landbouw

democratisch, progressief én nationalistisch

Radicaal

Beter

Nederland


Landbouw en het platteland

De Democratische Partij wil de kleinschalige en “traditonele” landbouw bevorderen en schaalvergroting tegengaan. Schaalvergroting in de landbouw leidt tot veelvoorkomende excessen, zoals de inhumane behandeling van dieren in megastallen, gesjoemel met de voedselkwaliteit waardoor de veiligheid van ons voedsel in het geding komt, het toedienen van antibiotica en hormonen aan slacht- en melkvee, waardoor deze medicijnen in ons voedsel terechtkomt, en een algemene instelling van de producent om op zo goedkoop mogelijke manier de laatste druppel uit de beschikbare dieren en het aanwezige land te persen. Dat dit fout kan gaan, en ook regelmatig fout gaat, mag achteraf gezien niet als een verassing komen. Daarom willen wij de kleinschalige en duurzame landbouw fors stimuleren, o.a. door:


  • Ervoor te zorgen dat boeren een eerlijke prijs voor hun producten krijgen, door middel van prijsregulering en quotering;
  • Megastallen, kistkalveren, plof- en batterijkippen, het op roestvrij staal grootbrengen van varkens, en dergelijke, te verbieden;
  • Boeren te vergoeden voor aantoonbaar duurzaam land- en waterbeheer;
  • Importtarieven te verlagen voor aantoonbaar duurzame producten uit het buitenland en te verhogen voor milieuonvriendelijke en -schadelijke producten, zoals tropisch hardhout;
  • Ervoor te zorgen dat op het platteland openbare voorzieningen (zoals buslijnen, scholen, supermarkten) niet verdwijnen omdat het te duur zou zijn om deze in stand te houden. Om in Nederland een duurzaam en gezond boerenbedrijf in stand te houden, moeten wij ervoor zorgen dat zowel het platteland als de dorpsgemeenschapppen levensvatbaar blijven;
  • De verplichte deelname aan productschappen af te schaffen. Het zal aan de boer zelf zijn om te besluiten of hij wel of niet aan een productschap mee wil doen;
  • De ontwikkeling, teelt en invoer van genetisch gemodificeerde gewassen te verbieden en door bestaande patenten op genetische codes en levende organismes niet te eerbiedigen.
  • Nieuwe huiseigenaren aanmoedigen om zelf hun voedsel te verbouwen door middel van een kleine subsidie op het aankoopbedrag van het huis, plus extra ondersteuning door middel van expertise, zaden, en meer. Dit noemen wij "microlandbouw".


Microlandbouw

De afgelopen jaren hebben duidelijk laten zien dat het voedsel dat wij eten niet altijd zo veilig is als wij denken. Daarom willen wij de mensen aanmoedigen om zelf hun eigen voedsel te verbouwen. Door dit soort "microlandbouw" aan te moedigen, dat zelfs in een achtertuintje mogelijk is, kunnen wij de markt onderuit halen die de bio-industrie en GMO-gewassen  nodig hebben om te overleven. Dit willen wij op twee manieren aanmoedigen: Ten eerste door middel van een kleine subsidie op het aankoopbedrag van huizen met tuinen (laten we zeggen van 1 % van het totale aankoopbedrag) in ruil voor een toezegging van de nieuwe eigenaar dat minimaal 1/4 deel van de tuin  gebruikt zal worden voor microlandbouw (zoals een eigen moestuin, een kippenren, of etc.). Ten tweede door het goedkoop ter beschikking stellen van expertise (zoals bodemanalyse) en landbouwbenodigdheden (zoals zaden) door de oprichting van een nationaal microlandbouwagentschap, waarvan de handvol medewerkers een dubbele functie zullen uitoefenen: Aan de ene kant zullen zij hun expertise ter beschikking stellen om ervoor te zorgen dat er uiteindelijk geoogst kan worden, en aan de andere kant zullen zij ook controleren dat de nieuwe huiseigenaar zich aan zijn toezegging houdt om zelf zijn eigen voedsel te verbouwen. Op deze manier willen wij de kwaliteit van ons voedsel naar een hoger plan trekken en ervoor zorgen dat er geen noodzaak voor industriële bio-industrie en GMO meer bestaat.


De Democratische Partij |