rusland

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


Rusland, Oekraïne, de Krim en MH17

Helaas is de RP (door middel van zijn voorganger de DP) de enige politieke beweging  in Nederland die al sinds het begin van de crisis op de Krim heeft gewaarschuwd voor het gevaar dat Rusland voor de vrede in heel Europa vormt. De agressieve acties die de RUssen de afgelopen jaren tegen andere Europese landen hebben ondernomen, omvatten ondermeer het volgende:

 • de militaire bezetting en daaropvolgende annexatie van de Krim, door middel van een frauduleus referendum dat gehouden werd terwijl de Krim volledig door Russische soldaten werd bezet;
 • het ondersteunen van de Russische "rebellen" in Oekraïne door middel van mankracht, zwaar materieel en artilleriebombardementen vanuit Rusland, welke steun zowel door onafhankelijke observateurs als het leiderschap van de rebellen zelf is bevestigd;
 • de Russische militaire operatie in Georgië in 2008, dat grote overeenkomsten met de huidige situatie in Oekraïne vertoont;
 • de acties van de Russische geheime dienst in Estland, die o.a. de ontvoering uit Estland van een Estse veiligheidsagent omvatten;
 • de vluchten van Russische nucleaire bommenwerpers door het luchtruim van NAVO-lidstaten zoals het VK, Finland en natuurlijk ook Nederland;
 • de door de Russische minister van defensie geuitte bedreiging om atoomwapens tegen Deense marineschepen te gebruiken;
 • het onaangekondigd doorkruisen van Europese wateren (inclusief de Nederlandse) door Russische onderzeeërs en marineschepen ;
 • en nog veel meer ...


Al deze agresieve acties bij elkaar illustreren duidelijk dat Rusland niet alleen een aantoonbaar gevaar voor de vrede vormt, maar ook een directe bedreiging is voor de veiligheid en territoriale integriteit van alle Europese staten, inclusief Nederland; laat staan de acute dreiging die van Rusland uitgaat wat betreft de persoonlijke vrijheid en veiligheid van de individuele Nederlandse burgers. Helaas heeft zowel de Nederlandse als de Europese politiek hier verder volstrekt geen acht op geslagen. Vooral premier Rutte lijkt zijn belofte om de schuldigen van deze misdaad te vinden en om recht aan de slachtoffers van MH17 te doen alweer lang en breed te zijn vergeten ...


Met het neerschieten van een ongewapend passagiersvliegtuig door pro-Russische "rebellen", de heimelijke Russische invasie van Oekraïne, de georganiseerde vervolging van Russische homosexuelen en ethnische minderheden door de Russische overheid, het bedreigen van Denemarken met atoomwapens, enzovoort, lijkt het moderne Rusland weer tot een totalitaire staat te zijn verworden met  ambities om Europa terug in zijn grip te krijgen.  Om nu te proberen te redden wat er nog te redden valt, wil de RP daarom ingrijpende actie tegen Rusland nemen, en dat houdt het volgende in:


 • Om te beginnen willen wij dat als een Russische militair vliegtuig (zoals een jachtvliegtuig of een nucleaire bommenwerper) door Nederlands  luchtruim vliegt, dat deze onmiddelijk naar de grond gedwongen wordt en in beslag wordt genomen.  Hetzelfde geldt voor Russische marineschepen - als deze zonder uitdrukkelijke toestemming door Nederlandse territoriale wateren varen, moeten deze naar de haven worden gedwongen. De ReformPartij pleit ervoor om van Nederland een zwart gat op de kaart voor de Russische  luchtmacht en marine te maken, in plaats van deze zinloze provocaties maar door te laten gaan.


 • Verder willen wij ook dat Nederland het gebied rond de overblijfselen van het wrak van MH17 in de Oekraïne veilig stelt door middel van de directe inzet van de Nederlandse krijgsmacht, om in het gebied daar een veiligheidszone te creëren, aangezien de huidige ongeïnteresseerde en onverantwoordelijke aanpak van het kabinet ons tot nu toe niet dichter bij het ter verantwoording roepen van de schuldigen aan deze misdaad heeft gebracht, en dit kan ook niet gebeuren zolang de strijd tussen de Oekraïense  regeringstroepen en de Russische "rebellen" blijft doorgaan. Daarom willen direct Nederlands militair ingrijpen in de oostelijke Oekraïne om een permanente veiligheidszone te creëren, ongeacht wat de Russen of de Oekraïners daarvan vinden. Dat kleine stukje van Oostelijke Oekraïne is gedrenkt in Nederlands bloed, daarom willen wij ook dat er op de plaats van het wrak  een Nederlands monument komt om de slachtoffers van deze misdaad te herdenken, en om nooit te vergeten wat er gebeurd als  politici zich niets meer van mensenlevens aantrekken. In het verlengde hiervan willen wij de Oekraïners ook directe militaire steun aanbieden om de Russische "rebellen" weer over de  grens te duwen. Puur objectief gezien bestaat er geen twijfel over dat de Russen direct verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van MH17, net zoals zij verantwoordelijk zijn voor de huidige oorlog in oostelijke Oekraïne. Hoe corrupt Oekraïne ook mag zijn, uiteindelijk is dit een volk dat   voor hun land aan het vechten zijn  tegen een buitenlandse grootmacht die denkt dat zij het recht hebben om straffeloos andere landen binnen te kunnen vallen.


 • In het verlengde hiervan pleitten wij  er ook voor om de Russische ambassadeur in Den Haag onmiddelijk uit te wijzen en de Russische ambassade tot nader order te sluiten..


 • Om de druk op Rusland nog verder op te voeren, moeten alle samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke projecten van Nederland met Rusland onmiddelijk worden bevroren en moet ons land alle internationale evenementen die in Rusland worden gehouden boycotten.


 • Ten laatste moeten de visumeisen drastisch worden verlaagd voor Russen die aangeven dat zij homosexueel zijn of  deel uitmaken van een ethnische minderheid binnen Rusland, of op een andere manier worden vervolgd, om het voor kwetsbare Russen die  uit dat totalitaire land willen ontsnappen makkelijker te maken om dat ook effectief te doen.


Wij zien in dat veel mensen een acute angst voelen dat Rusland een nieuwe (wereld)oorlog  zal proberen te beginnen als wij teveel tegengas tegen de Russische agressie zouden geven. Gebasseerd op de historische achtergrond van Rusland, geloven wij  echter niet dat Rusland  zover zal gaan om rechtstreeks een oorlog tegen een NAVO-land te beginnen. Het Russische leiderschap bestaat historisch gezien immers uit opportunisten die nooit  bereid zijn gebleken om het risico te nemen om een conflict te verliezen. Rusland heeft altijd landen aangevallen waarvan zij geloven dat die zwakker zijn (zoals Georgië en  Oekraïne), nooit landen die laten zien dat zij zowel in staat als  bereid zijn om zichzelf te verdedigen (zoals de V.S. of China).   Zodoende is Rusland nu het Westen aan het provoceren om te kijken waar ze mee weg kunnen komen, en hoe lang het zal  duren voordat Europa zelf in actie durft te komen, en tot nu toe heeft Europa laten zien dat het niet bereid is om zichzelf of zijn bondgenoten te verdedigen, aangezien wij zowel Oekraïne aan zijn lot hebben overgelaten als wij Russische militaire eenheden zonder noemenswaardige tegenstand door Europees luchtruim laten vliegen en door Europese wateren laten varen.  Daarom stellen wij dat ons land juist een groter risico loopt door geen gerichte actie tegen de Russische aggressie te ondernemen, dan door stil aan de zijlijn toe te blijven kijken en gedwee te hopen dat het wel weer overwaait.


Burgerbescherming en Defensie

Zie het onderwerp: Defensie.

De Democratische Partij |