republiekNederland


Ons land heeft een democratische traditie die lang teruggaat, zelf langer dan de  geschiedenis van republieken als Duitsland, Frankrijk, Rusland, de V.S. - en eigenlijk van de meeste landen op aarde!


Als Nederlanders zijn wij daarom ook trots op  typisch Nederlandse waarden zoals inspraak & medezeggenschap en het recht op vrije meningsuiting, die allemaal deel uitmaken van de  lange Nederlandse democratische traditie die zijn oorsprong in de

Republiek der 7 Verenigde Nederlanden heeft en die wij als "poldermodel" over de wereld hebben geprobeerd te exporteren.

In de dagelijkse realiteit  hebben wij echter maar  bar weinig in te brengen in de manier waarop ons eigen land wordt  bestuurd ...


Hoewel wij ons land   als een "democratische rechtsstaat" bestempelen, is de manier waarop Nederland  bestuurd wordt niet echt democratisch te noemen:

Zo zijn er in de hele geschiedenis van  ons land zijn  slechts twee (!) referenda uitgeschreven, waarvan de laatste  door het kabinet Rutte volledig aan de zijkant is geschoven en is genegeerd: Terwijl Nederland overwegend tegen het verdrag stemde, heeft de Tweede Kamer toch voor gestemd en het vedrag met Oekraïne aangenomen.  Als gevolg hiervan is het aantal petities en burgerinitiatieven dat bij de Tweede Kamer wordt ingeleverd sterk  gekrompen, aangezien mensen ondertussen wel doorhebben dat de regering zonder blikken of blozen de uitkomst van een referendum terzijde zal schuiven als deze toevallig tegen de wens van de regering ingaat.

 

Verder is er in heel Nederland niet  één gekozen burgemeester te vinden!  Zelfs in landen zoals België (waar de democratie ook niet echt hoogtij viert ...) worden burgemeester gewoonlijk door het publiek gekozen, maar in Nederland worden ze trouwe hofmeiers door de regering aangesteld.

Zo krijgen de lokale inwoners van een gemeente meestal ook niet de optie om over de gemeentelijke herindeling van hun eigen dorp of stad te stemmen - want stel dat ze tegen stemmen!

En op de achtergrond is het ondertussen ook merkbaar dat  de invloed van de de Tweede Kamer op de regering van ons land gestaag af aan het kalven is:  Als er een kamermeerderheid voor een maatregel bestaat, kan dit zonder veel moeite door de premier worden gesaboteerd.


Hoewel ons land op papier een zeer ontwikkelde democratie is, is de hoeveelheid werkelijke democratische invloed en controle die de burgers hebben vrij gering. Je hebt het recht om één keer in de vier jaar te stemmen, en daar blijft het qua politieke participatie bij ...  Ondertussen staan we erbij en kijken we ernaar hoe onze burgerlijke vrijheden elk jaar weer iets verder worden ingeperkt door een regering die elk aspect van het menselijk bestaan wenst te controleren, zeker vervelende details zoals mensen die een afwijkende mening verkondigen of stemmers die tegen de wensen van het kabinet in durven te stemmen!


Mensen moeten echter het recht krijgen om zelf beslissingen te nemen; en om de inwoners van Nederland de kans te geven om meer dan 1 keer per 4 jaar voor vijf minuten in een stemhokje aan het politieke leven van ons land mee te kunnen doen, willen  wij   de rechtstreekse democratie invoeren en zo een stuk verantwoordelijkheid voor het bestuur van het land verschuiven van de poltici op het Binnenhof naar de kiezers van Nederland. In de praktijk betekent dit voor elke burger een kans op medezeggenschap en invloed, maar ook een einde aan de voortdurende achterkamertjespolitiek waar het Binnenhof zo berucht om is, en zelfs een einde aan de oneerlijke verhoudingen die historisch kenmerkend zijn voor een koninkrijk. ! Dit is een democratische omwenteling die wij bereiken    door ervoor te zorgen dat bestuurders worden gekozen, in plaats van aangesteld, maar ook door het bindende landelijk referendum in te voeren, en nog veel meer!


Een van onze grote voorbeelden hierin is Zwitserland, waar referenda over belangrijke kwesties die elke Zwitser aangaan een normaal en belangrijk onderdeel van de democratische structuur van het land uitmaken, en dat  zodoende  een van de meest democratische landen ter wereld is (zelfs tot op het punt waar de uitkomst van een referendum een stokje kan steken voor Europese regelgeving!), en dat tegelijkertijd een van de meest succesvolle landen ter wereld is!


Wij geloven dat de natuurlijke  staatsvorm van ons land een democratische republiek met een gekozen staatshoofd is.

Daar streven wij naar, en als wij dat voor elkaar kunnen krijgen door in de Kamer verkozen te worden, dan zulle wij daar ook voor zorgen! Echter, omdat wij begrijpen dat sommige mensen nog een flinke angst voor verandering hebben en dus enige moeite hiermee kunnen hebben, die hen in de weg zou kunnen staan om dit idee onmiddellijk te steunen, willen wij onze democratische hervormingen met een knal van start te laten gaan door onmiddelijk twee   landelijke referenda te organiseren:

Of Nederland een koninkrijk moet blijven of weer een republiek moet worden.

Of  Nederland in de EU & de Euro hoort of dat wij eruit moeten stappen.

 

En zo zijn er nog veel meer kwesties die wij gezameljk kunnen beantwoorden, in plaats van deze aan een grijze elite op het Binnenhof en in  Brussel over te laten. In plaats daarvan willen wij de Nederlanders   de kans teruggeven om  over hun eigen toekomst te beslissen.


Wij geloven dat Nederland democratischer kan zijn dan het nu is. Daarom gaan wij het staatsbestel van ons land  democratischer en transparanter  maken zodat elke burger een eerlijke  kans krijgt om zowel gehoord te worden als om te leren wat er aan de hand is.

Om dit voor elkaar te krijgen, willen wij  meer directe democratie in Nederland - en daar maakt een gekozen staatshoofd en een gekozen premier een groot deel van uit. Zodoende zijn wij ook absolute voorstanders van de nieuwe Nederlandse Republiek, hoewel wij ook geloven dat de Nederlandse stemmers hier zelf voor (of tegen) moeten kunnen kiezen door middel van een landelijk referendum: Laat de mensen hier zelf over beslissen, in plaats van dit aan de driedelige pakken van het Binnenhof over te laten!

De nieuwe Republiek der Nederlanden

LEES MEER

De democratische revolutie is begonnen!

Bekijk on hele

programma:

DOE MEE