een gezond Nederland

Bekijk on hele

programma:

LEES MEER

Een gezond Nederland

Al sinds jaren loopt ons land wat betreft de kwaliteit en kosten van de aangeboden zorg ver achter bij de ons omringende landen, zoals BelgiĆ«, dat het  aanzienlijk beter op dit gebied doet dan Nederland. Om dit gat in te lopen en ervoor te zorgen dat elke Nederlander de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft, willen wij ondermeer  de ontwikkeling van betaalbare, kleinschalige en kwaliteitsvolle zorg stimuleren door middel van gedwongen schaalverkleining en minder bureaucratie in de zorg. Ook eisen wij een betere controle op de kwaliteit en  de oorsprong van ons voedsel, een effectieve  bestrijding van overgewicht in kinderen en jongeren, en een halt aan de ontwikkeling en inzet van genetisch gemodificeerd Frankensteinvoedsel.


Verder zijn wij ook voor het afschaffen van het Eigen Risico in de zorg, aangezien het pure struikroverij is om mensen te dwingen om elke maand een zorgpremie te betalen, en om ze vervolgens te dwingen om toch hun eigen zorg te betalen.  Het Eigen Risico is een schande, en ook volstrekt overbodig als we bereid zijn om een intelligent zorgsysteem te ontwerpen en te implementeren.


 

Uiteindelijk moeten wij een zorgstelsel vinden waar het geld dat de overheid aan zorg uitgeeft, gebruikt wordt om daadwerkelijk de zorg van de Nederlanders te betalen, in plaats van de bureaucratie die zich van de zorgsector meester heeft gemaakt, ondermeer als gevolg van gedwongen schaalvergroting.


Ook moet het de taak van de overheid zijn om ervoor te zorgen dat het voedsel dat bij ons op tafel komt op een legitieme manier geproduceerd wordt en dat wij weten waar het vandaan komt. Wij herinneren ons nog de paardevleesaffaire waar vlees van oude racepaarden uit Roemenie via Malta naar Nederland werd geimporteerd, waar het als "rundvlees" werd verkocht. Dit kan niet worden toegestaan. Helaas  heeft de individuele consument de hulpmiddelen niet om de oorsprong en kwaliteit van zijn voedsel objectief na te gaan. Dat is waar de overheid in moet springen.


De democratische revolutie is begonnen!

DOE MEE