Wietitie

BURGERINITIATIEF: de "Wietitie"

(Referendum over de Cannabis: Niet meer gedogen, maar legaal of niet?)


- Hieronder vind je de volledige tekst van het burgerinitiatief de "Wietitie".

Deze kun je ondertekenen door middel van het formulier helemaal onderaan deze tekst -


De Democratische Partij vindt dat cannabis volledig gelegaliseerd moet worden, zodat het gebruik, de productie en handel ervan aan dezelfde wettelijke maatstaven komen te voldoen als die heden voor tabak gelden. Om hier een besluit over te proberen af te dwingen, willen wij een landelijk referendum organiseren om eens en voor altijd de legaliteit van cannabis in ons land te bepalen.


Wij vinden dat het huidige gedoogbeleid de dagelijkse realiteit niet dekt: Op dit moment is cannabis immers officieel bij wet verboden in Nederland, maar toch mag men het gewoon worden gebruikt en verkocht. Een onpartijdige observator zou dit een volstrekt onlogische,  contraproductieve en hypocriete situatie vinden. Het kan niet zijn dat een middel tegelijkertijd legaal en verboden is in een land? Toch is dat precies wat het gedoogbeleid doet. Daarom vindt de RP  dat het tijd wordt dat Nederland  voor  duidelijkheid kiest:


Óf cannabis wordt legaal, óf het wordt verboden - maar niet meer halfslachtig "gedogen". Wat is het nut van een wet als de overheid zelf al aangeeft dat het je vrij staat om deze naar eigen inzicht te negeren?  Hoe kan het  zijn dat het oké is om een kleine hoeveelheid wiet voor eigen gebruik in je bezit te hebben, maar tegelijk is de productie en verkoop ervan praktisch verboden? Die wiet is immers ook ergens vandaan gekomen. Wij vinden  het een onlogische situatie dat een verdovend middel zoals tabak wel geheel legaal is in ons land, maar aan cannabis zijn nog altijd een aantal speciale en zeer merkwaardige  voorwaarden verbonden.


Zoals gezegd, geeft de DP er wat betreft de uitkomst van dit referendum de voorkeur aan dat cannabis wettelijk met tabak wordt gelijkgesteld - wat dus ook de legalisatie van cannabis inhoudt. Op deze manier kunnen wij de praktische realiteit van het gedoogbeleid in stand houden, zonder echter de scheve situatie dat het officieel verboden is, maar toch ook officieel wordt toegestaan, en alle negatieve consequenties die  het resultaat zijn van deze kromme realiteit.


Natuurlijk kunnen wij aan het gebruik van zowel tabak als cannabis speciale voorwaarden stellen, zoals een rookverbod in overheidsgebouwen en in de omgeving van kinderen of zwangere vrouwen - wij pleiten er alleen voor dat tabak en cannabis op dezelfde manier door de wet in ogenschouw worden genomen, en de enige manier om dat te doen is door cannabis legaal te verklaren..


 

Bij voorbaat dank voor uw steun!


  Contact opnemen met de auteur van deze petitie

HIER ONDERTEKENEN

 
 
 
 
 
Ja
Nee
 
 

( Door anoniem te stemmen wordt je  handtekening wel geregistreerd,

maar niet in het openbare overzicht weergegeven. )

Alle velden met een * dienen ingevuld te worden.

Nadat u op "onderteken" klikt , zul je  z.s.m. een bevestingsemail ontvangen.

De Democratische

Partij |

voor democratie,

keuzevrijheid & oplossingen!

LAAT

NEDERLAND

VRIJ! 

© 2020 | DEMOCRATISCHE PARTIJ | DEN HAAG & BRUSSEL | INFO@DEMOC.NL