directe democratie


Hoofdpunten:

Nieuwe Nederlandse republiek, met gekozen (direct of indirect) staatshoofd.

Directe democratie, inclusief bindende, wetgevende  burgerinitiatieven., i.p.v. "consultatieve" referenda.

Vrij recht om te protesteren,  dus zonder "protestvergunning".

Gekozen burgemeesters

Lokaal referendum in geval van gemeentelijke herindeling


Een lange democratische traditie

Zo'n 300 jaar geleden vochten de Nederlanders zich vrij:  Zij zetten de koning af, schopten de bezetters de grens over, en maakten van hun land een federale republiek. De éérste ter wereld.

En daarmee werd een Nederlandse democratische traditie geboren die langer teruggaat dan de  geschiedenis van menig gevestigde republiek (zoals Duitsland, Frankrijk, Italië, de V.S., Rusland, en  de lijst gaat door) die   nooit de kans zouden hebben gekregen om de democratie te ontarmen als Nederland er niet was geweest om te laten zien hoe het moet.


Dus zonder Nederland geen Franse Revolutie (en dus ook geen universele mensenrechten), geen Amerikaanse onafhankelijkheid of grondwet, geen Repubblica Italiana,   geen Russische Federatie (waarvan het geen toeval is dat hun vlag wit-rood-blauw is), maar in plaats daarvan een Russisch Keizerrijk, geen Bundesrepublik, maar Das Deutsches Reich ...  Het is nogal wat.


Daarom zijn wij als Nederlanders ook apetrots op  typisch Nederlandse waarden zoals inspraak & medezeggenschap en het recht op vrije meningsuiting (hoewel daar de laatste tijd ook behoorlijk aan gemorreld wordt  door de overheid), die allemaal deel uitmaken van de  stokoude en eeuwenlange Nederlandse democratische traditie, die zijn oorsprong vindt in de

Republiek der 7 Verenigde Nederlanden en die wij vervolgens als "poldermodel" over de wereld hebben geprobeerd te exporteren.


Daarom is het opmerkelijk dat  wij ons democratisch verleden (wat iets is om bést trots op te zijn!) zo makkelijk naast ons neer hebben gelegd, en dat wij ondertussen gewoon weer in een koninkrijk leven. Je kunt je afvragen: Wat zouden onze voorouders, die 80 jaar lang hebben doorgevochten omdat ze geen koning konden dulden, daarvan denken?


Met dat lange verleden van vechten voor vrijheid en inspraak is het ook is het jammer dat wij in de dagelijkse realiteit maar  bar weinig in hebben te brengen in de manier waarop ons eigen land wordt  bestuurd: Één keer in de vier jaar mag je van je democratische recht gebruik maken door te stemmen, en daar blijft het dan bij ... Hoewel wij ons land   als een "democratische rechtsstaat" bestempelen, is de manier waarop Nederland  bestuurd wordt niet écht democratisch te noemen, niet als wij echt eerlijk naar ons land kijken:


Zo zijn er in de hele geschiedenis van  ons land zijn  slechts twee (!) referenda uitgeschreven (nr. 1 was over de Europese grondwet, nr. 2 was over het associatieverdrag met Oekraïne). Het is tekenend voor de stijl waarmee de heren (en heel soms een dame) politici  ons land besturen dat  de uitkomst van de laatste van deze referenda  door het kabinet Rutte volledig aan de zijkant is geschoven en totaal is genegeerd: Terwijl Nederland tegen het verdrag stemde, heeft de Tweede Kamer toch voor gestemd  ...

Uiteindelijk is het verdrag met Oekraïne door de volksvertegenwoordiging aanvaard, ook al wou niemand het echt.

Tja,  wat doe je daar tegen?


Dat is de stijl waarmee de Regenten van Nederland regeren: Democratie is mooi en goed en zo  bestempelen wij onszelf ook, maar als het volk verkeerd besluit, op een manier die niet in lijn ligt met wat het Binnenhof van te voren al besloten heeft, dan moeten we ook weer niet al té democratisch zijn.


Eén van de gevolgen hiervan is dat het aantal petities en burgerinitiatieven dat bij de Tweede Kamer wordt ingeleverd sindsdien sterk is   gekrompen, aangezien men ondertussen wel doorheeft dat 'onze' regering zonder blikken of blozen de uitkomst van een referendum aan de kant schuift als deze toevallig politiek onhandig voor hen is.  Dat is zonde, omdat dit nog maar pás vervorven recht om door de volksvertegenwoordiging gehoord te worden op deze manier effectief, hoewel tussen neus-en-lippen door, de nek is omgedraaid: Niemand gebruikt immers iets waarvan je van te voren al weet dat het kapot is.

De heren (en enkele dame) politici zijn er vast niet rouwig om ...

 


 

 

Maar ook op lokaal nivo is   het Nederlandse politieke landschap verworden tot een desolate woestenij.

Dat begint met het feit dat er in heel Nederland niet  één gekozen burgemeester te vinden is! 

Zelfs in landen zoals België (waar de democratie ook niet echt hoogtij viert ...) worden burgemeester gewoonlijk door het publiek gekozen, maar in Nederland zijn het nog altijd trouwe hofmeiers die bij gratie Konings door de regering worden aangesteld.

Meestal als beloning voor eerder verleende politieke diensten.

Daar is een woord voor, en dat woord is niet 'democratie'. Dat woord is 'nepotisme'.


De rot gaat diep.

Zo is het algemeen bekend dat de lokale inwoners van een gemeente meestal ook niet de optie krijgen om over de gemeentelijke herindeling van hun eigen dorp of stad te stemmen.

Stel dat ze tegen stemmen!?


En de rot gaat dieper.

Want  op de achtergrond is  de invloed van de de Tweede Kamer op de regering van ons land gestaag aan het afkalven.

Op dit moment is het zo dat als er een kamermeerderheid voor een maatregel bestaat, dit zonder veel moeite door de premier kan worden gesaboteerd, als het idee in kwestie hem niet aanstaat. De Eerste Minister van Nederland hoort traditioneel de primus inter pares te  zijn: de Eerste onder zijn/haar Gelijken - maar meer en meer lijkt de premier  de macht over ons land naar zich toe te willen trekken.  Dit valt natuurlijk  te verwachten van een door de wol geverfde carriërepoliticus, maar dat maakt het niet minder zorgwekkend en ook een beetje teleurstellend.

Om de één of andere reden verwachten we tóch meer van zo'n Hollandse jongen, die nog altijd een lid van de Nederlandse volksvertegenwoordiging is, en níét de líder último van een bananenrepubliekje.


Hoewel ons land op papier dus te boek staalt als een zeer ontwikkelde democratie, is de hoeveelheid werkelijke democratische invloed en controle die de burgers hebben in de praktijk toch vrij gering: Je hebt het recht om één keer in de vier jaar te stemmen, en daar blijft het qua politieke participatie wel bij ...

En  ondertussen staan we erbij en kijken we ernaar, en zuchten als we zien hoe onze burgerlijke vrijheden elk jaar weer iets verder worden ingeperkt door een regering die de wens koestert om élk aspect van het menselijk bestaan onder de duim te houden, en zéker vervelende details zoals mensen die een afwijkende mening verkondigen of stemmers die het lef hebben om tegen de wens van het kabinet in te durven stemmen!

 


We staan erbij en kijken ernaar,  en meimeren over hoe het vroeger tóch beter was; over de tijd dat íedereen automatisch links was, omdat de samenleving nu eenmaal de plicht had om voor de zwakkeren te zorgen, en iedereen is een lid van de samenleving.

Tja, maar wat doe je eraan?


Dit doe je eraan:

Mensen moeten het recht krijgen om zelf beslissingen te nemen.

De inwoners van Nederland moeten de kans krijgen om meer dan 1 keer per 4 jaar voor vijf minuten in een stemhokje aan het politieke leven van ons land deel te nemen.

Daarom willen  wij   de rechtstreekse democratie invoeren en zo een stuk verantwoordelijkheid voor het bestuur van het land verschuiven van de heren (en enkele dame) poltici op het Binnenhof naar de daadwerkelijke kiezers van Nederland. In de praktijk houdt dit een kans op medezeggenschap in voor elke inwoner van Nederland.

Een leuk effect hiervan is natuurlijk ook eindelijk eens een einde aan de voortdurende achterkamertjespolitiek waar de Regenten op het Binnenhof zo berucht om staan; en zelfs een einde aan de oneerlijke verhoudingen die nu eemaal in een koninkrijk zijn ingebakken. Het is nu eenmaal een fundamenteel kenmerk van een monarchie dat: Niet iedereen van gelijke waarde is en niet iedereen met gelijke rechten geboren wordt. Zonder dat basisprincipe kún je geen monarchie hebben.


Dat is een radicale democratische omwenteling, zeker weten! Die wij kunnen bereiken    door ervoor te zorgen dat onze bestuurders worden gekozen in plaats van aangesteld. Maar ook door bijvoorbeeld het bindende landelijk referendum in te voeren, in plaats van een 'raadgevende consultatie' (blech), en nog veel meer!


Een van onze grote voorbeelden hierin is Zwitserland, waar referenda over belangrijke kwesties die elke Zwitser aangaan een normaal en belangrijk onderdeel van de democratische structuur van het land uitmaken, en dat  zodoende  een van de meest democratische landen ter wereld is (zelfs tot op het punt waar de uitkomst van een referendum een stokje kan steken voor Europese regelgeving!), en dat tegelijkertijd ook een van de rijkste en meest succesvolle landen ter wereld is!

Een belangrijk argument van aanhangers van de monarchie in Nederland is vaak dat "een republiek ons geld zou kosten".

Landen als Zwitserland bewijzen het tegendeel.

Misschien ook omdat zij geen koning hebben met een net uitbundig herverbouwde villa met landgoed in Wassenaar, een privé-eilandje  aan de kust van Mozambique, een privé-eilandje in Griekenland, een villa in noord-Italië en een chaletje in Zwitserland ... Tja.


Wij geloven dat de natuurlijke (en ook énige historisch verantwoorde) staatsvorm van Nederland een democratische republiek met een gekozen staatshoofd is. Dit kan een staatshoofd zijn dat door de kiezer moet worden gekozen, of eentje die door de volksvertegenwoordiging. Dat is de keuze die wij hebben.


 

Daar streven wij naar: Een directe democratie binnen in een democratische republiek!

Om dat voor elkaar te krijgen willen wij onze democratische hervormingen met een knal van start laten gaan door onmiddelijk twee   landelijke referenda te organiseren:

Eerst: Of Nederland een koninkrijk moet blijven of weer een republiek moet worden.

En dan: Of  Nederland in de EU & de Euro hoort of dat wij eruit moeten stappen. - Want ook dat is een vraag die gesteld moet worden, omdat het iets is waarover wij ons nooit uit hebben mogen spreken, maar dat van hogerhand voor ons beslist is door de driedelige pakken met krijststreep van het Binnenhof!


Wij geloven dat Nederland democratischer kan zijn dan het nu is. Daarom gaan wij het staatsbestel van ons land  democratischer en transparanter  maken zodat elke burger een eerlijke  kans krijgt om zowel gehoord te worden als om te leren wat er aan de hand is. Want uiteindelijk, als je er goed over nadenkt, is democratie géén goed systeem om een land mee te besturen. Maar het is wel béter dan alle alternatieven ...


Directe democratie in Nederland

LEES MEER

De democratische revolutie is begonnen!

Bekijk on hele

programma:

DOE MEE