megaprojecten

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


Megaprojecten (inclusief de JSF)

De Nederlandse regering heeft de afgelopen decennia miljarden euro's verspild aan verschillende megalomane projecten die tot nu toe weinig tot geen aantoonbaar nut hebben opgeleverd, zoals de Betuwelijn, de Joint Strike Fighter en de Fyra. Al dit geld (en de bijkomende milieuschade) had ons bespaard kunnen blijven als het kabinet van te voren nog eens goed de mogelijkheden en implicaties van al deze projecten had bestudeerd. Daarom vindt de DP dat de Nederlandse overheid geen ongeplande megaprojecten meer mag ondernemen zolang er nog urgentere projecten zijn die nog niet beëindigd zijn, zoals de dringende reparatie van de Nederlandse dijken, duinen en zeekeringen. Alleen op het moment dat de waslijst aan huidige problemen is opgelost, kan het kabinet pas beginnen te denken over nieuwe hogesnelheidslijnen, Joint Strike Fighers, en dergelijke. Verder vinden wij dat er, voordat er een groot project wordt uitgevoerd, eerst nog duidelijk nog nut en noodzaak moet worden bewezen.


Joint Strike Fighter

Wij willen dat er door het kabinet duidelijkheid gegeven wordt waarom de keuze voor een nieuwe straaljager naar de JSF is gegaan, in plaats van andere kandidaten zoals Saab of Eurofighter, of het meer kosteffectief updaten van de F16, of zelfs de optie om in eigen land een eigen inheems jachtvliegtuig te produceren. Indien de uitleg ontoereikend blijkt, moet de Nederlandse deelname aan de Joint Strike Fighter stop worden gezet. Op dit moment lijkt niemand in Nederland deze vliegtuigen echt te willen, behalve het kabinet.  De ReformPartij heeft grote twijfel bij het JSF project, aangezien de Nederlandse staat ondertussen al  +/- 1,2 miljard Euro aan dit project heeft uitgegeven, terwijl er ondertussen nog geen  één vliegt! Wij vinden het onverantwoordelijk dat het huidige kabinet bereid is om op  de sociale voorzieningen, zorg, onderwijs, AOW,  taal & cultuur, immigratie & inburgering, enzovoort te bezuinigen, terwijl het wel bereid is om 6,5 miljard euro (dat het bedrag is dat het kabinet heeft afgesproken om hieraan uit te geven, hoewel dit in eerste intantie 1,7 miljard was) uit te geven aan het  megalomane defensieproject van een ander land!  In ieder geval moeten wij met zo'n budget in staat zijn om zelf aan onze eigen defensiebehoeften te voorzien, door dit materieel in eigen land te ontwikkelen, aangezien dat pas  écht aantoonbaar aan de binnenlandse economie en wetenschap bij zou dragen, in plaats van ons belastinggeld naar   Amerika te sturen.

Lees ook het artikel hierover in onze nieuwssectie.


Crisis- en herstelwet (C&H-wet) 

Wij willen de onmiddelijke afschaffing van de C&H-wet, aangezien deze wet weinig meer dan een excuus voor regering is om rampzalige megaprojecten er zonder verzet snel doorheen te jagen. In de praktijk is deze wet zowel een democratische aanfluiting als een ramp voor het milieu.

De Democratische Partij |