defensie

DEFENSIE

SAMENVATTING:

Geen verwaarlozing van defensie meer! | China, Rusland & de VS zijn niet onze vrienden | Onafhankelijke koers in de wereld | Niet meer mee met alles wat Amerika zegt | Nederlandse krijgsmacht uitgerust met Nederlandse technologie | Nee aan de JSF | In plaats daarvan Fokker | Gezamelijke Europese "NAVO" - voor Europa, door Europa | Nederland sterk & veilig | Daarom: TOTALE DEFENSIE | Wat met MH17? Waar is het recht? | Betere bescherming tegen spionage, terrorisme, buitenlandse inmenging | Communistisch China is niet onze vriend | Erkenning Taiwan | Economische onafhankelijkheid van Chinese exporteconomie.


EEN STERKE & ONAFHANKELIJKE KRIJGSMACHT

Nederland heeft de afgelopen 50 jaar zijn krijgsmacht grondig verwaarloosd. Helaas kunnen wij de goede bedoelingen van landen als China, Rusland en de V.S. niet vertrouwen. Daarom hebben wij een goede, professionele defensie nodig om onze bevolking te kunnen beschermen, zonder voor onze landsverdediging afhankelijk te hoeven zijn van andere landen, zoals de V.S.


Wij vindan dat de Nederlandse krijgsmacht ook moet worden uitgerust met Nederlandse technologie en Nederlands materieel! In plaats van Fokker ten onder laten gaan en meer dan 600 miljard aan de haperende Joint Strike Fighter uit te geven, hadden wij onze eigen straaljager kunnen bouwen! Helaas is het kabinet daar te kortzichtig en corrupt voor ... De NDP gaat het echter anders aanpakken. Ons motto is: De Nederlandse krijgsmacht uitgerust met Nederlands materieel, waardoor wij de kwaliteit van onze spullen zelf kunnen bepalen, waardoor wij ook de uitgave van Nederlands belastinggeld binnen onze eigen grenzen kunnen houden; en ook nog eens banen in ons eigen land kunnen scheppen, in plaats van in Amerika!


Om onze defensie nóg effectiever te maken, zijn wij ook een voorstander van Europese defensie door Europeanen zelf, oftewel: Wij zijn een voorstander van een soort "Europese NAVO" zonder afhankelijk te zijn van de V.S. en indien mogelijk ook een vorm van Europese gezamenlijke defensie, in plaats van nog langer totaal afhankelijk te hoeven blijven van de Amerikanen... De NDP is níét pro-Amerika, níét pro-Rusland, níét pro-E.U. en níét pro-China. In plaats daarvan zijn wij pro-Nederland! Wij moeten realistisch zijn en inzien dat Nederland wel degelijk tegenstanders heeft; en onszelf voorbereiden om ons land, onze burgers en onze belangen te kunnen verdedigen (in tegenstelling tot de farce die Rutte de afgelopen tien jaar van onze krijgsmacht heeft gemaakt!) En om Nederland vrij, democratisch en onafhankelijk te houden, willen wij een nationale doctrine van Totale Defensie invoeren, op basis van dezelde strategie die gebruikt wordt door Zweden en Singapore, wat betekent dat onze nationale verdediging zowel op militair, economisch, culturele en meerdere nivo's moet plaatsvinden.


Een sterk en veilig Nederland


De NDP  vindt dat het een hoofdtaak van de Nederlandse staat moet zijn om ervoor te zorgen dat de gemiddelde Nederlander in vrede en veiligheid zijn leven kan leiden. Het kabinet Rutte heeft  laten zien dat zij hier echter volstrekt geen zin in hebben (denk bijvoorbeeld aan het zwakke antwoord van Rutte op neerschieten van MH17). Waarom hebben wij echter een overheid als deze niet bereid is om de burgers van ons land te beschermen?


Ook geloven wij dat Nederland een centrale positie in de wereld in moet nemen, omdat wij vetrouwen hebben in het potentieel van ons land om een positieve invoed op de rest van de wereld te zijn.


Daarom willen wij een harde lijn richting  zowel Rusland, China én de VS, die allemaal hebben laten zien dat ze geen weinig notie interesse hebben voor democratie of mensenrechten. Ook pleiten wij voor een effectievere bestrijding van  religieus fundamentalisme, extremisme, terrorisme, buitenlandse  inmenging en spionage, door alles te doen wat nodig is om ons land tegen dreigingen uit het buitenland te beschermen.


Hier hoort ook het  uitbreiden en in stand houden van de Nederlandse krijgsmacht in (wat alle afgelopen kabinetten van Rutte vrolijk hebben genegeerd), hoewel dat ook inhoudt dat wij onze krijgsmacht niet meer in gaan zetten om braaf met de oorlogjes mee te doen die de Amerkanen veroorzaken. Wij zijn ons eigen land met onze eigen prioriteien, en wat ons betreft staat Amerika vanaf nu alleen in zijn eindeloos bloedvergieten op deze planeet. Daarom pleiten wij ook voor de oprichting van een Europees defensieverdrag: Een soort pan-Europese NAVO, maar dan zonder dat de Amerikanen daartoe zijn uitgenodigd. Kortom, wij willen een streep in  het zand trekken richting  al die landen in de wereld  die het niet zo nauw nemen met individuele vrijheid en mensenrechten, en onze eigen plaats op het wereldtoneel weer innemen. Dit gebeurt nu echter geheel niet, aangezien Rutte meer belang hecht aan een goede handelsbalans met Rusland, China & Amerika dan aan verloren mensenlevens!


Daarom willen wij dat het kabinet een meer verantwoordelijke houding aanneemt wat betreft het beschermen van Nederlandse burgers in binnen- en buitenland, en willen wij ook een meer doeltreffende bescherming van de gehele Nederlandse gemeenschap tegen zowel  binnenlandse als buitenlandse dreigingen, zoals terrorisme en (cyber)spionage. Het is de taak van de Nederlandse staat om de Nederlandse bevolking te vuur en te zwaard  te te verdedigen, wat op dit moment  onvoldoende  gebeurt.


CHINA

China is niet onze vriend of bondgenoot. De "Volksrepubliek" is een totalitaire communistische dictatuur die zich het doel heeft gesteld om de hele wereld te onderwerpen. Ook heeft communistisch China zich schuldig gemaakt aan volkerenmoord op de Oeigoeren en de Tibetanen en aan militaire agressie tegen Taiwan, de Filipijnen, Vietnam, Japan en alle andere landen in de regio.


Ondanks het feit dat China een land is met concentratiekampen voor minderheden, vindt de EU het niet erg om met hen een handelsverdrag te sluiten. Ook daarom verwerpen wij de huidige EU.


Om het nog erger te maken, heeft de Chinese "economische oorlogsvoering" (die gebaseerd is op de strategie van de Chinese oorlogsfilosoof Sun Tzu) ertoe geleid dat Europa (inclusief Nederland) volledig economisch afhankelijk is van China.


Zolang China onder communistisch bewind is, valt China niet te vertrouwen. Zo simpel is het. Daarom willen wij de malifide invloed van China in Nederland zo veel mogelijk bestrijden.


Hoe kunnen wij dit doen?

  • Om te beginnen gaan wij de onafhankelijkheid van Taiwan erkennen.
  • Ten tweede gaan wij Nederlandse industrie zo veel mogelijk terug naar huis halen, om ervoor te zorgen dat onze industriële basis weer in Nederland (of in ieder geval in Europa) komt te liggen. Omdat wij economisch afhankelijk zijn van China, is China echter ook economisch afhankelijk van ons. Daarom is geld het beste wapen tegen het Chinees communisme: Door onszelf los te weken van Chinese economische overheersing, kunnen wij ons land weer zelfredzaam maken én tegelijk het fascime van de Chinese politieke elite bestrijden.
DE NEDERLANDSE DEMOCRATISCHE PARTIJ |

voor vrijheid, democratie & Nederland

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

© 2020/2021 | De NEDERLANDSE DEMOCRATISCHE PARTIJ | DEN HAAG & BRUSSEL | INFO@DEMOC.NL