landschap

voor democratie, vrije keuze  & echte oplossingen!

Milieu en het Nederlandse landschap

Fracken en schaliegas

De Democratische Partij is faliekant tegen het winnen van schaliegas, en in het bijzonder omgevingsonvriendelijke en onverantwoordelijke winningsmethodes zoals "fracken"; waarbij een gigantische hoeveelheid water de grond in wordt geduwd om erachter te komen of er misschien schaliegas aanwezig is, of niet. Het probleem hiermee is echter dat fracken de kwaliteit van de omgeving fundamenteel en onherstelbaar aantast, o.a. door aarbevingen te veroorzaken (zoals men in Groningen al heeft kunnen merken), maar ook door de ondergrondse watervoorraad te vervuilen en de biodiversiteit van een gebied aan te tasten. Daarom zeggen wij luidkeels NEE tegen fracken en andere soorten van milieuaantasting, en ijveren wij ervoor om fracken in Nederland en voor alle in Nederland geregistreerde bedrijven totaal te verbieden, net zoals dat door de Franse regering in eigen land al is ingevoerd.


Gaswinning en aardbevingen

Het feit dat de Nederlandse overheid (door middel van de NAM) kunstmatige aardbevingen veroorzaakt, is een duidelijk teken van het gebrek aan respect dat het kabinet voor zowel de persoonlijke veiligheid als het eigendom van de gemiddelde burger overheeft. Het veroorzaken van aardbevingen onder een dichtbewoond gebied (zoals Groningen) valt niet te rechtvaardigen, vooral niet als de oorzaak hiervan  een roekeloze zoektocht naar fossiele brandstoffen is. Natuurlijk stelt het kabinet dat de Nederlandse gasinkomsten nodig zijn om de nationale begroting gebalanceerd te houden, ware het niet dat dit ook gedaan zou kunnen worden door  geen onverantwoordelijke overheidsuitgaven meer te doen, zoals de Betuweroute, die volledig met gasgeld is gefinancierd. Het is ook interessant om te zien dat de Nederlandse aardgasbaten uit 2013 ongeveer 6 miljard euro waren. Tegelijkertijd was ons "lidmaatschapsgeld" van de EU in 2014 ook zo'n 6 miljard euro p/j. We zouden dus kunnen zeggen dat de totale opbrengst van de Nederlandse aardgasreserves direct naar Brussel vloeit. De overheid zegt dat Aardgas van iedereen is; in werkelijkheid lijkt het Nederlandse aardgas dus meer van de EU te zijn. Daarom pleiten wij ervoor om de aardgaswinning onder de provincie Groningen te pauseren totdat  wij een veiligere techniek hebben kunnen ontwikkelen om dit gas uit de grond te halen zonder dat dit  verdere aardbevingen en grondverzakkingen in een van de  grootste steden van Nederland veroorzaakt.  Gelukkig blijft aardgas gewoon in de grond zitten als je het er niet uithaalt, wat ons de tijd geeft om  ondertussen de benodigde  technologie te ontwikkelen  om   deze fossiele brandstof op te pompen zonder daarbij kunstmatige natuurrampen te  veroorzaken.


Landbouw 

De RP wil de kleinschalige en “traditonele” landbouw bevorderen en schaalvergroting tegengaan. Schaalvergroting in de landbouw leidt tot veelvoorkomende excessen, zoals de inhumane behandeling van dieren in megastallen, gesjoemel met de voedselkwaliteit waardoor de veiligheid van ons voedsel in het geding komt, het toedienen van antibiotica en hormonen aan slacht- en melkvee, waardoor deze medicijnen in ons voedsel terechtkomt, en een algemene instelling van de producent om op zo goedkoop mogelijke manier de laatste druppel uit de beschikbare dieren en het aanwezige land te persen. Dat dit fout kan gaan, en ook regelmatig fout gaat, mag achteraf gezien niet als een verassing komen. Daarom willen wij de kleinschalige en duurzame landbouw fors stimuleren, o.a. door:


  • ervoor te zorgen dat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, door middel van prijsregulering en quotering
  • megastallen, kistkalveren, plof- en batterijkippen, het op roestvrij staal grootbrengen van varkens, en dergelijke, te verbieden
  • boeren te vergoeden voor aantoonbaar duurzaam land- en waterbeheer
  • importtarieven te verlagen voor aantoonbaar duurzame producten uit het buitenland en te verhogen voor milieuonvriendelijke en -schadelijke producten, zoals tropisch hardhout
  • ervoor te zorgen dat op het platteland openbare voorzieningen (zoals buslijnen, scholen, supermarkten) niet verdwijnen omdat het te duur zou zijn om deze in stand te houden. Om in Nederland een duurzaam en gezond boerenbedrijf in stand te houden, moeten wij ervoor zorgen dat zowel het platteland als de dorpsgemeenschapppen levensvatbaar blijven
  • de verplichte deelname aan productschappen af te schaffen. Het zal aan de boer zelf zijn om te besluiten of hij wel of niet aan een productschap mee wil doen
  • genetisch gemodificeerde gewassen te verbieden en door bestaande patenten op genetische codes en levende organismes niet te eerbiedigen.
  • Nieuwe huiseigenaren aanmoedigen om zelf hun voedsel te verbouwen door middel van een kleine subsidie op het aankoopbedrag van het huis, plus extra ondersteuning door middel van expertise, zaden, en meer. Dit noemen wij "microlandbouw".

Zie ook het onderwerp: Landbouw.


Openbare netheid

De RP ijvert voor een aanscherping van de controle op het verbod van vervuiling van de openbare ruimte. In de praktijk houdt dit een scherpere controle op het weggooien van verpakkingsmateriaal op straat, het legen van asbakken op de openbare weg, het spugen op straat, enzovoort. Wij vinden dat dit soort asociaal gedrag onmiddelijk afgestraft moet worden.


Natuur- en milieubehoud

Zie het onderwerp: Natuur en milieu.


Duinen, dijken en waterkeringen

Zie het onderwerp: Duinen, dijken en waterkeringen.