kort programma


HET KORT PROGRAMMA VAN

DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ


LET OP: DIT KORT PROGRAMMA WORDT REGELMATIG UITGEBREID EN GEACTUALISEERD DOOR ONZE FANTASTISCHE VRIJWILLIGERS. KEER DAAROM REGELMATIG TERUG OM BIJ TE BLIJVEN, OF SCHRIJF JE IN OP ONZE REPUBLIKEINSE NIEUWSBRIEF, ZODAT JE ALTIJD OP DE HOOGTE BLIJFT VAN DE LAATSTE VERANDERINGEN, BIJDRAGEN EN NIEUWS. VOOR MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE, KLIK VERDER NAAR ONS VOLLEDIG PROGRAMMA.


#1 NIEUWE & DIRECTE DEMOCRATIE!

Jazeker, wij geloven dat wij kiezers zélf best kunnen kiezen.

Daarom gaan wij directe democratie invoeren, inclusief bindende referenda en een direct door het volk gekozen staatshoofd. Zo maken wij samen Nederland weer democratisch! Wij geloven ook dat democratie het best werkt als het eerlijk is en dichtbij de kiezer staat, daarom willen wij lokale democratie zo veel mogelijk aanmoedigen; en dat betekent ook dat wij een Europese Unie verwerpen waarin er voor en over Nederland beslissingen worden genomen door de ongekozen leden van een ongekozen Commissie in Brussel. Beslissingen moeten zoveel mogelijk genomen worden door de mensen die er direct mee te maken hebben, niet door een schimmige politieke elite in het buitenland. Om politieke elitevorming tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat het premierschap niet meer het privédomein van één man kan worden (zoals Mark Rutte), willen wij ook onmiddellijk een regel invoeren die het premierschap tot slechts twee (dat is 2) termijnen beperkt.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT DEMOCRATIE#4 BAAS OVER EIGEN LIJF!

Wij hebben de afgelopen tijd aan de lijven kunnen ondervinden dat overheden zoals die van Nederland, Vlaanderen/België, de E.U. en de cynisch genoemde "Wereldgezondheidsorganisatie" allemaal geloven dat zij het recht hebben om jou te vertellen wat er met jouw lichaam moet gebeuren. Wij geloven echter dat niemand het recht heeft om ons te vertellen wat wij in ons lichaam moeten stoppen. Daarom houden wij sterk vast aan ons zelfbeschikkingsrecht, wat praktisch ook geen gedwongen vaccinaties inhoudt! Wij vinden dat inentingen altijd een vrije keuze moeten zijn van de persoon zelf!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT GEZONDHEID (incl. corona & baas over eigen lijf)


#6 ONZE TAAL CENTRAAL (IN NEDERLAND, EUROPA & DE WERELD)!

De NRP vindt het kwalijk dat je in het Nederlandse hoger onderwijs, wetenschap, handel & financiële sector en politiek nu van het Engels gebruik moet maken om mee te kunnen komen. In verschillende sectoren zien we dat de Nederlandse taal wordt weggedrukt door het Engels. Een taal die steeds minder gebruikt wordt, sterft uiteindelijk echter uit. Deze ontwikkeling is echter niet nieuw. Van alle landen in Europa geeft Nederland immers het minste geld uit aan de eigen taal! Onder de heerschappij van de Nederlandfobische VDD, CDA, D66 en PVV is het budget voor Nederlandse film, literatuur en muziek alleen maar gekrompen! Hoeveel hulp krijgt het Nederlands? Wij geloven echter dat de Nederlandse taal & cultuur het middelpunt van onze samenleving is en dat dat ook zo moet blijven! Én dat onze taal ook over de grenzen bevorderd moet worden! Daarom gaan wij sterk in taal & cultuur investeren, o.a. door een Nederlands taalinstituut op te richten om onze taal te bevorderen, maar ook door meer geld vrij te maken voor Nederlandse films, muziek, literatuur enz. (En dat geld kunnen wij o.a. uit de 750 miljoen euro halen die de NPO jaarlijks krijgt, zonder dat we daar echte kwaliteit voor terugkrijgen.) Niemand anders zal immers voor onze eigen taal zorgen, behalve wij zelf!


Onze taal verdient meer aandacht en steun dan het kabinet bereid is om eraan uit te geven. Daarom pleiten wij voor een effectievere steun aan de Nederlandse taal en cultuur. Hierbij hoort o.a. een naturalisatie-examen dat wérkelijk de praktische kennis van de taal toetst, een actieve bestrijding van de verengelsing van het onderwijs en de wetenschapsector in Nederland, maar ook door het promotie van onze cultuur, zoals film, muziek en literatuur, door middel van subsidies, belastingvoordeel en meer. Zo lijdt net Nederlands filmfonds al jaren aan een budgettekort en staat het Nationaal Historisch Museum ook al jaren in de wacht. Tijd dat wij hier iets aan gaan doen!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT NEDERLANDSE TAAL & CULTUUR


#8 BEREIKBAAR & BETAALBAAR ONDERWIJS!

De Mamoetwet (waarmee de HAVO/MAVO/VWO-apartheidsstructuur is ingevoerd) is een regelrechte ramp geweest voor het Nederlandse onderwijs! Onderwijs is een fundamenteel mensenrecht, behalve in Nederland ... Terwijl in andere landen de kosten zakken, wordt onderwijs in NL alleen maar duurder! Daarom gaan wij onderwijs & kinderopvang betaalbaar maken, de hogescholen met universiteiten fuseren, een einde maken aan de CITO-toets en het apartheidsonderwijs, onze universiteiten hun toppositie teruggeven, en meer!


Het is belangrijk om te realiseren dat de NRP volluit tegen de totale digitalisering van het Nederlandse onderwijs is gekant! In plaats van miljoenen te investeren in computers en software voor elk kind in Nederland, willen wij investeren in kwaliteit: Onderwijs dat kinderen leert kritisch te denken, te onderzoeken en hun creativiteit te ontwikkelen; in plaats van te googelen, tekstjes te knippen & plakken en spelletjes te coderen. Het gaat erom wat wij belangrijk vinden voor onze kinderen: Mentale ontwikkeling of technologische verslaving?


Verder gaan wij ook het Nederlande "apartheidsonderwijs" vervangen door Integraal Onderwijs - in plaats van kinderen in te delen in verschillende schoolvormen gebaseerd op "intelligentie" (hoewel in werkelijkheid op de uitkomst van de Citotoets), willen wij leerlingen een plaatsje geven in ons onderwijssysteem op basis van een spectrum THEORETISCH <-> TOEGEPAST. Dit zal het ook makkelijker maken voor kinderen om van onderwijsvorm te kiezen en "op te zalmen" als het blijkt dat meer of minder theoretisch onderwijs aangewezen is. Dit is een systeem met meer flexibiliteit, omdat wij nu van onze kinderen verwachten dat zij eigenlijk op 12-jarige leeftijd al besluiten wat zij de rest van hun leven gaan doen. Integraal Onderwijs, echter, wil leerlingen de vrijheid geven om hun leertraject aan te passen wanneer dat nodig is én het huidige stigma weghalen dat aan lagere schooltypes (en dus ook de leerlingen die daarop zitten) kleeft.


Voor ons is de hervorming van het onderwijs een topprioriteit, omdat wij geloven dat onderwijs voor iedereen betaalbaar en bereikbaar moet zijn! Al sinds tientallen jaren loopt het Nederlandse onderwijs qua kwaliteit, kosten en doorgroeimogelijkheden ver achter op de ons omringende landen; en de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs is als gevolg van het gedwongen afstandsleren alleen maar achteruit gegaan. In tegenstelling tot de rest van Europa schrapt onze overheid financiële hulp aan studenten en dwingen ze studenten om te lenen. Om deze misstanden recht te zetten, willen wij de prijs van het hoger onderwijs zo laag mogelijk houden (en indien mogelijk helemaal gratis maken)! Maar dat is niet alles, ook gaan wij de kwaliteit van het basisonderwijs flink opschroeven zodat wij onze kinderen zo meer kans geven om later naar de universiteit te gaan. Ook willen wij flink in schoolsport investeren; en nog veel meer ... En om te beginnen gaan wij de scholen NOOIT MEER SLUITEN! Want de kwaliteit van ons onderwijs kunnen we niet langer nog negeren!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT ONDERWIJS#13 CORONACRISIS

2020/2021 zijn twee absolute rampjaren geweest voor Nederland én de wereld. De afgelopen twee jaar lang was en is de coronacrisis (voor uiteenlopende redenen) een van de grootste noodsituaties waar Nederland (en de wereld) mee geconfronteerd werd sinds het einde van de Koude Oorlog.

Kort samengevat:


✔ Onze economie word al twee jaar lang van hogerhand platgelegd; eerst door lockdowns en het sluiten van "niet-essentiële winkels", nu door de QR-codes;

✔ Onze regering en volksvertegenwoordiging hebben de verantwoordelijkheid voor het landsbestuur twee jaar lang uit handen gegeven en overgedragen aan de Minister President en de minister van volksgezondheid; die op basis van advies van een ongekozen en geheimzinnige raad (het Outbreak Management Team, of OMT) twee jaar lang via ministerieel decreet hebben geregeerd. Kortom: Twee jaar lang is de Nederlandse parlementaire democratie onnodig "op pauze gezet", aangezien er geen enkel beletsel was voor de Kamerleden om hun taak als volksvertegenwoordiger zoals vereist uit te voeren; 

✔ Mensen hebben hun inkomens en ondernemingen verloren;

✔ De regering heeft zonder verder vragen te stellen miljoenen doses van ongeteste en onbekende vaccins besteld, op basis van beloftes van de producenten dat ze veilig zouden zijn. Dit ondanks de slechte staat van dienst van deze farmaconglomeraten wat betreft het adequaat testen van medicijnen voordat deze op de markt worden gebracht (dit is immers al eerder gebeurd, bijvoorbeeld tijdens de Softenon-affaire).

✔ Er is wereldwijd acute hongersnood als direct gevolg van de wereldwijde lockdowns, waardoor nu bijna een miljard mensen wereldwijd honger leiden;

✔ Verregaande partijdigheid en propaganda vanuit de zogenaamde "neutrale" en "onpartijdige" media; waarbij geen ruimte wordt gegeven aan geluiden die kritisch zijn op het overheidsbeleid en geen aandacht wordt gegeven aan nieuws dat als "tegen de regering" zou kunnen worden opgevat, zoals berichtgeving over de doorgaande massale demonstraties in heel Europa.

✔ De instelling van de Pasjesmaatschappij in Europa, inclusief in Nederland;

✔ En nog véél meer ...


Of je nu gevaccineerd bent of niet, of je nu een masker draagt of niet, of je nu gelooft dat het echt zo ernstig is als de TV zegt, of niet ... dat maakt op dit moment niets uit!


Wij constateren immers dat het gevoerde overheidsbeleid tijdens de coronacrisis van de afgelopen 2 jaar recht ingaat tegen de fundamentele waarden van de Nederlandse cultuur, van de Nederlandse bevolking en (zo zou het eigenlijk moeten zijn) van de Nederlandse rechtsstaat. De politici op het Binnenhof hebben herhaaldelijk de wet overtreden, zonder hier ooit voor gestraft te worden. De politici op het Binnenhof hebben hun heilige verantwoordelijkheid verraden door hun "internationale verplichtingen" voorrang te geven over het welzijn van het Nederlandse volk. De politici op het Binnenhof hebben hun eigen land overgegeven aan de waan van de dag zonder ooit enige kritische kanttekeningen te plaatsen. Daarom moet de Nederlandse politiek gesaneerd worden, zodat wij weer leiders krijgen die begrijpen dat zij voor het volk werken; niet het volk voor de politici!


Kortom: Er is een hoop dat we kunnen doen om uit deze crisis te komen; en om terug naar het normale leven te gaan, zonder verplichte vaccinatie, zonder gedwongen Groene Pas of vaccinatiepaspoort, zonder GMO's in je lichaam, zonder scholen te sluiten en kinderen thuis te houden. In plaats daarvan gaan wij dezelfde strategie invoeren die met veel succes is toegepast in landen als Zweden, Turkije, Rusland en verschillend landen in Afrika:


Eigen keuze, eigen verantwoordelijkheid, gezond verstand en een nationale oplossing voor een nationaal probleem.


#16 | BESTRIJDING VAN STRUCTURELE, GEÏNSTITUTIONALISEERDE CORRUPTIE:

De belastingdienst is geen privéspaarpot voor corrupte politici, koningen, eurocraten, CEO's en "filantropen"!


We wisten ondertussen wel dat corruptie in de Nederlandse politiek wijdverspreid is; en onder het bewind van Rutte en zijn VVD "normaal" is geworden (in ieder geval op het Binnenhof...). Minister Hoekstra, onze belastingontduikende fraudejager (...) heet zojuist nog eens aangetoond hoe algemeen aanvaard corruptie is in de politiek. Het valt ondertussen moeilijk te ontkennen dat het moderne Nederland geen volwaardige democratie meer is, maar een "kleptocratie" (= een regering door en voor dieven).


MAAR DE CORRUPTIE BIJ DE EU IS NÓG ERGER!

Wist je bijvoorbeeld dat EU-medewerkers geen cent inkomstenbelasting hoeven te betalen?


Deze ingebouwde oneerlijkheid hebben wij bij de NRP al eerder aan het licht gebracht, maar het is het waard om het te blijven herhalen, omdat het een vorm van gelegaliseerde corruptie is!


Wat is het antwoord:

  • Alle mazen in de wet stluiten voor belastingontduiking.
  • Een einde aan belastingparadijzen en "offshore" brievenbusmaatschappijtjes
  • Terugvordering van niet betaalde belastingen door politici, het koningshuis en EU-ambtenaren.
  • Tot "persona non-grata" verklaren van internationale superrijke "filantropen" zoals Soros, Gates, Bezos, Musk en hun organisaties.
  • Referendum over de EU en de euro.
  • Het zwaar corrupte koningshuis vervangen met de Republiek.
  • 2-termijnenregel; Niet meer dan 2 termijnen voor het staatshoofd en de regeringsleider (MP)
  • Instelling van een Rijkspensionaris om het salaris van de volksvertegenwoordiding te bepalen, in plaats van dat zij hier zelf over stemmen.
  • En nog veel meer ...


Het antwoord is simpel: Gerechtigheid en transparantie! Maar het probleem is dat er op dit moment geen enkele gematigde partij in Nl is die mensen daadwerkelijk gerchtigheid wil geven.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT CORRUPTIE


#21 | DE LAGE LANDEN WEER ÉÉN GEHEEL: EEN STERKERE BAND TUSSEN VLAANDEREN EN NEDERLAND

Of Vlaanderen nu een semi-onafhankelijk gewest van België blijft of er uiteindelijke tóch voor kiest om een onafhankelijke republiek te worden, wij willen na al deze jaren van afzondering een sterkere band tussen Noord en Zuid smeden.


Het verschil tussen Vlamingen en Nederlanders is immers meer historisch dan cultureel: Nederlanders hebben sinds de 80-jarige Oorlog immers al hun eigen land, terwijl de taal en cultuur van de Vlamingen de afgelopen 200 jaar in hun eigen territorium hard is onderdrukt (pas in 1986. Aan het einde van de dag, echter, spreken wij allemaal nog altijd dezelfde taal ... Ons uiteindelijk ideaal is immers de hereniging van Vlaanderen met Nederland, zodat de Nederlandse taal en cultuur sterker in de wereld staat. Daarom pleit de NRP voor de uiteindelijke hereniging van Vlaanderen met Nederland.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT BUITENLAND#2 EEN NIEUWE NEDERLANDSE REPUBLIEK!

Er bestaan genoeg partijen in Nederland die zichzelf "democratisch" noemen, maar die dat niet écht menen. Hoe democratisch is D66 nog? Hoe "volks, vrij & democratisch" de Volkspartij voor Vrijheid & Democratie (oftewel: de VVD)? De NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ is opgericht om dit gat te vullen: Wij bestaan om te vechten voor de republiek en méér democratie in Nederland. In tegenstelling tot de rest van de Nederlandse politiek staan wij fier voor wat wij zeggen! Daarom strijden wij ook voor een democratische staatsvorm voor Nederland: De nieuwe Nederlandse republiek!


Laten wij eerlijk zijn: Niet alleen was Nederland al de eerste moderne republiek in Europa (waardoor wij dus al een superlange democratische traditie hebben), maar een koninkrijk is ook gewoon te duur, ondoorzichtig, corrupt en gewoon niet eerlijk! Van de steekpenningen van prins Bernhard tot de privévakantie-eilanden in Mozambiek en Griekenland van Willem-Alexander, en laten wij ook niet de heimelijke maar diepgaande ondemocratische invloed van de koning op de Nederlandse politiek vergeten (of "het geheim van Huis ten Bosch" - maar waarom precies moet de monarch de kabinetsformateurs aanwijzen? En waarom wordt de koning eigenlijk wekelijks "op de hoogte gehouden" door de Eerste Minister?) de Nederlandse koninklijke familie heeft nooit moeite mee gehad om van hun ondemocratische positie te profiteren. Omdat het Koninkrijk der Nederlanden fundamenteel oneerlijk, elitair en ondemocratisch is. Daarom gaan wij Nederland transformeren tot een echte democratische, parlementaire republiek met een gekozen staatsthoofd!

Wij willen teruggaan naar de basis van ons land. En onze basis was altijd al democratisch!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT REPUBLIEK


#5 VRIJE MENINGSUITING, TEGEN DE CENSUUR & VOOR HET RECHT OM VRIJ TE PROTESTEREN !

In Nederland moet je eerst een vergunning bij de gemeente aanvragen om te mogen protesteren. Dat is het nivo van de vrijheid van meningsuiting dat er in ons land bestaat: Niet geweldig. En als je toch protesteert, kun je verwachten dat je door een "burgeragent" wordt gearresteerd of met een gummiknuppel of waakhond wordt bewerkt! Tegelijkertijd wordt er jaarlijks zo'n 750 miljoen euro aan de NPO overgemaakt zonder dat we daar echte kwaliteit of journalistiek voor terugkrijgen. Wij, echter, gaan onze fundamentele democratische rechten sterk in onze politiek verankeren en tegelijk gaan wij ook het budget van de NPO beter en doelmatiger verdelen! Want wij geloven in vrijheid en waarheid!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT GELIJKWAARDIGE SAMENLEVING


#7 TERUG NAAR NORMAAL!

Zowel in Nederland als wereldwijd hebben de draconische en onwetenschappelijke coronamaatregelen meer schade aangericht dan het virus zelf! Op aarde zijn er nu zo'n 18 miljoen mensen die het risico lopen om dit jaar aan honger en ondervoeding te overlijden, waarvan 9 miljoen als een direct gevolg van lockdowns en andere regels! Tegelijk worden zo'n 500 miljoen mensen de armoede ingeduwd door de grootste economische depressie sinds de Grote Depressie, waarvan er 120 miljoen zijn die het risico lopen om in 2021 te verhongeren! Ook in Nederland en Vlaanderen zien we failliete winkels, nieuwe werklozen, nieuwe armoede, en natuurlijk ook stress, depressie, een golf aan zelfmoorden, hopeloosheid, huiselijk geweld en politiek geweld, terwijl ons onderwijssysteem op instorten staat en de zorgsector (dankzij jarenlang snijden in de zorg door Rutte) compleet onvoorbereid was. Allemaal als resultaat van "het nieuwe normaal". Wij verwerpen deze nieuwe realiteit en willen Nederland weer herstarten: Opnieuw open doen, terwijl wij op een logische, effectieve en wetenschappelijk verantwoorde manier met het coronavirus omgaan, in plaats van als een kip zonder kop in paniek te raken!


Dat betekent dus ook:

✔ Geen pasjesmaatschappij!

✔ Een mens is meer dan een QR-code!

✔ Consequenties voor criminele politici!

✔ Afkeuring van het extreme politiegeweld en de "vaccinatie-discriminatie" in landen als Australië, Italië, Griekenland, Litouwen, en meer ...


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT GELIJKWAARDIGE SAMENLEVING (inclusief TERUG NAAR NORMAAL)#9 EEN EERLIJKE, GEVARIEERDE & VERENIGDE SAMENLEVING!

De Nederlandse samenleving is gebouwd op individualisme, gelijkheid voor de wet, democratie en kansen voor iedereen, dat is de Nederlandse manier van leven! Wij geloven dat iedereen een bijdrage moet kunnen leveren aan onze samenleving. Dat betekent ook dat wij vraagtekens zetten bij de officiële tweedeling van onze samenleving in alloctonen en autochtonen, de impact van Zwarte Piet, de (on)wijsheid van de totale digitalisering van de gemeenschap; en meer, maar ook moeten wij ervoor zorgen dat de Nederlandse taal de standaardtaal in heel Nederland blijft! Dit betekent ook dat wij ons land niet op moeten laten delen in verschillende streektalen, zoals door de E.U. bedacht en door dit kabinet aanvaard is! Dit zijn de problemen die wij moeten oplossen als wij een verenigd en vlot functionerend Nederland willen bouwen!


Wij zijn er volledig van overtuigd van het idee dat iedereen die in Nederland woont zich volledig en met overgave Nederlander moet kunnen voelen, ongeacht zijn of haar afkomst, huidskleur of geloof. Iedereen die van goede wil is, moet zich in Nederland thuis kunnen voelen, maar om dat voorelkaar te krijgen moet Nederland ook één land blijven met één nationale taal! Wat betekent dat de Nederlandse taal en cultuur meer hulp verdient dan het van dit kabinet tot nu toe heeft gekregen. Ook daar willen wij wat aan doen!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT GELIJKWAARDIGE SAMENLEVING


#11 HERVORMING VAN POLITIE EN JUSTITIE

Het recht om vrij te kunnen protesteren is belangrijk, óók tijdens een crisis! Protesteren is een pilaar van elke gezonde democratie, die in ons land echter al veel te lang verwaarloosd wordt. De internationalisering en militarisering van de Nederlandse politiedienst als gevolg van Europese "stroomlijning" en eenwording heeft ertoe geleid dat de politie nu vooral wordt ingezet om protesten hardhandig de kop in te drukken, met ME'ers die ook vrouwen en ouderen niet sparen en een geheime politie (de "arrestatie-eenheid", ondertussen berucht als de "Romeo's") die voornamelijk wordt ingezet om mensen uit het midden van de menigte te plukken en in een politiebusje te sleuren; en met waakhonden die op toevallige voorbijgangers af worden gestuurd. De politie is een belangrijke dienst en moet weer terug naar de basis gebracht worden: Een civiele dienst, niet een paramilitaire!


Ook moet ons juridisch stelsel hervormd worden, met speciale aandacht voor onze grondwet, die nog te nietszeggend en onafdwingbaar is. De grondwet moet uitgebreid worden met een duidelijke lijst van alle onaantastbare grondrechten van iedere inwoner van ons land, die vervolgens ook afgedwongen moeten kunnen worden voor een Grondwettelijk Hof (wat een mooie taak is voor de Hoge Raad, omdat wij zo'n gerechtshof nu namelijk nog niet hebben).


Verder willen wij ook werk maken van de bestrijding van zware criminaliteit in Nederland: Tijdens het bewind van dhr. Rutte is de Nederlandse misdaad uitgegroeid tot een van de ergste maffia's van Europa, waarbij onze buurlanden steen en been klagen over de activiteiten van Nederlandse drugscriminelen op hun gebied en geweldadige afrekeningen nauwelijks nog nieuws zijn. Waarom? Omdat Rutte en de VVD niet geïnteresseerd zijn in recht of justitie, laat staan het beschermen van de gemeenschap. Ook hier gaan wij iets aan doen.


Daarom willen wij Nederlanders ook het recht tot zelfverdediging teruggeven; en dit recht een plaatsje geven als  één van de grondrechten in onze nieuwe grondwet.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT JUSTITIE#14 EEN ONAFHANKELIJKE, VERSTANDIGE EN GEZONDE ECONOMIE:

Door de globalistische economische politiek van de politieke elite van Nederland is ons land nu té afhankelijk van het buitenland: Nederlandse bedrijven (zoals DAF, Fokker, de energiecentrales, AH, de haven van Rotterdam, enzovoort) zijn verkocht aan buitenlandse megamultinationals die (ondanks de Europese regels) níét eerlijk concurreren, omdat zij wél staatssteun krijgen van hun respectieve overheden. Het kabinet heeft onze economie al jaren geleden in de uitverkoop gedaan, waardoor vrijwel geen enkel groot Nederlands bedrijf nog daadwerkelijk in Nederlandse handen is! Daarom willen wij een antiliberalistische & antiglobalistische economische politiek om Nederland weer economisch zelfstandig te maken! Dat willen wij o.a. doen door zowel in het MKB en ZZP'ers te investeren, door Nederlandse hoogtechnologische innovatie te stimuleren (zie ook "Nederland in de ruimte") en door ervoor te zorgen dat strategische Nederlandse nutsbedrijven weer daadwerkelijk in Nederlandse handen komen!


Eén belangrijke manier waarop wij dat willen doen, is door weer controle te nemen over onze eigen economie, door de euro in te wisselen voor de nieuwe Nederlandse Gulden. Op deze manier kunnen wij in Nederland zelf weer monetair & economisch beleid voeren, waardoor wij ook ons best kunnen doen om de economische implosie te omzeilen die eraan zit te komen als gevolg van de groeiende hyperinflatie veroorzaakt door het bijdrukken van de duizenden miljarden euro's door de Euroepse bank, bedoeld om de bailouts en reddingspaketten mee te bekostigen.


Verder verdienen ZZP'ers en het MKB het om hulp te krijgen van de overheid om hun bedrijfjes overeind te krijgen en te houden, zéker na de financiële en economische implosie die door de lockdown is veroorzaakt! Hoe meer mensen voor eigen rekening (weer) aan het werk gaan, hoe beter dat is voor de hele samenleving! Dit is logisch! Desondanks worden ZZP'ers grotendeels genegeerd door het economisch beleid van de overheid. Zo gaan de bailouts en reddingspaketten nog altijd grotendeels naar multinationals. En zo bestaat er ook nog altijd nauwelijks sociale zekerheid voor zelfstandig ondernemers. Het wordt hoog tijd dat de toegevoegde waarde van kleine ondernemers wordt erkend en beloond en dat het ondernemerschap wordt aangespoord, zodat wij een land krijgen waar het zowel doodnormaal als doodeenvoudig wordt om voor jezelf aan het werk te gaan. Want daar profiteert uiteindelijk de hele gemeenschap van!


Uiteindelijk is het belangrijkste wat wij kunnen doen om de Nederlandse economie weer op poten te krijgen na het rampjaar 2020/21, is om de economie weer te openen, om op te houden met de economische zelfmoord waar onze overheid ons in gegooid heeft, maar om bedrijven weer open te laten gaan en Nederlanders weer aan het werk te laten gaan! Ook dat is vrijheid, de vrijheid om te werken en geld te verdienen!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT ECONOMIE


#17 | EFFECTIEF, HUMAAN EN GLASHELDER

IMMIGRATIE- EN ASIELBELEID!

Wij zijn zeer zeker níét tegen immigratie. Immigratie is immers belangrijk voor Nederland, mits met verstand uitgevoerd. Daar schort het echter aan: De Nederlandse immigratie-politiek raakt immers kant noch wal, maar lijkt te bestaan uit het wegpesten van potentiële nieuwe Nederlanders, tenzij ze genoeg geld hebben om een visum, de MVV en vervolgens zelf het Nederlanderschap te kopen. Het kabinet heeft van immigratie een bedrijfje gemaakt. Dat moet onmiddellijk veranderen!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT IMMIGRATIE#19 | SCHONE LUCHT, VEILIG VOEDSEL EN BETROUWBARE MEDICATIE!

De afgelopen jaren hebben wij gezien hoe de kwaliteit van ons voedsel, van de medicijnen die wij gebruiken en zelfs van onze leefomgeving. hard achteruit is gegaan. Wij hebben gezien hoe rot paardenvlees bij ons op tafel is gekomen, wij hebben gezien hoe dit kabinet een miljoen doses heeft besteld van een ongetest en nog onontwikkeld vaccin, waarvan later is gebleken dat het érnstige bijwerkingen heeft, zoals spontane trombose ... Het is echter de taak van de overheid om over de kwaliteit van ons voedsel, onze medicijnen en onze omgeving te waken. Dit kan duidelijk beter.


Voedselkwaliteit, de veiligheid van onze medicatie, de staat van natuur en milieu en ook dierenrechten zijn onderwerpen die nauw met elkaar zijn verbonden en die samen de natuurlijke ruggegraat van ons land vormen; en dus ook de gezondheid van onze gemeenschap bepalen! Dit zijn  uitermate belangrijk onderwerpen die door de afgelopen kabinetten allemaal stelselmatig zijn genegeerd, met rampzalige gevolgen (zoals de aardbevingen in Groningen als gevolg van gasboringen, het paardenvleesschandaal, de uitwassen in de bio-industrie, en meer). Daarom vechten wij voor een betere bescherming van onze natuur en milieu, een écht effectieve bescherming van de kwaliteit van ons voedsel en onze medicijnproductie (o.a. door in Nederland onze vaccinaties te gaan produceren, in plaat van ze allemaal te importeren) en bestrijding van de uitwassen van de bio-industrie. Dus ook geen  boren naar schaliegas meer in de Waddenzee, omdat de nettowinst van deze boringen uiteindelijk minder is dan de schade die ze veroorzaken, net zo min als de verdere ontwikkeling en groei van GMO's en genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen! Tegelijk houdt dat ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden. Het feit dat Europa in het verleden publiekelijk stelling heeft genomen tegen genetisch gemodificeerde organismen en gewassen op Europese bodem, maar desondanks een vaccin op basis van GMO's zonder blikken of blozen toestaat, valt wat dat betreft ook opmerkelijk te noemen. De NDP is echter fel tégen genetische modificatie in Nederland.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT MILIEU#3 EEN BETER, ANDER, NIEUW, HERVORMD EUROPA!

Nederlanders zijn Europeanen. Dat zijn wij niet vergeten. En wij zijn trots op onze Europese wortels!


Daarom maken wij ons ook sterk voor Europese samenwerking & solidariteit? Zeker weten! Maar tegelijkertijd verwerpen wij ook de  Europese Unie zoals die nu bestaat. Wij houden van Europa, maar wij hebben geen behoefte aan een Europese Unie die gewoon niet werkt. In de politiek is het immers belangrijk om eerlijk te zijn; en de waarheid is dat de E.U. gewoon niet functioneert. Immers, hoewel het economische aspect van de E.U. wel enige successen heeft gekend, werkt het politieke aspect van de E.U. gewoon niet, omdat de E.U. ondemocratisch, bureaucratisch, corrupt, duur, besluiteloos, verdeeld en ineffectief is. Daarom willen wij Nederland de kans geven om zélf te kiezen of wij eigenlijk wel bij de E.U. willen horen of niet. Het gaat erom dat wij eindelijk eens de democratische keuze krijgen.


Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van dit Europees democratisch gebrek: De president van de Europese Commissie (Ursula von der Leyen) is door geen enkele kiezer gekozen; en hetzelfde geldt voor de president van de Europese ministerraad (Charles Michel). In plaats van democratisch gekozen te worden door de Europese kiezers, zijn deze functies uitgedeeld aan politieke insiders die in hun eigen land niet meer aan de bak kunnen komen, omdat ze daar zwaar hebben gefaald. In plaats van de laan uit te worden gestuurd, krijgen deze beroepsbureacuraten een veilig baantje krijgen waarin het onmogelijk is om ontslagen te worden, met als zoethoudertje een flinke (en onbelaste, want mensen met een EU-mandaat hoeven geen inkomstenbelasting, of zelfs BTW, te betalen) "vergoeding". En daar houdt de corruptie en nepotisme van de E.U. niet mee op ...


Daarom vinden wij dat wij (de Nederlanders) zélf moeten kunnen kiezen of wij met de E.U. verder willen gaan of niet. In de praktijk betekent dit dat de NRP eindelijk eens het referendum uit wil schrijven waar wij in Nederland (en Europa)al sinds de ondertekening van het Verdrag van Maastricht (in 1992) op zitten te wachten: Een nationale volksraadpleging over onze deelname aan de Europese Unie en de euro.


Is het antwoord JA, wij willen verdergaan met de E.U.? Dan blijven wij ook en beschouwen wij dit als een mandaat om alles te doen wat nodig is om van Europa een échte, sterke, verenigde democratie te maken, zonder excuses of uitvluchten!


Maar is het antwoord NEE, wij willen ermee stoppen? Dan vertrekken we ook onmiddellijk, geen gezeur! En geen jarenlange Brexittoestanden!


Maar wij moeten wél eerst zelf de keuze krijgen ...


Kort samengevat: Wij zijn absoluut vóór Europa maar absoluut tégen de huidige vorm van de E.U.! Wij zien het nut van Europese samenwerking, aangezien wij geloven dat Europeanen ook voor Europa moeten vechten. Wij kunnen immers niet langer op de V.S. (laat staan China en Rusland) vertrouwen. Daarom is het de hoogste tijd om ons eigen democratische huis op orde te krijgen en te kiezen wat wij nu eigenlijk écht willen van Europa: Een verenigde Europese federatie die sterk genoeg is om met de rest van de wereld te kunnen concurreren? Of een Europees economisch bondgenootschap van onafhankelijke, maar onderling samenwerkende staten?


Welke wordt het? Beide opties zijn immers beter dan de disfunctionele "Unie" die wij nu hebben. Maar wij moeten wél kiezen. Niet morgen of volgend jaar. Maar NU! Dat is immers een belangrijke vraag die ons allemaal aangaat! Waar echter geen enkele twijfel over bestaat, is dat de Europese Unie zoals die nú bestaat volstrekt niet werkt. Dat hebben de opeenvolgende Europese crises van de afgelopen 10 jaar (de Griekse staatsschuldencrisis, de financiële crisis, de bootvluchtelingen, de Syrische vluchtelingen, de Maidan en de strijd in Oekraïne, het compleet gebrek aan solidariteit tijdens de coronacrisis ...) duidelijk aangetoond.


Daarom moeten wij een keuze maken: Wat willen wij eigenlijk voor de toekomst van Nederland én Europa? Willen wij een verenigd Europees machtsblok dat sterk genoeg is om met de rest van de wereld te kunnen concurreren? Of een Europese alliantie van onafhankelijke en onderling samenwerkende staten? Oftewel: Een verenigde Europese Federatie of een nieuwe Europese Economische Gemeenschap? Dat is de enige logische keuze. Welke wordt het? Iedere Nederlander (en iedere Europeaan ook) heeft hier zijn of haar eigen persoonlijke voorkeur over. Beide keuzes hebben immers duidelijke voor- en nadelen. Maar beide opties zijn nog altijd stúkken beter dan de disfunctionele, impotente en ondemocratische "Unie" die wij nu hebben, waarin niets werkt en alles in duigen lijkt te vallen.


Wat het allerbelangrijkste is, is het voldongen feit dat wij deze keuze nú moeten maken. Niet morgen of volgend jaar. Maar NU!


Dus daarom gaan wij een nationale referndum uitschrijven over de toekomst van Nederland binnen Europa en ons lidmaatschap van de E.U. en/of de Euro, maar dan moeten wij wel eerst verkozen worden!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT EUROPA#10 EEN STERKE & ONAFHANKELIJKE KRIJGSMACHT!

Nederland heeft de afgelopen 50 jaar zijn krijgsmacht grondig verwaarloosd. Helaas kunnen wij de goede bedoelingen van landen als China, Rusland en de V.S. niet vertrouwen. Daarom hebben wij een goede, professionele defensie nodig om onze bevolking te kunnen beschermen, zonder voor onze landsverdediging afhankelijk te hoeven zijn van andere landen, zoals de V.S.: Een defensie die moet worden uitgerust met Nederlandse technologie! In plaats van Fokker ten onder laten gaan en in plaats daarvan miljarden aan een haperende Joint Strike Fighter uit te geven, hadden wij onze eigen straaljager kunnen bouwen! Helaas is het kabinet daar te kortzichtig en corrupt voor ... De NDP gaat het echter anders aanpakken: Ons motto is: De Nederlandse krijgsmacht uitgerust met Nederlands materieel, waardoor wij de kwaliteit van onze spullen zelf kunnen bepalen, waardoor wij ook de uitgave van Nederlands belastinggeld binnen onze eigen grenzen kunnen houden; en ook nog eens banen in ons eigen land kunnen scheppen, in plaats van in Amerika!


Om onze defensie nóg effectiever te maken, zijn wij ook een voorstander van Europese defensie door Europeanen zelf, oftewel: Wij zijn een voorstander van een soort "Europese NAVO" zonder afhankelijk te zijn van de V.S. en indien mogelijk ook een vorm van Europese gezamenlijke defensie, in plaats van nog langer totaal afhankelijk te hoeven blijven van de Amerikanen... De NDP is níét pro-Amerika, níét pro-Rusland, níét pro-E.U. en níét pro-China. In plaats daarvan zijn wij pro-Nederland! Wij moeten realistisch zijn en inzien dat Nederland wel degelijk tegenstanders heeft; en onszelf voorbereiden om ons land, onze burgers en onze belangen te kunnen verdedigen (in tegenstelling tot de farce die Rutte de afgelopen tien jaar van onze krijgsmacht heeft gemaakt!) En om Nederland vrij, democratisch en onafhankelijk te houden, willen wij een nationale doctrine van Totale Verdediging invoeren, op basis van dezelde strategie die gebruikt wordt door Zweden en Singapore, wat betekent dat onze nationale verdediging zowel op militair, economisch, culturele en meerdere nivo's moet plaatsvinden.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT DEFENSIE#12 GEZONDHEIDSZORG EN VEILIGE MEDICATIE VOOR IEDEREEN!

Waarom heeft dit kabinet onmiddellijk een miljoen doses besteld van een vaccin voordat het daadwerkelijk ontwikkeld en getest was? En waarvan even later is gebleken dat het verlamming veroorzaakt in de ongelukkige menselijke proefkonijnen? Waarom mogen buitenlandse farmabedrijven "vrijwilligers" voor medisch onderzoek ronselen voor geld? Waarom is Nederland zo afhankelijk van Amerikaanse, Britse en Duitse big pharma-bedrijven? Waarom kan het kabinet wél miljoenen euro's uitgeven aan ongeteste spuitjes, of aan een JSF-straaljager, of aan de NPO, maar heeft elke Nederlander tegelijk ook nog een eigen risico van meer dan 300 euro te betalen? Waarom heeft de regering de afgelopen tientallen jaren aangemoedigd dat rusthuizen, wooncentra en bejaardenhuizen in gigantische ouwe-mensen-fabrieken zijn veranderd, waar te weinig slechtbetaalde maar toegewijde personeelsleden zorg moeten dragen voor te veel hulpbehoevende mensen, terwijl directieleden van de zorgcentra wel hun bonussen op mogen strijken? De door de regering uitgevoerde commercialisering en "opschaling" van de Nederlandse gezondheidszorg is niets minder dan een misdaad waar verantwoording voor afgelegd zal moeten worden  ...


Wat betreft de kwaliteit en kosten van de aangeboden zorg loopt ons land ver achter bij de ons omringende landen, zelfs België doet het aanzienlijk beter op dit gebied! Om dit gat eindelijk eens te vullen en ervoor te zorgen dat elke Nederlander de zorg kan krijgen die hij/zij nodig heeft, willen wij de ontwikkeling van betaalbare, kleinschalige en kwaliteitsvolle zorg stimuleren door middel van schaalverkleining en minder bureaucratie in de zorg. Ook eisen wij een betere controle op de kwaliteit en de oorsprong van onze medicijnen (inclusief vaccinaties!) en voedsel, een effectieve  bestrijding van overgewicht in kinderen en een halt aan de ontwikkeling en inzet van genetisch gemodificeerde Frankensteingewassen. Dat houdt ook in dat wij weigeren om patenten te erkennen op organismes, natuurproducten, of andere "producten" die deel uitmaken van de natuur, zoals bijvoorbeeld virussen of zaden.


Verder willen wij ook het Eigen Risico in de zorg afschaffen, aangezien het het pure struikroverij vinden is om mensen te dwingen om elke maand een zorgpremie te betalen en om ze vervolgens óók te dwingen om nog eens voor hun eigen zorg te betalen. Waarom heb je dan een verplichte zorgverzekering als het voor de meerderheid van Nederland helemaal niks betaalt? Het Eigen Risico is niet alleen een schande, maar ook volstrekt overbodig als we bereid zijn om een intelligent zorgsysteem te ontwerpen en als we even nadenken hoe wij ons belastinggeld beter kunnen verdelen. Zo willen wij ons geld o.a. gebruiken om ervoor te zorgen dat alle vaccinaties die in Nederland gegeven worden van nu af aan ook allemaal in Nederland worden geproduceerd. Waarom moet de Nederlandse volksgezondheid afhankelijk blijven van Britse, Amerikaanse en Duitse medicijnproducenten die allemaal al voor miljarden euro's aan schadevergoedingen en boetes hebben moeten betalen? Door ervoor te zorgen dat alle in Nederland gebruikte inentingen ook daadwerkelijk door een Nederlands laboratorium op Nederlandse bodem worden geproduceerd (en dus niet door een of ander buitenlands concern), kunnen wij de kwaliteit van deze medicatie controleren en de langetermijneffecten ook bestuderen. De Nederlandse volksgezondheid moet voorrang krijgen op internationale vrijhandel!LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT GEZONDHEID (incl. corona & baas over eigen lijf)#15 | NEDERLAND IN DE RUIMTE! ONS LAND ALS INTERNATIONAAL CENTRUM VOOR DE RUIMTEVAART :

Waarom moeten alleen Amerikanen, Russen en Chinezen toegang tot de ruimte hebben? Nederland moet een voorrangspositie in de wereld nemen wat betreft innovatie in de ruimtevaart, door in te zetten op de eeuwenoude Nederlandse traditie in wetenschap en innovatie die rust op de schouders van Nederlandse reuzen als Kuyper, Oort, Huygens, Van Allen, Fokker en meer. Om te beginnen gaan wij de Netherlands Space Office (met zijn verschrikkelijk modieuze Engelse acronym) opwaarderen naar een volwaardige Nederlandse Ruimteorganisatie - van de on-Nederlandse Netherlands Space Office naar het Nederlands Ruimte-Agentschap! Verder willen wij ook flink gaan investeren in de SRON - de Stichting Ruimte-Onderzoek Nederland (dat mogelijk zelfs uitgebreid zou kunnen worden tot de officiële ruimtearm van Nederland). Dit doen wij niet alleen omdat wij in deze groei-industrie een voorrangspositie moeten proberen te nemen, nu het nog kan, maar ook omdat wij vinden dat het Nederlandse volk tot meer moet kunnen aspireren dan enkel de uitdagingen van het dagelijkse leven; en als een volk van geboren ontdekkingsreizigers is de ontdekking en exploitatie van de ruimte een uitdaging die ons op het lijf gesneden is! Wat betreft het gebruikelijke tegenargument van de hoge kosten die ruimteonderzoek met zich meebrengt, is de NDP niet van plan om kwistig met geld te strooien om ons ruimteprogramma op poten te zetten, zoals de Amerikanen dat doen, maar om een zeer kosteffectief en doelgericht programma uit te voeren, van het soort waar India ondertussen beroemd om is geworden: Waarbij wij meer doen met minder.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT RUIMTEVAART#18 | KRACHTIGE ÉN ETHISCHE DIPLOMATIE: ONS LAND ALS LICHTPUNT IN DE WERELD.

Nog niet zo lang geleden was Nederland het meest progressieve, meest bevrijde land ter wereld! Wat is er sindsdien met ons gebeurd? Ondertussen doen we vriendelijk met autoritaire dictators, omdat wij bang zijn dat onze handel anders krimpt ... Bij de NDP geloven wij echter dat ons land een voorbeeldfunctie moet innemen, als een lichtpunt van democratie en vrijheid, om te laten zien hoe het wél moet! Daarom moeten wij niet langer geld zwaarder laten wegen dan mensenlevens, anders krijgen we straks nóg een MH17, omdat de hele wereld nu weet dat Nederlanders niets terug doen wanneer je ons aanvalt!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT BUITENLAND#20 | EEN EIGEN WONING VOOR ELK GEZIN!

Wij geloven dat elk kind in Nederland het recht moet hebben om in een eigen woning groot te worden! Helaas is dat in Nederland verre van de norm, aangezien het percentage gezinnen dat hun eigen woning bezit nog altijd vér onder het Europees gemiddelde ligt. Daar willen wij wat aan doen!


Want hoewel het misschien een beetje oudbollig klinkt, geloven wij dat het gezin de hoeksteen van onze samenleving is. Daarom vinden wij dat elk kind in zijn eigen huis op moet kunnen groeien, en niet in een huurwoning. Dat is echter lastig, omdat Nederland een van de laagste verhoudingen huiseigenaren van Europa heeft! Om deze omwenteling desondanks toch voor elkaar te krijgen,  willen wij het goedkoper maken om je eigen woning te  kopen, o.a. door een Nationaal Woningfonds op te richten, waardoor gezinnen met een lager inkomen toch een gunstige hypotheek kunnen krijgen. Uiteindelijk is ons einddoel  simpel: Elk gezin zijn eigen huis, elk kind in zijn eigen woning!


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT HUISVESTING

#22 | WERELDMACHT NEDERLAND: ONS LAND ALS KOPLOPER IN DE WERELD!

Op het gebied van democratie, vrijheid, handel & industrie, mensenrechten, persvrijheid, innovatie & wetenschap; en eigenlijk alles dat belangrijk is, moeten wij ernaar streven om de toon aan te geven!


Wij geloven namelijk dat Nederland midden in de wereld hoort te staan, omdat wij iets positiefs aan de internationale samenleving toe te voegen hebben.


Om dat te doen, kunnen wij echter niet langer blindelings meegaan in andermans oorlogjes, maar moeten wij een onafhankelijke internationale koers varen, moeten wij niet aan de verleiding toegeven om geld te besparen door de verdediging van ons eigen land verwaarlozen en moeten wij ons tegelijkertijd niet hermetisch afsluiten voor de rest van de wereld. Dat houdt ook in dat wij een effectieve en doeltreffende ontwikkelingssamenwerking voorstaan, die meer inhoudt dan de huidige praktijk van een ambtenaar of een NGO een zak geld toeschuiven, maar dat wij ter plaatse noodhulp gaan geven aan die mensen in de wereld die het écht nodig hebben, zoals de 160 miljoen mensen die op dit moment hongerlijden. Op deze manier kunnen wij zowel levens redden als de aanwezigheid van Nederland als een positieve kracht in de wereld vestigen. Op deze manier kunnen wij dus van Nederland het bruisend middelpunt van de wereld maken.


Natuurlijk houdt dit ook in dat wij nu écht eens de keuze moeten gaan maken wat wij nu van de EU verwachten: Willen wij écht uit de E.U. stappen en alleen verder gaan? Of willen wij ín de E.U. blijven en doen wat wij nodig is om de Unie de grondige democratische hervorming te geven die het écht nodig heeft?


Verder betekent dit ook dat wij onder andere willen gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen en ruimtevaart, om op deze manier van Nederland weer het wetenschappelijk middelpunt van de wereld te maken, maar ook om noodzakelijke technologieën te ontwikkelen die onze economie uiteindelijk veel nieuwe kansen en inkomsten op kunnen leveren.


LEES HIER MEER OVER ONS STANDPUNT BUITENLAND

 
 

DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | NRP

LAAT  NEDERLAND KIEZEN! 

NDP

een redelijk alternatief

© 2020-2021 | DE NEDERLANDSE REPUBLIKEINSE PARTIJ | INFO@DEMOC.NL