Nederland centraal

Nederland midden in de wereld

Wij geloven dat ons land midden in de wereld moet staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben.  Om dat te doen, kunnen wij echter niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes,  moeten wij een onafhankelijkere inernationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toeven om geld te besparen door onze eigen verdediging verwaarlozen, en moeten wij tegelijkertijd open blijven voor de rest van de wereld. Op deze manier kan Nederland het middelpunt van de wereld worden.


Praktisch houdt dit een actiever  buitenlands beleid in, waar wij ons niet langer totaal afhankelijk van buitenlandse machten als de V.S., Rusland en de NAVO opstellen, en waarbij wij inzien dat er  in buitenlands beleid nog meer meespeelt dan enkel de wens voor een positieve handelsbalans, zoals bijvoorbeeld de becherming van Nederlanders in het buitenland. Met de RP zal Nederland een onafhankelijke koers in de wereld varen, met prioriteiten die verder reiken dan enkel het opbouwen van goede handelsrelaties met dictatoriale regimes in de wereld.


Verder willen wij ook de aanwezigheid van onze taal op deze planeet effectief aansporen door   maatregelen te nemen om de Nederlandse taal naar het buitenland te exporteren, o.a. op eenzelfde manier waarop de Duitsers en de Spanjaarden dit nu al doen met hun eigen taal.
DOE MEE

De democratische revolutie is begonnen!

LEES MEER

Bekijk on hele

programma: