volledig programma

ONS VOLLEDIG PROGRAMMA:

Bekijk al onze verschillende standpunten, gesorteerd op thema:

LET OP: DIT PROGRAMMA WORDT REGELMATIG UITGEBREID EN GEACTUALISEERD DOOR ONZE FANTASTISCHE VRIJWILLIGERS. KEER DAAROM REGELMATIG TERUG OM BIJ TE BLIJVEN. OF SCHRIJF JE IN OP ONZE DEMOCRATISCHE NIEUWSBRIEF, ZODAT JE ALTIJD OP DE HOOGTE BLIJFT VAN DE LAATSTE VERANDERINGEN, BIJDRAGEN EN NIEUWS.


#1 DEMOCRATIE

 • Directe democratie
 • Democratische staatshervorming
 • Gekozen staatshoofd
 • Gekozen burgemeester
 • Republiek
 • Termijnbeperking staatshoofd & regeringsleider (Eerste Minister) : 2-termijnenregel
 • Majesteitsschenniswet
 • Bindende referenda
 • Afschaffing waterschappen
 • Commissaris der Koning(in)
 • Parlementair onderzoek
 • Strafrechtelijke vervolging voor vals voorlichten van de volksvertegenwoordiging
 • Salaris 2e Kamerleden berekend door Rijkssecretariaat/Staatspensionaris
 • Kieswet
 • Hoge Raad als Grondwettelijk Hof
 • Grondwetsuitbreiding - bindende grondwet, inclusief oplijsting van burgerrechten
 • Gemeentelijke herindeling?


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT DEMOCRATIE#4 GEZONDHEID

 • Schaalverkleining & minder bureaucratie in de zorg
 • Kleinschalige & kwaliteitsvolle zorg
 • Betere controle op de oorsprong van ons voedsel
 • Afschaffing Eigen Risico
 • Geen erkenning van patenten op organismes & natuurproducten, zoals virussen & zaaigoed
 • Verbod op GMO & Frankensteinvoedsel
 • Baas over eigen lijf!
 • Inentingen, nooit verplicht maar altijd een eigen keuze
 • Geen outsourcing aan de farmaceutische industrie: Vaccinproductie & -ontwikkeling op nationaal nivo, zonder winstoogmerk
 • Corona aanpakken op een zinnige manier, zonder paniek.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT GEZONDHEID (incl. corona & baas over eigen lijf)


#7 TERUG NAAR NORMAAL

 • Terug naar normaal!
 • Weg met de codes en de pasjesmaatschappij!
 • Een mens is geen QR-code!LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT GELIJKWAARDIGE SAMENLEVING (inclusief TERUG NAAR NORMAAL)#10 DEFENSIE

 • Een sterke en onafhankelijke krijgsmacht
 • Dus geen verwaarlozing van defensie meer!
 • China, Rusland & de VS zijn niet onze vrienden
 • Onafhankelijke koers in de wereld
 • Niet meer mee met alles wat Amerika zegt
 • Nederlandse krijgsmacht uitgerust met Nederlandse technologie
 • Nee aan de JSF. In plaats daarvan Fokker
 • Gezamelijke Europese "NAVO" - voor Europa, door Europa
 • Nederland sterk & veilig. Daarom: "Totale Defensie¨
 • Wat met MH17? Waar is het recht?
 • Betere bescherming tegen spionage, terrorisme, buitenlandse inmenging
 • Communistisch China is niet onze vriend
 • Economische onafhankelijkheid van Chinese exporteconomie.
 • Totale Verdediging als nationale defensiestrategie.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT DEFENSIE#13 Corona & de coronamaatregelen

 • Voedselhulp voor wereldwijde hongersnood door lockdowns
 • Nederland weer terug naar normaal!
 • Veroorzaakt door communistisch China (met hulp van de VS en Europa)
 • Ministers & politici die zonder consequenties hun eigen regels overtreden!
 • Op een verstandige manier met corona omgaan. Dus geen paniek!
 • Einde aan paniekpropaganda door de overheid.
 • Vrijheid aan het individu om zelf zijn/haar behandeling te kiezen.
 • Vaccinaties - nooit gedwongen, altijd een persoonlijke keuze!
 • Eigen keuze, eigen verantwoordelijkheid, gezond verstand en véél meer investeren in de zorg dan het kabinet ooit gedaan heeft is het antwoord!
 • Terug naar normaal!
 • Weg met de codes en de pasjesmaatschappij!
 • Een mens is geen QR-code!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT GEZONDHEID (incl. corona & baas over eigen lijf)

#15 | CORRUPTIE

 • Bestrijding van de structurele, geïnstitutionaliseerde corruptie in de Nederland staat en de EU
 • Een einde aan de belastingdienst en schatkist als een privéspaarpot voor corrupte politici, koningen, eurocraten, CEO's en "filantropen"!
 • Een einde aan de traditie van corruptie en nepotisme als "normaal¨ o het Binnenhof
 • Geen mededogen voor corrupte bestuurders, zoals een belastingontduikende minister van financiën
 • Einde aan de vrijstelling voor inkomstenbelasting (onder andere) voor EU-medewerkers en -politici
 • Alle mazen in de wet stluiten voor belastingontduiking.
 • Een einde aan belastingparadijzen en offshore brievenbusmaatschappijtjes
 • Terugvordering van niet betaalde belastingen door politici, het koningshuis en EU-ambtenaren.
 • Tot "persona non-grata" verklaren van internationale superrijke "filantropen" zoals Soros, Gates, Bezos, Musk en hun organisaties.
 • Referendum over de EU en de euro.
 • Het zwaar corrupte koningshuis vervangen met de Republiek.
 • 2-termijnenregel; Niet meer dan 2 termijnen voor het staatshoofd en de regeringsleider (MP)
 • Instelling van een Rijkspensionaris om het salaris van de volks-vertegenwoordiding te bepalen, in plaats van dat zij hier zelf over stemmen.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT SYSTEMATISCHE CORRUPTIE

#18 | MILIEU

 • Schone lucht, veilig voedsel en betrouwbare medicatie
 • Een groen Nederland!
 • Betere bescherming van onze natuur & milieu.
 • Dierenrechten, terugdringen van dieronvriendelijke bioindustrie
 • Geen GMO's in Nederland!
 • Bewaking van voedselkwaliteit en -oorsprong
 • Vaccins gemaakt in Nederland, voor Nederland, nonprofit
 • Geen nieuwe kernreactors in of rond Nederland.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT MILIEU#2 REPUBLIEK

 • Een nieuwe Republiek
 • Directe democratie
 • Gekozen staatshoofd
 • Gekozen burgemeesters
 • Majesteitsschenniswet, weg ermee!
 • Commissarissen van de Koning(in), weg ermee!
 • 2-termijnenregel voor staatshoofd en regeringsleider (MP)


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT REPUBLIEK


#5 VRIJE MENINGSUITING, TEGEN DE CENSUUR & VOOR HET RECHT OM VRIJ TE PROTESTEREN

 • Vrijheid & rechten,
 • Tegen de censuur & voor het recht om vrij te protesteren
 • Mediavrijheid & hervorming NPO


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT GELIJKWAARDIGE SAMENLEVING


#8 ONDERWIJS

 • Onderwijs is een grondrecht: Moet betaalbaar & bereikbaar zijn
 • Sanering & herbouwing onderwijs
 • Schoolgeld zo laag mogelijk houden (bij voorkeur gratis)
 • Weg met het leenstelsel voor studiefinanciering!

 • Meer schoolsport!

 • Weg met het Collegegeldbesluit

 • Democratisch universiteitsbestuur

 • Les "Nederlandse burgerschap" op school

 • Weg met de tweedeling tussen witte en zwarte scholen

 • Weg met het apartheidsonderwijs van de Mammoetwet

 • In plaats daarvan Integraal Onderwijs

 • Dus ook weg met de universiteit enkel voor VWO, Atheneum & Gymnasium

 • Tegen pesten: Schooluniformen

 • Tegen de doorgeslagen digitalisering van het onderwijs -> Lezen, schrijven & redeneren is belangrijker dan "21st century skills" die je ook in je vrije tijd kunt leren

 • Afstandsonderwijs is geen alternatief

 • Dus nooit meer zomaar de scholen sluiten!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT ONDERWI

#11 HERVORMING VAN POLITIE EN JUSTITIE

 • Hervorming van politie & justitie
 • Vrij demonstreren is een recht, ook tijdens een crisis
 • Geen verdere militarisatie van onze politie
 • Geen hardhandige inzet van ME & Romeo's tegen vreedzame demonstranten
 • Hervorming van onze grondwet, mét rechten
 • Hoge Raad als Grondwettelijk Hof
 • Strafrechtelijke vervolging voor politici die liegen tegen de 2e Kamer
 • Bestrijding Nederlandse drugsmaffia
 • Grondwetsuitbreiding: Afdwingbaar, inclusief een lijst van burgerrechten


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT JUSTITIE#14 ECONOMIE:

 • Onafhankelijke, verstandige economie
 • Anti-neoliberalistisch & antiglobalistisch
 • Nederlandse bedrijven terug naar Nederland
 • Opnieuw controle over onze eigen economie
 • de Nieuwe Gulden als antwoord op de dreigende hyperinflatie
 • Meer steun aan MKB & ZZP'ers
 • MKB & ZZP'ers als ruggengraat van Nederland
 • Welvaart voor iedereen, door een extra steuntje in de rug
 • de Nationale Maaltijdkaart
 • Beter toezicht op de banken
 • Open grenzen voor mensen! Maar de gemeenschappelijke markt?
 • Afschaffing belastingvrijstelling EU
 • Nederland minder afhankelijk maken van Chinese exporteconomie
 • Dus: Eigen economie eerst!

LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT ECONOMIE

#16 | IMMIGRATIE

 • Effectieve, humane & transparante immigratie
 • Niet automatisch tégen immigratie, maar immigratie met verstand!
 • Geen Nederlandse nationaliteit als handeltje meer!
 • Rationeel & humaan vluchtelingenbeleid
 • Immigratie op basis van een transparant puntensysteem
 • Geen AZC's in plattelandsdorpjes meer
 • Asielzoekers & nieuwkomers zijn ook gewoon mensen
 • Betere begeleiding & effectievere (en bereikbare) inburgering
 • Opvang moet voor iedereen werken: Zowel asielzoekers als Nederland
 • Daarom einde aan voorrang statushouders bij woningcorporaties.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT IMMIGRATIE#19 | HUISVESTING

 • Een woning voor elk gezin.
 • Elk gezin een eigen huis, elk kind een eigen thuis
 • Nationaal Woningfonds
 • Woningnood aanpakken door woningen te bouwen!
 • Wat is onze prioriteit? Liever sociale woningen bouwen dan miljarden besteden aan de JSF of 86 miljoen voor de verbouwing van het privépaleis van de koning!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT HUISVESTING#3 EUROPA

 • Nexit? Ja of nee?
 • Nationaal referendum over de E.U. als enige manier om de EU-bureaucratie te doorbreken

 • Een nieuwe Europese samenwerking, die wél werkt
 • Trots op onze Europese identiteit, maar onafhankelijk
 • Europese samenwerking & solidariteit, maar geen nivellering
 • Nederlanders moeten kiezen wat wij van Europa willen: Federaal Europa of een Europese Economische Gemeenschap?
 • Dus: Nationaal referendum over de E.U. & euro |
 • EU moet democratisch!
 • Open grenzen, maar geen neoliberale economische uitverkoop meer
 • Open grenzen! Maar een gemeenschappelijke markt?
 • Afschaffing belastingvrijstelling EU-politici & -ambtenaren


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT EUROPA


#6 NEDERLANDSE TAAL & CULTUUR

 • De Nederlandse taal als middelpunt van onze samenleving
 • Meer hulp & ondersteuning voor de Nederlande taal & cultuur
 • Meer geld voor Nederlandse film, muziek en literatuur.
 • Internationaal instituut voor de Nederlandse taal, om het Nederlandse ook naar het buitenland te exporteren
 • Nederlands filmfonds
 • Nationaal Historisch Museum
 • Tegen de verengelsing van het hoger onderwijs, wetenschap, handel & financiële sector, politiek en meer
 • Hervorming NPO
 • Einde aan Belgisch monopolie van Nederlandse media.
 • Inburgerings- & naturalisatie-examens die effectie kennis van de taal toetsen
 • Geen Engels als enige officiële taal van Europa


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT NEDERLANDSE TAAL & CULTUUR


#9 GELIJKWAARDIGE SAMENLEVING

 • Terug naar normaal!
 • Een eerlijke, gevarieerde samenleving
 • Einde aan officieel gebruik van "allochtoon" vs. "autochtoon"
 • Zwarte Piet?
 • Geen totale digitalisering van de gemeenschap
 • Nederlands als standaardtaal van Nederland
 • Geen Engels als enige officiële taal van Europa
 • Meer ondersteuning voor de Nederlandse taal & cultuur
 • Betere bescherming van onze vrijheid & rechten
 • Tegen de censuur
 • Een betere bescherming van het recht om te protesteren.
 • Meer mediavrijheid & een einde aan het Belgische monopolie op het Nederlandse medialandschap
 • Effectieve & praktische ontwikkelingshulp.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT GELIJKWAARDIGE SAMENLEVING


#12 GEZONDHEIDSZORG EN VEILIGE MEDICATIE VOOR IEDEREEN!

 • Schaalverkleining & minder bureaucratie in de zorg
 • Kleinschalige & kwaliteitsvolle zorg
 • Betere controle op de oorsprong van ons voedsel
 • Afschaffing Eigen Risico
 • Geen erkenning van patenten op organismes & natuurproducten, zoals virussen & zaaigoed
 • Verbod op GMO & Frankensteinvoedsel
 • Baas over eigen lijf!
 • Inentingen, nooit verplicht maar altijd een eigen keuze
 • Geen outsourcing aan de farmaceutische industrie: Vaccinproductie & -ontwikkeling op nationaal nivo, zonder winstoogmerk
 • Corona aanpakken op een zinnige manier, zonder paniek.LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT GEZONDHEID (incl. corona & baas over eigen lijf)#15 | RUIMTEVAART

 • Nederland in de ruimte!
 • Doelstelling om Nederland als internationaal centrum voor ruimtevaart te (be)vestigen
 • Nieuw Nederland Agentschap voor Ruimtevaart
 • Het halen van strategische autonomitie voor Nederland richting de ruimte
 • Onafhankelijke Nederlandse ruimtemissies naar de Maan en Mars | Oprichting Nederlands Ruimteagentschap.
 • Stimulatie van kosteneffectief ruimteonderzoek
 • Stimulatie van hoogtechnologische innovatie in Nederland
 • Geen geldverspilling, maar meer doen met minder!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT RUIMTEVAART#17 | BUITENLAND


 • Nederland midden in de wereld!
 • Actief en onafhankelijk buitenlandbeleid
 • Niet meer meedoen aan andermans oorlogen
 • Niet meer onze defensie verwaarlozen
 • Niet meer afhankelijk zijn van de VS, Rusland, China, NAVO en EU
 • Nederlands als wereldtaal
 • Nederland als lichtpuntje in de wereld
 • Eindelijk recht voor MH17
 • Strategische autonomie voor Nederland wat betreft de ruimte
 • Meer samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen
 • Wat willen wij eigenlijk van de EU?
 • Wereldmacht NL: Nederland als koploper in de wereld!
 • Erkenning van Taiwan China is niet onze vriend!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT BUITENLAND#20 | WERELDMACHT NEDERLAND: ONS LAND ALS KOPLOPER IN DE WERELD!

 • Nederland midden in de wereld
 • Actief en onafhankelijk buitenlandbeleid
 • Niet meer meedoen aan andermans oorlogen
 • Niet meer onze defensie verwaarlozen
 • Niet meer afhankelijk zijn van de VS, Rusland, China, NAVO en EU
 • Nederlands als wereldtaal
 • Nederland als lichtpuntje in de wereld
 • Eindelijk recht voor MH17
 • Strategische autonomie voor Nederland wat betreft de ruimte
 • Meer samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen
 • Wat willen wij eigenlijk van de EU?
 • Wereldmacht NL: Nederland als koploper in de wereld!
 • Erkenning van Taiwan China is niet onze vriend!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT BUITENLAND

 
 

DEMOCRATISCHE PARTIJ | DP

HET REDELIJK ALTERNATIEF...

© 2022 | DEMOCRATISCHE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL

DP