een ander Europa

Een ander, beter Europa

 

Hoofdpunten:

De  E.U. werkt niet meer. Daarom moeten wij ons (doormiddel van een referendum) afvragen of wij in de E.U. en de Euro moeten blijven, of niet. Zo nee: Dan stappen wij er onmiddelijk uit. Zo ja: Dan moeten wij  het systeem van de E.U. van binnen hervormen.


De EU heeft Europa verraden!

Dat is de trieste waarheid waar wij nu mee worden geconfronteerd.

De EU is immers niet democratisch, ook al houden corrupte Eurocraten halsstarrig vol dat dat wel zo is, ook al reikt het Europees Parlement elk jaar weer Sacharovprijzen uit aan Chinese en Russische mensenrechtenactivisten en heeft het zelf altijd het hoogste woord over schendingen van de mensenrechten  in landen die niet in Europa liggen ...


 

Maar het probleem is dat de EU niet democratisch is.

De E.U. is immers een lichaam dat wordt geregeerd door de Europese Commissie:

Een junta die bestaat uit Commissarissen die door niemand worden gekozen en die aan niemand directe verantwoording schuldig zijn, maar die worden aangesteld op basis van hun nationaliteit: Elk land krijgt minimaal 1 Commissaris, met de grootste landen die de belangrijkste commissarissen krijgen (het is dan ook geen wonder dat de Commissaris voor Buitenlands Beleid bijvoorbeeld aan het V.K. is toegewezen).  Dit is het principe waarop de Commissie wordt samengesteld. En dat betekent natuurlijk ook dat als er een nieuw landje lid wordt van de E.U., dat deze dan ook zijn eigen Eurocommissaris moet krijgen., waardoor de Europese Commissie een immer uitdijend gedrocht is   ... Kortom: Bureaucratie zonder democratie, of zelfs gezond verstand, dat is wat het moderne Europa regeert!


Tegelijkertijd bezit het Europees Parlament geen echte wetgevende macht (en is daarom ook geen echt "parlement" in de ware zin van het woord, maar meer 's werelds grootste en duurste debatclubje) anders dan het "recht" om de besluiten van de Commissie goed te keuren .... Kortom: Europa is een banenrepubliek.


Daarom gelooft de ReformPartij wél  in Europa en in Europese onderlinge  samenwerking, maar echter al lang niet meer in het nut van de Europese Unie zelf. Nederlanders zijn en blijven immers Europeanen, daarom moeten wij wel in Europa zelf geloven. De Europese Unie, echter, heeft zowel de eeuwenoude Europese Droom als  alle inwoners van Europa dubbel en dwars in de steek gelaten.


 

Daarom zijn wij eurosceptisch, zonder uit het oog te verliezen dat ons land toch ook in het hart van Europa ligt.

Want of je nu voor of tegen de E.U. bent: Het is  onmogelijk om geen vraagtekens bij het nut van de EU & de Euro te zetten. Want er bestaat nu eenmaal weinig twijfel over dat de E.U. in zijn huidige vorm totaal niet werkt. Daarom vinden wij dat de Europese burgers een belangrijke keuze moeten maken:

Willen wij terug naar een onderling samenwerkende gemeenschap van onafhankelijke Europese staten gaan, of willen wij meedoen aan een soort Europese  federatie?

Dat zijn de twee opties die we hebben: Vooruit of achteruit. maar niet stil blijven staan en hopen dat alles vanzelf wel goed komt. Want dat gaat natuurlijk nooit gebeuren ... De werkelijkheid is dat er aan beide opties grote voor- en nadelen kleven, en iedereen heeft zijn mening hierover, maar wat nu belangrijk is, is dat wij de kans krijgen om zelf deze keuze   te maken, in plaats van een grijze elite in Brussel, aangezien deze twee opties allebei beter lijken  dan het huidige alternatief, waarin het is gebleken dan Europa geen vuist kan maken, en alles in duigen is gevallen.


Verder is het noodzakelijk om vraagtekens te zetten bij de voordelen die de gemeenschappelijk markt heeft opgebracht:

Ja, natuurlijk is het handig om met één enkele muntsoort in grote delen van Europa terecht te kunnen, maar aan de andere kant heeft de hieraan verbonden neoliberale filosofie van totaal open grenzen en de moge de sterkste winnen! al gigantische  economische chaos in zowel binnen- als buitenland geschapen. We hebben al gezien hoe Griekenland ten onder is gegaan aan de gemeenschappellijke markt, en ook hoe landen zoals Spanje, Portugal, Ierland en Letland in de problemen zijn gekomen door verregaande liberalisatie terwijl hun eigen economie daar eigenlijk nog lang niet klaar voor was, maar ook in Nederland zijn de negatieve gevolgen zichtbaar:

Hoeveel Nederlandse nutsbedrijven zijn er nog in Nederlandse handen?

Vattenfall, Ion, Eni,  Connextion, KLM, DAF ...  De  afgelopen jaren zijn vrijwel alle Nederlandse nutsbedrijven (dat zijn dus strategisch belangrijke bedrijven die van algemeen nut zijn) door onze regering aan hun lot overgelaten en in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel de gehele Nederlandse energiesector in   buitenlandse handen is, waardoor de KLM ondertussen eigendom van Air France is, waardoor DAF een onderdeel van Paccar uit Chicago is, waardoor  Fokker jaren geleden failliet ging, omdat  buitenlandse concurrenten wel steun van hun respectievelijke overheden krijgen, maar Nederlanse bedrijven niet ... Een desastreuze en onintelligente economische politiek die alleen op de korte termijn winst oplevert, maar waar opeenvolgende Nederlandse kabinetten zich toch dogmatisch aan vast hebben gehouden, en dat  mogelijk is gemaakt door  de Europese gemeenschappellijke markt!


Wat ook niet klopt, is het feit dat niemand ons ooit heeft gevraagd of wij  wel deel van de E.U. uit willen maken of niet. Het valt niet te ontkennen dat dit een politiek experiment is dat ons van boven is opgelegd, in plaats van dat wij hier zelf voor hebben gekozen. De Europese bureaucratie is er over de jaren zomaar gekomen, en wij zijn daar zonder vragen bij te stellen in meegegaan.  Omdat de ReformPartij heilig in de werking van democratische besluitsvorming gelooft, en om deze kwestie nu eens en voor altijd afdoende te beantwoorden,  willen wij een  referendum organiseren over de vraag of Nederland in de EU en de Euro moet blijven


Hierbij gaat het om het feit dat de kiezer eindelijk eens de kans krijgt om te kiezen, zonder dat wij noodzakelijk aan  de ene of de andere optie de voorkeur geven. Wij geloven dat dit een persoonlijke keuze moet zijn die mensen op individuele basis moeten maken.


In het geval dat wij ervoor kiezen om in de E.U. te blijven, zal de ReformPartij er alles aan doen om de Europese bureaucratie om te vormen tot iets dat het Europese volk daadwerkelijk van dienst is, en dat daadwerkelijk in staat is om aan de problemen van de wereld het hoofd te bieden. Maar als wij ervoor kiezen om uit de E.U. te stappen, moeten wij dit ook zo snel mogelijk doen, en niet eerst twee jaar wachten en dan besluiten om het toch niet te doen, zoals de Brittten hebben gedaan.


Uiteindelijk geloven wij dat het lot van de Europese Unie in de handen van het volk moet liggen, niet andersom.DOE MEE

De democratische revolutie is begonnen!

LEES MEER

Bekijk on hele

programma: