welvaart voor iedereen

Welvaart voor iedereen

In Nederland zou  er niemand nog in armoede of nood moeten leven. Helaas zijn de voedselbanken onder dit kabinet meer nodig dan ooit! Ook zijn er op dit moment nog altijd meer werkloze in ons land dan zelfstandige ondernemers. Dat hoort eigenlijk andersom te zijn, en een wijs kabinet zou maatregelen nemen om deze omwenteling voor elkaar te krijgen.


Daarom maken wij een prioriteit van het aanzwengelen van  ons economisch herstel, van de banengroei en bestrijding van de werkloosheid door structurele en verregaande ondersteuning van ZZP'ers en het MKB en door een werkelijke vergroting van de individuele koopkracht van de gemiddelde Nederlander te bewerkstelligen. Dit willen wij ondermeer voor elkaar krijgen door van Nederland het land bij uitstek te maken om een nieuw opstartbedrijfje  te beginnen (ook als je zelf niet de Nederlandse nationaliteit hebt), maar bijvoorbeeld ook door onze binnenlandse industrie nieuw leven in te blazen  door de noodzakelijke uitbreiding van onze krijgsmacht  door Nederlandse bedrijven  uit te laten voeren, in plaats van deze automatisch aan Amerika uit te besteden. Wij gaan de Nederlandse economie voortstuwen door  zowel internationaal te denken, als door de Nederlandse industrie een hart onder de riem te steken.  Een beetje bescherming van Nederlandse banen en Nederlandse industrie kan geen kwaad, en daarom  zijn wij ook fel tegen internationale vrijhandelsverdragen zoals TTIP and ACTA.


Verder willen wij mensen  met een laag inkomen een extra steuntje in de rug te geven door een aantal radicale  maatregelen in te voeren, zoals een belastingvrije eerste schijf, de invoering van de maaltijdkaart naar  Belgisch model, de Nationale Maximumhuur, om ervoor te zorgen dat er voor iedereen altijd adequate woonruimte beschikbaar is, en nog veel meer. Ook willen wij kijken of het mogelijk is om het stelsel van WW, AOW en WAO- uitkeringen te vervangen door een gegarandeerd bestaansminimum, waarbij elke volwassen burger maandelijks een vast bedrag van de overheid krijgt uitgekeerd, zonder  dat daar verder eisen aan worden gesteld, en dat het hele stelsel van sociale zekerheid zoals wij dat nu kennen verdwijnt. Het is goed mogelijk dat dit uiteindelijk goedkoper zou blijken dan specifieke uitkeringen, omdat dit een gigantische reductie in de Nederlandse bureaucratie zou inhouden.


Op de manier kunnen wij ervoor zorgen dat ieder lid van onze samenleving een beetje welvaart krijgt., en niet meer van noodvoorzieningen, zoals voedselbanken, gebruikt hoeft te maken om te kunnen overleven.


Verder willen wij ook alles doen wat in onze macht ligt om mensen aan het werk te krijgen als zelfstandig ondernemer. Wij geloven dat Nederland hier een gigantische potentieel heeft liggen, dat nog nauwelijks is aangeboord als gevolg van wetgeving die het riskant maakt om je eigen baas te worden. Wij willen dat Nederland een land van ZZP'ers en MKB'ers wordt, want zo maken wij een welvarender en gelukkiger land!