een sterk Nederland

Een sterk en veilig Nederland

De DP  vindt dat het een hoofdtaak van de Nederlandse staat moet zijn om ervoor te zorgen dat de gemiddelde Nederlander in vrede en veiligheid zijn leven kan leiden. Het kabinet Rutte heeft  laten zien dat zij hier echter volstrekt geen zin in hebben (denk bijvoorbeeld aan het zwakke antwoord van Rutte op neerschieten van MH17). Waarom hebben wij echter een overheid als deze niet bereid is om de burgers van ons land te beschermen?


Ook geloven wij dat Nederland een centrale positie in de wereld in moet nemen, omdat wij vetrouwen hebben in het potentieel van ons land om een positieve invoed op de rest van de wereld te zijn.


Daarom willen wij een harde lijn richting  zowel Rusland als  de VS, die beide hebben laten zien dat ze geen enkele notie hebben aan democratie of mensenrechten. Ook pleiten wij voor een effectievere bestrijding van  religieus fundamentalisme, extremisme, terrorisme,   inmenging en spionage, door alles te doen wat nodig is om ons land tegen dreigingen uit het buitenland te beschermen. Hier hoort ook het  uitbreiden en in stand houden van de Nederlandse krijgsmacht in (wat alle afgelopen kabinetten van Rutte vrolijk hebben genegeerd), hoewel wij onze krijgsmacht niet meer in gaan zetten om braaf met de oorlogjes die de Amerkanen veroorzaken mee te doen. Wij zijn ons eigen land met onze eigen prioriteien, en wat ons betreft staat Amerika vanaf nu alleen in zijn eindeloos bloedvergieten rondom de Aarde. Daarom pleiten wij ook voor de oprichting van een Europees defensieverdrag: Een soort pan-Europese NAVO, maar dan zonder dat de Amerikanen zijn uitgenodigd. Kortom, wij willen een streep in  het zand trekken richting  al die landen in de wereld  die het niet zo nauw nemen met individuele vrijheid en mensenrechten, en onze eigen plaats op het wereldtoneel weer innemen. Dit gebeurt nu echter geheel niet, aangezien Rutte meer belang hecht aan een goede handelsbalans met Rusland dan aan verloren mensenlevens!


Daarom willen wij dat het kabinet een meer verantwoordelijke houding aanneemt wat betreft het beschermen van Nederlandse burgers in binnen- en buitenland, en willen wij ook een meer doeltreffende bescherming van de gehele Nederlandse gemeenschap tegen zowel  binnenlandse als buitenlandse dreigingen, zoals terrorisme en (cyber)spionage. Het is de taak van de Nederlandse staat om de Nederlandse bevolking te vuur en te zwaard  te te verdedigen, wat op dit moment  onvoldoende  gebeurt.

De democratische revolutie is begonnen!

Bekijk on hele

programma:

LEES MEER

DOE MEE