economie


ECONOMIE

SAMENVATTING:

Een onafhankelijke economie | Antiglobalistische economische politiek | Nederlandse industrie weer terug naar Nederland | Investeren in MKB & ZZPers | Investeren in Nederlandse hoogtechnologische innovatie | Nederlandse nutsbedrijven terug in Nederlandse handen | Nieuwe Nederlandse gulden? | Heropen de economie & houd 'em open! | MKB & ZZP'ers als ruggengraat van de economie | Welvaart voor iedereen | Nederlandse krijgsmacht uitgerust met Nederlands materiaal | Sociaal steuntje in de rug voor minderverdieners | Zoals de Nationale Maaltijdkaart | Afschaffing belastingvrijstelling voor Europese politici & ambtenaren | Economische onafhankelijkheid van de VS en China.


EEN ONAFHANKELIJKE, VERSTANDIGE ECONOMIE:

Door de globalistische economische politiek van de politieke elite van Nederland is ons land nu té afhankelijk van het buitenland: Nederlandse bedrijven (zoals DAF, Fokker, de energiecentrales, AH, de haven van Rotterdam, alle kranten van Nederland; enzovoort) zijn verkocht aan buitenlandse megamultinationals die (ondanks de Europese regels) níét eerlijk concurreren, omdat zij wél staatssteun krijgen van hun respectieve overheden. Het kabinet heeft onze economie al jaren geleden in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel geen enkel groot Nederlands bedrijf nog daadwerkelijk in Nederlandse handen is! Daarom willen wij een antiliberalistische & antiglobalistische economische politiek om Nederland weer economisch zelfstandig te maken! Dat willen wij o.a. doen door zowel in het MKB en ZZP'ers te investeren, door Nederlandse hoogtechnologische innovatie te stimuleren (zie ook "Nederland in de ruimte") en door ervoor te zorgen dat strategische Nederlandse nutsbedrijven weer daadwerkelijk in Nederlandse handen komen!


Eén belangrijke manier waarop wij dat willen doen, is door weer controle te nemen over onze eigen economie, door de euro in te wisselen voor de nieuwe Nederlandse Gulden. Op deze manier kunnen wij in Nederland zelf weer monetair & economisch beleid voeren, waardoor wij ook ons best kunnen doen om de economische implosie te omzeilen die eraan zit te komen als gevolg van de groeiende hyperinflatie veroorzaakt door het bijdrukken van de duizenden miljarden euro's door de Euroepse bank, bedoeld om de bailouts en reddingspaketten mee te bekostigen.


Verder verdienen ZZP'ers en het MKB het om hulp te krijgen van de overheid om hun bedrijfjes overeind te krijgen en te houden, zéker na de financiële en economische implosie die door de lockdown is veroorzaakt! Hoe meer mensen voor eigen rekening (weer) aan het werk gaan, hoe beter dat is voor de hele samenleving! Dit is logisch! Desondanks worden ZZP'ers grotendeels genegeerd door het economisch beleid van de overheid. Zo gaan de bailouts en reddingspaketten nog altijd grotendeels naar multinationals. En zo bestaat er ook nog altijd nauwelijks sociale zekerheid voor zelfstandig ondernemers. Het wordt hoog tijd dat de toegevoegde waarde van kleine ondernemers wordt erkend en beloond en dat het ondernemerschap wordt aangespoord, zodat wij een land krijgen waar het zowel doodnormaal als doodeenvoudig wordt om voor jezelf aan het werk te gaan. Want daar profiteert uiteindelijk de hele gemeenschap van!


Uiteindelijk is het belangrijkste wat wij kunnen doen om de Nederlandse economie weer op poten te krijgen na het rampjaar 2020/21, is om de economie weer te openen, om op te houden met de economische zelfmoord waar onze overheid ons in gegooid heeft, maar om bedrijven weer open te laten gaan en Nederlanders weer aan het werk te laten gaan! Ook dat is vrijheid, de vrijheid om te werken en geld te verdienen!


MKB en ZZP'ers als de ruggegraat van Nederland

ZZP'ers en het MKB verdienen het om hulp te krijgen van de overheid om hun befrijfjes overeind te krijgen:Hoe meer mensen voor eigen rekening aan het werk gaan, hoe beter voor de hele samenleving. Desondanks worden ZZP'ers grotendeels genegeerd door het economisch beleid van de overheid. Zo bestaat er nog altijd geen sociale zekerheidsregeling voor zelfstandig ondernemers. Het wordt hoog tijd dat de toegevoegde waarde van kleine ondernemers  wordt beloond, en dat het ondernemerschap wordt aangespoord, zodat wij een land krijgen waar het zowel normaal als doodeenvoudig is om voor jezelf aan het werk te gaan. Want daar profiteren wij uiteindelijk allemaal van.


WELVAART VOOR IEDEREEN

In Nederland zou  er niemand nog in armoede of nood moeten leven. Helaas zijn de voedselbanken onder dit kabinet meer nodig dan ooit! Ook zijn er op dit moment nog altijd meer werkloze in ons land dan zelfstandige ondernemers. Dat hoort eigenlijk andersom te zijn, en een wijs kabinet zou maatregelen nemen om deze omwenteling voor elkaar te krijgen.


Daarom maken wij een prioriteit van het aanzwengelen van  ons economisch herstel, van de banengroei en bestrijding van de werkloosheid door structurele en verregaande ondersteuning van ZZP'ers en het MKB en door een werkelijke vergroting van de individuele koopkracht van de gemiddelde Nederlander te bewerkstelligen. Dit willen wij ondermeer voor elkaar krijgen door van Nederland het land bij uitstek te maken om een nieuw opstartbedrijfje  te beginnen (ook als je zelf niet de Nederlandse nationaliteit hebt), maar bijvoorbeeld ook door onze binnenlandse industrie nieuw leven in te blazen  door de noodzakelijke uitbreiding van onze krijgsmacht  door Nederlandse bedrijven  uit te laten voeren, in plaats van deze automatisch aan Amerika uit te besteden. Wij gaan de Nederlandse economie voortstuwen door  zowel internationaal te denken, als door de Nederlandse industrie een hart onder de riem te steken.  Een beetje bescherming van Nederlandse banen en Nederlandse industrie kan geen kwaad, en daarom  zijn wij ook fel tegen internationale vrijhandelsverdragen zoals TTIP and ACTA.


Verder willen wij mensen  met een laag inkomen een extra steuntje in de rug te geven door een aantal sociale maatregelen in te voeren, zoals een belastingvrije eerste schijf en de invoering van de maaltijdkaart naar  Belgisch model, om ervoor te zorgen dat er voor iedereen altijd adequate woonruimte beschikbaar is, en nog veel meer.


Op de manier kunnen wij ervoor zorgen dat ieder lid van onze samenleving een beetje welvaart krijgt en niet meer van noodvoorzieningen, zoals voedselbanken, gebruikt hoeft te maken om te kunnen overleven.


Verder willen wij ook alles doen wat in onze macht ligt om mensen aan het werk te krijgen als zelfstandig ondernemer. Wij geloven dat Nederland hier een gigantische potentieel heeft liggen, dat nog nauwelijks is aangeboord als gevolg van wetgeving die het riskant maakt om je eigen baas te worden. Wij willen dat Nederland een land van ZZP'ers en MKB'ers wordt, want zo maken wij een welvarender en gelukkiger land!


GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT?

Verder is het noodzakelijk om vraagtekens te zetten bij de voordelen die de gemeenschappelijk markt heeft opgebracht: Ja, natuurlijk is het handig om met één enkele muntsoort in grote delen van Europa terecht te kunnen, maar aan de andere kant heeft de hieraan verbonden neoliberale filosofie van totaal open grenzen en de moge de sterkste winnen! al gigantische  economische chaos in zowel binnen- als buitenland geschapen. We hebben al gezien hoe Griekenland ten onder is gegaan aan de gemeenschappellijke markt, en ook hoe landen zoals Spanje, Portugal, Ierland en Letland in de problemen zijn gekomen door verregaande liberalisatie terwijl hun eigen economie daar eigenlijk nog lang niet klaar voor was, maar ook in Nederland zijn de negatieve gevolgen zichtbaar:

Hoeveel Nederlandse nutsbedrijven zijn er nog in Nederlandse handen?


De energiecentrales naar Vattenfall, Ion, Eni en Essent. 

De busdiensten naar Connextion

De KLM naar Air France.

DAF en Nedcar naar Paccar uit de VS.

Shell en Unilever naar Londen.

Fokker tenonder gegaan tbv. Airbus & de Joint Strike Fighter.

De haven van Rotterdam naar Swissport.

Albert Heijn naar Delhaize/DeLeeuw in Brussel.

Hoeveel Nederlandse bedrijven zijn er nog over in Nederland?


De  afgelopen jaren zijn vrijwel alle grote bedrijven en alle nutsbedrijven (dat zijn dus strategisch belangrijke bedrijven die van algemeen nut zijn) van Nederland door onze regering aan hun lot overgelaten en in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel de gehele Nederlandse energiesector in buitenlandse handen is. Om even te herhalen: waardoor de KLM ondertussen eigendom van Air France is, waardoor DAF een onderdeel van Paccar uit Chicago is, waardoor Fokker jaren geleden failliet ging, omdat  buitenlandse concurrenten wel steun van hun respectievelijke overheden krijgen, maar Nederlandse bedrijven niet, enzovoort ... Een desastreuze en onintelligente economische politiek die alleen op de korte termijn winst oplevert, maar waar opeenvolgende Nederlandse kabinetten zich toch dogmatisch aan vast hebben gehouden en die mogelijk is gemaakt door  de Europese gemeenschappellijke markt.


Wij geloven in open grenzen en in het recht van mensen om over heel Europa uit te zwerven zonder je paspoort te hoeven laten zien, maar wij geloven dat deze neoliberale economische vrijhandelspolitiek die de VVD, CDA, D66 en PvdA de afgelopen 20 jaar hebben nagestreeft een ramp is geweest voor zowel de Nederlandse kenniseconomie, als voor onze capaciteit om als land voor onszelf te zorgen.


AFSCHAFFING BELASTINGVRIJSTELLING EU-POLITICI & -AMBTENAREN

Heel Europa moet inkomstenbelasting & BTW betalen, behalve de eurocraten. In de hoofdstad van de EU, Brussel, moet je als werknemer gemiddeld 50% van je loon afstaan aan de staat, ténzij je direct voor de E.U. werkt. Op deze manier verdienen ongekozen politici als Von der Leyen en Michel zo'n 400.000 euro per jaar, onbelast!


Helaas geldt deze regel in Nederland ook, omdat de EU ook hier als "internationale organisatie" te boek staat, wat betekent dat zij geen cent inkomstenbelasting hoeven te betalen.


Is dit eerlijk? Nee, natuurlijk niet!


De Europese Commissie heeft vaak de mond vol over "Europese solidariteit", maar duidelijk enkel als het om andere Europeanen gaat.


Het is tijd om Europa op een hele praktische en directe manier eerlijker te maken, door de belastingvrijstellingen voor Europese politici & medewerkers af te schaffen. Laat de E.U. inkomstenbelasting & BTW betalen, net zoals de rest van Europa.


DE NATIONALE MAALTIJDKAART

De NDP pleit voor de invoering van  de nationale maaltijdkaart invoeren (naar Belgisch model).


Dit wordt een soort betaalkaart waarmee de dagelijkse boodschappen gekocht kunnen worden. Het tegoed op deze kaart zal maandelijks ingekocht worden door de werknemer (of uitkeringsinstantie) en overgemaakt worden op de persoonlijke kaart van de werkgever. Een klein gedeelte van de waarde van het tegoed zal op het loon van de werknemer ingehouden worden en de rest van het bedrag zal van de werkgever afkomstig zijn. Een groot voordeel van het bedrag op deze kaart is dat het volledig vrij van inkomstenbelasting zal zijn. Het te bestellen bedrag zal nooit meer bedragen dan een bedrag dat gelijk is aan 15 % van het brutoloon van de werknemer.


In de praktijk is deze maatregel bedoeld om het doen van de dagelijke boodschappen voor mensen betaalbaarder te maken en is direct geïnspireerd door de Belgische maaltijdcheque.  Het invoeren van deze kaart is onderdeel van een pakket aan maatregelen die wij voorstellen met de bedoeling om voor iedere Nederlander  een zeker bestaansminimum te garanderen, en ervoor zorg te dragen dat honger en nood in Nederland iets van de ver-verleden tijd zal zijn en dat niemand van voedselbanken gebruik hoeft te maken om te kunnen eten.


CHINA

China is niet onze vriend of bondgenoot. De "Volksrepubliek" is een totalitaire communistische dictatuur die zich het doel heeft gesteld om de hele wereld aan zich te onderwerpen. Ook heeft communistisch China zich schuldig gemaakt aan volkerenmoord op de Oeigoeren en de Tibetanen en aan militaire agressie tegen Taiwan, de Filipijnen, Vietnam, Japan, India en alle andere landen in de regio.


Ondanks het feit dat China een land is met concentratiekampen voor minderheden, vindt de EU het echter niet erg om met hen een groot handelsverdrag te sluiten. Ook daarom verwerpen wij de huidige EU.


Om het nog erger te maken, heeft de Chinese "totale economische oorlogsvoering" (die trouwens gebaseerd is op de filosofie van de Chinese tacticus en wijsgeer Sun Tzu) ertoe geleid dat Europa (inclusief Nederland) volledig economisch afhankelijk van China is geworden.


Zolang China onder communistisch bewind is, valt China niet te vertrouwen. Zo simpel is het. Daarom willen wij de malifide invloed van de Volksrepubliek in Nederland zo veel mogelijk bestrijden.


Hoe kunnen wij dit doen?

  • Om te beginnen gaan wij de onafhankelijkheid van Taiwan erkennen.
  • Ten tweede gaan wij Nederlandse industrie zo veel mogelijk terug naar huis halen, om ervoor te zorgen dat onze industriële basis weer in Nederland (of in ieder geval in Europa) komt te liggen. Omdat wij economisch afhankelijk zijn van China, is China echter ook economisch afhankelijk van ons. Daarom is geld het beste wapen tegen het Chinees communisme: Door onszelf los te weken van Chinese economische overheersing, kunnen wij ons land weer zelfredzaam maken én tegelijk het fascime van de Chinese politieke elite bestrijden.


DE NEDERLANDSE DEMOCRATISCHE PARTIJ |

voor vrijheid, democratie & Nederland

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE DEMOCRATISCHE PARTIJ | DEN HAAG & BRUSSEL | INFO@DEMOC.NL