nof

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


het Nationaal Opstartfonds

Met een verwachte economische groei van 2,1 % in 2017 zit de herstel van onze economie nog flink onder het wereldwijd gemiddelde van 3 %, en het ziet   er zodoende nog  niet echt zo florissant uit als het kabinet het ons voorstelt. Ondertussen zit een groot aantal (meer dan 1 miljoen in 2017) Nederlanders werkloos thuis, en is het huidige kabinet van mening dat enkel en alleen met de botte bijl op sociale uitgavenposten bezuinigen en terugsnoeien deze problemen wel weer op zal lossen., terwijl het wél bereid is om gigantische uitgaven aan megaprojecten te doen (zoals de JSF, die Nederland ondertussen al 1,2 miljard Euro heeft gekost).


De Democratische Partij pleit voor een meer voortvarende en radicale aanpak om onze economie weer aan te zwengelen, om mensen aan het werk te krijgen, en om Nederland weer een economisch centrum van Europa te maken. Wij zien in dat er op dit moment simpelweg niet genoeg banen zijn om iedere Nederlander weer aan het werk te krijgen. Daarom wil de DP een Nationaal Opstartfonds oprichten, die mensen (inclusief werklozen) de technische en financiële ondersteuning zal bieden om hun eigen bedrijfje op te richten.


In de praktijk zal dit betekenen dat mensen landurig uit de werkeloosheid worden geholpen, omdat zij voortaan zichzelf zullen kunnen bedruipen. Ook zal dit het  economisch herstel van Nederland weer aanzwengelen. De initiële investering die de overheid zal moeten doen om het NOF  op poten te zetten,  zal gecompenseerd worden door het feit dat er structureel minder door de staat uitgegeven zal hoeven te worden aan WW-uitkeringen om de meer dan 1 miljoen (!) Nederlandse werklozen langdurig te ondersteunen, en ook door de grotere inkomsten uit de BTW, omzetbelasting en inkomstenbelasting die het resultaat zullen zijn van een grotere en robuustere Nederlandse economie..


Ten tweede willen wij via het NOF ook gunstige leningen geven aan veelbelovende opstartbedrijfjes die in Nederland staan geregistreerd. Dit zullen grotere leningen zijn die opstartbedrijfjes zullen helpen om vaste voet aan de grond te krijgen, maar zullen echter wel een aantal voorwaarden hebben: 1) het zal een lening zijn – en zal dus geheel terugbetaald moeten worden, 2) de Nederlandse staat zal een aandeel van 10 tot 15% in het bedrijfje krijgen, 3) het nieuwe bedrijf mag gedurende  de daaropvolgende 15 jaar niet uit Nederland vertrekken. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat Nederland het land met het grootste aantal nieuwe opstartbedrijfjes ter wereld wordt. Een groot voordeel hiervan is dat wij het meeste geld dat wij zullen investeren uiteindelijk ook weer terug zullen krijgen, plus rente. Daarbovenop zal Nederland een aandeel krijgen in elk bedrijf dat dankzij deze lening het heeft gemaakt, wat betekent dat Nederland een gigantische nieuwe inkomstenbron aan zal boren. Deze regeling wordt al in een aantal andere landen (voornamelijk Israel) toegepast, met daverend succes.  Stel je voor dat slechts één van deze bedrijfjes de nieuwe Facebook wordt, dan zal dit aandeel van 15%  genoeg zijn om NOF meer dan winstgevend te maken, laat staan de belastinginkomsten en de lagere sociale kosten die daar bovenop koment. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat wij deze leningen bereikbaar willen maken voor alle opstartbedrijfjes die in Nederland geregistreerd worden, zonder een nationaliteitsvereiste. Dit  risico kunnen wij inperken door te eisen dat de  opstartbedrijfjes die van dit fonds gebruik willen maken aan een aantal vereisten  moeten voldoen, zoals het hebben van een professioneel bedrijfsplan.


Dankzij deze maatregel willen wij niet alleen het huidige Nederlandse structurerele budgettekort voor eeuwig oplossen, door de sociale en zorgkosten die wij moeten betalen structureel in te perken, maar willen wij ook van Nederland het wereldwijde centrum voor opstartbedrijfjes en nieuwe technologie maken. Kortom: Wij willen van Nederland een land van ondernemers maken, in plaats van een land van werknemers.Zie ook de onderwerpen: ZZP'ers, midden- en kleinbedrijf en opstartbedrijfjes

en Begroting en Economisch herstel 

en Megaprojecten

De Democratische Partij |