buitenland

BUITENLAND


SAMENVATTING:

Nederland midden in de wereld | Actief en onafhankelijk buitenlandbeleid | Niet meer meedoen aan andermans oorlogen | Niet meer onze defensie verwaarlozen | Niet meer afhankelijk zijn van de VS, Rusland, China, NAVO | Nederlands als wereldtaal | Nederland als lichtpuntje in de wereld | Eindelijk recht voor MH17 | Strategische autonomie voor Nederland wat betreft toegang tot de ruimte | Meer samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen | Een sterkere plaats voor Nederland binnen de EU | Wereldmacht NL: Nederland als koploper in de wereld! | Erkenning van Taiwan | China is niet onze vriend! | Erkenning Palestina | Eindelijk een einde aan het conflict tussen Israel & de Palestijnen?


Nederland midden in de wereld!

Wij geloven dat ons land midden in de wereld moet staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben. Om dat te doen, kunnen wij niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes, maar moeten wij een onafhankelijke inernationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toegeven om geld te besparen door onze eigen verdediging verwaarlozen; en moeten wij tegelijkertijd open blijven voor de rest van de wereld. Op deze manier kunnen wij Nederland midden in de wereld zetten.


Praktisch houdt dit o.a. een actiever buitenlands beleid in, waar wij niet langer totaal afhankelijk zijn van buitenlandse machten als de VS, Rusland, China en de NAVO, maar waarbij wij inzien dat er in buitenlands beleid nog meer meespeelt dan enkel de wens voor een positieve handelsbalans - zoals bijvoorbeeld de bescherming van de mensenrechten, de bescherming van Nederlanders in het buitenland tegen aanvallen door vreemde mogendheden (denk daarbij o.a. aan MH17) en internationale ontwikkelingssamenwerking. Met de DP zal Nederland voor het eerst in 75 jaar weer een onafhankelijke koers in de wereld varen, met prioriteiten die verder reiken dan enkel het opbouwen van goede handelsrelaties met dictatoriale regimes in de wereld.


Verder willen wij ook de aanwezigheid van onze taal in de wereld effectief aansporen, o.a. door maatregelen te nemen om de Nederlandse taal naar het buitenland te exporteren, op eenzelfde manier waarop de Duitsers en de Spanjaarden dit nu al doen met hun eigen taal, door middel van een instituut voor de Nederlandse taal, te vergelijken met het Goethe Institut, het Instituto Cervantes, de Alliance Francaise, de British Council, enzovoort. Het feit dat de Nederlandse regering weigert om op te komen voor de positie van de Nederlandse taal en cultuur in de wereld, valt bizar te noemen...


KRACHTIGE ÉN ETHISCHE DIPLOMATIE: ONS LAND ALS LICHTPUNT IN DE WERELD.

Nog niet zo lang geleden was Nederland het meest progressieve, meest bevrijde land ter wereld! Wat is er sindsdien met ons gebeurd? Ondertussen doen we vriendelijk met autoritaire dictators en genocidale communistische regimes, omdat wij bang zijn dat onze handel anders krimpt ... Bij de DP geloven wij echter dat ons land een voorbeeldfunctie moet innemen, als een lichtpunt van democratie en vrijheid, om te laten zien hoe het wél moet! Daarom moeten wij niet langer geld zwaarder laten wegen dan mensenlevens, anders krijgen we straks nóg een MH17, omdat de hele wereld nu weet dat Nederlanders niets terug doen nadat je ons aanvalt!


DE LAGE LANDEN ÉÉN GEHEEL: MEER SAMENWERKING TUSSEN VLAANDEREN EN NEDERLAND

Of Vlaanderen nu een semi-onafhankelijk gewest van België blijft of er uiteindelijke tóch voor kiest om een onafhankelijke republiek te worden, wij willen na al deze jaren van afzondering een sterkere band tussen Noord en Zuid smeden.


Het verschil tussen Vlamingen en Nederlanders is immers meer historisch dan cultureel: Nederlanders hebben sinds de 80-jarige Oorlog immers al hun eigen land, terwijl de taal en cultuur van de Vlamingen de afgelopen 200 jaar in hun eigen territorium hard is onderdrukt (pas in 1986. Aan het einde van de dag, echter, spreken wij allemaal nog altijd dezelfde taal ... Ons uiteindelijk ideaal is immers de hereniging van Vlaanderen met Nederland, zodat de Nederlandse taal en cultuur sterker in de wereld staat.


WERELDMACHT NEDERLAND: ONS LAND ALS KOPLOPER IN DE WERELD!

Op het gebied van democratie, vrijheid, handel & industrie, mensenrechten, persvrijheid, innovatie & wetenschap; en eigenlijk alles dat belangrijk is, moeten wij ernaar streven om wereldwijd de toon aan te geven! Wij geloven namelijk dat Nederland midden in de wereld hoort te staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben. Om dat te doen, kunnen wij echter niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes, maar moeten wij een onafhankelijke internationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toegeven om geld te besparen door de verdediging van ons eigen land verwaarlozen en moeten wij ons tegelijkertijd niet hermetisch afsluiten voor de rest van de wereld.


Bij de NRP hebben wij namelijk een positieve, hoopvolle visie voor de toekomst van Nederland: Op deze manier kunnen wij van Nederland namelijk het bruisend middelpunt van de wereld maken!


Natuurlijk houdt dit ook in dat wij nu écht eens de keuze moeten gaan maken wat wij nu van de EU verwachten: Willen wij écht uit de E.U. stappen en alleen verder gaan? Of willen wij ín de E.U. blijven en doen wat wij nodig is om de Unie de grondige democratische hervorming te geven die het écht nodig heeft? Het is het standpunt van de DP dat Europese samenwerking nu meer dan ooit belangrijk is, omdat wij enkel door samen te werken ons werelddeel kunnen bevrijden van de kwalijke invoeld van de VS/NAVO, Rusland en China.


Verder betekent dit ook dat wij onder andere willen gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen en ruimtevaart, om op deze manier van Nederland weer het wetenschappelijk middelpunt van de wereld te maken, maar ook om noodzakelijke technologieën te ontwikkelen die onze economie uiteindelijk veel nieuwe kansen en inkomsten op kunnen leveren én ook om ervoor te zorgen dat Nederland "strategische autonomie" kan ontwikkelen wat betreft onze toegang tot de ruimte - in andere woorden: Dat het niet alleen de Amerikanen, Russen en Chinezen zullen zijn die op eigen kracht de ruimte in kunnen, maar dat Nederland ook met eigen middelen missie op touw kan zetten om de ruimte te verkennen en de grondstoffen die daar te vinden zijn te exploiteren.


CHINA & TAIWAN

China is niet onze vriend of bondgenoot. De "Volksrepubliek" is een totalitaire communistische dictatuur die zich het doel heeft gesteld om de hele wereld te onderwerpen. Ook heeft communistisch China zich schuldig gemaakt aan volkerenmoord op de Oeigoeren en de Tibetanen en aan militaire agressie tegen Taiwan, de Filipijnen, Vietnam, Japan en alle andere landen in de regio.


Ondanks het feit dat China een land is met concentratiekampen voor minderheden, vindt de EU het niet erg om met hen een handelsverdrag te sluiten. Ook daarom verwerpen wij de huidige EU.


Om het nog erger te maken, heeft de Chinese "economische oorlogsvoering" (die gebaseerd is op de strategie van de Chinese oorlogsfilosoof Sun Tzu) ertoe geleid dat Europa (inclusief Nederland) volledig economisch afhankelijk is van China.


Zolang China onder communistisch bewind is, valt China niet te vertrouwen. Zo simpel is het. Daarom willen wij de malifide invloed van China in Nederland zo veel mogelijk bestrijden.


Hoe kunnen wij dit doen?

  • Om te beginnen gaan wij de onafhankelijkheid van Taiwan erkennen.
  • Ten tweede gaan wij Nederlandse industrie zo veel mogelijk terug naar huis halen, om ervoor te zorgen dat onze industriële basis weer in Nederland (of in ieder geval in Europa) komt te liggen. Omdat wij economisch afhankelijk zijn van China, is China echter ook economisch afhankelijk van ons. Daarom is geld het beste wapen tegen het Chinees communisme: Door onszelf los te weken van Chinese economische overheersing, kunnen wij ons land weer zelfredzaam maken én tegelijk het fascime van de Chinese politieke elite bestrijden.


ISRAEL & DE PALESTIJNEN

Het conflict tussen Israel en de Palestijnen sleept ondertussen al een halve eeuw aan, zonder uitzicht op een permanente vrede. Het wordt tijd dat hier een definitieve oplossing op wordt gevonden, aangezien het duidelijk is dat beide zijden van het conflict (noch Israel en de VS, noch Fatah, noch Hamas) geen werkelijke interesse hebben om deze crisis op te lossen.


Hoewel het Palestijnse leiderschap ook bloed aan hun handen hebben, geloven wij ook dat wat Israel in de Palestijnse gebieden aan het doen is (zoals het isoleren en bombarderen van Gaza) onverdedigbaar is. Israel is immers een hoogontwikkeld 21e eeuws land, de Palestijnen zijn een volk zonder staat die praktisch in de middeleeuwen leven. Het feit dat wij scherpe kritiek op de Israelische manier van doen hebben, betekent natuurlijk niet dat er geen terroristen in de Palestijnse gebieden wonen (natuurlijk zijn die er - de raketten komen ergens vandaan), maar dat geeft de Israelische staat niet het excuus om ziekenhuizen en scholen en waterzuiveringsinstallaties plat te bombarderen.


Als gevolg van het buitensporig aantal burgerslachtoffers (tijdens het laatste Israelische bombardement op Gaza waren dat: 550 kinderen  gedood,  3300 kinderen gewond, waarvan 1000  permanent gehandicapt) vinden wij dat de manier waarop Israel met raketten en artillerie hele woonwijken en scholen met de grond gelijk heeft gemaakt niet te rechtvaardigen is. De verdergaande kolonisatie van Palestijnse gebieden, met de gewelddadige onteigeningen van Palestijnse burgers die daarbij horen, zorgt ervoor dat de haat tussen de beide groepen telkens weer opwakkert. Een situatie waar zowel extreem-rechtse Israelische politici, zoals Netanyahu, als Palestijnse politici garen bij spinnen.


Om hier een einde aan te maken, geloven wij dat de 2-statenoplossing de enige zinnige uitweg is: De Palestijnse gebieden bevinden zich op dit moment  in een ongedefinieerde staat: Aan de ene kant maken de Palestijnen geen deel uit van de staat Israel, maar tegelijk zijn zij ook geen eigen land - en het is deze vlees-noch-vis-situatie die ertoe bijdraagt dat deze crisis zich oneindig door kan blijven slepen.


Wij geloven dat zowel het Israelische volk als het Palestijnse volk een permanente vrede wensen (zonder raketten die neerregenen en zonder artilleriebombardementen). De manier waarop de gemiddelde Palestijnse burger al sinds jaren door de politieke elite van Israel wordt behandeld en de manier waarop jonge Palestijnen door hun leiders worden gebruikt om zichzelf op te offeren om aanslagen in Israel te plegen, laat zien waar de schuld ligt: Dat de politieke elite aan beide kanten van het conflict duidelijk geen echte interesse hebben in het voor elkaar krijgen van een vreedzame oplossing.


Wij geloven datt het Israelische leger het morele recht niet heeft om de Palestijnse burgerbevolking herhaaldelijk door de wringer ter halen: Het afsluiten van de watertoevoer naar Gaza en het ontzeggen van de toegang tot de zee aan de burgerbevolking van Gaza, zodat zij daar geen vis meer kunnen vangen om in hun directe levensbehoeften te voorzien, maar ook de manier waarop Israel nog altijd de Westbank probeert te koloniseren door middel van nederzettingen op Palestijns land die door het leger worden beschermd, of de manier waarop Israel in de Gazastrook specifiek krachtcentrales en waterbehandelingsinstallaties op de korrel heeft genomen zodat de Gazastrook zonder stroom of drinkwater zit, vinden wij onmenselijk en een staat onwaardig die is opgericht door mensen die net aan een facistisch regime waren ontsnapt.


Daarom vinden wij dat zowel Israel als de Palestijnen met kracht naar de onderhandelingstafel terug moet worden gebracht. Beide kanten  moeten gemotiveerd worden om een einde aan het conflict te zoeken, in plaats van de wederzijdse haat te bevorderen. Hoe kunnen wij dit doen? Door:

  • stricte economische sancties in te voeren op beide zijden van het conflict;
  • zoals een boycot op Israelische/Palestijnse producten;
  • de bevriezing van Israelische/Palestijnse financiële reserves in het buitenland;
  • het sluiten van het Europees luchtruim en de Europese territoriale wateren voor Israelisch lucht- en zeeverkeer;
  • Ook moeten zowel leden van de Palestijnse overheid (Fatah, Hamas en aanverwante organisaties) als leden van de Israelische regering en het Israelische leger allen tot persona non grata worden verklaard zolang dit conflict zich voort blijft slepen!
  • moet zowel de Israelische als de Palestijnse deelname aan internationale organisaties en internationale competities (zoals FIFA en EUFA) worden bevroren.


Zodra de Palestijnen en de Israeliërs het gevoel krijgen dat ze écht alleen in de wereld staan en alleen elkaar nog hebben, misschien dat ze dan wél bereid zijn om samen een permanente vrede in de regio te scheppen. Om dit voor elkaar te krijgen, is het natuurlijk wel belangrijk dat deze sancties tegen zowel Israel als de Palestijnen zo breed mogelijk worden gedragen, in ieder geval op Europees niveau, maar ook als dat niet gebeurd, kunnen wij in Nederland in ieder geval het goede voorbeeld geven. Want niemand verdient het om zo behandeld te worden, ook de Palestijnen niet, en ook de Israeli's niet.


Daarom wil de DP dat de Tweede Kamer alvast steun aan de 2-statenoplossing geeft door de Palestijnse staat te erkennen als een onafhankelijk land (in navolging van Zweden); aangezien zowel de Palestijnse als de Israelische burgers genoeg hebben geleden om in het land van hun eigen keuze te kunnen leven en het tijd is dat het conflict tussen Israel en de Palestijnen maar eens tot een goed einde wordt gebracht, want dit kan zo langer niet meer doorgaan!


INTERNATIONALE "FILANTROPEN" TOT PERSONA NON GRATA

Door hun vrijwel grenzeloze financiële middelen, hun bemoeienissen in de politiek van andere landen, hun obsessie met GMO en "het verbeteren van het menselijk ras", hun grootheidswaanzin en arrogantie en hun criminele verleden (zo staat Soros o.a. bekend als "the Man who Broke the Bank of England - oftewel: De Man die de Bank van Engeland Brak - door de 1 miljard pond die hij op semi-legale manier van die publieke instelling afhandig heeft gemaakt) vormen superrijke "filantropen" zoals Soros, Gates, Bezos & Musk een direct gevaar voor de Nederlandse en Westerse samenleving en een actuut gevaar voor de veiligheid van de Nederlandse staat. Zo is het ook bekend dat Soros en Gates verschillende partijen in de Tweede Kamer direct of indirect van politieke training en financiële middelen hebben voorzien. NIet de NRP echter! (Zie hier onze transparantiepagina).


Daarom willen wij deze superrijke Amerikaanse "weldoeners" tot persona-non-grata in Nederland verklaren, samen met hun netwerk van bedrijven, stichtingen en organisaties. Dit willen wij o.a. doen door een doelgerichte economische politiek uit te voeren die erop gericht is om onze economie en onze samenleving los te weken van de grip van deze oligarchen; bijvoorbeeld door een inheems Nederlandse/Europese OS te ontwikkelen die het duopolie van Microsoft en Apple kan breken, zodat wij niet langer van hun softwareproducten afhankelijk hoeven te zijn; of door er bij Philips op aan te dringen dat zij hun smartphones en mobiele telefoons nu ook eens in eigen land op de markt brengen, niet alleen in China! Maar bijvoorbeeld ook door de Nederlandse defensie te herbouwen met Nederlands, niet buitenlands, materieel. Waarom Stealth Fighters kopen als wij ze in eigen land ook zelf kunnen bouwen?


ONTWIKKELINGSHULP

Wij zijn niet blind voor het feit dat er in het buitenland ook armoede en honger bestaat. Na de lockdowns van 20/21 is de wereldwijde situatie juist ernstiger dan ooit! Daarom moet de manier waarop Nederland tot nu toe ontwikkelingshulp heeft uitgevoerd opnieuw uitgedacht worden. In plaats van bedragen direct aan regeringen van ontwikkelingslanden over te maken, kan het Nederlandse budget voor ontwikkelingshulp beter gebruikt worden om ter plaatse voedselhulp te brengen (indien nodig zelf met hulp van Defensie) en om fysieke verbeteringen aan te leggen, zoals in het aanleggen van infrastructuur, waterhuishouding en krachtcentrales. Op deze manier kan Nederland met een beperkt budget en binnen een relatief korte tijd grote resultaten bereiken die veel levens positief zullen beïnvloeden; in plaats van de bankrekeningen van corrupte politici te spekken...


Wat wij bijvoorbeeld kunnen doen, is het aanleggen van dijken in gebieden die regelmatig door overstromingen worden bedreigd, zoals Bangladesh, New Orleans of in de Stille Oceaan. Verder kunnen we wegen en spoorwegen in Afrika aanleggen, scholen bouwen, schoolboeken maken en uitdelen; de mogelijkheden zijn eindeloos! Er is nog zovel noodzakelijke hulp nodig dat het onverantwoordelijk is om de VVD-strategie te volgen van: "We maken het geld over en we zin klaar!" Nee!


Een pluspunt van deze fysieke, plaatselijke, hands-on manier van werken is dat deze werkzaamheden allemaal ook door Nederlandse bedrijven uitgevoerd kunnen worden, wat:

weer geld in de Nederlandse economie terugpompt;

goed is voor de internationale uitstraling van Nederland

goed is voor het prestige van de Nederlandse kenniseconomie

allemaal terwijl wij goed en nuttig werk doen door mensen in minder noodgebieden van broodnodige hulp te voorzien. Het is een win-win-situatie!


VRIJHANDEL, DE IMF EN DE WERELDHANDELSORGANISATIE

De DP is falikant tegen het blindelings invoerren van vrijhandel in gebieden die economisch kwetsbaar zijn. Hoewel wij een voorstander zijn van het idee dat mensen en bedrijven over de hele wereld vrij moeten zijn om in vrijheid met elkaar te  handel te drijven, klopt dit principe echter alleen als je het over rijke en ontwikkelde landen hebt die op economisch min-of-meer gelijke voet met elkaar staan. De geschiedenis leert ons echter dat de ideeën van het neoliberalisme en de totale, onbelemmerde vrijhandel zeer schadelijk zijn als deze worden aan landen worden opgedrongen met een nationale economie die nog niet klaar is om tegen de sterkere westerse economien op te boksen.


Daarom willen wij o.a. dat de Wereldbank de eis laat vallen dat een land zijn economie liberaliseert/privatiseert voordat een noodlening wordt uitgegeven. Het feit dat een land het geld terug moet betalen, moet op zich voldoende zijn. Zo werkt het bij een normale bank immers ook. Als je bij de bank om de hoek om een lening gaat vragen, dan krijg je daar immers ook niet te horen: "goed, we geven je het geld wel, maar wel alleen op voorwaarde dat je eerst je tv en je huis verkoopt ..."


Verder stellen wij ook voor om er internationaal voor te pleiten dat bepaalde ontwikkelingslanden het recht krijgen om tijdelijk importheffingen op producten uit het Westen en uit Azië te heffen, zonder dat deze landen hiervoor financieel afgestraft worden. Kortom: Wij  stellen voor dat het voor bepaalde straatarme landen (zoals Malawi) tijdelijk goedkoper wordt om producten in eigen land te produceren dan om deze uit het buitenland te importeren. Op deze manier kan de plaatselijk industrie worden gestimuleerd en wanneer de industrie zich op een voldoende hoog pijl bevindt, dan kunnen de import-/exportheffingen internationaal weer rechtgetrokken worden en kan het land zich nu effectief verweren tegen de stortvloed van Westerse en Aziatische produkten die anders de lokale economie volledig overnemen. De enige eis die men zou kunnen stellen voordat zo'n uitzonderingspositie aangeboden wordt, is dat het lokaal goed zit met de democratie en de mensenrechten, maar niet dat het hele land in de neoliberale uitverkoop wordt gegooid, zoals nu altijd het geval is.


© 2022 |  DEMOCRATISCHE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL

REDELIJK ALTERNATIEF

DEMOCRATISCHE PARTIJ | DP