republiek

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


De Democratische Partij |

De NIEUWE REPUBLIEK

Als Nederlanders zijn wij trots op onze reputatie als een volk dat sterk aan typisch Nederlandse waarden zoals inspraak & medezeggenschap en het recht op vrije meningsuiting hangt, die allemaal deel uitmaken van het beroemde Nederlandse "poldermodel". In de realiteit, echter, worden  onze burgervrijheden elk jaar weer verder door de overheid ingeperkt, want hoewel wij   onze staatsvorm vaak een "democratische rechtsstaat"  noemen, is de manier waarop ons land wordt bestuurd in de praktijk verre van democratisch.


Burgemeesters worden niet gekozen, maar aangesteld. Wie de Eerste Minister wordt en de leden van het kabinet zijn, is het resultaat van geheime onderhandelingen. Zelfs ons staatshoofd wordt niet gekozen, maar komt uit één enkel bevoorrecht gezin  dat deze verheven positie  enkel bezet omdat het traditie is; en een vrij recente traditie, omdat ons land immers als   republiek onafhankelijk is geworden, in een poging om juist van een koning af te komen!


Wij geloven dat Nederland democratischer moet zijn dan het op dit moment is. Daarom wil de Democratische Partij ons staatsbestel  democratischer en transparanter maken om elke burger een gelijke kans op directe medezeggenschap in het politieke proces en de beleidsvorming van ons land te geven. Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij  van Nederland een democratische en parlementaire republiek maken, met een gekozen staatshoofd.


Wat wij echter nog veel belangrijker vinden dan onze eigen voorkeur wat betreft de vraag of ons land een koninkrijk of een republiek moet zijn, is het idee dat dit een kwestie is die door de kiezer zelf  besloten moet worden, en niet door een schaduwachtige politieke elite in Den Haag. Niemand heeft immers ooit aan de Nederlanders zelf gevraagd wat zij nu willen! En dat is precies wat wij gaan doen!


Wij gaan namelijk  een landelijk referendum uitschrijven over de  toekomstige staatsvorm van ons land, om zo de Nederlandse kiezer de kans geven om zelf te beslissen of  ons land een monarchie moet blijven of een   republiek moet worden. Want wij vinden dat je de kiezer moet laten beslissen, niet de elite!


Voor meer informatie, zie ook: Democratie

Zie ook ons burgerinitiatief hierover!


Majesteitsschenniswet

De majesteitsschenniswet is een  relikwie uit  1881 dat niet meer in de  21e eeuw thuishoort.  Het idee dat  het beledigen van (of zelfs kritiek uiten op)  de koning een misdrijf is dat je vijf jaar van je leven kan kosten, hoort niet in  een volwassen democratie thuis waar mensen de vrijheid moeten hebben om hun ongenoegen te uiten, vooral niet over een figuur die nog altijd een belangrijke rol in het Nederlandse politieke systeem speelt.  Desondanks wordt deze wet steeds meer toegepast in een poging om kritiek op de koning te onderdrukken:  Op dit moment worden er gemiddeld  3 personen per jaar vervolgd wegens majesteitsschennis, met als triest dieptepunt 2012 - in dit jaar werd immers een mentaal gehandicapte man  veroordeeld tot 80 uur werkstraf en 90 dagen cel wegens het beledigen van de koningin.  Maar hij is niet alleen, want in 2007 werd een dakloze man verdoordeeld tot   een boete  van 400 euro  (aan een dakloze!) en  7 dagen cel.  Niemand lijkt  vrij te zijn van mogelijke vervolving, zelfs niet de zwakste leden van onze samenleving!


Wij geloven echter dat iedereen gelijk voor de wet moet zijn, en dus ook dat kritiek op de monarch toegestaan moet zijn, wat in deze tijd niet geheel mogelijk is, aangezien de majesteitsschenniswet werkt om onze vrijheid  van meningsuiting effectief te beknotten. Het is trouwens een fabel dat de koning  zijn democratische rechten en plichten heeft opgegeven, en daarvoor in de plaats beschermd wordt door de majesteitsschenniswet - in de praktijk bezit de koning zowel het actief als het passief kiesrecht, net zoals elke andere Nederlander.