oosteuropeanen

voor democratie, vrije keuze  & echte oplossingen!

Oost-Europeanen en arbeidsimmigratie

Zowel Nederland als Oost-Europa horen op dit moment nu eenmaal bij de EU en de verschillende Oost-Europese landen maken deel uit van de Europese gemeenschappelijke markt, waar  Nederland ook deel van uitmaakt. Zolang Nederland nog bij de Europese Unie hoort (hoewel wij daar wel een referendum over willen organiseren), vindt de Democratische Partij dat Oost-Europeanen daarom ook het recht moeten hebben om in ons land te kunnen werken, volgens het principe van eerlijk is eerlijk. Onze gekozen politici zijn deze afspraken nu eenmaal aangegaan en hebben hun handtekening eronder gezet.


Echter, als het Nederlandse volk op democratische wijze zou besluiten om opnieuw visumeisen voor de burgers van andere Europese landen in te voeren, dan zou dat een beslissing zijn die wij pas kunnen maken op het moment dat Nederland weer van de EU onafhankelijk is (en bij voorkeur als het resultaat van een landelijk referendum). Tot dat moment maken Oosteuropese landen immers nog deel van de EU uit, en vindt de DP dat de Europese regels daarom op iedereen in gelijk mate van toepassing moeten zijn. De arbeidsvoorwaarden van buitenlandse werknemers moeten daarom ook gelijkgetrokken worden met die van de Nederlandse werknemers; dit om ervoor te zorgen dat er geen sprake van oneerlijke concurrentie kan zijn doordat buitenlandse krachten bijvoorbeeld minder sociale premies hoeven te betalen. Iedereen die op Nederlands grondgebied in loondienst werkt, moet onder het Nederlandse arbeidsrecht vallen, zonder uitzonderingen. Voor elke werknemer moeten dezelfde rechten en plichten gelden, en moet dus ook op dezelfde manier worden belast; dit houdt dus ook in dat buitenlandse werknemers in Nederland recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden (zoals minimumloon) als Nederlandse werknemers moeten hebben en ook dezelfde sociale premies moeten gaan betalen.