handen?


De energiecentrales naar Vattenfall, Ion, Eni en Essent. 

De busdiensten naar Connextion

De KLM naar Air France.

DAF en Nedcar naar Paccar uit de VS.

Shell en Unilever naar Londen.

Fokker tenonder gegaan tbv. Airbus & de Joint Strike Fighter.

De haven van Rotterdam naar Swissport.

Albert Heijn naar Delhaize/DeLeeuw in Brussel.

Hoeveel Nederlandse bedrijven zijn er nog over in Nederland?


De  afgelopen jaren zijn vrijwel alle grote bedrijven en alle nutsbedrijven (dat zijn dus strategisch belangrijke bedrijven die van algemeen nut zijn) van Nederland door onze regering aan hun lot overgelaten en in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel de gehele Nederlandse energiesector in buitenlandse handen is. Om even te herhalen: waardoor de KLM ondertussen eigendom van Air France is, waardoor DAF een onderdeel van Paccar uit Chicago is, waardoor Fokker jaren geleden failliet ging, omdat  buitenlandse concurrenten wel steun van hun respectievelijke overheden krijgen, maar Nederlandse bedrijven niet, enzovoort ... Een desastreuze en onintelligente economische politiek die alleen op de korte termijn winst oplevert, maar waar opeenvolgende Nederlandse kabinetten zich toch dogmatisch aan vast hebben gehouden en die mogelijk is gemaakt door  de Europese gemeenschappellijke markt.


Wij geloven in open grenzen en in het recht van mensen om over heel Europa uit te zwerven zonder je paspoort te hoeven laten zien, maar wij geloven dat deze neoliberale economische vrijhandelspolitiek die de VVD, CDA, D66 en PvdA de afgelopen 20 jaar hebben nagestreeft een ramp is geweest voor zowel de Nederlandse kenniseconomie, als voor onze capaciteit om als land voor onszelf te zorgen.


AFSCHAFFING BELASTINGVRIJSTELLING EU-POLITICI & -AMBTENAREN

Heel Europa moet inkomstenbelasting & BTW betalen, behalve de eurocraten. In de hoofdstad van de EU, Brussel, moet je als werknemer gemiddeld 50% van je loon afstaan aan de staat, ténzij je direct voor de E.U. werkt. Op deze manier verdienen ongekozen politici als Von der Leyen en Michel zo'n 400.000 euro per jaar, onbelast!


Helaas geldt deze regel in Nederland ook, omdat de EU ook hier als "internationale organisatie" te boek staat, wat betekent dat zij geen cent inkomstenbelasting hoeven te betalen.


Is dit eerlijk? Nee, natuurlijk niet!


De Europese Commissie heeft vaak de mond vol over "Europese solidariteit", maar duidelijk enkel als het om andere Europeanen gaat.


Het is tijd om Europa op een hele praktische en directe manier eerlijker te maken, door de belastingvrijstellingen voor Europese politici & medewerkers af te schaffen. Laat de E.U. inkomstenbelasting & BTW betalen, net zoals de rest van Europa.


DE NATIONALE MAALTIJDKAART

Om het leven betaalbaar te houden, pleit de NRP voor de invoering van  de nationale maaltijdkaart invoeren (naar Belgisch model).


Dit wordt een soort betaalkaart waarmee de dagelijkse boodschappen gekocht kunnen worden. Het tegoed op deze kaart zal maandelijks ingekocht worden door de werknemer (of uitkeringsinstantie) en overgemaakt worden op de persoonlijke kaart van de werkgever. Een klein gedeelte van de waarde van het tegoed zal op het loon van de werknemer ingehouden worden en de rest van het bedrag zal van de werkgever afkomstig zijn. Een groot voordeel van het bedrag op deze kaart is dat het volledig vrij van inkomstenbelasting zal zijn. Het te bestellen bedrag zal nooit meer bedragen dan een bedrag dat gelijk is aan 15 % van het brutoloon van de werknemer.


In de praktijk is deze maatregel bedoeld om het doen van de dagelijke boodschappen voor mensen betaalbaarder te maken en is direct geïnspireerd door de Belgische maaltijdcheque.  Het invoeren van deze kaart is onderdeel van een pakket aan maatregelen die wij voorstellen met de bedoeling om voor iedere Nederlander  een zeker bestaansminimum te garanderen, en ervoor zorg te dragen dat honger en nood in Nederland iets van de ver-verleden tijd zal zijn en dat niemand van voedselbanken gebruik hoeft te maken om te kunnen eten.


CHINA

China is niet onze vriend of bondgenoot. De "Volksrepubliek" is een totalitaire communistische dictatuur die zich het doel heeft gesteld om de hele wereld aan zich te onderwerpen. Ook heeft communistisch China zich schuldig gemaakt aan volkerenmoord op de Oeigoeren en de Tibetanen en aan militaire agressie tegen Taiwan, de Filipijnen, Vietnam, Japan, India en alle andere landen in de regio.


Ondanks het feit dat China een land is met concentratiekampen voor minderheden, vindt de EU het echter niet erg om met hen een groot handelsverdrag te sluiten. Ook daarom verwerpen wij de huidige EU.


Om het nog erger te maken, heeft de Chinese "totale economische oorlogsvoering" (die trouwens gebaseerd is op de filosofie van de Chinese tacticus en wijsgeer Sun Tzu) ertoe geleid dat Europa (inclusief Nederland) volledig economisch afhankelijk van China is geworden.


Zolang China onder communistisch bewind is, valt China niet te vertrouwen. Zo simpel is het. Daarom willen wij de malifide invloed van de Volksrepubliek in Nederland zo veel mogelijk bestrijden.


Hoe kunnen wij dit doen?

  • Om te beginnen gaan wij de onafhankelijkheid van Taiwan erkennen.
  • Ten tweede gaan wij Nederlandse industrie zo veel mogelijk terug naar huis halen, om ervoor te zorgen dat onze industriële basis weer in Nederland (of in ieder geval in Europa) komt te liggen. Omdat wij economisch afhankelijk zijn van China, is China echter ook economisch afhankelijk van ons. Daarom is geld het beste wapen tegen het Chinees communisme: Door onszelf los te weken van Chinese economische overheersing, kunnen wij ons land weer zelfredzaam maken én tegelijk het fascime van de Chinese politieke elite bestrijden.


ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN ALS OPLOSSING VOOR EMISSIES EN BRANDSTOFTEKORT

De Europese economieën worden geplaagd door twee acute problemen:

✔ Emissies dienen tot praktisch 0 worden teruggebracht

✔ Brandstoftekorten door onze afhankelijkheid op Russisch aardgas en andere buitenlandse fossiele brandstoffen


Nederland is echter niet het eerste land ter wereld dat hier een oplossing voor heeft moeten zoeken.

Een van deze oplossingen is de conversie naar alternatieve niet-fossiele, maar hernieuwbare brandstoffen, zoals ethanol (oftewel: alcohol als brandstof).

Alternatieve brandstoffen als ethanol hebben al lang hun nut bewezen, tot op het punt dat de benzine die uit de pomp komt al met ethanol is aangelengd, in een poging om ons minder afhankelijk van olie uit het Midden-Oosten te maken.


Hoewel ethanol wel enige praktische nadelen heeft (die echter opgelost kunnen worden), is het een hernieuwbare (want gemaakt van planten) en schoon brandende (aangezien het niet een fossiele brandstof is en dus niet uit koolstof bestaat) brandstof. Door over te schakelen van een op aardgas en en aardolie gefundeerde economie naar een op ethanol (of een andere alternatieve brandstof) gebaseerde infrastructuur kunnen wij in één klap zowel onze CO2-uitstoot als onze economische afhankelijkheid van buitenlandse bronnen voor onze energie oplossen. Dat dit een mogelijke oplossing is, heeft de republiek Brazilië ondertussen al bewezen; aangezien dat land heeft verplicht dat alle auto's benzine aangelengd met een groot percentage ethanol moeten kunnen gebruiken; en zelfs het eerste land is dat een auto een massaproductie heeft gebracht die op 100% ethanol rijdt.


Een van de nadelen van ethanol als brandstof is dat de productie ervan landbouwgrond in beslag neemt, voor het groeien van maïs, koren en de andere gewassen die voor de productie van ethanol gebruikt kunnen worden. Wij geloven echter dat dat in Nederland geen probleem moet zijn, maar juist een economische steun in de rug kan vormen voor de Nederlandse boeren die kapot gaan aan de Europese wetgeving in combinatie met de wens van het Binnenhof om de veestapel tot 0 te reduceren. Omschakelen naar het groeien van gewassen voor ethanolproductie voor onze energievoorziening zou de redding kunnen betekenen voor het Nederlandse boerenbedrijf. 


Door naar creatieve oplossingen te zoeken, lossen wij onze problemen op! Niet door telkens weer dezelfde oude "oplossingen voor te stellen, zoals het Kabinet telkens doet.


ZZP'ERS, MKB EN OPSTARTBEDRIJFJES

De NRP wil dat het opzetten van een eigen bedrijfje eenvoudiger en goedkoper wordt. Niet alleen kunnen de eenmanszaakjes en familiebedrijfjes van vandaag de Unilever, Shell en Philips van morgen worden, maar het ondersteunen en aanmoedigen van mensen om hun eigen onderneming op te zetten, is een effectieve manier om banen te creëren en chronische werkeloosheid te bestrijden, wat een belangrijke doelstelling is in een land waar nog altijd meer dan een miljoen mensen zonder baan zitten. De NRP wil dit alles voor elkaar krijgen door:


✔ Het Nationale Opstartfonds in het leven te roepen. Dit zal een organisatie zijn die kleine en beginnende ondernemers zowel met kredieten als met training en advies zal ondersteunen in het opzetten van een eigen bedrijfje. 


✔ Verder pleit de DP ervoor om de kleinschaligheidsaftrek fors te verhogen en het belastingtarief over de eerste 40.000 euro winst te verlagen, maar alleen voor aantoonbaar kleine bedrijven.


✔ Verder willen wij ook alles doen wat in onze macht ligt om Nederlanders aan te moedigen om hun eigen bedrijfje op te starten en om hun eigen baas te worden, zodoende willen wij dat alle bedrijfjes die per jaar aantoonbaar minder dan 5000 euro omzet draaien automatisch worden vrijgesteld van de BTW-plicht. Dit om het opstarten van een eigen bedrijfje aantrekkelijker te maken door het procedureel eenvoudiger te maken.


VEREENVOUDIGING BEDRIJFSVORMEN

Ook pleiten wij er sterk voor om de huidige  veelvoud aan rechtsvormen te vereenvoudigen. Op dit moment  bestaan  er  namelijk vier verschillende ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: De  eenmanszaak, de maatschap, de commanditaire vennootschap en  de  vof.  Deze hoeveelheid aan rechtsvormen is onnodig verwarrend voor veel beginnende ondernemers, die vaak niet weten welke rechtsvorm de juiste is om hun nieuwe bedrijf te kiezen.  Verder bestaat er ook maar bar weinig onderscheid tussen de maatschap, de  cv en de vof, aangezien deze rechtsvormen in principe allemaal varianten o

NRP

p de vof zijn, met hier-en-daar een klein detail dat anders is. Om het makkelijker te maken voor startende ondernemers, willen wij de maatschap, de cv en de vof samenvoegen tot één enkele ondernemingsvorm: de vof. Dit zal een algemene ondernemingsvorm worden zonder rechtspersoonlijkheid bedoeld voor vennootschappen, partnerschappen en samenwerkingsverbanden, waarvan de onderlinge verhoudingen tussen de vennoten door middel van een vennootschapscontract geregeld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van stille vennoten. Op deze manier kunnen deze drie vrijwel identieke rechtsvormen vereenvoudigd worden tot een enkel bedrijfstype.


BRIEVENBUS- & OFFSHOREMAATSCHAPPIJTJES

Met onze belastingontduikende minister van financiën hebben wij gezien dat offshoremaatschappijtjes een echt probleem zijn. Maar belastingparadijsjes zoals de Kaaimaneilanden en de Virgineilanden zijn niet de enige landen waar zulke spookbedrijfjes massaal aanwezig zijn. Al sind jaren huist ons land een buitensporig aantal brievenbusmaatschappijen. Dit zijn bedrijven die alleen in naam (maar niet fysiek) in Nederland gevestigd zijn en van de mazen in de wet gebruik maken om vrijwel geen belasting te betalen. De NRP vindt dat brievenbusmaatschappijen vanaf nu ook gewoon belasting moeten gaan betalen, net zoals alle anderen bedrijven, ZZPers en MKBers in Nederland dat ook moeten doen. Geen speciale privileges meer voor de allerrijkste!


GEEN LASTENVERZWARING!

Wij vinden dat een nieuwe verhoging van BTW & inkomstenbelasting absoluut uitgesloten moeten zijn!

Niet voor de lagere inkomens, niet voor de middeninkomens en ook niet voor de hogere inkomens! Het leven is voor de inwoners van Nederland immers al duur genoeg. Laten we eerst beginnen met het geld dat we al hebben op een verantwoordelijke manier te besteden, in plaats van idiote en onverantwoordelijke uitgaven te doen, zoals 7 miljard aan de JSF, ondertussen al 10 milard per jaar aan de EU; en 68 miljoen euro aan de verbouwing van het privépaleisje van de koning! Enzovoort ...


Een van de grote problemen met lastenverzwaring is dat het een kortetermijnoplossing is die uiteindelijk meer geld kost dan het oplevert, omdat het geen enkel oog heeft voor de fundamentele problemen van de economie, zoals een overafhankelijkheid van buitenlandse import en een onstabiele gemeenschappelijke munt.


Immers, als je de belastingen verhoogt, dan betekent dit dat de mensen in Nederland minder besteedbaar inkomen krijgen om uit te geven. Dit resulteert in minder geld dat de economie instroomt, wat resulteert in een economie die stagneert (of in ieder geval minder snel groeit dan het zou moeten). Het eindresultaat hiervan zijn weer lagere omzetten voor Nederlandse bedrijven en daardoor dus ook lagere inkomsten uit de omzetbelasting. Een eenvoudig rekensommetje ... Daarom is de NRP ook fel tegen verdere lastenverzwaringen!


BELASTINGHERVORMING

Wij hebben ingezien dat zowel het belastingstelsel als de belastingdienst aan een broodnodige en grondige hervorming toe zijn:


De NRP wil dat de belastingdienst slechts één jaar terug kan kijken om de belastinggeschiedenis van een individuele belastingbetaler te onderzoeken, in plaats van de huidige wettelijke termijn die praktisch eindeloos is. In de huidige situatie kan de belastingdienst in principe tot 7 jaar terugkijken en herberekeningen maken (hoewel deze termijn nog ad infinitum verlengd kan worden), wat betekent dat u morgen een betalingsverzoek van de belastingdienst kunt krijgen om een bedrag te betalen dat het resultaat is van een recente herberekening van uw aanslag van 7 jaar geleden! Wij vinden dat dit een belachelijke en onprofessionele manier van doen is. Zodoende zijn wij van stelling dat het van de belastingdienst best verwacht mag worden dat zij binnen de termijn van exact één jaar hun werk behoorlijk moeten kunnen voldoen. Alleen een duidelijk en aantoonbaar vermoeden van fraude of criminaliteit moet hierop de uitzondering zijn, en dan alleen nog met de schriftelijke toestemming van een rechter.

 

De NRP pleit ook voor de invoering van een eerste inkomensschijf van 3000 euro. Dit bedrag zal voor iedereen volledig vrijgesteld zijn van de heffing van inkomstenbelasting. Niet alleen zal deze maatregel vooral de armste gezinnen van Nederland een enorm hart onder de riem steken, maar zal het ook het direct besteedbaar inkomen van alle inwoners van Nederland direct fors verhogen en als zodanig het herstel van de Nederlandse economie weer flink aanzwengelen. Wij voelen dat in plaats van 1,7 miljard euro aan een niet-vliegende JSF te besteden, het kabinet dit geld beter weer terug in de beurs van de gemiddelde Nederlander kan doen.

 

DUURZAME HUISVESTING

De NRP wil een brede waaier aan subsidies en belastingvoordelen invoeren voor woningen die op een duurzame manier in hun eigen energie-, water-, warmte- en voedselbehoeften voorzien, bijvoorbeeld door middel van het installeren van reyclebare zonnepanelen, door het installeren van isolatie, door het recyclen van regenwater of door het aanleggen van een eigen moestuin. Het moet financieel interessant worden om zoveel mogelijk op eigen benen te staan en zo min mogelijk van de infrastructuur van de staat afhankelijk te zijn.


Zie ook de onderwerpen: HUISVESTING & MILIEU


GEGARANDEERDE UNIVERSELE BASISUITKERING: NEE!

Wij zijn faliekant tegen de invoering van of zelfs experimentering met een Gegarandeerd Universeel Basisinkomen/ Gegarandeerde Basisuitkering. De invoering van zo'n gegarandeerde uitkering zal ervoor zorgen dat burgers te afhankelijk worden van de regering om te kunnen overleven. Ons ideaal is een samenleving van burgers die zo onafhankelijk mogelijk zijn van de overheid, aangezien het ondertussen is gebleken dat de regering niet altijd het beste met de burger voorheeft.


REGULERING BANKEN EN DE FINANCIËLE SECTOR

Dankzij de financiële crisissen van het eerste deel van de 21e eeuw begrijpen wij nu dat de bankensector een duidelijke behoefte aan staatstoezicht nodig heeft om op een verantwoordelijke en ethische manier te kunnen functioneren. Omdat wij constateren dat de onverantwoordelijke praktijken die tot de financiële crisissen hebben geleid nog altijd in de dagelijkse praktijk voorkomen, wil de NRP strenger staatstoezicht op banken en financiële instanties, inclusief de volgende maatregelen:


  • Een van de oorzaken van de financiële crisis is de manier waarop de “ratings agencies” hun werk doen. In Amerika werden de vrijwel waardeloze “sub-prime” hypotheken door ratings-agentschappen als kwalitatief hoogstaand bestempeld, die voor deze dienst door de hypotheekverstrekkers flink betaald kregen. Hieruit kunnen wij dus de conclusie trekken dat één belangrijk probleem waar wij een oplossing voor moeten zien te vinden de afwezigheid van een onafhankelijk beoordelingsagentschap is. Daarom willen wij een door de staat gereguleerd beoordelingsagentschap oprichten. In de praktijk zal dit agentschap onderdeel van de (opnieuw onafhankelijke) Nederlandse bank uit moeten maken, om er zo voor te zorg te dragen dat alle fianciële beoordelingen ook daadwerkelijk op de werkelijkheid zijn gebasseerd en niet op basis van wie bereid is om de hoogste prijs neer te leggen.
  • De NRP pleit er ook voor dat het verboden wordt voor bedrijven en organisaties die staatssteun of een reddingspakket hebben ontvangen om bonussen, gouden handdrukken en dergelijke aan hun bestuurders en personeel uit te betalen, totdat het bedrag van het reddingspakket is terugbetaald en het bedrijf weer in staat is om zichzelf te bedruipen. Ook vinden wij dat zulke bedrijven altijd een terugbetalingsregeling met de staat moeten afspreken, aangezien reddingspaketten voortaan alleen in de vorm van een lening moeten komen. Zo'n reddingslening kan waar nodig een zéér lage rente hebben, maar moet het uiteindelijk wel de bedoeling zijn dat deze weer terug worden betaald. Want wij moeten onszelf de vraag stellen: Waarom moet de burger betalen voor het wanbeleid van een handvol corrupte CEO's en topmanagers?
  • Hedge funds zijn een voortwoekerende financiële kanker in de Westerse economie. Het moet ons doel zijn om deze (voornamelijk Amerikaanse en Britse) fondsen zo veel mogelijk uit te kleden en terug te brengen naar normale proporties.
  • Ook pleit de NRP voor een verbod op reclame voor financiële producten (zoals leningen, bankrekeningen en investeringapps) buiten het filiaal of de website van de bank zelf. Wij geloven dat het onverantwoordelijk is om mensen aan te sporen om een lening aan te gaan als dat niet echt nodig is. In de praktijk zal reclame voor deze producten voortaan alleen beschikbaar zijn als consumenten er daadwerkelijk naar op zoek gaan.

DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ |  NRP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

een redelijk alternatief!

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL