kleinbedrijf

voor democratie, vrije keuze  & echte oplossingen!

Economie: ZZP'ers, het MKB en opstartbedrijfjes

De Democratische Partij wil dat het opzetten van een eigen bedrijfje eenvoudiger en goedkoper wordt. Niet alleen kunnen de eenmanszaakjes en familiebedrijfjes van vandaag de Unilever, Shell en Philips van morgen zijn, maar het ondersteunen en aanmoedigen van mensen om hun eigen onderneming op te zetten, is een effectieve manier om banen te creëren en chronische werkeloosheid te bestrijden, wat een belangrijke doelstelling is in een land waar meer dan een miljoen mensen zonder baan zitten.  De DP wil dit alles voor elkaar krijgen door:


  • Het Nationale Opstartfonds in het leven te roepen. Dit zal een organisatie zijn die kleine en beginnende ondernemers zowel met kredieten als met training en advies zal ondersteunen in het opzetten van een eigen bedrijfje. 

Zie ook het onderwerp: Nationaal Opstartfonds.


  • Verder pleit de DP ervoor om de kleinschaligheidsaftrek fors te verhogen en het belastingtarief over de eerste 40.000 euro winst te verlagen, maar alleen voor aantoonbaar kleine bedrijven.


  • Verder willen wij ook alles doen wat in onze macht ligt om Nederlanders aan te moedigen om hun eigen bedrijfje op te starten en om hun eigen baas te worden, zodoende willen wij dat alle bedrijfjes die per jaar aantoonbaar minder dan 5000 euro omzet draaien automatisch worden vrijgesteld van de BTW-plicht. Dit om het opstarten van een eigen bedrijfje aantrekkelijker te maken door het procedureel eenvoudiger te maken.


  • Ook pleiten wij er sterk voor om de huidige  veelvoud aan rechtsvormen te vereenvoudigen. Op dit moment  bestaan  er  namelijk vier verschillende ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: De  eenmanszaak, de maatschap, de commanditaire vennootschap en  de  vof.  Deze hoeveelheid aan rechtsvormen is onnodig verwarrend voor veel beginnende ondernemers, die vaak niet weten welke rechtsvorm de juiste is om hun nieuwe bedrijf te kiezen.  Verder bestaat er ook maar bar weinig onderscheid tussen de maatschap, de  cv en de vof, aangezien deze rechtsvormen in principe allemaal varianten op de vof zijn, met hier-en-daar een klein detail dat anders is. Om het makkelijker te maken voor startende ondernemers, willen wij de maatschap, de cv en de vof samenvoegen tot één enkele ondernemingsvorm: de vof. Dit zal een algemene ondernemingsvorm worden zonder rechtspersoonlijkheid bedoeld voor vennootschappen, partnerschappen en samenwerkingsverbanden, waarvan de onderlinge verhoudingen tussen de vennoten door middel van een vennootschapscontract geregeld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van stille vennoten. Op deze manier kunnen deze drie vrijwel identieke rechtsvormen vereenvoudigd worden tot een enkel bedrijfstype.


  • Ook ijveren wij ervoor om alle  overbodige bureaucratische rompslomp te verwijderen. Dit houdt o.a. ook in dat de meeste taken die nu nog door de notaris worden uitgevoerd naar het stadhuis en/of het politiebureau worden overgebracht. Op deze manier is het niet meer nodig om naar de notaris te gaan om een bedrijf of een vereniging op te richten, of om een document te laten legaliseren, aangezien dit allemaal op het stadhuis of bij de politie gedaan zal kunnen worden. Hierdoor wordt het voor de burger zowel goedkoper als bereikbaarder om bijvoorbeeld een eigen bedrijfje op te zetten of om een document voor conform te laten verklaren.


  • Ten laatste hebben wij geconstateerd dat er op dit moment echt té weinig sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers bestaat. Dit is een schandalige situatie die onmiddelijk aangepast moet worden.


Nationaal Opstartfonds

Zie het onderwerp: Nationaal Opstartfonds


Begroting en Economisch herstel

Zie het onderwerp:  Begroting en Economisch herstel.