onderwijs voor iedereen

Goed en betaalbaar onderwijs

voor iedereen

Voor ons is de hervorming van het onderwijs  een absolute topprioriteit, omdat wij geloven dat onderwijs voor iedereen  betaalbaar en altijd bereikbaar moet zijn! Al sinds tientallen jaren loopt het Nederlandse onderwijs qua kwaliteit, kosten en doorgroeimogelijkheden ver achter op de ons omringende landen, zoals Belgie en Duitsland. In Belgie kost een eerste   bachelor gemiddeld 500 euro per jaar, en Duitsland is toegang tot het hoger onderwijs nu volledig gratis! Terwijl zij exact dezelfde maatschappelijke en economische problemen als wij hebben! Waarom kan dat dan niet bij ons?  In tegenstelling tot de rest van Europa schrapt onze overheid financiele hulp aan studenten en dwingen ze studenten om te lenen, wat praktisch inhoudt dat een student die uit een familie  met geld komt vanaf het eerste moment al een oneerlijk voordeel heeft vergeleken met student uit een armer gezin. Om deze misstanden recht te zetten, willen wij de prijs van het hoger onderwijs zo laag mogelijk houden! Maar dat is niet alles, aangezien wij    de kwaliteit van het basisonderwijs ook fiks op gaan schroeven, wij kinderen meer kansen gaan geven om naar de universiteit te gaan, wij flink in schoolsport willen investeren, en nog veel meer  ...


 

Onderwijshervorming

Heb je je wel eens afgevraagd waarom  er zoveel Nederlandse studenten in BelgiĆ« zijn, maar zo weinig Belgische studenten in Nederland? Het antwoord is simpel: Omdat het Vlaamse onderwijs eenvoudig beteris dan dat van ons. De dagelijkse realiteit is dat het  Nederlandse onderwijs relatief duur, onhandig en bureaucratisch is vergeleken met de rest van Europa. en bij lange na niet dezelfde kwaliteit meer levert. Voor de toekomst van ons land is dit een situatie die onmiddelijk beter moet!


Om de misstanden in het Nederlandse onderwijs uit de weg te nemen, willen wij een flink aantal radicale maatregelen doorvoeren, zoals het door midden scheuren van het Collecegeldbesluit en het uit de weg ruimen van het leenstelsel, wat ertoe heeft geleid dat alleen mensen met geld nog toegang tot hoger onderwijs kunnen krijgen. Maar ook willen wij sporten op de basis- en middelbare school aanmoedigen en junkfood op school elimineren, hebben wij het concept van democratisch universiteitsbestuur ontworpen, willen wij dat kinderen op school meer informatie krijgen over wat het betekent om Nederlander te zijn, en alle rechten en plichten die daarbij horen, willen wij de moderne tweedeling tussen witte en zwarte scholen tegengaan, zijn wij fel tegen het moderne middelbareschoolsysteem waar alleen kinderen die naar de VWO of het atheneum zijn gegaan automatisch naar de universiteit door kunnen stromen - wat ervoor zorgt dat kansen op hoger onderwijs ontnomen worden van kinderen die een iets langere aanloop nodig hebben om hetzelfde niveau te bereiken, maar daar wel toe in staat zijn, wij pleiten er zelfs voor om schooluniformen in te voeren op het lager en middelbaar onderwijs.


Kortom, wij willen het Nederlandse onderwijs totaal vernieuwen, om een nationaal onderwijsstelsel te krijgen waar ieder kind het recht heeft om zijn of haar potentieel volledig waar te maken, en waar onderwijs voor iedereen betaalbaar en bereikbaar is, want het huidige systeem loopt hopeloos achter.

DOE MEE

De democratische revolutie is begonnen!

LEES MEER

Bekijk on hele

programma: