referendum

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


het Bindend referendum

De invoering van het raadgevend referendum is een grote stap in de goede richting. Maar wij vinden dat het nog veel beter kan. Daarom willen wij naast het raadgevend referendum ook het bindend referendum invoeren. De uitkomst van een raadgevend referendum kan immers nu nog door de regering en de 2e Kamer  terzijde geschoven kan worden als deze hen niet goed uitkomt. De Democratische Partij  vindt echter dat het Nederlandse volk  zowel oud als wijs genoeg is om rechtstreeks geconsulteerd te worden over belangrijke landelijke vraagstukken. Wij geloven immers heilig in de rechtstreekse democratie.  Daarom willen wij de mogelijkheid tot een rechtstreeks bindend referendum invoeren,  naar Zwitsers model. Wij stellen voor dat iedere Nederlandse burger die 1 miljoen handtekeningen weet te verzamelen een referendum uit kan schrijven waarvan de uitkomst bindend voor de Tweede Kamer zal zijn (zolang het voorstel natuurlijk niet tegen de grondwet indruist). Op deze manier krijgt elke  kiezer de kans om  rechtstreeks op een effectieve manier het politieke proces te beïnvloeden.

De Democratische Partij |